Bigindicator

Sowing and Weeding: Folk Culture and Contemporary Art

Event  |  Reviews  |  Comments
20110610004644-es_spukt
© Courtesy of the Artist and Cobra Museum
Sowing and Weeding: Folk Culture and Contemporary Art
Curated by: Dr. Nicole Fritz

Sandbergplein 1
1181 ZX Amsterdam
Netherlands
June 18th, 2011 - September 4th, 2011
Opening: June 18th, 2011 3:00 PM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.cobra-museum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
info@cobra-museum.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 54 75050
OPEN HOURS:  
Tues-Sat 11-5

DESCRIPTION

Europe is experiencing a true renaissance of folk culture. Consider our nostalgia for the authentic, quiet life of days gone by and the resurgent interest in regional traditions and crafts. People re-enact historic events, campaigns are invented to get people knitting again and retro-design is more popular than ever. In advertising, fashion, music and film, traditional symbols, customs, techniques and rituals play their role. This theme is also a considerable presence in contemporary art. In this multi-sided summer exhibition, the Cobra Museum investigates the relationship between art and folk culture.

The Cobra Museum is a perfect location for a look at folk culture. In the late 1940s, the Cobra artists propagated the flourishing of a new folk art, inspired by the desire to work from the primal source of the people themselves, in the same way they saw children and so-called primitive cultures do. This exhibition brings works by over 20 international artists together with work by the Cobra artists. What unites them all is their search for the encounter or confrontation with folk culture and traditions. They turn over the land and the landscape of folk culture. In doing so, they offer new perspectives on a partly vanished state of mind, while creating art forms that pull free from the usual distinctions between high and low culture.

The question underlying this exhibition is what role folk culture plays in today's increasingly globalized world. It is clear that folk culture not only touches everyday life, but it binds people together, while also distinguishing them through their respective cultures and traditions.

Steingrimur Eyfjord (IS), Henry Heerup (DK), Britta Jonas (DE), Aurelia Mihai (RO), Gabriela Oberkofler (IT), Anselm Reyle (DE), Helmut Stallaerts (BE), Olga Titus (CH) and Gert & Uwe Tobias (RO) are among the participating artists.

Concept from guest curator Dr. Nicole Fritz.

This is an acquisition of the 2009 exhibition with the same name from the Städtische Galerie Ravensburg (Germany).


Er voltrekt zich in Europa een ware renaissance van volkscultuur. Denk aan het verlangen naar het authentieke en rustige leven van vroeger en de oplevende belangstelling voor regionale tradities en ambachtelijkheid. Mensen spelen historische gebeurtenissen na, er worden campagnes bedacht om mensen weer aan het breien te krijgen en retro-design is populairder dan ooit. Ook in de wereld van reclame, mode, muziek en film spelen traditionele symbolen, gebruiken, technieken en rituelen een rol. In de hedendaagse beeldende kunst is het thema eveneens aanwezig. In deze veelzijdige zomerpresentatie neemt het Cobra Museum de relatie tussen kunst en volkscultuur onder de loep.

Het Cobra Museum is de aangewezen plek voor een programma over volkscultuur. Eind jaren veertig propageerden de Cobra kunstenaars de opbloei van een nieuwe volkskunst geïnspireerd door het verlangen te werken vanuit de oerbron in de mens zelf, zoals ze die terugzagen in het werk van kinderen en primitieven. In de tentoonstelling zijn zowel werken bijeengebracht van ruim 20 internationale kunstenaars als van Cobra. Wat de kunstenaars verbindt is dat zij zoeken naar de confrontatie met volkscultuur en tradities. Het landschap van de volkscultuur wordt door hen omgeploegd. Zij bieden daarmee nieuwe perspectieven op een ten dele verloren mentaliteit en er ontstaan kunstvormen die zich onttrekken aan het gebruikelijke onderscheid tussen hoge en lage cultuur.

De onderliggende vraag van de expositie is welke rol volkscultuur speelt in de globaliserende wereld van vandaag de dag. Duidelijk is dat volkscultuur niet alleen raakt aan het leven van alledag: mensen zijn erdoor verbonden én onderscheiden zich met hun cultuur en tradities.

Deelnemende kunstenaars zijn onder meer: Steingrimur Eyfjord (IS), Henry Heerup (DK), Britta Jonas (DE), Aurelia Mihai (RO), Gabriela Oberkofler (IT), Anselm Reyle (DE), Helmut Stallaerts (BE), Olga Titus (CH) en Gert & Uwe Tobias (RO)

Concept van gastconservator Dr. Nicole Fritz.

Het betreft een overname van de gelijknamige tentoonstelling uit 2009 van de Städtische Galerie Ravensburg (DE)