Bigindicator

Proudly Insincere

Event  |  Reviews  |  Comments
20111008101214-daad
Destroying All..., 2008 Waterjet Cut Stainless Steel © Courtesy of the Artist and Torch Gallery
Proudly Insincere

Lauriergracht 94
1016 RN Amsterdam
Netherlands
October 29th, 2011 - December 24th, 2011
Opening: October 29th, 2011 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.torchgallery.com/index.html
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@torchgallery.com
PHONE:  
+31-20-6260284
OPEN HOURS:  
Thu-Sat 12-6; and by appointment
TAGS:  
text, steel, sculpture

DESCRIPTION

TORCH Gallery Amsterdam is proud to present Proudly Insincere, a solo-exhibition by Canadian artist Eldon Garnet. The festive opening will take place at Lauriergracht 94 in Amsterdam on Saturday the 29th of October between 5-7pm. After this event the works will be on show until Saturday the 24th of December. The artist will be present at the opening.

Eldon Garnet’s new textual works in waterjet-cut stainless steel will be presented in four differentseries: 11:11; Money Dreams; Critique of Judgement; and Like So Many of My Generation. Each of these series has its own starting point, ranging from the baby-boomer generation to the writings of Immanuel Kant. What they share is Garnet’s interest in literary presumptions and poetic incompleteness. He makes use of platitudes, his own writing, pre-existing texts and random blurbs which he appropriates for artistic use. The resulting steel works show a critical but humorous take on the underlying existential worries of everyday live. By ironically poking fun at the insightful but complex writings of Kant while simultaneously elevating mundane daytime television clutter to conceptual poetics he creates a captivating comment on the human condition and on contemporary Eldon Garnet’s 11:11 is a series comprising 22 texts quoted directly from broadcast television news.

Each text is taken from television news during one minute beginning at 11:11 a.m. or 11:11 p.m. each day. Each text work represents one ‘sound bite’ appropriated during this one minute of daily news. Garnet’s imposition of a specific time and date of quotation constructs a structuralist ordering and reading of media. The resulting texts at once encapsulate, condense and offer a critical reading of media and the language of news. In Garnet’s text the news often appears melodramatic and repetitive. We do not need to ask which day these texts are taken from, they appear to be and become generalized, everyday, archetype expressions of our daily media.

 

Money Dreams

Eldon Garnet’s Money Dreams has been described by Toronto art critic Gary Michael Dault, as an “acerbic and funny rumination about the tortured and often dispiriting relationships that exist between art and desire, art and meaning, art and money.”

Money Dreams is a series of statements about the current state of the economics of the art world. Garnet re-appropriates text from the writings and musing of celebrated and historical writings in politics, economics and Hollywood from such diverse figures as Karl Marx, Aristotle Onassis and Marilyn Monroe. He presents these texts as faux-aphorisms, editing the originals with cross-outs and rewrites and fabricates them in waterjet-cut stainless steel. Garnet’s texts poignantly give a critical interpretation on the effects of capitalism on art. Often hung high above to create a distance between the viewer and the object, they articulate critically and humorously what has become manifest in the realities of the art world.

 

Critique of Judgement

“there is no longer any possible critical judgement, and only an amiable necessarily genial sharing of nullity.”

 

The Conspiracy of Art, Jean Baudrillard

Eldon Garnet’s The Critique of Judgement is a series of 21 texts excerpted, edited and rewritten from the German philosopher Immanuel Kant’s seminal work Critique of Judgement. In many cases Garnet has edited Kant’s original investigations into aesthetic judgement, crossing out and often providing a new text. Often humorous, always critical, Garnet’s edited and rewritten texts are a current reinterpretation of Kant’s historical analysis of aesthetics. These texts are in search of an aesthetic position, timely relevant in light of the current state of art’s inflated, excessive and permissive aesthetic liberalism.

 

Like So Many Of My Generation

LIKE SO MANY OF MY GENERATION is a series of 15 text works which deal with the conditions of a particular generation, but not limited to the “baby boomers.” Each text work deals with the conditions of life where the individual is FAULTERING FROM ONE NARRATIVE TO THE NEXT from a position of PROUDLY INSINCERE understanding that HELL MATTERS and the individual SLOWLY SURELY DISAPPEARS.

 

Eldon Garnet has exhibited throughout Europe, the United States and Canada. He currently lives and works in Toronto. Notable exhibitions include a mid-career survey at the National Gallery of Canada and survey exhibitions at the Amsterdams Centrum voor Fotografie and the Museum of Contemporary Art in Toronto. For further information please check:

www.eldongarnet.com

http://www.torchgallery.com/


TORCH gallery Amsterdam presenteert met trots Proudly Insinscere, een solo-tentoonstelling door de Canadese kunstenaar Eldon Garnet. De feestelijke opening vind plaats op zaterdag 29 Oktober aan de Lauriergracht 94 tussen 17:00 en 19:00. Hierna is het werk te zien tot en met zaterdag 24 december. De kunstenaar zal aanwezig zijn op de opening.

