Bigindicator

No Admittance - Secrets of the Egyptian temples

Event  |  Reviews  |  Comments
20110610002714-no-admittance151
© Courtesy of Allard Pierson Museum
No Admittance - Secrets of the Egyptian temples

Oude Turfmarkt 127
Amsterdam
Netherlands
April 20th, 2011 - August 14th, 2011

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.allardpiersonmuseum.nl/englis...
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
allard.pierson.museum@uva.nl
PHONE:  
+ 31 (0)20 52 52 556
OPEN HOURS:  
Tue-Fri 10-5; Sat-Sun 1-5; Closed on the first of January, Easter Sunday, 30th of April (Queen's Day), Whit Sunday, Christmas Day
TAGS:  
egyptian, statue, sculpture

DESCRIPTION

Visitors to the exhibition No admittance - Secrets of the Egyptian temples are taken as it were into a temple from Ancient Egypt. Admittance to the temple was reserved for the priests: the temple was forbidden territory for ordinary people. This exhibition uses a range of images of the gods to give a glimpse into the very extensive Egyptian pantheon with its more than 1500 different gods.


A major feature in the exhibition is the statue of Imhotep. This statue, of an architect who was later accorded divine status, once stood at the entrance to a temple complex. In ancient times such statues were seen as a mediator between the gods and mankind, and by touching them one could ask the temple god for strength. In the exhibition visitors are also welcome to touch this authentic statue.

Temples and rituals
Temples were the dwelling places of the gods. They were designed, built and furnished according to strict instructions. With their high and impenetrable walls they formed a world of their own in their village or city. The use of pillars in the form of papyrus stalks and the reproduction of the starry skies on the ceiling furthered the suggestion of being in a microcosm. In the temple the priests performed the daily worship rites and rituals according to strict precepts. These were needed to keep the wheels of society turning, otherwise chaos would break out.

The Pharaoh
Besides ruling the country, the pharaoh had a unique role in the temple culture. As a man and high priest during his lifetime, he was a mediator between his subjects and the world of the gods. After death, every pharaoh was deified, equal to Osiris, the god of the afterlife. The exhibition contains a very fine example of a sculpture of a pharaoh's head. It is either Amenhotep II or Thutmose III from the New Kingdom.


Verboden Toegang
Geheimen van Egyptische tempels

Van 20 april tot en met 14 augustus 2011 is in het Allard Pierson Museum de tentoonstelling Verboden toegang – Geheimen van Egyptische tempels te zien.

In de tentoonstelling Verboden toegang – Geheimen van Egyptische tempels waant de bezoeker zich in een tempel uit de Egyptische Oudheid. Toegang tot de tempel was uitsluitend voorbehouden aan de priesters, en verboden gebied voor gewone mensen. De tentoonstelling biedt aan de hand van verschillende godenbeeldjes een kijkje in de Egyptische godenwereld, die met 1500 verschillende goden zeer uitgebreid was.

Tempels waren de woningen van de goden en werden voor de eeuwigheid gebouwd. De Egyptenaren noemden ze Huizen van Miljoenen Jaren. Ze werden volgens strikte voorschriften gepland, gebouwd en ingericht. Met hun hoge en ondoordringbare muren vormden ze een eigen wereld in een dorp of stad. Door het gebruik van zuilen in de vorm van papyrusstengels en de afbeelding van een sterrenhemel op het plafond werd de suggestie van een microkosmos verder doorgevoerd.

Een belangrijk object in de tentoonstelling is het beeld van Imhotep. Dit beeld, van een vergoddelijkte architect, stond ooit bij de ingang van een tempelcomplex. Een dergelijk beeld werd in de oudheid gezien als de bemiddelaar tussen goden en mensen en kon aangeraakt worden om zo kracht aan de tempelgod te vragen. Ook in de tentoonstelling mag de bezoeker dit originele beeld aanraken.

In de tempel oefenden de priesters volgens strenge voorschriften de dagelijkse erediensten en rituelen uit. Deze waren noodzakelijk om de samenleving draaiende te houden, anders zou er chaos uitbreken. De farao heeft naast het bestuur van het land een unieke rol in de tempelcultuur. Als opperste priester is hij tijdens zijn leven bemiddelaar tussen zijn onderdanen en de godenwereld. Na zijn overlijden wordt elke farao een god, gelijk aan de dodengod Osiris. In de tentoonstelling is een zeer fraai beeld te zien van het hoofd van een farao. Dit is ofwel Amenophis II of Thoetmosis III uit het Nieuwe Rijk.

Bij de tentoonstelling wordt een aantal lezingen georganiseerd die telkens om 14 uur beginnen.

8 juni
De Oudegyptische tempel als (staats)bedrijf door dr. Ben Haring.
De farao’s bouwden hun tempels niet alleen uit godsdienstige overwegingen. De huizen van de Egyptische goden beschikten over onder meer landerijen, kudden en personeel. Hun productie voorzag in de materiële behoeften van de tempels, zoals de dagelijkse offers, en het onderhoud van priesters en tempelwerklieden. De voorzieningen van grote tempels speelden bovendien een belangrijke rol in de nationale economie.

Voor de lezingen kunt u niet van tevoren reserveren. Ze beginnen om 14.00 uur en vinden plaats in de Nina van Leerzaal van het museum. De lezingen zijn gratis toegankelijk voor bezoekers van het museum.