Bigindicator

EDWIN AAFJES

Event  |  Reviews  |  Comments
20111015054903-aafjes
De trap Oil / Canvas 120x80 Cm © Courtesy of the Artist and Smelik & Stokking Galleries
EDWIN AAFJES

Nieuwe Spiegelstraat 37
Amsterdam
Netherlands
October 12th, 2011 - November 13th, 2011

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.smelik-stokking.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
denhaag@smelik-stokking.nl
PHONE:  
020 6240322
OPEN HOURS:  
7 dagen van 11.00 - 17.30 uur

DESCRIPTION

Travel and literature are important sources of inspiration for the artist Edwin Aafjes (1951). His paintings frequently depict Italian settings. Aafjes knows how to capture the southern light in his work, not the clear midday light but that of the morn and eve with long shadows and a mysterious atmosphere. He uses this same method to breathe life into his interiors, landscapes and still-lives. Even in his northern landscapes that contain cows the light stays atmospherically un-Dutch and warm. Composition and perspective define the space, depth and balance. His interiors rarely contain boundaries. Time and again we can look further inside or out. Behind doors, windows, archways and mirrors other spaces are visible or implied. Aafjes uses oil paint with a light touch. He applies the paint sparingly. This combination of expressive means, light effects, composition, perspective and brushstrokes gives Aafjes’ work its specific character. It exudes a tranquil and well-balanced atmosphere and with that a gentle yearning.

 

Education: Free Academy, The Hague; Minerva Academy, Groningen


Reizen en literatuur zijn belangrijke inspiratiebronnen voor de schilder Edwin Aafjes (1951). Zijn schilderijen tonen dikwijls een Italiaans decor. Aafjes heeft het zuidelijke licht in zijn werk weten te vangen. Niet het heldere middaglicht maar dat van de ochtend en avond met lange schaduwen en een geheimzinnige sfeer. Daarmee weet hij zijn interieurs, landschappen en stillevens op eenzelfde manier te bezielen. Zelfs in de noordelijke landschappen met koeien blijft het licht onhollands atmosferisch en warm.

Compositie en perspectief bepalen ruimte, diepte en evenwicht. Zijn interieurs zijn zelden begrensd. We kunnen telkens verder kijken, naar binnen of naar buiten. Achter deuren, vensters, poorten en spiegels worden andere ruimten zichtbaar of gesuggereerd.

Aafjes schildert in olieverf met een losse toets. De verf wordt dun opgebracht. Deze combinatie van beeldende middelen, van lichtwerking, compositie, perspectief en penseelstreek geeft het werk van Aafjes zijn specifieke karakter. Het ademt een sfeer van rust en evenwicht en daarmee van een mild verlangen.