Bigindicator

Color Photographs since 1970

Event  |  Reviews  |  Comments
20111123090713-new_york_city_from_the_series_rush_hour_1976_c_joel_sternfeld
New York City, from the series Rush Hour number 1 , 1976 © Joel Sternfeld
20111123090857-after_a_flash_flood__rancho_mirage__california_1979____joel_sternfeld_and_glenstone_museum__potomac__maryland
After A Flash Flood Rancho Mirage California, 1979 © Joel Sternfeld and Glenstone Museum, Potomac Maryland
Color Photographs since 1970

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Netherlands
December 16th, 2011 - March 14th, 2012
Opening: December 16th, 2011 10:00 AM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
photography

DESCRIPTION


In mid-December Foam will present the first major retrospective exhibition in the Netherlands of the work of  Joel Sternfeld (1944, New York), one of the pioneers of colour photography. Foam will be showing more than one hundred photos from ten different series in an exhibition spanning two floors. A highlight is Sternfeld's early work from the 1970s, which has never been previously exhibited. A large selection from famed series such as American Prospects, the result of his legendary journey through the United States, and Stranger Passingwill also be on show. A constant factor in his work is his native land America, its inhabitants and the traces left by people on the landscape. With a subtle feeling for irony and an exceptional feeling for colour, Sternfeld offers us an image of daily life in America over the last three decades.

New Colour Photography
Along with William Eggleston and Stephen Shore, Sternfeld saw to it that colour photography became a respected artistic medium in the 1970s. Until that time, colour was used widely in advertising and amateur photography, but was rarely seen in museums and galleries. Sternfeld was influenced by the colour theory of the Bauhaus and by the work of William Eggleston, whose exhibition in MoMA in 1976 marked the official acceptance of colour photography in the art world.

Early Work
A typical 'street photographer' style can be recognized in Sternfeld's early and as yet unknown work, using a 35mm camera, to record everyday life in America. This work already contained the characteristics that made his later work so successful. In 1978, Joel Sternfeld began a long journey through the United States. For eight years he crisscrossed his homeland and recorded everything he encountered with his large-format camera. His investigation into the landscape and people moving within it resulted in the American Prospects series (1979-1983). In Stranger Passing (1987-2000) Sternfeld concentrated on people. He photographed them in an unambiguous way: from the same distance and looking directly into the camera. This series is a portrait of a society, comparable to the magnum opus of August Sander in the early twentieth century. Just as in American Prospect, there is evidence of a light absurdism as well as sympathy for those being portrayed.

The American Landscape
For the On This Site series (1993-1996), Sternfeld photographed urban and rural locations which were at first glance unremarkable. In the accompanying text, however, it becomes clear that these were the locations of 'crime passionnels', racial violence and stabbings. The photos thus acquire an entirely different connotation. In Sweet Earth (1993-2005) Sternfeld shows alternative lifestyles and communities which have arisen in America over the past two centuries. He travelled to the homes and communities of people that do not fit into conventional lifestyles and instead pursue another way of life. In Oxbow Archive (2005-2007) Sternfeld depicts the effects of the changing seasons on the landscape and how human behaviour influences nature.

Slide Show
With the projects Treading on Kings (2001), on the G8 conference in Genoa, and When It Changed (2005), on the climate conference in Montreal, Sternfeld's work is becoming more political and strident. These projects will be shown in slide shows.

Biography
Joel Sternfeld lives and works in New York. He has received a number of major awards during his career, such as the Citygroup Photography Prize (2004) and the Guggenheim Memorial Foundation Fellowship (1978 and 1982). The work of Joel Sternfeld has been shown in numerous solo and group exhibitions, including the Museum of Modern Art and Luhring Augustine  in New York. His work is included in major international collections such as the Folkwang Museum (Essen),  Fotomuseum Winterthur, The Metropolitan Museum of Art (New York), The Victoria and Albert Museum (London) and The Whitney Museum of American Art (New York). Since the start of his career, Sternfeld has considered photography books more important than exhibitions of his work. He has published eleven books in the past twenty years, which are now greatly sought after by collectors.

Joel Sternfeld Color photographs since 1970 appears at Foam from 16 December 2011 to 14 March 2012.  Open daily from 10am to 6pm, Thurs/Fri 10am to 9pm. Ticket: € 8,00.


Note to editors
: For more information and visual material please contact the Communications department, e-mail foam[at]foam.org or phone +31 20 5516500.


This exhibition was initiated by the Museum Folkwang, Fotografische Sammlung, Essen.

Foam is supported by BankGiro Loterij, Delta Lloyd, De Brauw Blackstone Westbroek and the VandenEnde Foundation.

