Bigindicator

Topsy Turvy

Event  |  Reviews  |  Comments
20120604125051-rondinone
If There Were Anywhere But Desert. Sunday, 2000 Installation © Courtesy of the artist and De Appel
20120502192317-topsyturvyweb
© Courtesy of de Appel Arts Centre
Topsy Turvy

Broedplaats Lely
Schipluidenlaan 12
1062 HE Amsterdam
NL
May 25th, 2012 - September 23rd, 2012
Opening: May 24th, 2012 6:00 PM - 11:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.deappel.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
info@deappel.nl
PHONE:  
020 6255651
OPEN HOURS:  
Tue-Sun from 11-6 pm
TAGS:  
film, installation, performance

DESCRIPTION

The first exhibition in the new premises is based on the popular carnival festival. In addition to being a period of excess before the austerity of Lent, carnival is a time in which the world is temporarily turned upside down in a collective masquerade. The existing balance of power, codes of conduct and values are thrown overboard and satire reigns supreme. Socio-political commentary and criticism go hand-in-hand with an exuberant party atmosphere. Everything and everyone temporarily assumes a different identity and everyday reality is seen from a different perspective.

Through their work, artists also suggest alternative ways of looking at reality and experiencing it differently. They invite us to approach the world in an unusual way. “Topsy Turvy, Long live the upside-down world!” explores the ways in which they liberate reality from the constraints of convention. A range of artists – from the nineteenth-century painter James Ensor and the V-for-Vendetta illustrator David Lloyd, to the film producer Matthew Barney and the artists Melanie Gilligan and Markus Selg – present films, installations, paintings and performances which are directly or indirectly inspired by carnival. It is an exhibition of festive and critical works in which the familiar suddenly no longer appears to be so familiar.

Opening Programme:

Thursday 24 May
18.00 – 23.00: Public opening with Tate Modern Director Chris Dercon, Prince Carnaval Venlo Abbie I, a performance of the Nordic artist Tori Wrånes and music by Uber Ich, Circue Valentin and Ahora Mazda.
21.00 – 01.00 SIDESHOW afterparty curated by Jessica Gysel & Femke Dekker, designed by Bart de Baets.

Friday 25 & Saturday 26 May
12.00 – 20.00 de Appel arts centre is open for the public with free apple pie in MOES and guided tours of the exhibition and a look behind the screens of de Appel arts centre by hosts like artist Willem de Ridder and novelist Jan van Mersbergen.

Sunday 27 May
12.00 – 18.00 de Appel arts centre is open for the public. Tête-à-tête performances by Spartacus Chetwynd (nominated for the Turner Price 2012).

Tuesday 29 May – Friday 1 June
The provocative performance ‘ik wil mijn geld terug’ (I want my money back) from theatre maker Eric de Vroedt in cooperation with Asko | Schönberg, de Appel arts centre and Music&theatre ensemble de Veemfabriek, features a live radio-talkshow on wheels which transforms economics to poetry and crisis to art. Making Our economic disintegration to entertainment.‘Topsy Turvy, Leve de omgekeerde Wereld’

Met o.a.: Matthew Barney, Maja Borg, Spartacus Chetwynd, Melanie Bonajo, Discoteca Flaming Star, James Ensor, Melanie Gilligan, Adriana Lara, David Lloyd, Urs Lüthi, Philip Metten, Alberto de Michele, Wendelien van Oldenborgh, Helio Oiticica, Ugo Rondinone, Markus Selg, Berend Strik, Toshie Takeuchi, Eric de Vroedt, Niko de Wit, Tori Wrånes. 

De eerste tentoonstelling in het nieuwe pand gaat uit van het principe van de omkering dat aan de basis ligt van het volksfeest carnaval. Carnaval is – naast een periode van exces voor de soberheid van de vasten – het moment waarop de wereld tijdelijk op z’n kop wordt gezet en machtsverhoudingen worden omgekeerd. Bestaande, gedragscodes en waarden worden onderuit gehaald en satire viert hoogtij. Sociaal-politiek commentaar en kritiek gaan samen met feestvreugde en uitbundigheid. Alles en iedereen neemt tijdelijk een andere identiteit aan. De alledaagse realiteit wordt in een ander perspectief geplaatst.

Ook kunstenaars suggereren in en met hun werk alternatieve mogelijkheden om naar de werkelijkheid te kijken en deze anders te beleven. Ze nodigen ons uit om de wereld op een ongewone manier te benaderen. ‘Topsy Turvy, Leve de omgekeerde Wereld’ exploreert op welke manieren zij de werkelijkheid van het keurslijf van de conventie bevrijden. Een keur aan kunstenaars – van de negentiende-eeuwse schilder James Ensor en V-for-Vendetta tekenaar David Lloyd tot filmmaker Matthew Barney en kunstenaars Melanie Gilligan en Markus Selg – presenteren films, installaties, schilderijen en performances die direct of indirect geïnspireerd zijn op carnaval. Het is een tentoonstelling met feestelijk en kritisch werk waarin het bekende plotseling niet meer zo bekend blijkt te zijn.

 

Openingsprogramma

Donderdag 24 mei
18.00 – 23.00: Publieksopening met Tate Modern- directeur Chris Dercon, Prins Carnaval Venlo Abbie I, een performance van de Noorse kunstenaar Tori Wrånes en optredens van Uber Ich, Cirque Valentin en Ahora Mazda,
21.00 – 01.00 SIDESHOW afterparty curated by Jessica Gysel & Femke Dekker, designed by Bart de Baets.

Vrijdag 25 & zaterdag 26 mei
12.00 – 20.00 de Appel arts centre is open voor het publiek met de gehele dag rondleidingen voor en achter de schermen door gastvrouwen en gastheren als kunstenaar Willem de Ridder, en romancier Jan van Mersbergen en gratis appeltaart in MOES (soutterain de Appel arts centre).

Zondag 27 mei
12.00 – 18.00 de Appel arts centre is open voor publiek. De Britse kunstenaar Spartacus Chetwynd, genomineerd voor de Turner Prize, zorgt voor intieme tête-à-tête performances.

Dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni
De provocerende actieperformance ‘Ik wil mijn geld terug’ van theatermaker Eric de Vroedt i.s.m. Asko | Schönberg staat centraal. De Appel arts centre en Muziektheaterensemble de Veemfabriek organiseren deze live talkradio op wielen waarin economie tot poëzie, de crisis tot kunst en onze ondergang tot entertainment wordt.