Bigindicator

Theory Talks - Time and Space as Artistic Media

Event  |  Reviews  |  Comments
Theory Talks - Time and Space as Artistic Media

Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Netherlands
September 9th, 2010 7:30 PM - 9:10 PM

QUICK FACTS
EVENT TYPE:  
Lecture
WEBSITE:  
http://www.stedelijk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@stedelijk.nl
PHONE:  
+31(0) 20 5732.911
OPEN HOURS:  
Sat-Thu 10-6; Fri 10-10
TAGS:  
Lecture
COST:  
€ 5

DESCRIPTION

Auditorium, The Temporary Stedelijk
Entrance fee: € 5
Language: English

Please note that making a reservation is required for accessing the Public Programme of The Temporary Stedelijk. For more information about making reservations for this event of the Public Programme at The Temporary Stedelijk please read our reservations page.

In the 1960s artists started to deploy time and space as material of their work. Their performances, events and site-specific installations augmented the conventional artistic vocabulary and do so until our present day. In this evening it will be investigated what this paradigmatic shift in the art production entails. What did and does it mean for the viewer, the collector, the curator and the critic? What does the future hold for this temporalisation and spatialisation of art? What role did and do new media play in this development?

Programme

  • 19.30: Introduction by Margriet Schavemaker (Stedelijk Museum Amsterdam)
  • 19.40: Lecture by Marina Grzinic (ZRC SAZU, Ljubljana)
  • 20.20: Break
  • 20.30: Lecture by Sarah Cook (University of Sunderland, Sunderland)
  • 21.10: Discussion between the speakers, moderated by Margriet Schavemaker, followed by questions and remarks from the audience

Biographies speakers

Sarah Cook is a curator and writer based in Newcastle upon Tyne, UK and co-author with Beryl Graham of the book Rethinking Curating: Art After New Media (2010). She is currently a research fellow at the University of Sunderland where she co-founded and co-edits CRUMB, the online resource for curators of new media art and teaches on the MA Curating course. In 2011 she will co-chair Rewire, the Fourth International Conference on the histories of media, science and technology in art with FACT in Liverpool.

Marina Grzinic is a philosopher, artist and theoretician, and a Professor at the Academy of Fine Arts in Vienna, Institute of Fine Arts, Post Conceptual Art Practices. She is also researcher at the Institute of Philosophy at the ZRC SAZU (Scientific and Research Center of the Slovenian Academy of Science and Art) in Ljubljana. In addition, she works as a freelance media theorist, art critic and curator. Grzinic' last book is Re-Politicizing art, Theory, Representation and New Media Technology (2008). She has been involved with video art since 1982. In collaboration with Aina Smid, Grzinic realized more than 40 video art projects. She is the co-editor of REARTIKULACIJA, an artistic-political-theoretical-discursive platform from Ljubljana.

Margriet Schavemaker is an art historian, philosopher and media theorist. Having taught at the art history and the media studies departments at the University of Amsterdam, she is currently appointed at the Stedelijk Museum Amsterdam as head of collections and research. Schavemaker received her doctorate in 2007 for her dissertation on the word-image relationship in the visual arts of the 1960s and is co-editor of various lecture series and publications such as Right about Now: Art and Theory since the 1990s and Now is the Time: Art and Theory in the 21st Century.

 


 

Auditorium, The Temporary Stedelijk
Toegangsprijs: € 5,00
Voertaal: Engels

In de jaren zestig werden tijd en ruimte door kunstenaars ingezet als hun werkmateriaal. Hun performances, happenings en plaatsgebonden installaties vergrootten het conventionele artistieke vocabulaire en doen dit tot op heden nog steeds. Op deze avond wordt onderzocht wat deze paradigmatische verschuiving in de kunstproductie inhoudt. Wat betekende en betekent het voor de toeschouwer, de verzamelaar, de curator en de criticus? Wat houdt de toekomst in voor deze 'vertijdelijking' en 'verruimtelijking' van kunst? Wat was en is de rol van nieuwe media in deze ontwikkeling?

Programma

  • 19.30: Inleiding door Margriet Schavemaker (Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam)
  • 19.40: Lezing door Marina Grzinic (ZRC SAZU, Ljubljana)
  • 20.20: Pauze
  • 20.30: Lezing door Sarah Cook (University of Sunderland, Sunderland)
  • 21.10: Discussie tussen de sprekers, onder leiding van Margriet Schavemaker, gevolgd door vragen en opmerkingen uit het publiek

Biografieën sprekers

Sarah Cook is curator en auteur afkomstig uit Newcastle upon Tyne, Verenigd Koninkrijk en medeauteur met Beryl Graham van het boek Rethinking Curating: Art After New Media (2010). Momenteel werkt zij als onderzoeker op de University of Sunderland waar zij medeoprichter en mederedacteur is van CRUMB, de online resource voor curatoren van nieuwe mediakunst, en tevens docente van de Masteropleiding voor curatoren. In 2011 zal zij optreden als medevoorzitter van Re:Wire, de Vierde Internationale Conferentie over de geschiedenis van media, wetenschap en technologie in de kunst, gehouden in FACT in Liverpool.

Marina Grzinic is filosoof, kunstenaar en theoreticus en tevens professor aan de Academie voor Schone Kunsten in Wenen, Academie van Beeldende Kunsten, Post Conceptuele Kunstpraktijken. Zij is tevens werkzaam als onderzoeker op het Instituut voor Filosofie van de ZRC SAZU (Centrum voor Wetenschap en Onderzoek van de Sloveense Academie voor Wetenschappen en Kunst) in Ljubljana. Bovendien werkt zij als freelance mediatheoreticus, kunstcriticus en curator. Grzinic' meest recente boek is getiteld Re-Politicizing art, Theory, Representation and New Media Technology (2008). Sinds 1982 houdt zij zich bezig met videokunst. In samenwerking met Aina Smid, heft Grzinic meer dan 40 videokunstprojecten tot stand gebracht. Zij is mederedacteur van REARTIKULACIJA, een artistiek-politiek-theoretisch-discursief platform in Ljubljana.

Margriet Schavemaker is kunsthistoricus, filosoof en mediatheoreticus. Na haar docentschap kunstgeschiedenis en mediaopleidingen aan de Universiteit van Amsterdam is zij thans aangesteld als Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek en Collecties bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Schavemaker behaalde haar doctoraat in 2007 voor haar dissertatie over de relatie tussen taal en beeld in de beeldende kunst in de jaren zestig en zij is mederedacteur van diverse lezingenreeksen en publicaties waaronder Right about Now: Art and Theory since the 1990s en Now is the Time: Art and Theory in the 21st Century.

Reserveren voor een activiteit van het Publieksprogramma van The Temporary Stedelijk is noodzakelijk. Voor meer informatie over het reserveren voor deze activiteit van het Publieksprogramma van The Temporary Stedelijk bekijkt u de reserveringspagina.