Bigindicator

What's Next? The Future of the Photography Museum

Event  |  Reviews  |  Comments
20111023015534-whatsnext
© Courtesy of the Artist and Foam - Fotografie Museum
What's Next? The Future of the Photography Museum

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
NL
November 5th, 2011 - December 7th, 2011
Opening: November 5th, 2011 10:00 AM - 6:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

Four concepts, four guest curators, four visionary presentations and one museum in which they all come together.

Foam is celebrating its tenth anniversary this year. For this occasion, Foam has created 'What's Next?', a project exploring the future of photography. Foam has posed the question of 'what's next?' throughout this anniversary year to a variety of people in a variety of locations. What will the future of photography bring? For photographers? For photography institutions? For Foam? The Future of the Photography Museum exhibition marks the conclusion of this investigation and of Foam's anniversary year.

For a month, Foam will be different than usual. During the entire month of November, Foam is offering its visitors a glimpse into the future of a photography museum. In The Future of the Photography Museum, Foam explores not only how photography can be shown in the form of an exhibition, but also how audiences can be made partners in numerous activities. Presenting, informing and participating; the exhibition offers a unique visual experience on every level as well as a great deal of material for thought.

For The Future of the Photography Museum, Foam has invited four guest curators in the field of international culture, each of whom has interpreted the theme in their own way. The result is an intriguing exhibition with four distinct and sometimes provocative presentations.

The guest curators are:

Lauren Cornell (New Museum, NY) | Photography and multimedia
In a visual economy with an abundance of images and exhibitions, a photo is not only read and remembered in relation to its subject matter, but also through the moment of discovery, classification and the interplay of forces in which meaning is created. In her presentation, Cornell exhibits images by photographers who show the effect that the limitless circulation of images has on the meaning of photography. She accomplishes this with works by a new generation of artists who do not view themselves primarily as photographers, but who make use of photography in combination with other media, such as video, internet and installations.

Jefferson Hack (Dazed & Confused, London) | Photography as image
The digitalisation of photography has freed the medium from the tangible, physical object. Thus, photography is now predominantly viewed as purely image, experienced via screens and projections.  In two large-scale sculptures entitled 'Mother Sculpture' and 'Rise Sculpture', created from dozens of monitors, Hack shows new work by photographers who have long worked for his magazine Dazed&Confused. However, he also provides space for new talent. Work by established names, young photographers and amateurs are explored in a presentation which incorporates the newest technology and interactivity as well.

Erik Kessels (KesselsKramer, Amsterdam) | Photography in abundance
Through the digitalisation of photography and the rise of sites such as Flickr and Facebook, everyone now takes photos, and distributes and shares them with the world - the result is countless photos at our disposal. Kessels visualises 'drowning in pictures of the experiences of others', by printing all the images that were posted on Flickr during a 24-hour period and dumping them in the exhibition space. The end result is an overwhelming presentation of 350,000 prints.

Alison Nordström (George Eastman House, NY) | Photography as object
It isn't the image, but the object itself that we write on, tear up in anger, kiss or touch, that we keep in our wallet, beside our bed or hang up on the fridge. And museums preserve, maintain and catalogue this object. Part of the power of photos is that they survive us, and their meaning changes with time and place. Nordström's selection from the George Eastman House collection - with images from nineteenth, twentieth and twenty-first centuries - emphasises the value of the physical print as a source of information within the museum as a place for concentration, study and reflection.

A museum, however, consists of more than just exhibitions. In addition to the museum galleries with the theme of 'Presenting', other spaces in the museum have been specifically designed with a clear focus during The Future of the Photography Museum. The theme of the entrance hall and the library on the third floor is 'Branding', an important aspect of the contemporary museum. The young people of Foam Lab have carried out a critical investigation here. A 'What's Next?' study and information centre has been created in the front galleries, and given the title: 'Informing', so that visitors can read about, consider and discuss the future of photography. The focus of the atrium  is 'Activating' - here visitors can become active participants instead of passive observers.

Foam.org/whatsnext
News and activities on the What's Next? website are updated regularly. Go to /whatsnext for the latest information.

What's Next? has been made possible with the support of: the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, the Prins Bernhard Cultuurfonds, Oschatz Visuelle Medien, BeamSystems, AgentschapNL, Amsterdam Fund for the Arts, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Eizo high-end-monitors, Ministry of Foreign Affairs, Mondriaan Foundation, Gerrit Rietveld Academie, Sony Ericsson, SNS Reaalfonds and VSBFonds.

Note to editors: For more information and visual material please contact our press department (communications) foam[at]foam.org / +31 20 5516500.

Foam is sponsored by the BankGiro Loterij, the VandenEnde Foundation and De Brauw Blackstone Westbroek.


Vier concepten, vier gastcuratoren, vier visionaire presentaties - en één museum waarin ze allemaal samenkomen.

Foam viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan heeft Foam onder de naam What's Next? een project opgezet dat onderzoek doet naar de toekomst van de fotografie. Gedurende haar jubileumjaar heeft Foam de vraag 'what's next?' op verschillende plekken en aan verschillende mensen gesteld. Wat brengt de toekomst voor de fotografie? Voor fotografen? Voor fotografie-instellingen? Voor Foam? De tentoonstelling The Future of the Photography Museum is sluitstuk van dit onderzoek en van Foams jubileumjaar.

