Bigindicator

A Sign of Autumn

Event  |  Reviews  |  Comments
20111009131958-grey_1-smba-vincent-vulsma-
© Courtesy of the Artist and Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)
A Sign of Autumn

Rozenstraat 59
1016 NN Amsterdam
Netherlands
October 15th, 2011 - November 27th, 2011
Opening: October 15th, 2011 11:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.smba.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
mail@smba.nl
PHONE:  
+31(0) 20 4220471
OPEN HOURS:  
Wed-Sun 11-5 (during exhibition periods)
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

This autumn we’re delighted to announce a solo-exhibition by Amsterdam-based artist Vincent Vulsma in the Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA). By employing strategies of spatio-temporal montage, Vulsma brings together objects and patterns taken from their contexts in ethnographic collections and the canons of modernist design and photography, deliberately moving back and forth along the lines between what is classified as commodity, art or ethnographic object. His interests are directed toward the effects of shifting cultural objects across different social and historical contexts, investigating the role that artists and other art specialists have in these processes of value-making.

'[Fernand] Braudel used the … metaphor - "a sign of autumn" - to characterize financial expansions… For the reaping of the fruits of a bygone phase of material expansion is yet another typical feature of all closing phases of systemic cycles of accumulation that was prefigured in the financial expansion of the latter fourteenth and early fifteenth centuries. Together with the development of high finance … the conspicuous consumption of cultural products was the most important way in which these fruits were reaped.' (Giovanni Arrighi in The Long Twentieth Century)

The central object in his exhibition in the SMBA is a Baulé mask, a loan from the Tropenmuseum in Amsterdam. The mask came to Vulsma’s attention because of its rich acquisition and exhibition history. Brought to Europe by the German ethnographer Hans Himmelheber, it was later purchased by the French art dealer Charles Ratton, who is well known for his involvement with the Surrealist movement. When the exhibition ‘African Negro Art’ was held in the Museum of Modern Art in New York in 1935, Ratton’s collection, including the mask now displayed in Vulsma’s exhibition at the SMBA, constituted a large part of the exhibits.

Back in 1935 the exhibition ‘African Negro Art’ was documented by Walker Evans, who produced a portfolio with photographs of the majority of the exhibits. These include a selection of Kuba textiles, a photograph of which Vulsma takes as a motif for a series of large-scale Jacquard-woven reproductions shown in the SMBA. A third element of ‘A Sign of Autumn’ is constituted by a series of assemblages, combining a selection of stools made in the Congo (probably around the 1930s) with a set of Ray Eames’ Walnut Stools, which were designed in 1960 and which are still industrially produced and commercially distributed today. The stools are on loan from the Royal Museum for Central Africa in Tervuren and Vitra respectively.

Central to Vulsma’s practice is the exploration of the intersections between strategies of artistic production, institutional procedures and processes of value production. The accumulation of objects under the exhibition title ‘A Sign of Autumn’ prompts us to reflect on the connections between the re-purposing of cultural resources as a means to realize new cultural production and capital’s looting of the productive forces in our current time defined by finance capital. Instead of presenting these developments as something uniquely contemporary, Vulsma scrutinises them in relation to the history of art’s entanglement with capitalism, and particularly with colonial activities. Through his exhibition Vulsma sheds light on our relation to contemporary instances of colonialism, an issue further elaborated in an essay by the Israeli writer, filmmaker and curator Joshua Simon in the SMBA Newsletter accompanying the exhibition. Newsletter No. 124 also features a Project ‘1975’ essay commissioned from Clémentine Deliss, director of the Museum of World Cultures in Frankfurt.


Deze herfst presenteert Stedelijk Museum Bureau Amsterdam een solotentoonstelling van de Amsterdamse kunstenaar Vincent Vulsma In deze tentoonstelling haalt Vulsma voorwerpen uit de ruimtelijke en chronologische omgeving van etnografische collecties en uit de canons van modernistisch design en fotografie, en brengt ze bij elkaar in montages. Daarbij beweegt hij zich opzettelijk heen en weer over de grenzen van wat als gebruiksartikel, kunst of etnografisch object wordt geclassificeerd. Hij onderzoekt wat er gebeurt als je cultuurobjecten in uiteenlopende sociale en historische contexten plaatst en richt daarmee de aandacht op de rol die kunstenaars en andere kunstspecialisten spelen in deze processen van waardetoekenning.

'[Fernand] Braudel duidt financiële expansies aan met de metafoor ‘een teken van een intredende herfst’ […] Want het oogsten van de vruchten van van materiële expansie is zo’n typisch kenmerk van elke afsluitende fase van systemische accumulatiecycli. Ze begonnen al met het ontstaan van het kapitalisme rond 1500. Samen met de ontwikkeling van de ‘haute finance’ […] was de opvallende consumptie van cultuurproducten de belangrijkste manier waarop de vruchten van de voorbije expansie werden geoogst.' (Giovanni Arrighi in The Long Twentieth Century)

Het centrale object in deze tentoonstelling in SMBA is een Baulé-masker uit Amsterdamse Tropenmuseum. Het masker prikkelde Vulsma’s interesse door zijn rijke verwervings- en tentoonstellingsgeschiedenis. Het was door de Duitse etnograaf Hans Himmelheber naar Europa meegebracht en later gekocht door de Franse kunsthandelaar Charles Ratton, bekend door diens betrokkenheid bij de surrealistische beweging. Op de tentoonstelling ‘African Negro Art’ in het Museum of Modern Art in New York in 1935 maakte Rattons collectie een substantieel deel uit, inclusief het masker dat nu in SMBA is te zien.

‘African Negro Art’ werd gedocumenteerd door fotograaf Walker Evans, die een portfolio samenstelde met afbeedlingen van de meeste tentoongestelde voorwerpen. Hiertoe behoort ook een reeks foto’s van Kuba-stoffen; één daarvan heeft Vulsma als uitgangspunt genomen voor een serie jacquard-geweven reproducties op groot formaat, die ook in SMBA worden getoond. Een derde element van ‘A Sign of Autumn’ is een reeks assemblages waarin enkele in de Congo gemaakte krukken (waarschijnlijk uit de jaren dertig van de twintigste eeuw) worden gecombineerd met een aantal in 1960 door Ray Eames ontworpen notenhouten krukken, die nog steeds industrieel en commercieel worden geproduceerd.

In het werk van Vulsma staan snijpunten tussen strategieën van kunstproductie, institutionele procedures en processen van waardetoekenning centraal. De verzameling objecten onder de tentoonstellingstitel ‘A Sign of Autumn’ zet aan het denken over het verband tussen enerzijds de herbestemming van culturele middelen in het streven naar nieuwe cultuurproductie en anderzijds de kapitalistische plundering van de productieve krachten. Vulsma presenteert deze ontwikkelingen niet als iets unieks voor deze tijd, maar bestudeert ze in samenhang met de historische verwevenheid van de kunst met het kapitalisme, in het bijzonder het kolonialisme. In deze tentoonstelling werpt hij licht op onze relatie met hedendaagse voorbeelden van kolonialisme, een kwestie die verder wordt uitgewerkt in SMBA Nieuwsbrief die bij de tentoonstelling verschijnt. Deze bevat een essay van de Israëlische schrijver, filmmaker en curator Joshua Simon en een bijdrage in het kader van Project ‘1975’ dat op uitnodiging van SMBA werd geschreven door Clémentine Deliss, directeur van het Museum der Weltkulturen in Frankfurt.