Bigindicator

Still/Life: Dutch Contemporary Photography

Event  |  Reviews  |  Comments
20110818090913-fruit___krista_van_der_niet_topcaroussellandscape
fruit © Krista van der Niet
Still/Life: Dutch Contemporary Photography

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Netherlands
September 9th, 2011 - October 26th, 2011
Opening: September 9th, 2011 10:00 AM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
still-life, photography

DESCRIPTION

Still/Life
Dutch Contemporary Photography
9 September to 26 October 2011

This year, Foam celebrates its tenth anniversary. Just as the exhibition Foam opened with in 2001, Dutch Delight, Still-Life is a group exhibition with an art historical theme. Foam again presents work by Dutch photographers, this time still life, a collection of unanimated objects, being the central theme.

As a theme, still life remains as relevant as ever in today's climate. For a wide group of contemporary (autonomous) photographers, still life continues to inspire, although the concept has been modernised and updated. The Potatoes series by Anuschka Blommers and Niels Schumm is far from traditional, yet highly graphic and the subject is extremely Dutch. Given the choice of photographers, the show forms a survey of the talent that Foam has discovered, followed and presented in the last ten years: Melanie Bonajo, Kim Boske, Blommers & Schumm, Elspeth Diederix, Fleur van Dodewaard, Uta Eisenreich, Peggy Franck, Marnix Goossens, Eva-Fiore Kovacovsky, Paul Kooiker, Anouk Kruithof, Yvonne Lacet, Lernert & Sander, Charlott Markus, Katja Mater, Krista van der Niet, Jaap Scheeren & Hans Gremmen, Scheltens & Abbenes, Diana Scherer, Johannes Schwartz, Ingmar Swalue, Marianne Vierø, Anne de Vries and Qiu Yang.

Over the last decade, Foam has followed Dutch photography from close by and has concluded that the most striking and innovative developments in the medium are found mainly in the world of autonomous photography. Several leading photographers trained in the Netherlands and producing autonomous work, have gained an international reputation as influential and innovative. Their work has made a huge impact on the development of Dutch photography, both in form and visual idiom. The autonomous and commercial work of Dutch photographers has a recognisable, fresh style which is also characteristic of so-called Dutch Design. Dutch Design refers to a typically Dutch aesthetic taste that is minimalist, experimental, innovative, unconventional and with a touch of humour. A major aspect is that instead of taking photos (as a representation of reality), today's photographers take photos (entirely staged).

Still/Life presents various forms of contemporary still life. The show also charts developments relating to photography as a medium and presents an overview of the current climate in autonomous photography. Some have used photography to produce tranquil images, others have used the tranquillity of the subject to demonstrate the flexibility of the medium. Here the photographer connects with other forms of art, such as video, sculpture, performance or installation art. Artist duo Lernert&Sander, for example, made a three-dimensional still life of musical instruments that can never again be played.  With Still/Life Foam challenges today's young generation of photographers to produce surprising new interpretations of a classic theme.

Papertours by Foam Lab
During Still/Life Foam Lab asks  you the question: What do you like?
Through Papertours visitors get various interpretations of the exhibition. There are three choices: Fashion (fashion experts give their view of the exhibited works), Shape (the vision of renowned Dutch designers) and Classic (for anyone who chooses a historic view). More info www.foam.org/lab

Still/Life, Contemporary Dutch Photography appears at Foam from 9 September to 26 October 2011. Open daily from 10am to 6pm, Thurs/Fri 10am to 9pm. Ticket: € 8.

Note to editors: For more information and visual material please contact the Communications department, e-mail foam@foam.org or phone +31 20 5516500.

Foam is supported by BankGiro Loterij, VandenEnde Foundation and De Brauw Blackstone Westbroek.


Still/Life
Dutch Contemporary Photography
9 september t/m 26 oktober 2011

Foam toont met de tentoonstelling Still/Life - Contemporary Dutch Photography werk van Nederlandse fotografen dat verwijst naar het klassieke genre van het stilleven. Voor een grote groep hedendaagse fotografen vormt dit onderwerp, een groepering van onbeweeglijke voorwerpen, nog steeds een inspiratiebron. Zij verbeelden hun stillevens echter vanuit een sterk gemoderniseerd concept.

