Bigindicator

Genius without Talent

Event  |  Reviews  |  Comments
20110622120301-arakawa___madeline_gins
Arakawa and Madeline Gins, 1962 Oil On Canvas © Courtesy of the Estate of Sylvia Sleigh & Freymond-Guth Fine Arts Ltd.
Genius without Talent

Broedplaats Lely
Schipluidenlaan 12
1062 HE Amsterdam
NL
July 15th, 2011 - October 2nd, 2011
Opening: July 15th, 2011 6:00 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.deappel.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
info@deappel.nl
PHONE:  
020 6255651
OPEN HOURS:  
Tue-Sun from 11-6 pm
TAGS:  
conceptual

DESCRIPTION

Why should I value conceptual art? Why are the paintings which I think are beautiful not exhibited in the museum? As a viewer, can I simply decide for myself what I consider to be art and what I reject as nonsense or pseudo-intellectual hogwash? What do I have to know before I can make these sorts of value judgements? To what extent are the appreciation and production of art a form of specialist knowledge? Can I see the difference between amateur art and professional art? Can anyone do anything? 

We live in a world in which the boundaries between expertise and amateurism become increasingly vague and transparent. On the one hand it is as though user-generated content has a central place and anyone can make a contribution to the production of art and knowledge using channels such as Youtube and Wikipedia. On the other hand, according to the journalist Koen Haegens, we paradoxically live in a “casting society” in which it is important to demonstrate that you can achieve a particular level of excellence – just think of the popularity of programmes such as “So you think you can dance”, “America’s Next Top Model”, but also “The Apprentice”.

Generally speaking, citizens have become more articulate and worldly wise than forty years ago. They want to participate and make their own choices, rather than having a blind trust in the opinions and ideas of authoritative people or institutions. The expert and the specialist, like the (public) intellectual, have become minority positions. This has implications for various areas of expertise, and certainly also for the way in which West European society and the media view art and artists today.

Artists such as Joseph Beuys and Robert Filliou caused a stir in the 1970s with their “erweiterde Kunstbegriff”. Beuys maintained that “everyone was an artist”, and in the context of his project “La Republique Geniale” (Stedelijk Museum, Amsterdam, 1971) Filliou made a number of conflicting statements about the genius that everyone has. In 2011 we see the relationship between concepts such as genius and talent, art and creativity, knowledge and expertise in a different way. On the basis of a broad range of contemporary and historical art practices, this exhibition explores in an associative way what the concepts of the “hobbyist” and “amateurism”, “layman and specialist”, “genius and talent” mean today from the perspective of contemporary art. One of the guiding principles is that anyone can look, but not everyone can create works of art.

The title of this exhibition was inspired by the work of the French artist Robert Filliou, who referred to himself as a “Genius without Talent”.

 

- Opening Friday 15 July, 6 -9 p.m, by Benno Tempel, director of the Gemeentemuseum (The Hague) and co-organizer of ZomerExpo 2011.
- Finissage: Sunday School on October 2nd, at 4 p.m, by Jan Jaap Knol, director of the Fonds voor cultuurparticipatie. Prior to the Sunday School, there will be a guided tour at 3 p.m.
- A series of workshops and lectures will be organized in the context of the exhibition in September. For further information follow the link to www.deappel.nl from 15 July.


Waarom moet ik conceptuele kunst waarderen en waarom worden de schilderijen die ik gewoon mooi vind niet tentoongesteld in het museum? Kan ik als kijker zelf bepalen wat ik kunst vind en wat ik afschrijf als onzin en pseudo-intellectueel gezwets? Wat moet ik weten vooraleer ik dit soort waardeoordelen kan vellen? In hoeverre is kunstappreciatie en -productie een vorm van specialistische kennis? Kan ik het verschil zien tussen amateurkunst en professionele kunst? Kan iedereen alles?

 

We leven in een wereld waarin de grenzen tussen expertise en amateurisme steeds vager en „doorlaatbaarder‟ worden. Enerzijds lijkt het alsof „user generated content‟ centraal staat en eenieder via kanalen als Youtube en Wikipedia een bijdrage kan leveren aan kunst– en kennisproductie. Paradoxaal genoeg lijken we anderzijds, aldus journalist Koen Haegens, te leven in een „castingmaatschappij‟, waarin het belangrijk is aan te tonen dat je een bepaald niveau van excellentie kunt bereiken – denk aan programma‟s als “X Factor”, “So you think you can dance”, “Voice of Holland”, maar ook “The Apprentice”.

 

Door de bank genomen is de burger mondiger en wereldwijzer dan veertig jaar geleden. Hij of zij wil participeren en eigen keuzes maken in plaats van blind te vertrouwen op de opinies en ideeën die uitgedragen worden door gezaghebbende personen of instituten. De kenner en de specialist zijn, net als de (publieke) intellectueel, minderheidsposities geworden. Dit heeft implicaties voor diverse kennisdomeinen en zeker voor de manier waarop vandaag in de West-Europese maatschappij en media wordt gekeken naar beeldende kunst en kunstenaars.

 

Kunstenaars als Joseph Beuys en Robert Filliou maakten in de jaren zeventig ophef met hun “erweiterde Kunstbegriff”. Beuys beweerde dat “ieder een kunstenaar was” en Filliou deed in het kader van zijn project “La Republique Geniale” (Stedelijk Museum, Amsterdam,1971) een aantal tegenstrijdige uitspraken over het genie dat in ieder mens huist maar dat we verwaarlozen doordat we ons richten op het ontwikkelen van onze talenten. Anno 2011 kijken wij op een andere manier naar de verhouding tussen begrippen als genie en talent, kunst en creativiteit, kennis en kunde. Aan de hand van een breed scala aan hedendaagse en historische kunstpraktijken wilt deze entoonstelling op associatieve wijze verkennen wat de noties „amateur‟ en „professional‟, „leek‟ en „specialist‟ vandaag de dag kunnen betekenen gezien vanuit het veld van de actuele beeldende kunst. Iedereen kan kijken, niet iedereen kan maken, vormt hierbij een van de leidraden.

 

De subtitel van deze tentoonstelling is geïnspireerd op het werk van de Franse kunstenaar Robert Filliou, die zichzelf betitelde als „Genie zonder Talent‟.

 

- Opening tentoonstelling op 15 juli om 19 u, door Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum en mede-organisator van ZomerExpo 2011.

- Zondagsschool 2 oktober 2011 om 16 u, door Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voorafgaand is er een rondleiding om 15 u.

- In het kader van de tentoonstelling worden in september een reeks workshops en lezingen georganiseerd. Voor meer info zie www.deappel.nl vanaf 15 juli.