Bigindicator

Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi. And drawings by René Daniëls

Event  |  Reviews  |  Comments
20110610032001-mas
The Mute Tongue – Nineteen Arab Proverbs, 2010 Video Still © Courtesy of the Artist and Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)
20110610032127-br
From waiting blue to lingering yellow (or vice versa), 2010 A Series Of 44 Drawings © Courtesy of the Artist and Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)
Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi. And drawings by René Daniëls

Rozenstraat 59
1016 NN Amsterdam
Netherlands
June 18th, 2011 - July 31st, 2011
Opening: June 25th, 2011 4:00 PM - 6:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.smba.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
mail@smba.nl
PHONE:  
+31(0) 20 4220471
OPEN HOURS:  
Wed-Sun 11-5 (during exhibition periods)
TAGS:  
video

DESCRIPTION

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam proudly presents the first large-scale solo exhibition by Mounira Al Solh in The Netherlands. Al Solh's work can be described as an inner conflict with social environments which impose national, cultural and religious identity. In that sense it is a reflection on the social and religious tensions in the country of her birth, Lebanon, which has undergone several civil wars and still occupies a sensitive position in the present eruptions in the Middle East. But here in The Netherlands one's origins and culture are becoming an increasingly important aspect in social intercourse too. Al Solh approaches this fact with a mixture of autobiographical elements and humour – because how else can one approach censorship, repression, schizophrenia and the discordant culture in which everyone has a role? 

The exhibition comprises various video works, including a Double Burger and Two Metamorphoses… and The Mute Tongue. The first can be interpreted as Al Solh's wrestling with her life as a commuter artist, shuttling between Beirut and Amsterdam. In the second, 19 Arab proverbs are acted out in short films, and their comic potential maximized. A considerable part of the exhibition is devoted to a survey of the work of the figure Bassam Ramlawi. Ramlawi is a juice seller in Beirut who has studied art in The Netherlands, and since done portraits of people from around his shop in Beirut. He also reflects on life in the Lebanese capital through the drawings that he makes when he has to wait somewhere. A documentary shows that he is familiar with the oeuvre of Cindy Sherman and with a famous portraitist of the inter-war period, the German artist Otto Dix, but above all he admires the work of the Dutch artist René Daniëls. The stylistic ambiguities in Daniëls’ drawings and paintings form a parallel with the way in which Ramlawi and Al Solh go through life: Al Solh as an artist in two worlds, Ramlawi as an artist on the one side and a merchant on the other, and whose existence as such is to be credited to many ambiguities. Crudely put, the exhibition in SMBA is the result of this.

A number of the works by Ramlawi in this exhibition were recently displayed at the Sfeir-Semler Gallery in Beirut. Especially for this occasion in Amsterdam, they have now been placed in their art historical context, with drawings by René Daniëls from the collection of the Paul Andriesse Gallery.

For the SMBA Newsletter Elizabeth Kassab wrote a Project ‘1975’ essay. Her contribution reflects on the role of the intellectual in the Arab world in the decades after decolonization, and of course in the context of the ‘Arab Spring’. The Amsterdam writer Merel Cladder contributed an introduction on Al Solh's work – and thus also on Ramlawi’s oeuvre.

Mounira Al Solh (Beirut, 1978) studied at the Lebanese University in Beirut (1997-2001 ) and the Gerrit Rietveld Academie (2003-2006), and was resident at the Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam (2007-2008). Her work has been represented in the Lebanese pavilion at the Venice Biënnale in 2007, in Manifesta 8 in Murcia, 2010, at the presentation of the Volkskrant Visual Art Prize in the Stedelijk Museum Schiedam (2010), and in the extensive survey ‘The Future of Tradition – The Tradition of Future’ in Haus Der Kunst, Munich, 2010.

Bassam Ramlawi (Beirut, 1976) studied Fine Arts at the Lebanese University in Beirut (1996-2000) and at the AKV, ST Joost, s-Hertogenbosch, the Netherlands (2004-2006).

René Daniëls (Eindhoven, 1950) lives and works in Eindhoven. Among the exhibitions where he has been represented was Documenta 7 in Kassel, 1982. The retrospective exhibition ‘René Daniëls - The most contemporary picture show’ toured in 1998/1999, with stops including the Van Abbe Museum, Eindhoven, Kunstmuseum Wolfsburg, Kunsthalle Basel and Stedelijk Museum Amsterdam.

Tony Chakar (Beirut, 1968) among other things participated in the touring exhibition ‘Contemporary Arab Representations’ (2001-2002); showed ‘Beirut, the Impossible Portrait’, at the Venice Biennial (2003) and worked together with Rabih Mroué and Tiago Rodrigues on the touring performance Yesterday's Man (2007). He teaches History of Art and History of Architecture at the Académie Libanaise des Beaux Arts and collaborates regularly with the Dutch Art Institute.

Book presentation ‘In a Time Fleece’ with a lecture/performance by Tony Chakar

25 June, 4 p.m.

The exhibition ‘Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi’ in SMBA opens its doors already on Saturday, 18 June. The official opening however takes place a week later, on Saturday afternoon, 25 June. It will include the launch of the book Al Solh made on the occasion of receiving the Uriôt Prize from the Rijksakademie van beeldende kunsten, In a Time Fleece. A Publication about Bassam Ramlawi. The book includes a contribution by the Lebanese literary scholar, philosopher and art critic Jacques Aswad and an e-mail exchange between him and Al Solh. read more..


