Bigindicator

The End of Money

Event  |  Reviews  |  Comments
20110422022646-endless_big_web
Endless Big, 2006 C Print Mounted On Aluminium Behind 8 Mm Plexi In White Wooden Frame 180 X 120 Cm
The End of Money

Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
NL
May 22nd, 2011 - August 7th, 2011
Opening: May 21st, 2011 6:00 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.wdw.nl/
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside areas listed)
EMAIL:  
office@wdw.nl
PHONE:  
+31 (0)10 4110144
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-6; closed Mon and during installation
TAGS:  
video

DESCRIPTION

Opening: Saturday 21 May 2011 (6 - 9 pm)
Performance by Goldin+Senneby at 7 pm

Film Screening: Sunday 26 June 2011 (12 – 6 pm)

The End of Money is a group exhibition about time and value. Bringing together works by a host of international artists, this exhibition and its parallel publication reflect upon the fears, hopes, and expectations associated with the end of money and its ominous consequence: the dissolution of an absolute standard of value.

What limits does the economy impose on our collective imagination, and how is the collective imagination responsible for the current economy? The End of Money focuses on the multiple relationships that could and those that should exist between culture and economy. Informing this curatorial project is the utopian notion that, in a world where money has been factored out of the collective memory, other suppressed forms of value may emerge leading to another social bond and a different relationship to time.

Time, Benjamin Franklin famously said, is money. In Marshall McLuhan’s formulation of this statement, money is “stored time”. With this variation, McLuhan meant to suggest that with the clocking of labor, a practice whose origins lie with the Industrial Revolution, time becomes the meta-commodity, that which is ultimately and essentially being traded in money. The time of work; but not necessarily – as Franklin would have it – the time of the worker.

The works included in The End of Money range from reflections on the arbitrary ways in which value is ascribed to things, as in Zachary Formwalt’s video At Face Value (2008), in which a stamp collection is taken as an occasion to explore the historical valuation of stamps as currency; to explorations of the absolute loss of representative value, as in Christodoulos Panayiotou’s 2008 (2008), a monumental pile of shredded Greek Cypriot Pounds, the totality of which the artist was able to acquire when Greek Cyprus adopted the Euro. Other works highlight time, which is a persistent corollary of money in our efficiency-obsessed culture: Maha Maamoun’s short video 2026 (2010), explores the limits of the temporal imagination, revealing how the image of the future is foreclosed by the mind’s over-identification with the present; or Toril Johannessen’s graphs, which quantify the relationship between time and history and as such attempt to de-naturalize our conceptions of it. There is also Fischli & Weiss’ Sichtbare Welt (1987-2000), a series of photographs taken by the artists all over the world, critically evoking a parallel between systems of valuation and modes of representation.

Artists
Alexander Apóstol; Pierre Bismuth; Peter Fischli & David Weiss; Zachary Formwalt; Goldin+Senneby; Hadley+Maxwell; Toril Johannessen; Vishal Jugdeo; Agnieszka Kurant; Matts Leiderstam; Maha Maamoun; Christodoulos Panayiotou; Lili Reynaud-Dewar; Tomás Saraceno; Tonel; Vangelis Vlahos; and Lawrence Weiner.

Curated by
Juan A. Gaitán; assisted by Amira Gad.


Publication
The accompanying digital publication, edited by Juan A. Gaitán, includes contributions by Dessislava Dimova, Donatien Grau, Dieter Roelstraete and Carolina Sanín. They have been approached with the request to speculate on this theme in their own medium – be this fiction, art history, philosophy or criticism – and to form their own areas of expertise, be these “scientific” or “unfounded.” Documentation of the exhibition will also be included.
Language: English
ISBN: 978-90-73362-98-7
To be made available for free download via www.wdw.nl.


Side-Programming
Film Screening: A selection of historical and contemporary films whose subject is money and time will be screened at Witte de With on Sunday 26 June 2011 (12 to 6 pm). This event is organized by Juan A. Gaitán and Mariska Oosterloo.

Time/Bank: For the duration of The End of Money exhibition Witte de With will accept Time/Bank’s hour-notes designed by Lawrence Weiner. Time/Bank is a project by e-flux: www.e-flux.com/timebank.


Supported by:
Office for Contemporary Art Norway; Cypriot Ministry of Education & Culture; and Pro Helvetia: Swiss Arts Council. With thanks to the Fonds BKVB; and Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin.

Witte de With is funded by the Dutch Ministry of Culture and the City of Rotterdam.

