Bigindicator

Unisono 25: Aukje Koks. Preludes

Event  |  Reviews  |  Comments
20120511092838-communicatiebeeld-aukje-koks-_medium_-copy_0
© Courtesy of the Artist and Stedelijk Museum Schiedam
Unisono 25: Aukje Koks. Preludes

Hoogstraat 112-114
3111 HL Schiedam
Netherlands
May 12th, 2012 - September 2nd, 2012
Opening: May 12th, 2012 3:00 PM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/nl...
NEIGHBORHOOD:  
Rotterdam
EMAIL:  
info@stedelijkmuseumschiedam.nl
PHONE:  
+31 (10) 246 3666
OPEN HOURS:  
Tue-Sun 10-5
TAGS:  
sculpture

DESCRIPTION

From 12 May to 2 September, the Stedelijk Museum Schiedam will present the exhibition entitled 2012 Unisono 25: Aukje Koks. Preludes. It is the first museum exhibition of the work of Aukje Koks in the Netherlands. Koks’s paintings are visual puzzles in which the spectator’s perception constantly oscillates between reality and illusion. Koks combines commonplace objects with classical motives from the visual arts. Seemingly nondescript items are assigned significance within an art-historical context, as an appeal is made to our collective visual memory. Koks plays with artistic traditions in an infectious manner, forcing these a step further. What are we actually perceiving and what do we think we are perceiving?

The painted works by Aukje Koks go further than the flat plane, they also extend into her spatial installations. Painting becomes sculpture and vice versa. Boundaries blur. By freely building on her existing work Koks goes on to generate new work, thus creating an oeuvre that continues to expand in various directions. It is as if every work gives an impulse to produce a new series. For example, visual elements from existing works are enlarged and ‘reused’ in new work. A painting applied within a previous work can later return as a life-sized, independent, autonomous work, for instance. Aukje Koks has the capacity to repeatedly stretch the boundaries of representation and to test our perception.

Aukje Koks (Gilze-Rijen, 1977) was educated at the St. Joost academy in Breda (2002), subsequently studied at the Rijksakademie in Amsterdam (2007-2008), and participated in the artist in residence programme in Wiels, the arts centre in Brussels (2010-2011). She received the Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst (Royal Award for Painting) in 2005.

Since 1998, under the title of Unisono, the Stedelijk Museum Schiedam has been presenting exhibitions of work by young Dutch artists, or young artists living in the Netherlands, as well as work by artists who have chosen a new route later in their career. A Unisono exhibition is a signalling or alerting event.

With Aukje Koks. Preludes, the Stedelijk Museum Schiedam presents the 25th Unisono exhibition.


Het Stedelijk Museum Schiedam presenteert van 12 mei tot en met 2 september 2012 Unisono 25: Aukje Koks. Preludes. Het is de eerste museale solotentoonstelling van Aukje Koks in Nederland. De schilderwerken van Koks zijn visuele puzzels waarin de waarneming van de toeschouwer voortdurend heen en weer wordt geslingerd tussen werkelijkheid en illusie. Koks combineert alledaagse objecten met klassieke motieven uit de beeldende kunst. Ogenschijnlijk onopvallende zaken krijgen binnen een kunsthistorische context betekenis, omdat er geappelleerd wordt aan ons collectieve visuele geheugen. Koks speelt op een aanstekelijke wijze met de tradities van de kunst en brengt deze nog een stap verder. Wat nemen we waar en wat denken we waar te nemen?

De schilderijen van Aukje Koks reiken verder dan het platte vlak, ze strekken zich uit tot in ruimtelijke installaties. Schilderkunst wordt sculptuur en vice versa. Grenzen vervagen. Vrij interpreterend op haar bestaande werken vervaardigt Koks nieuwe werken en creëert daarmee een oeuvre dat in verschillende richtingen steeds verder uitdijt. Het is alsof ieder werk een aanleiding is voor een nieuwe serie. Beeldende elementen uit bestaande werken worden bijvoorbeeld uitvergroot en ‘hergebruikt’ in nieuwe werken. Zo kan een afgebeeld schilderij dat figureert in een eerder werk, later terugkeren als een levensgroot, op zichzelf staand en autonoom werk. Aukje Koks weet voortdurend de grenzen van de verbeelding op te rekken en onze waarneming te bevragen.

Aukje Koks (Gilze-Rijen, 1977) volgde haar opleiding aan de academie St. Joost in Breda (2002), studeerde daarna aan de Rijksakademie in Amsterdam (2007-2008) en nam deel aan een artist in residence in Wiels, het kunstencentrum in Brussel (2010-2011). In 2005 ontving ze voor haar werk de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst.

Sinds 1998 maakt het Stedelijk Museum Schiedam onder te titel Unisono tentoonstellingen van jonge Nederlandse, of in Nederland woonachtige, kunstenaars en kunstenaars die later in hun carrière een nieuwe weg zijn ingeslagen. Een Unisono-tentoonstelling is signalerend.

Met Aukje Koks. Preludes presenteert het Stedelijk Museum Schiedam de 25e Unisono-tentoonstelling.

Unisono wordt gesponsord door de Rabobank.