Bigindicator

In-between Things

Event  |  Reviews  |  Comments
Grey_1-ghost-low-res-1-
Ghost, 2008 © Courtesy of the Artist and Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)
In-between Things

Rozenstraat 59
1016 NN Amsterdam
Netherlands
June 12th, 2010 - August 8th, 2010

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.smba.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
mail@smba.nl
PHONE:  
+31(0) 20 4220471
OPEN HOURS:  
Wed-Sun 11-5 (during exhibition periods)
TAGS:  
installation, sculpture

DESCRIPTION

This summer Stedelijk Museum Bureau Amsterdam presents the group exhibition ‘In-between Things’. The exhibition title refers to some of the characteristics shared by the works on display, mostly sculptures, which combine various materials and practices. Moreover, these works share an interest in intercultural relations and their political imprints. Broadly speaking, ‘In-between Things’ addresses the theme of globalization and its relation to contemporary art.

Although economic aspects of globalization in relation to contemporary art have recently been much discussed (and criticized), they are not central to ‘In-between Things’. Rather, this exhibition focuses on the effects of globalization on contemporary artistic practices and their theoretical frameworks. The mixing of different cultures is often linked to the term hybridity. In general, the term hybridity describes the mixing of heterogeneous materials, organisms and practices. Since the emergence of post-colonial discourse, however, the term hybridity has lost its political innocence.

All the works in ‘In-between Things’ engage in intercultural relations, each in its very particular way. Huma Bhabha (b. Pakistan, 1962) appropriates the formal language of ancient art, a language that comes across as archaic. At the same time, however, the works appear very contemporary due to the artist's use of modern materials. The works of Daniel Spoerri (b. Romania, 1930) question yesteryear's myths, while at the same time the artist establishes a connection between these myths and art historical knowledge production; moreover, Spoerri relates this production to political power structures. The exhibition also includes a work by Clemens von Wedemeyer (b. Germany, 1974), with which he intervenes in discussions about the authenticity of anthropological knowledge. Papa Adama (b. Burkina Faso, 1980) counters the stigmatizing view on the ‘typical’ African appropriation of discarded materials. In this sense, Adama deals with the meaning of materials in a way that is similar to what Jimmie Durham (b. US, 1940) did with ‘typical’ Indian objects. ‘In-between Things’ includes a work by Durham which is exemplary for his artistic practice in the 1980s. The photographs of George Osodi (b. Nigeria, 1974) mix aspects of traditional African culture with modernist artifacts by means of ingenious camera handling.

An important question emerging from the exhibition is whether a timeless, pure culture that is per se related to a designated location can exist at all. The works of the artists presented in ‘In-between Things’ answer this question in the negative. A newsletter will be published in connection with the exhibition, which will include an essay exploring the term hybridity in relation to the works on display.

The artists:

Papa Adama (Adama Koudougou Sawadogo), 1980. Ouagadougou, Burkina Faso. Lives and works in Amsterdam.

Huma Bhabha, 1962, Karachi, Pakistan. Lives and works in Poughkeepsie, New York.

Jimmie Durham, 1940, Washington, Arkansas, USA. Lives and works in Berlin and Rome.

George Osodi, 1974, Lagos, Nigeria. Based in London and Lagos, Nigeria.

Daniel Spoerri , 1930, in Galati, Romania. Lives and works in Tuscany, Italy.

Clemens von Wedemeyer, 1974, Göttingen, Germany. Lives and works in Berlin.

 

SMBA Newsletter nr. 116 (NL/EN), with an essay written by Kerstin Winking, curator of ‘In-between Things’, is appearing to accompany the exhibition in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

 

With thanks to:

Grimm Fine Art, Amsterdam

Salon 94, New York

M HKA, Antwerp


Deze zomer presenteert het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam de groepstentoonstelling ‘In-between Things’. De titel speelt in op het karakter van de bijeengebrachte werken, vooral sculpturen, waarin uiteenlopende gevonden materialen en verschillende praktijken met elkaar zijn vermengd. Bovendien hebben deze werken een interesse gemeen in interculturele relaties en de politieke aard daarvan. Grofweg stelt ‘In-between Things’ het thema van globalisering en haar relatie tot de hedendaagse kunst aan de orde.