 


Opening: zaterdag 21 mei 2011 (18 – 21 uur)
Performance door Goldin+Senneby om 19 uur

Filmvertoning: zondag 26 juni 2011 (12 – 18 uur)

The End of Money is een groepstentoonstelling over tijd en waarde. De tentoonstelling en de begeleidende publicatie reflecteren op de angst, hoop en verwachtingen die gepaard gaan met het einde van geld en het onheilspellende gevolg daarvan: het verdwijnen van een absolute waardestandaard.

Wat voor beperkingen legt de economie op aan onze verbeelding en hoe is deze gezamenlijke verbeelding verantwoordelijk voor de totstandkoming van onze huidige economie? The End of Money richt zich op de vele relaties tussen cultuur en economie die zouden kunnen of moeten bestaan. Aan dit project ligt het utopische idee ten grondslag dat in een wereld zonder geld – een wereld waarin we ons geld zelfs niet meer herinneren – andere waarden kunnen opkomen, waardoor nieuwe sociale verbanden en een andere relatie tot tijd kunnen ontstaan.

Tijd is geld, zei Benjamin Franklin. Volgens Marshall McLuhans formulering van deze uitspraak is geld ‘opgeslagen tijd’. Met deze variant wilde McLuhan zeggen dat, sinds met de Industriële Revolutie het klokken van arbeid gewoon werd, tijd metakoopwaar is geworden die uiteindelijk en in wezen in geld verhandeld wordt. De tijd van de arbeid, maar niet noodzakelijkerwijs – zoals Franklin het had gewild – de tijd van de arbeider.

De werken in The End of Money variëren van beschouwingen over de willekeurige manier waarop waarde aan dingen wordt toegekend, zoals in Zachary Formwalts video At Face Value (2008), waarin een postzegelverzameling als gelegenheid wordt genomen om de historische waardering van postzegels als valuta te onderzoeken, tot onderzoeken naar het absolute verlies van representatieve waarde, zoals in Christodoulos Panayiotou’s 2008 (2008), een monumentale stapel verscheurde Grieks-Cypriotische ponden, die de kunstenaar allemaal in zijn bezit kreeg toen Grieks Cyprus overging op de euro. Andere werken leggen de nadruk op tijd, die in onze door efficiëntie geobsedeerde kapitalistische cultuur een blijvend correlaat van geld is: Maha Maamouns korte video 2026 (2010) onderzoekt de grenzen van de tijdsverbeelding door te laten zien hoe verbeelding van de toekomst onmogelijk is doordat de geest zich te zeer met het heden indentificeert; of Toril Johannessens grafieken, die de relatie tussen tijd en geschiedenis kwantificeren, waardoor de geschiedenis anders kan worden opgevat of zelfs van karakter verandert. Ook is er Fischli & Weiss’ Sichtbare Welt (1987-2000), een serie foto’s genomen door de kunstenaars tijdens hun reizen over de wereld, die een kritische parallel trekt tussen waarden- en representatiesystemen.

Kunstenaars
Alexander Apóstol, Pierre Bismuth, Peter Fischli & David Weiss, Zachary Formwalt, Goldin+Senneby, Hadley+Maxwell, Toril Johannessen, Vishal Jugdeo, Agnieszka Kurant, Matts Leiderstam, Maha Maamoun, Christodoulos Panayiotou, Lili Reynaud-Dewar, Tomás Saraceno, Tonel, Vangelis Vlahos en Lawrence Weiner.

Samengesteld door
Juan A. Gaitán, geassisteerd door Amira Gad.


Publicatie
Juan A. Gaitán stelde de begeleidende digitale publicatie samen met bijdragen van onder anderen Dessislava Dimova, Donatien Grau, Dieter Roelstraete en Carolina Sanín. Zij zijn gevraagd om in hun eigen medium - fictie, kunstgeschiedenis, filosofie of kritiek - na te denken over het thema en hun eigen expertiseterrein te vormen, of dat nu ‘wetenschappelijk’ of ‘ongegrond’ is. De publicatie omvat ook documentatie van de tentoonstelling.
Taal: Engels
ISBN: 978-90-73362-98-7
De publicatie zal gratis te downloaden zijn via www.wdw.nl


Nevenprogramma
Filmvertoning: Een selectie historische en hedendaagse films over geld en tijd wordt vertoond op zondag 26 juni 2011 (van 12 tot 18 uur) in Witte de With. Georganiseerd door Juan A. Gaitán en Mariska Oosterloo,

Time/Bank: Tijdens de tentoonstelling The End of Money accepteert With de With Time/Banks hour-notes, ontworpen door Lawrende Weiner. Time/Bank is een e-fluxproject: www.e-flux.com/timebank.


Ondersteund door:
Office for Contemporary Art Norway; Cypriot Ministry of Education & Culture; en Pro Helvetia: Swiss Arts Council. Met dank aan het Fonds BKVB; en Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlijn.