Bigindicator

Poisson d'Avril: Trompe L'Oeil in Contemporary Art

Event  |  Reviews  |  Comments
20110316093009-1a78e183
© Courtesy of the Artist and Vous Etes Ici
20110316093110-jg1980-untitled-18x54-5cm-large
Untitled, 1980 Mixed Media On Cardboard , 18 X 54,5 Cm © Courtesy of the Artist and Vous Etes Ici
Poisson d'Avril: Trompe L'Oeil in Contemporary Art

Ms. Van Riemsdijkweg 41
1033 RC Amsterdam
Netherlands
April 1st, 2011 - May 7th, 2011
Opening: April 1st, 2011 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.vousetesici.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
vousetes@xs4all.nl
PHONE:  
+31 (0) 20-612 79 79
OPEN HOURS:  
Wed-Sat 12-6 and on request
TAGS:  
sculpture

DESCRIPTION

PLUS! Special,low-priced artists' multiples only available on opening day!

Op 1 april (niet geheel toevallig!) opent bij  VOUS ETES ICI de tentoonstelling Poisson d’Avril.

Hierin zal aandacht worden besteed aan de toepassing van het verschijnsel trompe l’oeil in de hedendaagse beeldende kunst en aan werk van kunstenaars dat hiermee verwantschap vertoont.

De toepassing van trompe l’oeil bestaat al sinds de Romeinen, veelal in de vorm van een tweedimensionale voorstelling die, naast een indringende suggestie van tastbare werkelijkheid van het afgebeelde, gekenmerkt wordt door de illusie van de derde dimensie. In Poisson d’Avril zal naast teken- en schilderkunst ook sculptuur getoond worden

Tevens wordt werk getoond dat op een vergelijkbare, laterale wijze de waarnemer op een kruispunt van mogelijke conclusies positioneert. In alle gevallen is sprake van realistische schijnbewegingen die een rijke, gelaagde kijkervaring teweegbrengen.

In tegenstelling tot meer optische toepassingen van het trompe l’oeil-effect, die men wel aantreft in de publieke ruimte, zijn de kunstenaars in Poisson d’Avril zeer serieus met vorm, inhoud en materiaal aan het werk. In hun werk is de keuze om een dergelijke verbeelding in te zetten enerzijds bedoeld om de kijker op een verkeerd been te zetten. Maar daarop volgend wordt de kijkervaring verhevigd. Opvallend is, dat in hun suggestieve werking regelmatig “arme materialen” ten tonele worden gevoerd: plakband, verfresten, vochtplekken, een afgekloven appelklokhuis.

De soms vrijwel onzichtbare en daardoor onnavolgbare artistieke handeling, die het werk zijn vorm heeft gegeven in een schijnbare alledaagsheid wijst ons op ons vaak terloopse kijken. De gelaagdheid van de op het eerste gezicht bedrieglijke en verwarrende werken, gepresenteerd als een omvattende tentoonstelling, opent zich aan de bedrogene, die zich dus geconfronteerd ziet met de conventies van zijn eigen waarneming.

Door ook werk van kunstenaars in de tentoonstelling te betrekken die tegen het suggestieve aspect van het trompe l’oeil aanleunen wordt aan de bezoeker gevraagd om in een labyrint van waarnemings-mogelijkheden zijn weg te vinden. Tijdens het bekijken en overwegen van de individuele werken worden onderlinge verbanden gegenereerd, reële of fictieve, en onvermoede doorzichten geopend. Binnen het relais van de overdachte waarneming blijken verschillende schakelingen mogelijk.

Na het verlaten van de tentoonstelling zal de echte wereld er dan ook nooit meer hetzelfde uitzien.

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Poisson d’Avril wordt samengesteld door Lieven Hendriks en Hans Gieles. Het internationale karakter wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van een groot aantal buitenlandse kunstenaars en galeriehouders.

Deelnemende kunstenaars zullen onder anderen zijn:

Fischli & Weiss, Susan Collis, Lawrence Weiner, Lieven Hendriks, Simon Mathers, Sven Braun, Joachim Grommek, Gavin Turk, Jaap Kroneman, Isa Genzken, Leon Vranken, Andrew Grassie, Frank Koolen, Rosemarie Trockel, Lizan Freijsen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Poisson d’Avril maken enkele kunstenaars originele multiples, waarvan maar enkele exemplaren zullen worden vervaardigd. Deze zullen, voor een zeer aantrekkelijke prijs, alleen op de dag van opening, 1 april 2011, verkrijgbaar zijn.