Bigindicator

Dreams of nature. Symbolism from Van Gogh to Kandinsky

Event  |  Reviews  |  Comments
20120128202119-edvard_munch__melancholie__1894-96__bergen_kunstmuseum__rasmus_meyers_samlinger__munch_museum_-_munch_ellingsen_group_c-o_pictoright_amsterdam_2011
Melancholie , 1894-96 © Bergen Kunstmuseum, Rasmus Meyers Samlinger, Munch Museum - Munch Ellingsen Group c-o Pictoright Amsterdam 2011
Dreams of nature. Symbolism from Van Gogh to Kandinsky

Paulus Potterstraat 7
Amsterdam
Netherlands
February 24th, 2012 - June 17th, 2012
Opening: February 24th, 2012 10:00 AM - 10:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.vangoghmuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@vangoghmuseum.nl
OPEN HOURS:  
Sun-Thu,Sat 10-6; Fri 10-10

DESCRIPTION

Symbolism was a pioneering movement in painting of the late 19th-century. Its roots lie in philosophy and poetry, and it was closely associated with music. Symbolist artists endeavoured to evoke dreams and visions, rather than record visible reality. A reaction to the growing industrialisation and materialism of Europe, symbolist works reflect feelings of fear and pessimism, as well as a longing for spirituality and mythology.

This is the first exhibition dedicated to the symbolist landscape in Europe. Some 70 poetical and evocative paintings of nature from the period 1880–1910 will offer a new perspective on this intriguing movement. Artists used their landscapes to represent their vision of death, dreams, infinity and the cosmos, feelings of nationalism or ideas about science and the modern age.

The exhibition will cover a wide range of artists, from forerunners of symbolism, like Böcklin and Whistler, to Mondrian and Kandinsky, who provided the impulse for major 20th-century movements, such as surrealism and abstraction. Works by renowned painters, like Monet, Gauguin, Van Gogh and Munch, will be presented alongside lesser known, but equally fascinating artists from the Nordic countries and Eastern Europe.
 
Music accompanying the exhibition

Symbolism emerged from philosophy and poetry and was closely connected to music. For instance, Kandinsky was inspired by the music of Schönberg, and Rachmaninoff wrote music to accompany Böcklin’s Island of the dead. Visitors to this exhibition can experience the mutual influence between these different arts for themselves by listening to compositions from the Symbolist period.

Themes
The exhibition is organised into the following six themes:

 • Ancient and new paradises: Artists like Böcklin, Von Stuck and Puvis de Chavannes took inspiration from classical antiquity and mythology. Others, such as Signac and Gauguin, looked for paradise in unspoiled places far away from modern society.
 • Nature and suggestion: Rather than just faithfully representing reality, landscapes by Symbolists such as Gallen-Kallela, Sohlberg and Hodler also reflect the feelings that nature evoked in the artist.
 • Dreams and visions: Gauguin, Munch and Malczewski tried to open the gates to the unconscious mind. They painted dreams and visions, the world beneath the surface of observable reality.
 • Silent cities: Many Symbolist artists saw modern city life as a threat. Whistler, Degouve de Nuncques and Khnopff transformed the city into a mysterious, dreamlike landscape born of memory and imagination.
 • The cosmos: Through their landscapes, painters such as Watts, Van Gogh and Willumsen expressed their ideas about natural forces, cosmic energy, the eternal cycle of the seasons and the insignificance of human beings in the face of nature.
 • Into the mystic: In their quest to express the sublime and spiritual, many artists (such as Whistler, Signac and Ciurlionis) drew connections between painting and music, while others (like Mondrian and Kandinsky) took the first steps towards abstraction.

 
Touring exhibition

Dreams of nature has been organised by guest curators Richard Thomson and Rodolphe Rapetti, specialists in the area of landscape painting and Symbolism. The exhibition has been organised in collaboration with The National Galleries of Scotland, Edinburgh (14 July - 14 October 2012) and the Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery, Helsinki (16 November 2012 - 17 February 2013).

Publication
Landscapes of the imagination. Symbolism from Van Gogh to Kandinsky by Richard Thomson, Rodolphe Rapetti, Frances Fowle and Anna-Maria von Bonsdorff.

In this publication the authors present an entirely new perspective on these special landscapes, from the precursors of symbolism, such as Böcklin and Whistler, to Mondrian and Kandinsky, whose variations on landscape themes provided the impetus for their later abstract work.

(208 pages, 130 illustrations English, Dutch, French, Finnish, Swedish, softcover, approx. € 29.95, Van Gogh Museum/The National Galleries of Scotland/ Ateneum Art Museum / Mercatorfonds, available from February 2012)

Sunday lectures

 • 26 February 2012 - Europe 1900: New landscapes for changing times by Richard Thomson, Watson Gordon Professor of Fine Art, University of Edinburgh (English spoken). 1 April 2012 - Symbolist landscapes and silent cities by Frances Fowle, Curator of French Art, National Galleries of Scotland (English spoken).
 • 6 May 2012 - Dream landscapes and music. From Debussy to Schönberg by Edwin Becker, Head of Exhibitions, Van Gogh Museum.

The exhibition has been supported by the Dutch government: an indemnity grant has been provided by the Cultural Heritage Agency of the Netherlands.

Dreams of nature is made possible with support from the Prince Bernhard Cultural Foundation.


