Bigindicator

Light of Other Days

Event  |  Reviews  |  Comments
20120511185737-rotation_1_2011_c_taiyo_onorato_n_nico_krebs_topcarousselportrait
Rotation 1, 2011 © Courtesy of the Artist and Foam - Fotografie Museum
Light of Other Days

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Netherlands
June 8th, 2012 - August 22nd, 2012
Opening: June 7th, 2012 5:30 PM - 7:30 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
photography
COST:  
Tickets: € 8,50.

DESCRIPTION

The Swiss duo Taiyo Onorato & Nico Krebs (1979) are viewed by many as one of the most promising teams in contemporary photography. Since 2003 the pair have worked together on a variety of projects on the cutting edge of photography, sculpture and installation art. Their work provides intelligent and often ironic commentary on the history of photography, the nature of photos, how cameras operate and the role of the photographer. Few subjects remain untouched in their complex yet highly accessible work where reality collides with fiction and humour converges with seriousness. This summer Foam will be the first museum in the Netherlands to organise an exhibition of work by Onorato & Krebs, consisting of a unique presentation of new work and objects from their previous projects.

Tayio Onorato and Nico Krebs became acquainted during their studies at the Zurich University of the Arts. Typical of their oeuvre is the interplay with the two-dimensional character of photography. They carefully construct their photos as sculptors do, moulding them until the final result is perfect - often paired with a subtle feeling for humour. This playful approach was developed during their studies, in reaction to the influential but strict and rigid documentary style of the Dusseldorf School of Photography.


The Light of Other Days exhibition comprises both spatial and two-dimensional work. The principal ingredients are dozens of photos created by placing a sheet of a photosensitive paper directly in front of a camera. The light then falls on the paper instead of a negative and an instant image is created. Manipulation would seem to be impossible - the image gives an accurate reproduction of the subject. But fact and fiction are seldom unambiguous with Onorato & Krebs. With references to camera obscuras and photograms, they create their own complete universe in which object and representation clash with each other.

Not only do Onorato & Krebs experiment with photographic processes but with the camera itself. Anything could ultimately function as a camera, couldn't it? The title As Long as It Photographs It Must Be a Camera is thereby thought-provoking. In this project they worked with cameras they made themselves. These 'Do it yourself' cameras are presented in the exhibition space as sculptures in their own right. A turtle shell is thus transformed into a camera (slow-photography?), as well as a stack of photo history books - it is as if we are looking through the eyes of our predecessors. 

Many of Onorato & Krebs' projects reflect their vast knowledge of photography and photo history. Their big breakthrough followed the publication of the book The Great Unreal (2009) in which they mixed the cliché of the great American landscape with the way in which countless photographers have depicted it. Onorato & Krebs also took the nearly obligatory 'American road trip', but ended with a commentary on fact and fiction in photography that was both intelligent and absurdist.

Since completing university, Onorato & Krebs have had exhibitions in places including the Kunsthalle Mainz, Germany, in 2011; Museum im Bellpark in Kriens, Switzerland, in 2010; Kunsthaus Aargau in Aurau, Switzerland in 2009; and PS1 MoMA in New York in 2006. They have also participated in group shows such as PhotoIreland Dublin and the Bundeskunsthalle in Bonn in 2011, Fotohof Salzburg, the Kunsthalle Munchen in Munich and the Kunstraum Düsseldorf in 2010, and Fotomuseum Winterthur, Switzerland, in 2009.  Their work is included in various collections in Switzerland, including Fotomuseum Winterthur. A portfolio by the duo will be published In Foam Magazine #31 Ref. Onorato & Krebs live and work in Zurich and Berlin. 

Light of Other Days by Onorato & Krebs can be seen from 8 June - 22 August 2012 at Foam. Open daily 10 am - 6 pm, Thurs/Fri 10 am - 9 pm. Tickets: € 8,50.

Note to editors: For information and visual material please contact the communications department, e-mail foam[at]foam.org or phone +31 (0)20 5516500.

Foam is sponsored by the BankGiroLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd and the VandenEnde Foundation.