Een maand lang is Foam anders dan gebruikelijk. Foam biedt de bezoeker de hele maand november een blik op de toekomst van een fotografiemuseum. Met The Future of the Photography Museum onderzoekt  Foam niet alleen hoe fotografie getoond kan worden in de vorm van een expositie, maar ook hoe het publiek deelgenoot gemaakt kan worden van tal van activiteiten. Presenteren, informeren, participeren - op alle vlakken biedt de tentoonstelling behalve een unieke visuele ervaring ook veel stof tot nadenken.

Voor The Future of the Photography Museum heeft Foam vier gastcuratoren uit het internationale culturele veld uitgenodigd om elk vanuit hun eigen visie invulling te geven. Het resultaat is een intrigerende tentoonstelling met vier uitgesproken, soms zelfs provocatieve presentaties.

De gastcuratoren zijn:

Lauren Cornell (New Museum, NY) | Fotografie en multimedia
In een visuele economie met een overvloed aan beelden en tegenstellingen, wordt een foto niet enkel gelezen en herinnerd in relatie tot haar onderwerp, maar ook door het moment van ontdekking, classificatie, het krachtenveld waarin betekenis tot stand komt. Cornell laat in haar presentatie beelden zien van fotografen die de gevolgen tonen die het eindeloos circuleren van beeld heeft voor de betekenis van fotografie.

Zij doet dit met werken van een nieuwe generatie kunstenaars die zichzelf niet primair als fotograaf beschouwt, maar foto's gebruikt in combinatie met andere media, zoals video, internet en installaties.

Jefferson Hack (Dazed & Confused, Londen) | Fotografie als beeld
Door de digitalisering van het medium heeft fotografie zich losgemaakt van een tastbare, fysiek drager. Fotografie wordt daardoor nu vaak overwegend gezien als louter beeld dat beleefd kan worden via schermen en projecties. In twee monumentale sculpturen getiteld de 'Mother Sculpture' en de 'Rise Sculpture', die zijn opgebouwd uit tientallen beeldschermen, laat Hack nieuw werk zien van fotografen die al lang werken voor zijn magazine Dazed&Confused, maar biedt hij tevens nieuw talent de ruimte. Werk van gevestigde namen, jonge fotografen en amateurs passeren de revue in een presentatie, waarin behalve voor de nieuwste technologie ook voor interactiviteit een rol is weggelegd.

Erik Kessels (KesselsKramer, Amsterdam) | Fotografie in overvloed
Door de digitalisering van de fotografie en de opkomst van sites als Flickr en Facebook maakt iedereen nu niet alleen foto's, maar verspreidt en deelt deze ook met de wereld. Met ontelbare beschikbare foto's als gevolg. Kessels visualiseert het "verdrinken in afbeeldingen van ervaringen van anderen", door alle beelden die in een periode van 24 uur op Flickr zijn gezet uit te printen en in de tentoonstellingszalen te storten. Dit resulteert in een overweldigende presentatie met 350.000 beelden.

Alison Nordström (George Eastman House, NY) | Fotografie als object
Het is niet het beeld, maar het object zelf waar we op schrijven, dat we in boosheid verscheuren, kussen of aanraken, dat we in onze portemonnee stoppen, naast ons bed of op de koelkast hangen. En musea bewaren, onderhouden en catalogiseren dit object. Deel van de kracht van foto's is dat ze ons overleven, en hun betekenis verandert met tijd en locatie. De selectie van Nordström uit de collectie van het George Eastman House - met beelden uit de 19e, 20e en 21e eeuw - benadrukken de waarde van de fysieke afdruk als bron van kennis binnen het museum als plek voor concentratie, studie en reflectie.

Maar een museum bestaat uit meer dan alleen tentoonstellingen. Naast de tentoonstellingszalen die in het teken staan van 'Presenting' zijn ook de andere ruimtes van het museum tijdens The Future of the Photography Museum op een specifieke manier en met een duidelijk doel ingericht. Zo staan entree en de bibliotheek op de derde verdieping in het teken van 'Branding',  een belangrijk aspect van het hedendaagse museum en hier kritisch onderzocht door de jongeren van Foam Lab. Onder de naam 'Informing' zijn de voorzalen ingericht als 'What's Next?'- studie- en informatiecentrum. Lees mee, denk mee en praat mee over de toekomst van de fotografie. Ook in het lichthof staat 'Activating' centraal en wordt de bezoeker van een passieve toeschouwer een actieve deelnemer.

Foam.org/whatsnext
Nieuws en activiteiten zullen regelmatig worden toegevoegd aan de What's Next? website. Ga naar foam.org/whatsnext voor de laatste informatie.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: AgentschapNL, Amsterdams Fonds voor de Kunst, BeamSystems, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Eizo high-end-monitors, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Mondriaan Stichting, Oschatz Visuelle Medien, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gerrit Rietveld Academie, Sony Ericsson, SNS Reaalfonds, VSBFonds.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de Communicatieafdeling van Foam: foam[at]foam.org / +31 20 5516500.

Foam wordt ondersteund door de VandenEnde Foundation,  de BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek. Delta Lloyd