Het symbolisme was een toonaangevende stroming in de schilderkunst in de late 19de eeuw. De stroming kwam voort uit de filosofie en poëzie en was nauw verbonden met muziek. Kunstenaars wilden dromen en visioenen oproepen in plaats van de zichtbare werkelijkheid, als reactie op de groeiende industrialisering en het materialisme in Europa. Hun werken weerspiegelden gevoelens van angst en pessimisme, maar ook een verlangen naar spiritualiteit en mythologie.

Symbolistische landschap in Europa
Dit is de eerste tentoonstelling gewijd aan het symbolistische landschap in Europa. Circa 70 poëtische en suggestieve schilderijen van de natuur uit de periode 1880–1910 geven een nieuwe kijk op deze intrigerende stroming. In hun landschappen verbeeldden kunstenaars hun visie op de dood, dromen, oneindigheid en de kosmos, gevoelens van nationalisme of ideeën over de wetenschap en de moderne tijd.

Van voorlopers symbolisme tot pioniers van abstractieDe tentoonstelling bestrijkt een breed gebied, van voorlopers van het symbolisme zoals Böcklin en Whistler, tot Mondriaan en Kandinsky, die de aanzet gaven tot belangrijke 20e-eeuwse stromingen zoals surrealisme en abstractie. Werken van beroemde schilders als Monet, Gauguin, Van Gogh en Munch worden gepresenteerd naast die van minder bekende, maar evenzeer fascinerende kunstenaars uit bijvoorbeeld Scandinavië en Oost-Europa.


Muziek bij de tentoonstelling
Het symbolisme kwam voort uit de filosofie en poëzie en was nauw verbonden met muziek. Zo liet Kandinsky zich inspireren door de muziek van Schönberg en schreef Rachmaninov een compositie bij Het dodeneiland van Böcklin. In de tentoonstelling kun je deze kruisbestuiving tussen de verschillende kunstdisciplines zelf ervaren door composities te beluisteren uit de tijd van het symbolisme.

Thema’s
De tentoonstelling is ingedeeld in zes thema’s:

 • Oude en nieuwe paradijzen: kunstenaars als Böcklin, Von Stuck en Puvis de Chavannes lieten zich inspireren door de klassieke oudheid en mythologie. Anderen, zoals Signac en Gauguin, zochten het paradijs op ongerepte plekken, ver weg van de moderne maatschappij.

 • Natuur en suggestie: meer dan een getrouwe weergave van de werkelijkheid zijn de landschappen van symbolisten als Gallen-Kallela, Sohlberg en Hodler een reflectie van de gevoelens die de natuur opriep bij de kunstenaar.

 • Dromen en visioenen: Gauguin, Munch en Malczewski probeerden de poort naar het onderbewustzijn open te duwen en schilderden dromen en visioenen, de wereld achter de waarneembare werkelijkheid.

 • Stille steden: in de ogen van veel symbolistische kunstenaars was het moderne stadsleven bedreigend. Whistler, Degouve de Nuncques en Khnopff transformeerden de stad tot een mysterieus droomachtig landschap, ontsproten aan de herinnering en de verbeelding.
 • De kosmos: in hun landschappen verbeeldden schilders als Watts, Van Gogh en Willumsen ideeën over natuurkrachten, kosmische energie, de eeuwige cyclus van de seizoenen en de nietigheid van de mens tegenover de natuur.

 • Naar het mystieke: in hun zoektocht naar de manier om het hogere en het spirituele uit te drukken, legden veel kunstenaars verbanden tussen schilderkunst en muziek (Whistler, Signac, Ciurlionis) en werden de eerste stappen richting de abstractie gezet (Mondriaan en Kandinsky).

 
Reizende tentoonstelling

Dreams of nature is samengesteld door gastconservatoren Rodolphe Rapetti en Richard Thomson, specialisten op het gebied van de landschapschilderkunst en het symbolisme. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met The National Galleries of Scotland, Edinburgh (14 juli - 14 oktober 2012) en Ateneum Art Museum, Finnish National Gallery, Helsinki (16 november 2012 - 17 februari 2013).

Publicatie
Gedroomde landschappen. Symbolisme van Van Gogh tot Kandinsky door Richard Thomson, Rodolphe Rapetti, Frances Fowle en Anna-Maria von Bonsdorff.

In deze publicatie presenteren de auteurs een geheel nieuwe visie op de bijzondere werken van voorlopers van het symbolisme zoals Böcklin en Whistler, tot Kandinsky en Mondriaan, die met hun variaties op landschappelijke thema’s de aanzet gaven tot hun latere abstractere werk.


(208 pagina’s, 130 illustraties, Nederlands, Engels, Frans, Fins, Zweeds, softcover, ca. € 29,95, Van Gogh Museum/The National Galleries of Scotland/Ateneum Art Museum/Mercatorfonds, verschijnt februari 2012)

Zondaglezingen

 • 26 februari 2012 - Europe 1900: New landscapes for changing times door Richard Thomson, Watson Gordon Professor of Fine Art, University of Edinburgh (Engels gesproken)
 • 1 april 2012 - Symbolist landscapes and silent cities door Frances Fowle, Curator of French Art, National Galleries of Scotland (Engels gesproken)
 • 6 mei 2012 - Gedroomde landschappen en muziek: Van Debussy tot Schönberg door Edwin Becker, hoofdconservator tentoonstellingen, Van Gogh Museum.

 De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de rijksoverheid: de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een indemniteitsgarantie toegekend.

Dreams of nature is mogelijk met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.