Bigindicator

A Little Less Conversation

Event  |  Reviews  |  Comments
20110920074638-visuel_a_little_less
© Marie Reinert
A Little Less Conversation
Curated by: Marie Frampier

Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Netherlands
October 1st, 2011 1:30 PM - 4:30 PM

QUICK FACTS
EVENT TYPE:  
Lecture
WEBSITE:  
http://www.stedelijk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@stedelijk.nl
PHONE:  
+31(0) 20 5732.911
OPEN HOURS:  
Sat-Thu 10-6; Fri 10-10
TAGS:  
Lecture, performance
COST:  
Entrance fee: free with a valid Museum ticket ; Reservations: required through reservations@stedelijk.nl

DESCRIPTION

De Appel arts centre and the Stedelijk Museum Amsterdam proudly present the conference "A Little Less Conversation".

“A Little Less Conversation” will question, in an unusual and dynamic fashion, how contemporary performance art is exhibited. The conference follows the previous inquiries into contemporary performance organized by de Appel arts centre, including the symposia “The manifold (after) lives of performance” (that took place in 2009 and 2010), which scrutinized the different ways performance is documented and collected. 


Ephemeral and immaterial in its nature, performance becomes tangible the moment it is exhibited, whether experienced live or through documents. Although it is first and foremost an art of the here and now, the widest access we have to a performance, paradoxically enough, is still based on objects and residual elements such as text, photography, audio, or video. But how can contemporary performance be exhibited without these kinds of relics? What role can performativity play in the presentation of performances? What kind of relationship is there between the audience and the performers?

“A Little Less Conversation”, the same title as one of Elvis Presley’s most famous songs, offers ‘a little more action’. Guest curator Marie Frampier tries to change the relationship between theory and practice in making a conference. Often, this relationship is successive, with a concept preceding the exhibition or an analysis emerging from it. In “A Little Less Conversation”, performance – as exhibition – and theory will be more intertwined, occurring in the same place and at the same time. The conference's topics and issues will be questioned, performed, and made performative rather than just discursive and theoretical. The speakers will share their professional experiences as curator (Mathieu Copeland and Bojana Mladenovic) or theoretician/artist (Lilo Nein). Contemporaneously, the invited artists and performers will explore theoretical and narrative frameworks (Dominique Gilliot), question conference codes (Marie Reinert), and respond to some expectations of the audience (Richard Dedomenici). You could say that the performances are part of the conference and the conference is part of the performances.

Improvisation, infiltration and collaboration with the audience, as well as questioning curatorial conventions, constitute the body of “A Little Less Conversation”. It is based on an instantaneous dialogue between art practice and theory. There are no stages, tables, or scores, but rather a large amount of trouble and curiosity.

Speakers:
Mathieu Copeland (FR), curator
Bojana Mladenovic (SRB), curator and performer
Lilo Nein (AT), theoretician and performer

Moderator:
Dominique Gilliot (FR), performer

Performers:
Richard Dedomenici (UK), performer
Marie Reinert (FR), performer

Curator:
Marie Frampier (FR)

Language: English
Entrance fee: free with a valid Museum ticket
Reservations: required through reservations@stedelijk.nl or see here

"A Little Less Conversation" was set up with the support of Maison Descartes, Amsterdam.


Auditorium, Temporary Stedelijk 2

De Appel arts centre en het Stedelijk Museum Amsterdam presenteren met trots: “A Little Less Conversation”.

De conferentie “A Little Less Conversation” onderzoekt – op een ongebruikelijke en dynamische manier – hoe hedendaagse performance wordt tentoongesteld. De conferentie sluit aan op eerder onderzoek naar hedendaagse performance dat werd geïnitieerd door de Appel arts centre, met onder andere de conferenties “The manifold (after) lives of performance” (2009, 2010). Daarin werd kritisch gekeken naar de verschillende manieren waarop performance wordt gedocumenteerd en verzameld.

Een performance is vluchtig en immaterieel van aard, als kijker ervaar je de performance ‘even’ tijdens het moment van uitvoeren, of daarna bij het bestuderen van documentatie. Hoewel performance in de eerste plaats een kunst van het hier en nu is, is de breedste toegang tot deze kunstvorm paradoxaal genoeg nog steeds gebaseerd op objecten en restelementen zoals tekst, fotografie, audio of video. Is er een manier denkbaar waarop hedendaagse performance geëxposeerd kan worden zonder dit soort restelementen? Welke rol kan performativiteit spelen in de presentatie van performances? Wat is de relatie tussen het publiek en de performers?

“A Little Less Conversation”, waarvan de titel verwijst naar één van de bekendste liedjes van Elvis Presley, biedt ‘a little more action’ dan een reguliere conferentie. Gastcurator Marie Frampier tracht tijdens de conferentie de relatie tussen theorie en praktijk bij het samenstellen van een conferentie te veranderen. Vaak is die relatie opeenvolgend: een concept gaat aan de tentoonstelling vooraf of een analyse volgt op een expositie. In “A Little Less Conversation” worden performance – als expositie – en theorie meer met elkaar verweven en doen zij zich voor op dezelfde plaats en dezelfde tijd. De onderwerpen en discussiepunten van de conferentie worden performatief gemaakt, in plaats van slechts discursief en theoretisch. De sprekers delen hun beroepservaringen als curator (Mathieu Copeland en Bojana Mladenovic) of als theoreticus/kunstenaar (Lilo Nein) met het publiek. Daarnaast zullen de uitgenodigde kunstenaars en performers zowel voor, tijdens als na de conferentie ‘goochelen’ met theoretische en narratieve kaders (Dominique Gilliot), gedragscodes onderzoeken (Marie Reinert) en inspelen op een aantal verwachtingen van het publiek (Richard Dedomenici). Je zou kunnen zeggen dat de performances onderdeel zijn van de conferentie en de conferentie onderdeel is van de performances.

Improvisatie, infiltratie, samenwerking met het publiek en het onderzoeken van de conventies en codes die een conferentie kenmerken vormen de kern van “A Little Less Conversation”. Het geheel is gebaseerd op een onmiddellijke dialoog tussen de kunstpraktijk en theorie. Ontdaan van hulpstukken zoals een podium, tafel en scenario’s, is al wat overblijft een grote hoeveelheid prikkels en rumoer.

Sprekers:
Mathieu Copeland (FR), conservator 
Bojana Mladenovic (SRB), conservator en performer
Lilo Nein (AT), theoreticus en performer

Moderator:
Dominique Gilliot (FR), performer

Performers:
Richard Dedomenici (UK), performer
Marie Reinert (FR), performer

Curator:
Marie Frampier (FR)

Taal: Engels
Toegang: gratis met geldig entreebewijs voor het museum
Reservering: reserveren is verplicht via reservations@stedelijk.nl of zie hier

"A Little Less Conversation" wordt mede mogelijk gemaakt door Maison Descartes, Amsterdam.