Geïnspireerd door klassieke subthema's (het bloem- en fruitstilleven, de vanitassymboliek) creëren de kunstenaars in de beslotenheid van de studio een geheel eigen werkelijkheid waarbij nog slechts in wisselende mate wordt verwezen naar herkenbare objecten. Of het eindproduct nu een foto is, een video of een installatie waarin ook fotografie is verwerkt, in alle gevallen is sprake van een compositie waarbij vorm, kleur en lichtval zich in een weloverwogen samenhang tot elkaar verhouden. Still/Life geeft niet alleen een specifiek overzicht van het werk van vaak relatief  jonge Nederlandse fotografen, maar onderstreept ook het belang dat opkomend fotografische talent al tien jaar lang voor Foam vertegenwoordigt.

Deelnemende fotografen zijn: Melanie Bonajo, Kim Boske, Blommers & Schumm, Elspeth Diederix, Fleur van Dodewaard, Uta Eisenreich, Peggy Franck, Marnix Goossens, Eva-Fiore Kovacovsky, Paul Kooiker, Anouk Kruithof, Yvonne Lacet, Lernert & Sander, Charlott Markus, Katja Mater, Krista van der Niet, Jaap Scheeren & Hans Gremmen, Scheltens & Abbenes, Diana Scherer, Johannes Schwartz, Ingmar Swalue, Marianne Vierø, Anne de Vries en Qiu Yang.

Foam heeft in het afgelopen decennium de Nederlandse fotografie van zeer dichtbij gevolgd en is tot de conclusie gekomen dat opvallende en vernieuwende ontwikkelingen zichtbaar zijn in het autonome fotografieveld. Er is een belangrijke groep autonoom werkende fotografen, opgeleid in Nederland, die ook internationaal bekend staan als invloedrijk en vernieuwend. Hun werk is in zowel vorm als beeldtaal zeer belangrijk voor de huidige ontwikkelingen binnen de fotografie. Een belangrijk kenmerk is dat de foto's vaak niet meer worden 'genomen' (als afdruk van de realiteit), maar worden 'gemaakt' (geheel worden geënsceneerd). Voorwerp en onderwerp vallen samen en bestaan alleen in dienst van en voor elkaar. In het vrije en commerciële werk van Nederlandse fotografen is sprake van een herkenbare, heldere stijl die ook terug te vinden is in het zogenaamde 'Dutch Design'. Dutch Design refereert aan de typisch Nederlandse ontwerpesthetiek: minimalistisch, experimenteel, innovatief, onconventioneel en met gevoel voor humor.

De tentoonstelling Still/Life laat diverse actuele vormen van het stilleven zien. Ontwikkelingen die in relatie staan tot het medium fotografie en een duidelijk beeld scheppen van het huidige autonome klimaat, worden in kaart gebracht. Of het eindproduct nu louter een foto is, een video of een installatie waarin fotografie belangrijk is, in alle gevallen zijn de vorm en de inhoud door de maker in zijn geheel georkestreerd. Zo maakt het kunstenaarsduo Lernert&Sander een driedimensionaal stilleven van muziekinstrumenten die nooit meer zullen spelen. Met Still/Life brengt Foam een jonge generatie fotografen bijeen die een klassiek thema vertalen in eigentijdse beeldtaal.

Papertours by Foam Lab
Tijdens Still/Life stelt Foam Lab je de vraag: What do you like?

Via papertours krijgt de bezoeker diverse interpretaties van de tentoonstelling. Er zijn 3 keuzes: Fashion, waarin mode-experts hun kijk geven op de getoonde werken, Shape met de visie van bekende Dutch Design ontwerpers, en Classic voor iedereen die kiest voor historische verdieping. Meer info volgt op www.foam.org/lab

Still/Life, Contemporary Dutch Photography is van 9 september t/m 26 oktober 2011 te zien in Foam.  Open dagelijks van 10.00 - 18.00 uur, do/vr van 10.00 - 21.00 uur. Entree: € 8,00.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie en voor het opvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, e-mail foam[at]foam.org of telefoon +31 20 55 16500.

Foam wordt ondersteund door de BankGiro Loterij, de VandenEnde Foundation en De Brauw Blackstone Westbroek.