De nieuwe tekstuele werken van Eldon Garnet zijn uitgevoerd in met water gesneden roestvrij staal. Ze worden gepresenteerd in vier series: 11:11, Money Dreams, Critique of Judgement en Like So Many of My Generation. Iedere serie heeft zijn eigen uitgangspunt wat kan verschillen van de babyboomer generatie tot het werk van Immanuel Kant. Overeenkomstig is Garnets interesse in literaire verwachtingspatronen en poëtische onvolkomenheid. Hij maakt gebruik van gemeenplaatsen, zijn eigen schrijfwerk, bestaande teksten en willekeurige tekstflarden en eigent zich deze toe voor artistiek gebruik. De hieruit ontwikkelde metalen teksten laten een kritisch en humoristisch commentaar zien op de onderliggende existentiële twijfels van alledaagse beslommeringen. Door op ironische wijze de draak te steken met de complexe ideeënwereld van Kant en door gelijktijdig de holle woorden van dagelijkse televisieprogrammering the verheffen tot conceptuele poëzie geeft Garnet een indringend commentaar op het menselijk bestaan en de waarden van hedendaagse kunst.

 

11:11

11:11 is een serie van 22 teksten direct overgenomen van uitzendingen van het nieuws op de Canadese televisie. Elke tekst is dagelijks opgenomen uit een minuut van de uitzending begonnen om 11:11 in de middag of avond. Deze metalen tekstwerken representeren dus een 'sound bite' van het dagelijks nieuws. Op deze manier ontstaat een structuralistische, systematische lezing van het  nieuws die het mogelijk maakt de gebruikte taal meer objectief te beoordelen. Al snel toont dit onderzoek het melodramatische en repetitieve karakter van het nieuws. De vraag op welke dag de teksten zijn opgenomen komt niet op doordat er enkel gegeneraliseerde archetypen van expressive door de media te zien zijn zijn.

 

Money Dreams

Gary Michael Dault - kunstcriticus uit Toronto – omschreef de serie Money Dreams als een 'wrange en grappige verhandeling over de vaak ontmoedigende relatie tussen kunst en verlangen, kunst en betekenis en kunst en geld.'

Money Dreams is een serie van uitspraken over de toestand van de kunsteconomie. Garnet herschikt teksten van belangwekkende figuren uit de politiek, economie en Hollywood. Zo gebruikt hij onder andere teksten van Karl Marx, Aristoteles en Marilyn Monroe. Hij presenteert deze teksten als pseudo-aforismen waarin hij de originele tekst doorstreept en herschrijft. Op deze wijze interpreter hij de effecten van kapitalisme op kunst op kritische wijze. Door de teksten hoog op te hangen illustreert hij de afstand tussen de kunstbeschouwer en de harde economische realiteit van de kunsthandel.

 

Critique of Judgement

“there is no longer any possible critical judgement, and only an amiable necessarily genial sharing of

nullity.”

 

The Conspiracy of Art, Jean Baudrillard

Critique of Judgement is een reeks van 21 aangepaste teksten uit het centrale werk van de Duitse filosoof Immanuel Kant, Kritiek van de zuivere reden (1787). Garnet heeft de teksten over het esthetisch oordeel doorgestreept en herschreven om ze de huidige realiteit van kunstkritiek te laten tonen. Ze representeren de hedendaagse zoektocht naar een uitgangspunt voor kunstkritiek in een kunstwereld die zichzelf toestaat volkomen onesthetische en zelfs ontastbare kunst te maken.

Hiermee is het ook een duidelijke zelfkritische noot in het oeuvre van Eldon Garnet.

 

Like So Many Of My Generation

LIKE SO MANY OF MY GENERATION is een serie van 15 tekstwerken die draaien om een bepaalde generatie, met als uitgangspunt de babyboom-generatie. Elk werk gaat in op een leven waarin men van het ene verhaal in het andere tuimelt, een trotse onoprechte houding aanneemt en begrijpt dat de hel er toe doet om vervolgens langzaam maar zeker te verdwijnen. Oftewel: FAULTERING FROM  ONE NARRATIVE TO THE NEXT, PROUDLY INSINCERE, HELL MATTERS en SLOWLY SURELY DISAPPEARS.

 

Eldon Garnet heeft tentoongesteld in Europa, de Verenigde Staten en Canada. Zo had hij een overzichtstentoonstelling in de National Gallery of Canada en grote tentoonstellingen in het Amsterdam Centrum voor Fotografie en het Museum of Contemporary Art in Toronto. Op dit moment werkt en leeft hij in Toronto. Voor verdere informatie kunt u terecht op:

www.eldongarnet.com

http://www.torchgallery.com/