Bigindicator

Platform 2

Event  |  Reviews  |  Comments
20111023020838-phpthumb_generated_thumbnail
© Courtesy of the Artist and Netherlands Media Art Institute - Montevideo/Time Based Arts
October 12th, 2011 - November 6th, 2011

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nimk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@nimk.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 6237101
OPEN HOURS:  
Closed
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

Platform 2 is NIMk's new exhibition space. This second space, which is situated on the second floor, is an alternative, autonomous space with presentations that run parallel with the exhibitions programmed on the first floor. Platform 2 literally offers artists a platform from where they can launch their (new) works by offering them a location where they can both develop and present their pieces. During the exhibition, the artists are free to continue developing their work. The spaces are dynamic, ephemeral and active.

The works by the three artists presented at Platform 2 were developed independently and are not related or connected to each other. However, by presenting these works and the diverse working methods employed by the artists together, exciting and unexpected links can be made.

Opening Platform 2
Featuring: Robert Overweg, Andre Avelas and Job van Doeselaar
When: Wednesday 12 October at 6 pm
/ free entrance


Robert Overweg
is a photographer of virtual world environments. These environments most often appear in first and third person shooter games but Overweg sees them operating as a direct extension of his physical world, revealing a new public space of contemporary society.

Overweg proceeds either by foot or by air to the outskirts of the virtual world which he then dissects through his photography. In doing so, he draws our attention to environments that are often overlooked and yet ironically appear to be eerily familiar. The images not only document the limitations of these virtual worlds, they are often capable of triggering memories and associations from real world life experience. We are consequently transported via the virtual back to the real where a visual semiotic interplay allows us to abandon the context of the game almost entirely. 


Technologies affect our society in their attempt to make communication easier, mainly visible in advertising. By recycling and re-appropriating either new or old techniques Job Doeselaar subverts this communication into another experience of this very culture, by knowingly adhering to the subconscious structure of the xperience of communication. The work he shows at Platform 2 consists of a wall mounted VCR installation showing a rearranged part of "the Matrix" in a loop. This loop contains the monologue of the character agent Smith. While this machine is running, it slowly "eats" the tape loop until Smith's wisdom is lost.

Andre Avelas presents a work he recently produced called 50 HZ (MAINS & OSCILLATORS). It’s a system of translation where the existing power sockets in the gallery directly connect walls to speakers amplifying the frequency that come from the building's power mains (50 hz). Clusters of electronics and cables are coupled in pairs with oscillators on the same frequency. These multiple pairs are installed in the space according to a logic determined by the existing architecture of the building's power outlet network.
Curated by: DNK-Amsterdam / Koen Nutters

Technologies affect our society in their attempt to make communication easier, mainly visible in advertising. By recycling and re-appropriating either new or old techniques Job Doeselaar subverts this communication into another experience of this very culture, by knowingly adhering to the subconscious structure of the xperience of communication. The work he shows at Platform 2 consists of a wall mounted VCR installation showing a rearranged part of "the Matrix" in a loop. This loop contains the monologue of the character agent Smith. While this machine is running, it slowly "eats" the tape loop until Smith's wisdom is lost.


Platform 2 is een nieuwe expositieruimte binnen NIMk. Deze tweede expositieruimte op de tweede verdieping is een alternatieve, autonome ruimte met presentaties die naast de lopende hoofdtentoonstelling op de eerste verdieping plaatsvinden.
Platform 2 biedt letterlijk een platvorm voor kunstenaars om (nieuw) werk te exposeren en deels te ontwikkelen. Gedurende de tentoonstellingsperiode zijn de kunstenaars vrij om hun werk verder te ontwikkelen. Het karakter van Platform 2 is dynamisch, tijdelijk en actief. De verschillende werken op Platform 2 zijn afzonderlijk van elkaar ontstaan, en zijn niet aan elkaar gerelateerd of verbonden – de installaties staan op zichzelf.. Door deze verschillende kunstenaars en uiteenlopende benaderingen ten aanzien van mediakunst naast elkaar te plaatsen kunnen er wel spannende en onverwachte verbanden zichtbaar worden.

Opening Platform 2
Featuring: Robert Overweg, Andre Avelas en Job van Doeselaar
Wanneer: Woensdag 12 Oktober om 18:00 uur

Robert Overweg is fotograaf in de virtuele wereld. Deze omgevingen vind je meestal in eerste en derde persoon schietspellen, maar Overweg ziet ze als een direct verlengstuk van zijn fysieke wereld die een nieuwe openbare ruimte van de huidige samenleving onthullen.
Te voet of per vliegtuig gaat Overweg naar de rand van de virtuele wereld, die hij vervolgens fotografisch vastlegt. Hij trekt hiermee onze aandacht voor omgevingen die meestal over het hoofd gezien worden en toch ironisch genoeg griezelig herkenbaar aandoen. De beelden tonen niet enkel de grenzen van deze virtuele werelden, maar roepen vaak herinneringen en associaties op uit de fysieke wereld. Overweg voert ons via de virtuele wereld terug naar de 'echte' wereld, waar de semiotische visuele omgeving ons in staat stelt om de context van het spel bijna volledig te verlaten.

Andre Avelas presenteert een recent ontwikkeld werk getiteld 50 HZ (NET & oscillatoren). Het is een systeem waarin de bestaande stopcontacten van de ruimte gebruikt worden om de muren direct op speakers aan te sluiten. De speakers versterken de frequentie van de elektra (50 HZ) van het gebouw. Clusters van elektra en kabels worden in paren met oscillatoren gekoppeld aan dezelfde frequentie. Deze oscillatorparen zijn in de ruimte geïnstalleerd volgens de aanwezige architectuur van het elektriciteitsnetwerk in het pand.
Curator: DNK-Amsterdam / Koen Nutters

In hun poging communicatie te vergemakkelijken beïnvloeden nieuwe technologieën onze maatschappij. Deze invloed is bijvoorbeeld zichtbaar in de reclame. Door recycling en re-appropriating van oude en nieuwe technieken en vast te houden aan de onderbewuste structuur van communicatie, tracht Job Doeselaar de communicatiecultuur te ondermijnen en een andere ervaring van deze communicatie te geven. Het werk dat Van Doeselaar presenteert op Platform 2 is een VCR installatie die in een loop een bewerkt deel van de film “The Matrix” laat zien. De loop is een monoloog van het karakter agent Smith. Terwijl de machine de film afspeelt, verteert het langzaam de videoloop, tot agent Smith’s wijsheid is verdwenen.