Bigindicator

Any Other Business

Event  |  Reviews  |  Comments
20120302161030-grey_20090920-wsvl-8026
© Photograph by Willem Sluyterman van Loo
Any Other Business

Rozenstraat 59
1016 NN Amsterdam
Netherlands
February 12th, 2012 - March 25th, 2012

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.smba.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
mail@smba.nl
PHONE:  
+31(0) 20 4220471
OPEN HOURS:  
Wed-Sun 11-5 (during exhibition periods)

DESCRIPTION

‘Any other Business’ by Nicoline van Harskamp started off as a scripted conference. The public had an ambiguous role in this. Were they going to take part in this performance, or not? The whole event was recorded as a video installation, and is now to be seen for the first time in The Netherlands at Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

The title Any other Business refers to a point at the end of the agenda at many meetings and conferences: matters that have not yet been dealt with but require brief consideration. It comes at the tail end of the meeting, when everyone has lost concentration. Van Harskamp concentrates precisely on the apparent trivialities in situations such as these. She sought her sources in existing lectures, speeches and discussions from the recent past, using them as her point of departure for the conference. The less pretty aspects of impassioned arguments subtly but unmistakeably take over at moments like these.

Van Harskamp mercilessly exposes the contradictions between various ideological positions and the attitudes through which these views are literally voiced, by flesh and blood individuals who just can't seem to let go of their egos and idiosyncrasies. The resounding keynote address by a popular politician who comes across as authentic, proves to be an agglomeration of sentiment and clichés collected from the farewell speeches of presidents. A statement about the potential of communism for philosophy today trips itself up hopelessly through the endless tongue-in-cheek jokes by the speaker, whose character appears to be based on Slavoj Zizek. A postcolonial theoretician who fervently takes up the cudgel for the position of students in relation to their teachers approaches her own audience arrogantly and as unruly pupils, who aren’t even able to pose questions. A round table discussion as part of a ‘Day of the dialogue’ exposes the unavoidable language and power games among the participants, and ends up in a dog fight.

The Any other Business conference was comprised of one full day with ten different meeting sessions, in which a total of 35 actors were involved. For the video installation these sessions have ultimately been reduced to nine short films varying in length from 10 to 40 minutes. In the exhibition in SMBA they are in part projected simultaneously.

Nicoline van Harskamp's work invariably lays a finger on the sore spot of the failures of language in the political sphere. For instance, her three-part To Live Outside the Law You Must Be Honest (2007) she showed how residents of the 'free state' of Christiania in Copenhagen contradict each other about (for instance) the question of leadership. As she does so, she engagingly makes it clear that a society can in fact get along very well without leaders, but can't do that without an a level of integrity that it is unlikely to ever realize. The New Latin (2010) is a demonstration of how the international art world picks up its self-created variants of English, and with them demands a sort of freedom that in a certain sense undermines the universal claims of language, and therefore also of art. These are elements of Van Harskamp's oeuvre that take shape in intensified, and often humorous ways in the kaleidoscopic Any other Business.

Nicoline van Harskamp (Hazerswoude, 1975) studied at the Royal Academy for the Visual Arts in The Hague (1994-1997) and Chelsea College of Art and Design in London (1997-1998). In 2007/2008 she was an artist in residence at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 2009 she won the first prize in the Prix de Rome. Her film work and performances have been seen at the Van Abbemuseum, Eindhoven (‘Be[com]ing Dutch’, 2008), the 4th Bucharest Biennale (2010), Stedelijk Museum Amsterdam (‘Monumentalisme’, 2010) and Performa 11, New York (2011), among other venues. Last year her travelling work-in-progress ‘Yours in Solidarity’ began a tour at D+T Project in Brussels. Presently the work is to be seen at the Frankfurter Kunstverein and at MUAC in Mexico City.

See also www.vanharskamp.net

Any other Business was produced for the ‘My Name is Spinoza’ event in 2009, and was at that time made possible in part by SKOR Foundation for Art in Public Space), the Mondriaan Fund, the Amsterdam Fund for Art and Regardz Meeting Centers.

The exhibition will be accompanied by the SMBA Newsletter nr. 126, with an introduction to Van Harskamp's work by the artist Bart Groenendaal. In addition, this Newsletter contains the complete programme booklet for Any other Business.


