Bigindicator

Snapshot: Painters and photography 1888-1915

Event  |  Reviews  |  Comments
20111023022701-snapshot
© Courtesy of Van Gogh Museum
Snapshot: Painters and photography 1888-1915

Paulus Potterstraat 7
Amsterdam
Netherlands
October 14th, 2011 - January 8th, 2012

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.vangoghmuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@vangoghmuseum.nl
OPEN HOURS:  
Sun-Thu,Sat 10-6; Fri 10-10
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

The invention in 1888 of the first manageable, easy-to-use camera for amateurs made spontaneous photography possible: the snapshot was born. The enthusiastic users of the earliest amateur cameras included many artists. What role did photography play in their lives and how did it influence their work? The exhibition Snapshot. Painters and Photography, 1888-1915 sheds a light on this creative process, presenting 220 photographs and 70 paintings, prints and drawings from seven artists. 

The painters George Hendrik Breitner, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Henri Evenepoel, Henri Rivière, Felix Vallotton and Edouard Vuillard latched onto this new possibility. Their intimate, personal snaps provide a broader picture of their time, and make it clear how photography and painting interacted.

Building pits and family photos
The seven artists mainly took photographs of what they found interesting; it was only later that they sometimes included these things in their artistic work. Breitner, for example, took pictures of urban renewal in Amsterdam, and Rivière recorded the building of the Eiffel Tower. Bonnard, Denis, Valloton and Vuillard regularly produced family photos, portraits and photographs of one another. The living-room photographs of Evenepoel provide a great picture of everyday life towards the end of the 19th century.

Original prints
More than 200 photos in the exhibition are suspended in space on steel cables. Approximately 130 photographs are original prints measuring just a few centimetres, the standard format of the time. The exhibition also includes old cameras so that you can get a feel for how the artists took their pictures, and see for yourself the difference with modern digital photography. The paintings, prints and drawings are on the walls. Some paintings can be compared directly with the photographs. More often, the link between the photography and the painting is more subtle, for example in the use of light and shade or striking compositions.

Travelling exhibition
The exhibition is a collaboration with The Phillips Collection in Washington and the Indianapolis Museum of Art and includes a generous number of loaned works from the Musée d’Orsay in Paris, which is also providing substantive support for the exhibition.

The exhibition will be on view in Washington from February to April 2012, and in Indianapolis from June to early September 2012.

Free tour every Friday and DJ
From Big brother or big Breitner? to photography workshops and Most Interesting Person in Amsterdam to Digital Obscura: Friday night in the Van Gogh Museum will be devoted to photography and snapshots, with performances, workshops DJs and tours.

Sunday lecture by Hans Rooseboom and Rachel Esner
On Sunday, 6 November 2011 Hans Rooseboom, the photography curator of the Rijksmuseum in Amsterdam, will be discussing Breitner and photography: between conservatism and innovation (in Dutch). On Sunday, 8 January 2012, Rachel Esner, Assistant Professor -Art of the Modern Period at the University of Amsterdam, will talk about Snapshots of intimacy: Artists photograph themselves and their circles (in English). The Sunday lectures start at 2 pm and are free for museum visitors.

Catalogue
The catalogue in English, entitled Snapshot, explains the importance of the photography in a series of articles, which also look at the interaction with art in the late 19th and early 20th century, and the role of the seven artists included in the exhibition.
Snapshot, Elizabeth Easton, Eliza Rathbone, Ellen Lee et al., 248 pages, 285 illustrations, English, hardcover, approx. € 39.95 / $ 50, Publisher: Yale University Press, available from October 2011, ISBN 978 90 79310 28 9.

Photo competition Take a Snapshot!
With Take a Snapshot!, the Van Gogh Museum is organising a global photo competition on Facebook. Every month a different theme from the exhibition:

  • October: family and friends in Amsterdam
  • November: city life in Amsterdam
  • december: posing in Amsterdam

All your photos of emotional, inspiring and creative experiences in Amsterdam can be uploaded to www.vangoghmuseum.nl/takeasnapshot, and they will then be shown at the exhibition. A jury of professionals will select three winning photos from each theme, which will be shown prominently in the corridor of the exhibition wing.


