Bigindicator

Theory Talks - Monumentalism and Beyond

Event  |  Reviews  |  Comments
Theory Talks - Monumentalism and Beyond

Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Netherlands
December 2nd, 2010 7:30 PM - 9:10 PM

QUICK FACTS
EVENT TYPE:  
Lecture
WEBSITE:  
http://www.stedelijk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@stedelijk.nl
PHONE:  
+31(0) 20 5732.911
OPEN HOURS:  
Sat-Thu 10-6; Fri 10-10
COST:  
€ 5,00

DESCRIPTION

Event starts at 7:30 pm
Auditorium, The Temporary Stedelijk
Entrance fee: € 5,00
Language: English

In the late 19th century the newly founded nation states tried to demarcate their territories by means of majestic monuments , celebrating the heroes and key historical events from the national past. One would expect that in the current globalised society this merging of national space and time has ceased to exist. However, the forceful return of history and national identity in contemporary culture and politics suggests otherwise. What does this contemporary 'monumentalism' signify? And is it truly a form of monumentalism or post- or anti-monumentalism?

Program

  • 19.30: Introduction by Jelle Bouwhuis (Stedelijk Museum Amsterdam Bureau, Amsterdam)
  • 19.40: Lecture by Suman Gupta (the Open University, Milton Keynes)
  • 20.20: Break
  • 20.30: Lecture by Nicholas Mirzoeff (New York University, New York)
  • 21.10: Discussion between the speakers, moderated by Jelle Bouwhuis (Stedelijk Museum Amsterdam Bureau, Amsterdam), followed by questions and remarks from the audience

Biographies speakers

Jelle Bouwhuis is a curator and since 2006 head of Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, which is part of the Stedelijk Museum Amsterdam. Among his recent exhibitions in SMBA are: Susanne Kriemann/Vincent Meessen (2009); One's History is Another's Misery (2009) and Jakob Kolding - Stakes is High (2010). Recent publications are: Nina Fischer & Maroan el Sani - Blind Spots (2008) (as a co-editor) and Now is the Time. Art and Theory in the 21st Century (2009) (as a co-editor). Bouwhuis is a member of the Advisory Board Visual Arts and Design of the city of Utrecht and a free-lance publicist. Recently he was co-recipient of the Abraaj Capital Art Prize 2010 in Dubai.

Suman Gupta is Professor of Literature and Cultural History, The Open University, UK. He was educated at Delhi University and Oxford University, and held appointments at Nottingham University and the University of Surrey Roehampton. Gupta has published ten books, seven edited volumes, and over fifty chapters, papers and reviews. Recent books include: The Theory and Reality of Democracy (2006), Social Constructionist Identity Politics (2007), Globalization and Literature (2008). His next book, Imagining Iraq: Literature in English and the Iraq Invasion, is due in January 2011. Academic papers in 2010 include, among others, two on communist art in East Europe in the Konsthistorisk Tidskrift and Third Text.

Nicholas Mirzoeff is Professor of Media, Culture and Communication at New York University. He has published widely about contemporary, visual culture and critical theory. His current research interests entail the study of 9/11, visual culture, cultural history, disability studies, contemporary art and new media and climate change. Some of his noted publications, as author or editor, are: Bodyscape: Art, Modernity and the Ideal Figure (1995), The Visual Culture Reader (1998, 2nd ed. 2002), An Introduction to Visual Culture (1999) and Watching Babylon: the War in Iraq and Global Visual Culture (2005). His current book The Right to Look: A Counter-History of Visuality is forthcoming at Duke University Press.

Please note that making a reservation is required for accessing the Public Programme of The Temporary Stedelijk. For more information about making reservations for this event of the Public Programme at The Temporary Stedelijk please read our reservations page.

