Bigindicator

Boekpresentatie en expositie Olifantenpaadjes/Desire lines

Event  |  Reviews  |  Comments
20110505024227-olifantenpaadjeslang
© Courtesy of the Artist and ARCAM - Amsterdam Centre for Architecture
Boekpresentatie en expositie Olifantenpaadjes/Desire lines

Prins Hendrikkade 600
1011 VX Amsterdam
Netherlands
May 13th, 2011 - June 11th, 2011
Opening: May 13th, 2011 5:15 PM - 7:15 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.arcam.nl
NEIGHBORHOOD:  
the Dykes
EMAIL:  
arcam@arcam.nl
PHONE:  
020 620 48 78
OPEN HOURS:  
Tuesday to Saturday, from 1 to 5 PM
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

Photographer Jan-Dirk van der Burg presents thursday 12 May at 17.15 at ARCAM his book and exhibition at ARCAM about the urban phenomenon 'desire lines'.

Human instinct chooses the shortest route to get from A to B. Urban designers and planners often decide differently. But why? In a book and an exhibition, the photographer Jan-Dirk van der Burg addresses the question as to why these paths of civil disobedience still abound in the Netherlands today.

The English term ‘desire line’ perhaps expresses it best: it is the route people long for. They are worn monuments of silent revolt, evidence of civil disobedience vis-à-vis the official route. A desire line is created due to mass resistance to the prescribed walking route. It requires a colossal quantity of footsteps in order to so erode the ground that the grass admits defeat. The book ‘Olifantenpaadjes’ (‘olifantenpad’, literally ‘elephants’ path’, is the Dutch term for a desire line) is an optimistic indictment of the innocent abuse of the landscape. The design is by Erik Kessels and there is a foreword by Maarten ‘t Hart.

Follow the project at www.olifantenpaadjes.nl.


Boekpresentatie en expositie Olifantenpaadjes
12.05.11, 13.05.11 - 11.06.11

Het menselijk instinct kiest op weg naar zijn bestemming de kortste weg van A naar B. Stedebouwkundigen en planologen besluiten vaak anders. Maar waarom?

Fotograaf Jan-Dirk van der Burg presenteert donderdag 12 mei a.s. om 17.15 uur bij ARCAM zijn boek en een expositie over dit fenomeen.

De Engelse term ‘Desire line’ dekt de lading wellicht het beste: het is de route waar de mensheid naar verlangt. Het zijn uitgesleten monumenten van stil verzet, het bewijs van burgerlijke ongehoorzaamheid tegenover de officiële route. Een olifantenpad ontstaat alleen bij massaal verzet tegen de gedicteerde looprichting. Er is een kolossale hoeveelheid voetstappen nodig om de ondergrond zo te eroderen dat het gras zich gewonnen geeft.
Het boek Olifantenpaadjes is een optimistische aanklacht tegen deze onschuldige landschappelijke misstand. Het ontwerp is van de hand van Erik Kessels en bevat een voorwoord van Maarten ‘t Hart.

Het project is ook te volgen op www.olifantenpaadjes.nl.

EXPOSITIE OLIFANTENPAADJES: 13.05.11 - 11.06.11
U bent van harte welkom op donderdag 12 mei a.s. om 17.15 uur.

ARCAM / PRINS HENDRIKKADE 600 / 1011 VX AMSTERDAM
T 020 620 48 78 / arcam@arcam.nl / www.arcam.nl
Open: dinsdag – zaterdag 13.00 - 17.00 uur. Toegang gratis