Any other Business van Nicoline van Harskamp begon als een conferentie, die van te voren nauwkeurig was vastgelegd in een script. Het publiek had daarin een ambigue rol. Nam het wel of niet deel aan deze performance? Het geheel is vastgelegd als video-installatie en nu voor het eerst in Nederland te zien in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

De titel Any other Business verwijst naar een detail van veel conferenties en vergaderingen: zaken die aan het eind nog snel wat aandacht nodig hebben en bekend staan als ‘wat verder nog ter tafel komt’. Een marginaal onderdeel dat pas opdoemt als iedereen zijn concentratie heeft verloren. Van Harskamp concentreerde zich juist wél op de ogenschijnlijke onbeduidendheden van situaties als deze. Ze liet zich daarbij inspireren door bestaande lezingen, speeches en debatten uit het recente verleden en nam deze als uitgangspunt voor de conferentie. Minder fraaie aspecten van bezielde argumentaties krijgen daarin subtiel maar onmiskenbaar de overhand.

Genadeloos legt van Harskamp de tegenstrijdigheden bloot tussen uiteenlopende ideologische opvattingen en de attitudes waarmee deze opvattingen letterlijk stem krijgen, door individuen van vlees en bloed die hun ego’s en eigenaardigheden niet zomaar opzij kunnen zetten. De klinkende dagopening door een authentiek overkomende, geliefde politicus blijkt een opeenstapeling van sentiment en clichés afkomstig uit afscheidspeeches van presidenten. Een statement over de potentie van het communisme voor de hedendaagse filosofie haalt zichzelf hopeloos onderuit door de eindeloze tongue-in-cheek grapjes van de spreker, wiens karakter is gebaseerd op Slavoj Zizek. De postkoloniaal-theoretica die het gloedvol opneemt voor de positie van leerlingen ten opzichte van hun leraren, benadert haar eigen publiek arrogant en als een slechte leerling, waar ze zelf niet mee in discussie wil. Een kringgesprek in het kader van de ‘dag van de dialoog’ onthult de onvermijdelijke taal- en machtsspelletjes tussen de deelnemers en loopt uit in een knokpartij.

De Any other Business-conferentie bestond uit één dag met tien verschillende bijeenkomsten, waarbij in totaal 35 acteurs waren betrokken. Voor de video-installatie zijn deze sessies uiteindelijk teruggebracht tot negen korte films in lengte variërend van 10 tot 40 minuten. In de tentoonstelling in SMBA worden ze deels simultaan geprojecteerd.

Het werk van Van Harskamp legt steevast de zere vinger op de tekortkomingen van taal in de politieke sfeer. Zo toonde zij in haar drieluik To Live Outside the Law You Must Be Honest (2007) hoe bewoners van de vrijstaat Christiania in Kopenhagen elkaar tegenspreken over bijvoorbeeld de kwestie van leiderschap. Op charmante wijze wordt daarmee duidelijk dat een samenleving wel degelijk zonder leiders kan, maar dat niet zonder een onwaarschijnlijke dosis integriteit die nauwelijks is op te brengen. The New Latin (2010) is een demonstratie van hoe de internationale kunstwereld zich eigengemaakte varianten van het Engels aanleert en daarmee een soort vrijheid opeist die in zekere zin ook weer de universele aanspraken van taal, en daarmee ook kunst, onderuit halen. Het zijn elementen van Van Harskamps oeuvre die in verhevigde en vaak ook humorvolle vorm gestalte krijgen in het rijk geschakeerde Any other Business.

Nicoline van Harskamp (Hazerswoude, 1975) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag (1994-1997) en de Chelsea College of Art and Design in Londen (1997-1998). In 2007/2008 was zij resident bij de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 2009 won ze de eerste prijs van de Prix de Rome. Haar filmwerk en performances waren onder meer te zien in het Van Abbemuseum, Eindhoven (‘Be[com]ing Dutch’, 2008); de 4de Bucharest Biennale (2010); Stedelijk Museum Amsterdam (‘Monumentalisme’, 2010); Performa 11, New York (2011). Vorig jaar ging haar reizende work-in-progress ‘Yours in Solidarity’ van start bij D+T Project in Brussel. Momenteel is dit werk te zien in de Frankfurter Kunstverein en het MUAC in Mexico Stad.

Zie ook www.vanharskamp.com

Any other Business ontstond in het kader van de manifestatie ‘My Name is Spinoza’ in 2009 en werd destijds mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte SKOR, Mondriaan Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Regardz Meeting Centers.

Bij de tentoonstelling verschijnt SMBA Nieuwsbrief nr. 126 met een introductie van Van Harskamps werk door kunstenaar Bart Groenendaal. Daarnaast bevat deze Nieuwsbrief het volledige programmaboekje van Any other Business.