Officiële opening en boekpresentatie op zaterdag 25 juni om 16.00 uur, m.m.v. Tony Chakar

Met trots presenteert Stedelijk Museum Bureau Amsterdam de eerste grote solotentoonstelling van Mounira Al Solh in Nederland. Het werk van Al Solh is te omschrijven als een innerlijk conflict met sociale omgevingen waarin nationale, culturele en religieuze identiteit wordt opgedrongen. In die zin vormt het een reflectie op de maatschappelijke en religieuze spanningen in haar geboorteland Libanon dat verschillende burgeroorlogen achter de rug heeft en nog steeds een bijzondere positie inneemt in de huidige ontladingen in het Midden-Oosten. Maar ook in Nederland wordt iemands afkomst en cultuur een steeds belangrijker aspect in het maatschappelijk verkeer. Al Solh benadert dit gegeven met een mengeling van autobiografische elementen en humor, want hoe zijn censuur, repressie, schizofrenie en de conflictueuze cultuur waarin iedereen een rol heeft, anders te benaderen? 

De tentoonstelling bevat verschillende videowerken waaronder A Double Burger and Two Metamorphoses… en The Mute Tongue. De eerste is op te vatten als een worsteling van Al Solh met haar bestaan als kunstenaarsforens tussen Beirut en Amsterdam. In de tweede worden 19 Arabische gezegden in korte filmpjes geacteerd en hun komische potentieel gemaximaliseerd. Een aanzienlijk deel van de tentoonstelling is gewijd aan een overzicht van werk van personage Bassam Ramlawi. Ramlawi is een sapverkoper in Beirut die kunst heeft gestudeerd in Nederland en sindsdien portretten maakt van mensen uit de omgeving van zijn winkeltje in Beirut. Ook reflecteert hij op het leven in de Libanese hoofdstad door middel van tekeningen die hij maakt als hij ergens op moet wachten. Zoals een documentaire over hem op de tentoonstelling duidelijk maakt, is hij bekend met het oeuvre van Cindy Sherman en met een beroemd portretschilderij van Otto Dix, maar bovenal bewondert hij het werk van de Nederlander René Daniëls. De stilistische ambiguïteiten in diens tekeningen en schilderijen vormen een parallel met de manier waarop kunstenaars als Ramlawi en Al Solh door het leven gaan: Al Solh als kunstenaar in twee werelden en verschillende maatschappelijke realiteiten, Ramlawi als kunstenaar enerzijds en verkoper anderzijds, en wiens bestaan te danken is aan vele ambiguïteiten. Grof gesteld is de tentoonstelling in SMBA daar een weerslag van

Een aantal werken van Ramlawi in deze tentoonstelling was onlangs te zien in Galerie Sfeir-Semler in Beirut. Speciaal voor de gelegenheid in Amsterdam worden deze nu van kunsthistorische context voorzien door tekeningen uit de periode 1980-1985 van René Daniëls uit de collectie van Galerie Paul Andriesse.

Voor de SMBA Nieuwsbrief is cultuurfilosofe Elizabeth Kassab uitgenodigd een Project ‘1975’- essay te schrijven. Haar bijdrage reflecteert op de rol van de intellectueel in de Arabische wereld in de decennia na de dekolonisatie, dit uiteraard mede in de context van de ‘Arabische Lente’. Merel Cladder schreef een bijdrage over het werk van Al Solh en Bassam Ramlawi.

Deze SMBA Nieuwsbrief (tweetalig) is gratis verkrijgbaar bij de tentoonstelling.

Mounira Al Solh (Beirut, 1978) studeerde achtereenvolgens aan de Libanese Universiteit in Beirut (1997-2001) en de Gerrit Rietveld Academie (2003-2006), en was resident van de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam (2007-2008). Haar werk was onder meer vertegenwoordigd in het Libanese paviljoen op de Biënnale van Venetië in 2007, in Manifesta 8 in Murcia, 2010, op de presentatie de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs in Stedelijk Museum Schiedam (2010) en in het grote overzicht ‘The Future of Tradition - The Tradition of Future’ in Haus der Kunst, München, 2010.

Bassam Ramlawi (Beirut, 1976) studeerde beeldende kunst aan de Libanese Universiteit in Beirut (1996-2000) en aan de AKV St. Joost, 's-Hertogenbosch (2004-2006).

René Daniëls (Eindhoven, 1950) was onder meer vertegenwoordigd op Documenta 7 in Kassel, 1982. De grote overzichtstentoonstelling ‘René Daniëls - The most contemporary picture show’ reisde in 1998/1999 onder meer naar Van Abbe Museum, Eindhoven, Kunstmuseum Wolfsburg, Kunsthalle Basel en Stedelijk Museum Amsterdam (met catalogus). Daniëls woont en werkt in Eindhoven.

Tony Chakar (Beirut, 1968) nam onder meer deel aan de reizende tentoonstelling ‘Contemporary Arab Representations’ (2001-2002); exposeerde ‘Beirut, the Impossible Portrait’, op de Venetië Biënnale (2003) en werkte samen met Rabih Mroué en Tiago Rodrigues aan de reizende performance Yesterday's Man (2007). Hij is docent kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Académie Libanaise des Beaux Arts en werkt regelmatig voor Dutch Art Institute.

Opening/Boekpresentatie ‘In a Time Fleece’ met lezing/performance door Tony Chakar

25 juni 2011 om 16:00u

De tentoonstelling ‘Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi’ in SMBA is al te zien vanaf zaterdag 18 juni. De officiële opening vindt echter een week later plaats, op zaterdagmiddag 25 juni. Dan wordt het boek gepresenteerd dat Al Solh maakte naar aanleiding van de toekenning van de Uriôt-prijs van de Rijksakademie van beeldende kunsten: in a Time Fleece. A Publication about Bassam Ramlawi. Het boek bevat een bijdrage van de Libanese literatuurwetenschapper, filosoof en kunstcriticus Jacques Aswad en een e-mailconversatie tussen hem en Al Solh. lees verder..