Bigindicator

The Dutch wilderness/De Hollandse Wildernis

Event  |  Reviews  |  Comments
20110415061142-dw
© Courtesy of the Artist and Rijksmuseum Amsterdam
The Dutch wilderness/De Hollandse Wildernis

Museumstraat 1
1071 XX Amsterdam
Netherlands
March 15th, 2011 - June 20th, 2011

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.rijksmuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
PHONE:  
+31 (0)20 6747000
OPEN HOURS:  
Sun-Sat 9-5
TAGS:  
landscape

DESCRIPTION

The Dutch landscape was largely created by man, except for the sandy beaches and dunes along the coast, which were mostly created by nature. In the seventeenth century, when the Netherlands was the most urbanised region in Europe, the dunes offered a welcome refuge for the inhabitants of the overcrowded cities. Among those who sought refuge were 17th-century artists such as Goltzius and Rembrandt. Their works portray not only the entertaining qualities of the dunes, but also their grand, quiet and rugged nature. From 15 March to 20 June 2011, the Rijksmuseum will be exhibiting a selection of more than twenty of its most beautiful drawings and prints of dune landscapes in the 17th century.

Huigen Leeflang (Rijksmuseum Curator of Prints): "The dunes were the birthplace of Dutch landscape art. It’s remarkable that the way we experience the dunes has changed little in all those centuries. We still enjoy retreating to the dunes and artists are still inspired by the same grandness and rugged beauty."

The earliest known Dutch landscape drawings are the dune landscapes created by Hendrick Goltzius around 1600 in the Haarlem area. Numerous landscape specialists followed him, including Esaias van de Velde, Pieter Molijn, Claes van Beresteyn, Hendrick Goltzius, Aelbert Cuyp and Rembrandt.

The exhibition depicts situations ranging from disaster tourists fascinated by beached whales to city dwellers on trips to the linen bleacher’s.


Het Hollandse landschap is door de mens geschapen. Alleen de strandvlakten en duinen langs de kust zijn grotendeels door de natuur gecreëerd: wild, woest, maar niet ledig. In de zeventiende eeuw, toen Holland de meest verstedelijkte regio van Europa was, boden de duinen een welkome vrijplaats voor de bewoners van de overvolle steden. Ook 17de-eeuwse kunstenaars zoals Goltzius en Rembrandt, zochten er hun toevlucht. Hun werken tonen niet alleen de vermakelijke kanten van het duingebied, maar ook de weidsheid, de stilte en de ruigte. Het Rijksmuseum presenteert van 15 maart t/m 20 juni 2011 een selectie van ruim 20 van zijn mooiste tekeningen en prenten met duinlandschappen in de 17de eeuw.

Huigen Leeflang (conservator prenten van het Rijksmuseum): "Het duingebied is de geboortegrond van de Hollandse landschapskunst. Opvallend is dat de duinervaring in al die eeuwen nauwelijks is veranderd. Nog steeds trekken we graag de duinen in en nog steeds raken kunstenaars door dezelfde weidsheid en ruige schoonheid geïnspireerd."

 

De vroegst bekende getekende Hollandse landschappen zijn de duingezichten die Hendrick Goltzius omstreeks 1600 in de omgeving van Haarlem maakte. Tal van landschapspecialisten volgden hem daar onder wie Esaias van de Velde, Jacob van Ruisdael, Aelbert Cuyp en Rembrandt.

De presentatie toont een afwisselend beeld: van het ramptoerisme bij aangespoelde potvissen op het strand tot uitstapjes van stedelingen naar linnenblekerijen.

 

Conservator Marijn Schapelhouman over 'De Hollandse wildernis'

 

De Hollandse Wildernis. Duinlandschappen in de 17de eeuw