Het zijn niet de veelbesproken (en bekritiseerde) economische aspecten van globalisering die in de tentoonstelling ‘In-between Things’ centraal staan, maar het effect van globalisering op de kunstproductie en haar theoretische kaders. De vermenging van verschillende culturen wordt vaak met de term hybriditeit in verbinding gebracht. Hybriditeit betekent in principe de vermenging van heterogene materialen, organismen en praktijken. Maar met de komst van het postkoloniaal discours verloor de term hybriditeit zijn politieke onschuld.

De werken in ‘In-between Things’ tonen alle op eigen wijze interculturele aspecten. Huma Bhabha (PK, 1962) hergebruikt de vormentaal van kunst uit verre verledens, een taal die archaïsch aandoet maar tegelijk zeer hedendaags is doordat ze berust op materialen van deze tijd. Een dergelijke aanpak is te herkennen in het werk van Daniel Spoerri (RO, 1930), die door verwijzingen naar oude mythes de geloofwaardigheid van kunsthistorische kennis aan de kaak stelt en deze tegelijkertijd in relatie brengt met machtsstructuren. Het filmwerk van Clemens von Wedemeyer (DE, 1974) in de tentoonstelling mengt zich in de discussie over de authenticiteit van antropologische kennis. Papa Adama (BF, 1980) gaat de afkeurende blik op het ‘typisch’ Afrikaanse hergebruik van afgedankt materiaal tegen. In die zin speelt Adama met de betekenis van het materiaal op een wijze die vergelijkbaar is met wat Jimmie Durham (US, 1940) met ‘typisch’ Indiaanse dingen deed. Aan ‘In-between Things’ is een werk van Durham toegevoegd dat exemplarisch is voor zijn praktijk in de jaren tachtig. In de foto’s van George Osodi (NG, 1974) vermengen aspecten van traditionele Afrikaanse cultuur met modernistische artefacten gestuurd door een ingenieuze cameravoering.

Een belangrijke vraag die de tentoonstelling oproept is of een tijdloze, pure cultuur, als zodanig verbonden aan een bepaalde locatie, überhaupt wel kan bestaan. Het werk van de kunstenaars vertegenwoordigd in ‘In-between Things’ geeft daarop een negatief antwoord. In het kader van de tentoonstelling wordt een nieuwsbrief gepubliceerd met een essay waarin het begrip hybriditeit onderzocht en gerelateerd wordt aan de tentoongestelde werken.

De kunstenaars:

Papa Adama (Adama Koudougou Sawadogo), geb. 1980 in Ouagadougou, Burkina Faso. Woont en werkt in Amsterdam.

Huma Bhabha, geb. 1962 in Karachi, Pakistan. Woont en werkt in Poughkeepsie, New York.

Jimmie Durham, geb. 1940 in Washington, Arkansas, Verenigde Staten. Woont en werkt in Berlijn en Rome.

George Osodi, geb. 1974 in Lagos, Nigeria. Werkt in Londen en Lagos.

Daniel Spoerri, geb. 1930 in Galati, Roemenië. Woont en werkt in Toscane, Italië.

Clemens von Wedemeyer, geb. 1974 in Göttingen, Duitsland. Woont en werkt in Berlijn.

 

 

Bij de tentoonstelling in SMBA verschijnt de gratis SMBA Nieuwsbrief Nr. 116 (NL/EN) met een essay geschreven door Kerstin Winking, de curator van ‘In-between Things’.

 

Met dank aan:

Grimm Fine Art, Amsterdam

Salon 94, New York

M HKA, Antwerpen