Vanaf half december presenteert Foam het eerste grote overzicht in Nederland van werk van Joel Sternfeld (1944, New York), één van de pioniers in de kleurenfotografie. Over twee verdiepingen toont Foam ruim honderd foto's in tien verschillende series. Een hoogtepunt is Sternfeld's vroege, nooit eerder geëxposeerde werk uit de zeventiger jaren. Ook beroemde series als American Prospects, de weerslag van zijn legendarische reis door de Verenigde Staten, en Stranger Passingkomen uitgebreid aan bod. Een constante factor in zijn werk is zijn geboorteland Amerika, haar bewoners en de sporen die de mens achterlaat in het landschap. Met een subtiel gevoel voor ironie en een fantastisch gevoel voor kleur geeft Sternfeld ons een beeld van het dagelijkse leven in Amerika gedurende de afgelopen drie decennia.

New Color Photography
Samen met William Eggleston en Stephen Shore zorgde Sternfeld er in de zeventiger jaren voor dat kleurenfotografie een gerespecteerd artistiek medium werd. Tot die tijd werd kleur al veel gebruikt in reclame- en amateurfotografie maar in musea en galeries was het nauwelijks te zien. Sternfeld werd beïnvloed door de kleurentheorie van Bauhaus en door het werk van William Eggleston, wiens tentoonstelling in het MoMA in 1976 de officiële start betekende voor de acceptatie van kleurenfotografie in de kunstwereld.

Vroeg werk
In het vroege en nog onbekende werk van Sternfeld is de typische 'streetphotographer' te herkennen die met een kleinbeeldcamera het dagelijks leven in Amerika vastlegt. Dit werk bevat al de kenmerken die zijn latere werk zo succesvol maken. In 1978 begon Joel Sternfeld een lange reis door de Verenigde Staten. Acht jaar lang doorkruiste hij zijn thuisland en legde hij met zijn technische camera vast wat hij tegenkwam. Zijn onderzoek naar het landschap en hoe de mens zich daarin beweegt resulteerde in de serie American Prospects (1979-1983). In Stranger Passing (1987-2000) concentreerde Sternfeld zich op mensen. Hij fotografeerde hen steeds op een eenduidige manier: dezelfde afstand en de blik direct gericht in de camera. Deze serie is het portret van een maatschappij, ter vergelijken met het magnus opus van August Sander uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Net als in American Prospects is er sprake van licht absurdisme, maar ook van sympathie voor de geportretteerde.

Het Amerikaanse landschap
Sternfeld fotografeerde voor de serie On This Site (1993-1996) op het eerste oog onopvallende stedelijke en rurale plekken. In de begeleidende tekst wordt duidelijk dat er op deze locaties 'crime passionnels', raciale geweldsdelicten en steekpartijen plaatsvonden. De foto's krijgen daardoor een heel andere lading. In Sweet Earth (1993-2005) brengt Sternfeld alternatieve vormen van wonen en samenleven in beeld die gedurende de laatste twee eeuwen in Amerika ontstonden. Hij reisde langs huizen en woongemeenschappen van mensen die zich niet aanpassen aan de gangbare manier van leven en andere idealen nastreven. In Oxbow Archive (2005-2007) laat Sternfeld zien hoe de wisseling van de seizoenen het landschap verandert  en hoe menselijke bemoeienis de natuur beïnvloedt.

Diapresentatie
Met de projecten Treading on Kings (2001), over de G8 in Genua, en When it Changed (2005), over de klimaatconferentie in Montreal, lijkt Sternfeld's werk politieker en uitgesprokener te worden. Deze projecten worden getoond als diapresentatie.

Biografie
Joel Sternfeld woont en werkt in New York. Tijdens zijn carrière ontving hij belangrijke prijzen waaronder The Citygroup Photography Prize (2004) en de Guggenheim Memorial Foundation Fellowship (1978 en 1982). Het werk van Joel Sternfeld was in talrijke solo- en groepstentoonstellingen te zien, onder andere in het Museum of Modern Art en Luhring Augustine in New York. Zijn werk is opgenomen in belangrijke internationale collecties waaronder het Folkwang Museum (Essen), Fotomuseum Winterthur, The Metropolitan Museum of Art (New York), The Victoria and Albert Museum (Londen) en The Whitney Museum of American Art (New York). Vanaf het begin van zijn carrière is het fotoboek voor Sternfeld nog belangrijker geweest dan het tentoonstellen van zijn werk. De afgelopen twintig jaar publiceerde hij er 11. Deze boeken zijn inmiddels gewilde verzamelobjecten geworden.

Joel Sternfeld - Color Photographs since 1970 is te zien van 16 december 2011 t/m 14 maart 2012 te zien in Foam. Open dagelijks van 10.00 -18 uur, do/vr van 10.00 - 21.00 uur. Entree: € 8,00


Noot voor de redactie
: Voor meer informatie en voor het opvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, e-mail foam[at]foam.org of telefoon 020 - 55 16500.


Deze tentoonstelling is geïnitieerd door Museum Folkwang, Fotografische Sammlung, Essen.

Foam wordt ondersteund door de BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Llyod en de VandenEnde Foundation.