Bigindicator

Monumentalism (Monumentalisme)

Event  |  Reviews  |  Comments
20100828092954-milkmaids
Milkmaids, 2007 Video Still © Courtesy of the Artist and Stedelijk Museum
Monumentalism (Monumentalisme)

Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam
Netherlands
August 28th, 2010 - January 9th, 2011

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.stedelijk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@stedelijk.nl
PHONE:  
+31(0) 20 5732.911
OPEN HOURS:  
Sat-Thu 10-6; Fri 10-10
TAGS:  
photography, installation, video-art, sculpture

DESCRIPTION

Presented as part of The Temporary Stedelijk at the Stedelijk Museum 28 August 2010 – 9 January 2011

Another highlight of The Temporary Stedelijk is the exhibition Monumentalism— History and National Identity in Contemporary Art: Proposal for Municipal Art Acquisitions 2010, which will occupy one half of the ground floor galleries. The 2010 presentation of this highly anticipated annual exhibition of works by artists living and/or working in the Netherlands will address the concepts of history and national identity. The exceptionally large number of diverse submissions this year—359 in all— demonstrates the particular significance and relevance of the theme. Organized by the Stedelijk Museum Amsterdam, the exhibition is curated by Jelle Bouwhuis, head of Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, and features the work of 19 artists selected by this year’s Municipal Art Acquisitions jury.

History seems to be an increasingly important factor in how we identify ourselves, our cultures and our norms and values. In the Netherlands alone, the recent establishment of a national history canon and the initiative to found a Museum of National History provide tangible evidence of the trend. In the 19th century, a similar upsurge in historical awareness led to the production of large history paintings and monuments commemorating national heroes and historic events. Contemporary art increasingly reflects on the past in myriad ways. However, unlike these earlier precedents, today‘s art is seldom made specifically for the glorification of a nation; rather, it deals with the broadened scope of issues related to social developments such as globalization and transnationalism, which challenge a clear comprehension of what constitutes ―the national.

This idea forms the scope of this year‘s municipal art acquisitions exhibition, which shows a wide range of possible responses and takes the subjects of national identity and history beyond nostalgia for a mythical past. Instead, the works yield an inherent fragmentation. Demonstrating a keen awareness that documentary images in photography or film are never straightforward representations of historical reality, the artists address those representations through all kinds of media—painting, drawing, sculpture, photography, video, sound and installation—while offering various insights and perspectives on cultural artifacts, language, politics, labor and capitalism through their individual explorations of questions surrounding national identity. Many of the exhibited works are being presented to the public for the first time.The 2010 Municipal Art Acquisitions jury has selected the artists.

The members of the Municipal Art Acquisitions jury 2010 are: Jelle Bouwhuis (chairman of the jury and curator of the exhibition), Valentijn Byvanck (director of the Museum of National History), Binna Choi (director of Casco, Utrecht), Roy Villevoye (artist) and Krist Gruijthuijsen (co-director Kunstverein and freelance curator).

The Municipal Art Acquisitions exhibition offers an important overview of the current state of the visual arts, photography, design and the applied arts in the Netherlands. Organized annually by the Stedelijk Museum and curated by an invited guest curator, this event focuses on one particular discipline or theme. With each edition of the exhibition, works are selected by the Stedelijk Museum‘s director for acquisition for the collection of the Stedelijk Museum.

Monumentalism will be accompanied by a catalogue co-edited by Bouwhuis and Margriet Schavemaker, Head of Research and Collections, Stedelijk Museum, with contributions by the editors, Jennifer Allen (art critic), Hendrik Folkerts (art historian) and Joep Leerssen (historian). The book will also include information on the artists in the exhibition and a reprint of an article titled ―The Goodness of Nations‖ by anthropologist/political scientist Benedict Anderson. The bilingual (Dutch and English) volume is co-published by the Stedelijk Museum and NAi Publishers. Suggested retail price: € 19.50.

The exhibition is partially funded by the City of Amsterdam.


Monumentalisme - Geschiedenis en nationale identiteit in hedendaagse kunst.