Het Zwitserse duo Taiyo Onorato & Nico Krebs (Zwitserland, 1979) wordt door velen gezien als één van de grootste beloftes binnen de hedendaagse fotografie. Sinds 2003 werkt het tweetal samen aan uiteenlopende projecten op het snijvlak van fotografie, beeldhouw- en installatiekunst. Met hun werk leveren ze intelligent maar vaak ook ironisch commentaar op de fotografiegeschiedenis, op de aard van een foto, op de werking van camera's en de rol van de fotograaf. Weinig blijft onaangeraakt in hun complexe, maar tegelijkertijd uiterst toegankelijke werk waarin realiteit botst met fictie en humor samenvalt met ernst. Gedurende de zomermaanden organiseert Foam als eerste museum in Nederland een tentoonstelling van Onorato & Krebs, bestaande uit een unieke presentatie van nieuw werk en objecten uit voorgaande projecten.

Tayio Onorato en Nico Krebs leerden elkaar kennen tijdens hun studie aan de Zürcher Hochschule der Künste (Universiteit van Zurich). Hun oeuvre wordt gekenmerkt door hun spel met het tweedimensionale karakter van fotografie. Net als beeldhouwers bouwen ze hun foto's zorgvuldig op en boetseren het totdat het eindresultaat perfect is. Dat gaat niet zelden gepaard met een subtiel gevoel voor humor. Deze speelse houding kwam tot ontwikkeling tijdens hun studie, als reactie op de invloedrijke maar strikte en rigide documentaire stijl van de Düsseldorfer Schule.


De tentoonstelling Light of Other Days bestaat uit zowel ruimtelijk als tweedimensionaal werk. Het hoofdbestanddeel wordt gevormd door tientallen foto's die zijn ontstaan door een vel papier met een lichtgevoelige emulsie direct in een camera te plaatsen. Het binnenvallende licht valt zo niet op een filmnegatief maar op het papier, wat direct een beeld oplevert. Manipulatie lijkt zo onmogelijk, wat het beeld een waarheidsgetrouwe weergave van de omgeving moet zijn. Maar feit en fictie zijn bij Onorato & Krebs zelden eenduidig. Refererend aan camera obscura's en fotogrammen creëren zij een geheel eigen universum waarbij object en representatie op gespannen voet met elkaar staan.

Onorato & Krebs experimenteren niet alleen met fotografische processen,  maar ook met de camera zelf. Kan uiteindelijk niet alles als camera fungeren? De titel As Long As It Photographs It Must Be A Camera is daarbij veelzeggend. Voor dit project werkten zij met zelf in elkaar geknutselde camera's.  Deze 'Do it yourself'-camera's worden als autonome sculpturen in de ruimte gepresenteerd. Zo werd een schildpad omgebouwd tot camera (slow-photography?), maar ook een stapel boeken over de geschiedenis van de fotografie, alsof we altijd kijken door de ogen van voorgangers. 

In veel van hun projecten geven Onorato & Krebs blijk van hun grote kennis van de fotografie en fotografiegeschiedenis. Hun grote doorbrak kwam na publicatie van het boek The Great Unreal (2009) waarin zij speelden met de vermenging van het cliché van het grote Amerikaanse landschap en de manier waarop talloze fotografen dit landschap in beeld hebben gebracht. Ook Onorato & Krebs gingen op de welhaast verplichte 'American road trip' , maar eindigden met een even intelligent als absurdistisch commentaar op feit en fictie binnen de fotografie.

Onorato & Krebs hebben sinds hun afstuderen op diverse plekken geëxposeerd, waaronder in de Kunsthalle Mainz in 2011, Museum im Bellpark in Kriens in 2010, Kunsthaus Aargau in Aurau in 2009 , en PS1 MoMA in New York in 2006. Ook zijn ze onderdeel geweest van groepstentoonstellingen in PhotoIreland Dublin en de Bundeskunsthalle in Bonn in 2011, Fotohof Salzburg, de Kunsthalle Munchen en de Kunstraum Düsseldorf in 2010, en Fotomuseum Winterthur in 2009.  Hun werk maakt deel uit van diverse collecties in Zwitserland, waaronder het Fotomuseum Winterthur.

In Foam Magazine #31 Ref. wordt een portfolio van het duo gepubliceerd. Onorato & Krebs wonen en werken in Zürich en Berlijn.

Light of Other Days van Onorato & Krebs is van 8 juni t/m 22 augustus 2012 te zien in Foam. Open dagelijks van 10.00 -18 uur, do/vr van 10.00 - 21.00 uur. Entree: € 8,50 Noot voor de redactie: Voor meer informatie en voor het opvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van Foam, e-mail foam[at]foam.org of telefoon 020 5516500.

Foam wordt ondersteund door de BankGiroLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd en de VandenEnde Foundation.