Bigindicator

Amsterdam's Canal Belt

Event  |  Reviews  |  Comments
20100827211341-deel-ii
© Courtesy of Rijksmuseum Amsterdam
Amsterdam's Canal Belt

Museumstraat 1
1071 XX Amsterdam
Netherlands
June 1st, 2010 - September 6th, 2010

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.rijksmuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
PHONE:  
+31 (0)20 6747000
OPEN HOURS:  
Sun-Sat 9-5
TAGS:  
drawings, prints, paintings

DESCRIPTION

Rijksmuseum to exhibit paintings, prints and drawings of the expansion of the city from the Golden Age

From 1 June, the Rijksmuseum will be hosting an exhibition of paintings, prints and drawings showing the spectacular expansion of 17th-century Amsterdam. A number of maps from the Rijksmuseum’s own collection charting the expansion agreed on in 1662 will also be on display. Central to the exhibition are six views by Gerrit Berckheyde depicting the Gouden Bocht (Golden Bend) on the Herengracht Canal which was the richest part of the new city.

The four paintings and two drawings by Berckheyde are from the collections of the Rijksmuseum, Amsterdam City Archives and the Six family and they provide a magnificent picture of one of the most beautiful parts of Amsterdam’s canal belt. Berckheyde captured the bend three times from the perspective of Leidsestraat and three times from Vijzelstraat. Some of the plots had not yet been built on circa 1672, which created a number of gaps where the sun shone through Amsterdam’s cityscape. The painter paid particular attention to the houses and left out details which disrupted the image he wished to depict. For example, on one drawing he only drew trees on the northern bank with lanterns – a very recent invention at the time - on the other side, thereby adding to the impression of a canal-side residential area of real standing.

 

The plots on the Herengracht between Vijzelstraat and Leidsestraat were especially deep and it was also possible to build properties that were twice as wide as a normal property by buying two adjacent plots. All building plots were released for construction from 1663 onwards and by around 1685 properties had been constructed on every plot. This became the most chic part of Amsterdam, hence the name the ‘Golden Bend’.

 

The exhibition will be called Amsterdam’s canal belt. The expansion of Amsterdam in the Golden Age and will present a number of exquisite maps of the canal belt, including by Daniel Stalpaert from 1662. Printed on six loose sheets, these maps offer a broad overview of the city’s expansion.

 

Amsterdam had long been a city like any other, but trade at the end of the 16th century was growing in a spectacular fashion and more and more people wanted to live in the city. By around 1672 Amsterdam had a population of more than 200,000. There was also constant demand for space to accommodate the docks and countless warehouses. The city had already expanded for a few years starting in 1585, but between 1610 and 1620 Amsterdam doubled in size. The final city expansion programme was decided on in 1662, when the three existing canals were extended. This gave Amsterdam’s canal belt the famous half-moon shape it has today, when the area has been nominated for a place on the UNESCO World Heritage List.

 

On Friday September 3 there will be a special tour on the water. On the boat you sail along the exact properties and through the canals shown in the presentation "at the Amsterdam canals. Read more

On Sunday, September 5 organizes the National Museum in collaboration with cultural organization ARTTRA a special day in the theme of this exhibition. After a tour of the Rijksmuseum, the canal houses you admire in real life! Read more

The presentation was made possible by the law firm Hogan Lovells.

 


 

Het Rijksmuseum toont vanaf 1 juni schilderijen, prenten en tekeningen van de spectaculaire stadsuitbreiding van het 17de-eeuwse Amsterdam. Uit eigen collectie zijn een aantal plattegronden te zien met de uitbreiding waartoe in 1662 was besloten. Centraal in deze presentatie staan zes gezichten van Gerrit Berckheyde op het rijkste stuk van de nieuwe stad, de Gouden Bocht van de Herengracht.

De vier schilderijen en twee tekeningen van Berckheyde, uit eigen collectie en die van het Stadsarchief en de Collectie Six, geven een prachtig beeld van één van de mooiste gedeelten van de Amsterdamse grachtengordel. Drie keer legde Berckheyde de bocht vast vanaf de Leidsestraat en drie keer vanaf de Vijzelstraat. Rond 1672 waren een deel van de percelen nog onbebouwd, hetgeen leidt tot zonnige ‘doorkijkjes’. De schilder besteedde veel aandacht aan de huizen, maar storende zaken liet hij weg. Op een tekening heeft hij daarom alleen aan de noordzijde bomen getekend en aan de andere kant lantaarnpalen, toen een zeer recente uitvinding. Zo versterkte hij de indruk van een echte woongracht met standing.

 

De Herengracht kende tussen Vijzelstraat en Leidsestraat extra diepe percelen. Bovendien werd de mogelijkheid geboden om dubbel zo brede panden te bouwen door twee percelen naast elkaar te kopen. Vanaf 1663 werd de bouwgrond vrijgegeven. Rond 1685 waren alle terreinen bebouwd. Het was het meest chique stukje Amsterdam geworden, vandaar de naam ‘Gouden Bocht’.

De presentatie De Amsterdamse grachtengordel. De uitbreiding van Amsterdam in de Gouden Eeuw toont ook een aantal mooie plattegronden van de grachtengordel, onder meer van Daniel Stalpaert uit 1662 die op zes losse vellen zijn gedrukt en die een groot overzicht geven van de stadsuitbreiding. Lang was Amsterdam een stad als veel andere. Maar aan het einde van de 16de eeuw groeide de handel spectaculair. Steeds meer mensen wilden in Amsterdam wonen, uiteindelijk ruim 200.000 omstreeks 1672. Ook voor de havens en de talloze pakhuizen was voortdurend meer ruimte nodig. In 1585 en een paar jaar later breidde de stad al uit, maar tussen 1610 en 1620 verdubbelde de stad alweer inomvang. In 1662 werd besloten tot de laatste stadsuitbreiding. De drie reeds bestaande grachten werden toen doorgetrokken. Zo ontstond het beeld van een halve maan: de nu zo beroemde grachtengordel – kandidaat voor de UNESCO-werelderfgoedlijst.

Deze presentatie is mede mogelijk gemaakt door advocatenkantoor Hogan Lovells.

Op vrijdagmiddag 3 september vindt er een bijzondere rondleiding op het water plaats. Op de rondvaartboot vaart u exact langs de panden en door de grachten die getoond worden in de presentatie ‘Aan de Amsterdamse grachten’. Lees meer

Op zondag 5 september organiseert het Rijksmuseum i.s.m. cultureel organisatiebureau ARTTRA een speciale dag die in het teken staat van deze tentoonstelling. Na een rondleiding in het Rijksmuseum gaat u de grachtenpanden in het echt bewonderen! Lees meer