Voorstellen voor Gemeentelijke Kunstaankopen 2010 /
Monumentalism - History and National Identity in Contemporary Art. Proposal for Municipal Art Acquisitions 2010
Een hoogtepunt binnen het programma van The Temporary Stedelijk is de tentoonstelling Monumentalisme – Geschiedenis en nationale identiteit in hedendaagse kunst. Voorstel voor Gemeentelijke Kunstaankopen 2010, die de helft van de begane grond van de oudbouw zal beslaan. De 2010 editie van deze jaarlijkse kunstaankoopronde reflecteert op geschiedenis en nationale identiteit, op basis van het werk van kunstenaars die in Nederland wonen en/of werken. Het grote aantal inzendingen dit jaar – 359 – bewijst de actualiteit en het belang van het thema.

Deze tentoonstelling van Stedelijk Museum Amsterdam heeft als gastcurator Jelle Bouwhuis, hoofd Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, de dependance van het museum in de binnenstad. De jury heeft werk van 19 kunstenaars geselecteerd voor de tentoonstelling.

Geschiedenis wordt een steeds belangrijkere factor in kwesties rondom onze identiteit, onze cultuur en onze normen en waarden. De instelling van de Canon van Nederland en de oprichting van een Nationaal Historisch Museum vormen er alleen al in Nederland de tastbare bewijzen van. In de 19de eeuw leidde een dergelijk historisch bewustzijn tot grootse historieschilderijen en monumenten waarin nationale helden en gebeurtenissen werden herdacht. Tegenwoordig reflecteren kunstenaars op allerlei manieren op de geschiedenis. Anders dan in het verleden leidt dit zelden tot verheerlijking van de natie. De hedendaagse kunst stelt juist een breed scala aan onderwerpen aan de orde die een vastomlijnde definitie van ‘het nationale’ onmogelijk maken en waarin maatschappelijke ontwikkelingen als globalisatie en transnationalisme een belangrijke factor zijn.

Dit is het vertrekpunt van deze editie van de Gemeentelijke Kunstaankopen. De uiteenlopende bijdragen aan de tentoonstelling voeren het thema van geschiedenis en nationale identiteit verder dan een nostalgie voor een mythisch verleden. In plaats daarvan levert de expositie een gefragmenteerd beeld op. Algemeen geldt dat kunstenaars zich er meer dan ooit bewust van zijn dat documentair film- en fotomateriaal nooit een ondubbelzinnig beeld van de historische realiteit oplevert. Zij vertalen dergelijke beelden naar diverse media, zoals schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst, fotowerk, video, geluidswerk en installaties, en bieden daarmee een ander perspectief op cultureel erfgoed, taal, politiek, arbeid en kapitalisme, in hun persoonlijke onderzoekingen in kwesties betreffende nationale identiteit. Sommigen laten speciaal voor deze expositie niet eerder getoond werk zien.

Voor de Gemeentelijke Kunstaankopen 2010 heeft de jury de volgende kunstenaars geselecteerd.

De jury voor de Gemeentelijke Kunstaankopen 2010 bestond uit:

Jelle Bouwhuis (juryvoorzitter en curator van de tentoonstelling); Valentijn Byvanck (directeur Nationaal Historisch Museum), Binna Choi (directeur Casco, Utrecht), Roy Villevoye (kunstenaar), en Krist Gruijthuijsen (co-directeur Kunstverein en freelance curator).

De jaarlijkse tentoonstellingen van Gemeentelijke Kunstaankopen geven een actueel beeld van de recente ontwikkelingen in de beeldende kunst, fotografie, vormgeving en toegepaste kunst in Nederland. In de tentoonstelling, georganiseerd door het Stedelijk Museum en een gastcurator, staat steeds een thema of een discipline centraal. Tijdens elke editie selecteert de directeur van het museum aankopen voor de collectie.

Bij Monumentalisme verschijnt een publicatie onder redactie van Jelle Bouwhuis en Margriet Schavemaker, hoofd Wetenschappelijk Onderzoek en Collecties van het Stedelijk Museum, met bijdragen van hen en van Jennifer Allen (kunstcritica), Hendrik Folkerts (kunsthistoricus) en Joep Leerssen (historicus). Ook bevat het boek teksten over alle in de tentoonstelling vertegenwoordigde kunstenaars en een herdruk van het artikel The Goodness of Nations van antropoloog/politicoloog Benedict Anderson.

Het boek is een uitgave van Stedelijk Museum i.s.m. NAi Uitgevers en verschijnt in een tweetalige editie (NL/EN). Verwachte verkoopprijs: € 19,50.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Amsterdam.