 


 

Auditorium, The Temporary Stedelijk
Toegangsprijs: € 5,00
Voertaal: Engels

Aan het einde van de 19e eeuw probeerden de nieuw opgerichte nationale staten hun grondgebied af te bakenen door middel van majestueuze monumenten als eerbetoon aan hun helden en historische sleutelmomenten uit hun nationale verleden. Men zou verwachten dat in de huidige gemondialiseerde maatschappij deze samensmelting van nationale ruimte en tijd niet langer bestaat. De krachtige terugkeer van geschiedenis en nationale identiteit in de hedendaagse cultuur en politiek laten echter het tegenovergestelde zien. Waar duidt dit hedendaagse 'monumentalisme' op? En is het werkelijk een vorm van monumentalisme of post- of antimonumentalisme?

Programma

  • 19.30: Inleiding door Jelle Bouwhuis (Stedelijk Museum Amsterdam Bureau, Amsterdam)
  • 19.40: Lezing door Suman Gupta (Open University, Milton Keynes)
  • 20.20: Pauze
  • 20.30: Lezing door Nicholas Mirzoeff (New York University, New York)
  • 21.10: Discussie tussen de sprekers, onder leiding van Jelle Bouwhuis (Stedelijk Museum Amsterdam Bureau, Amsterdam), gevolgd door vragen en opmerkingen uit het publiek

Biografieën sprekers

Jelle Bouwhuis is curator en sinds 2006 hoofd van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, dat deel uitmaakt van het Stedelijk Museum Amsterdam. Tot zijn recente tentoonstellingen in SMBA behoren: Susanne Kriemann/Vincent Meessen (2009); One's History is Another's Misery (2009) en Jakob Kolding - Stakes is High (2010). Recente publicaties: Nina Fischer & Maroan el Sani - Blind Spots (2008) (als mederedacteur) en Now is the Time. Art and Theory in the 21st Century (2009) (al mederedacteur). Bouwhuis is lid van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving van de gemeente Utrecht en freelance auteur. Onlangs ontvang hij samen met anderen de Abraaj Capital Art Prize 2010 in Dubai.

Suman Gupta is hoogleraar literatuur en culturele geschiedenis, Open University, Verenigd Koninkrijk. Hij werd opgeleid aan de Universiteit van Delhi en Universiteit van Oxford en bekleedde diverse aanstellingen aan de Universiteit van Nottingham en de Universiteit van Surrey Roehampton. Gupta heeft tien boeken gepubliceerd, zeven bundels (redactie) en meer dan vijftig hoofdstukken, essays en recensies. Tot zijn recente boeken behoren: The Theory and Reality of Democracy (2006), Social Constructionist Identity Politics (2007), Globalization and Literature (2008). Zijn volgende boek, Imagining Iraq: Literature in English and the Iraq Invasion, komt in januari 2011 uit. In 2010 schreef hij onder meer twee academische artikelen over communistische kunst in Oost-Europa in het Konsthistorisk Tidskrift en Third Text.

Nicholas Mirzoeff is professor op het gebied van Media, Cultuur and Communicatie aan New York University (NYU). Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over hedendaagse, visuele cultuur en kritische theorie. Zijn huidige onderzoeksinteresse omvat het onderzoek naar 9/11, visuele cultuur, culturele geschiedenis, invaliditeitsonderzoek, hedendaagse kunst en nieuwe media en klimaatverandering. Een aantal van zijn vermaarde publicaties, als auteur of redacteur, zijn: Bodyscape: Art, Modernity and the Ideal Figure (1995), The Visual Culture Reader (1998, 2nd ed. 2002), An Introduction to Visual Culture (1999) en Watching Babylon: the War in Iraq and Global Visual Culture (2005). Zijn huidige boek The Right to Look: A Counter-History of Visuality zal verschijnen bij Duke University Press.

Reserveren voor een activiteit van het Public Programma van The Temporary Stedelijk is noodzakelijk.  Voor meer informatie over het reserveren voor deze activiteit van het Publieksprogramma van The Temporary Stedelijk bekijkt u de reserveringspagina.