De uitvinding in 1888 van het eerste handzame, eenvoudig te bedienen fototoestel voor amateurs  maakte momentopnamen mogelijk: de snapshot was geboren. Onder de enthousiaste gebruikers van deze amateurcamera’s bevonden zich ook veel kunstenaars. Welke rol speelde fotografie in hun leven en hoe beïnvloedde het hun werk? De tentoonstelling Snapshot. Schilders en fotografie, 1888-1915 laat dit zien aan de hand van 220 foto’s en 70 schilderijen, prenten en tekeningen van zeven kunstenaars.\

De schilders George Hendrik Breitner, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Henri Evenepoel, Henri Rivière, Felix Vallotton en Edouard Vuillard stortten zich vol enthousiasme op de nieuwe mogelijkheid van deze handzame camera. Ze blijken, net als iedereen, een voorkeur te hebben voor het fotograferen van hun dagelijkse omgeving.  Hun intieme, persoonlijke kiekjes geven een breed tijdsbeeld en maken duidelijk hoe fotografie en schilderkunst elkaar beïnvloedden.

Bouwputten en familiefoto’s
De kunstenaars fotografeerden vooral wat ze interessant vonden, en besloten soms later dit te verwerken in hun kunst. Zo legde Breitner de stadsvernieuwing in Amsterdam vast en fotografeerde Rivière de bouw van de Eiffeltoren. De huiskamerfoto’s van Evenepoel geven een mooi beeld van het dagelijks leven aan het einde van de 19e eeuw.

Originele afdrukken
In de tentoonstelling hangen ruim 200 foto’s aan staalkabels in de ruimte. Van bijna 130 foto’s zijn er originele afdrukken op het destijds gebruikelijke formaat van enkele centimeters. Ook staan er enkele historische camera’s, waarbij je door de zoeker kunt kijken en zelf kunt ervaren hoe deze kunstenaars hun foto’s maakten.  Zo voel je het verschil met de huidige digitale fotografie. Aan de wanden hangen schilderijen, prenten en tekeningen. Sommige schilderijen zijn één op één te vergelijken met foto’s. Vaker gaat het om een subtielere band tussen fotografie en schilderkunst, bijvoorbeeld in het gebruik van licht en schaduw of opvallende composities.

Reizende tentoonstelling
De expositie is een samenwerking met The Phillips Collection in Washington en het Indianapolis Museum of Art en bevat een groot aantal bruiklenen van het Parijse Musée d’Orsay die de tentoonstelling ook inhoudelijk ondersteunt.Van februari tot april 2012 is de expositie te zien in Washington en van juni tot begin september 2012 in Indianapolis.

Elke vrijdag gratis rondleiding en DJ
Van Big brother of big Breitner? tot fotoworkshops en van de Most Interesting Person in Amsterdam tot Digital Obscura: op vrijdagavond staat het Van Gogh Museum in het teken van fotografie en snapshots van toen en nu, met performances, workshops, dj’s en rondleidingen.

Zondaglezing van Hans Rooseboom en Rachel Esner
Op zondag 6 november 2011 belicht Hans Rooseboom, conservator fotografie, Rijksmuseum Amsterdam Breitner en de fotografie: tussen conservatisme en vernieuwing (Nederlands gesproken) en op zondag 8 januari 2012 bespreekt Rachel Esner, Assistant Professor – Art of the Modern Period aan de Universiteit van Amsterdam Snapshots of intimacy: Artists photograph themselves and their circles (Engels). De lezingen beginnen om 14 uur en zijn gratis voor bezoekers van het museum.

Catalogus
De Engelstalige catalogus Snapshot legt in een serie artikelen het belang van de fotografie vast en de wisselwerking met de kunst aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw, met daarbij de rol van de zeven kunstenaars uit de expositie.
Snapshot, Elizabeth Easton, Eliza Rathbone, Ellen Lee e.a., 248 pagina’s, 285 illustraties, Engels, hardcover, ca. € 39,95, Yale University Press, verkrijgbaar vanaf oktober 2011, ISBN 978 90 79310 28 9.

Fotowedstrijd Take a Snapshot!
Met Take a Snapshot! organiseert het Van Gogh Museum een wereldwijde fotowedstrijd op Facebook. Elke maand staat een ander thema uit de tentoonstelling centraal:

  • in oktober:  Familie en vrienden in Amsterdam
  • in november: Stadsleven van Amsterdam
  • in december: Poseren in Amsterdam.

Alle foto’s van emotionele, inspiratievolle en creatieve ervaringen in Amsterdam kunnen worden geupload via www.vangoghmuseum.nl/takesnapshot, waarna ze te zien zijn bij de tentoonstelling. Een vakjury, met o.a. Patricia Steur, kiest binnen elk thema drie winnende foto’s die een prominente plek krijgen in de corridor van de tentoonstellingsvleugel.