BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171214T193006Z UID:55056 DTSTART:20090514T000000 DTEND:20090823T000000 DESCRIPTION:

In 2009 vieren New York en Amsterdam de historische band tus sen beide steden. New York begon haar geschiedenis als Nederlandse handelsn ederzetting op de zuidpunt van Manhattan. In 2009 is het 400 jaar geleden d at Henry Hudson het eiland Manhattan ontdekte als ideale natuurlijke haven. In het kader van het Henry Hudson-400 jaar organiseren Foam_Fotografiemuse um Amsterdam en het Stadsarchief Amsterdam in samenwerking met het John Ada ms Institute een fototentoonstelling over Amsterdam\, gezien door de ogen v an New Yorkse fotografen.

\n

De Amerikaanse fotografen Gus Powell\, Ca rl Wooley\, Richard Rothman en Joshua Lutz kregen de opdracht ieder een and er aspect van de stad te onderzoeken: de straat\, de nacht\, het water en d e buitengrenzen. Dit heeft verrassende beelden opgeleverd\, waarin Amsterda m zich van een onbekende kant laat zien. De New Yorkers werden getroffen do or de kleinschaligheid en rust\, maar ook door subtielere dingen\, zoals de transparantie van de Nederlandse huizen met hun grote ramen die iedere voo rbijganger een blik gunt in de privé wereld van de bewoners. Deze opdracht mondt uit in een tentoonstelling in gebouw de Bazel in Amsterdam van mei to t en met augustus 2009. Vanwege de afbouw van de tentoonstelling Richard Av edon - Photographs 1946-2004 sluit Foam in mei tijdelijk haar deuren\, maar door de samenwerking met het Stadsarchief is de continuïteit van het fotog rafieaanbod in Amsterdam toch gewaarborgd.

\n

De straatfotograaf Gus P owell (1974) liet zich voor zijn serie Voetganger verleiden om de Hollandse ramen als spiegels te gebruiken en een spel te spelen met binnen-buiten en schijn-werkelijkheid. De moderne stad is een gemeenschap van vreemden en z o bewegen de voetgangers op Powell's foto's zich ook door de stedelijke rui mte\, of dat nu de straten van New York of die van Amsterdam zijn. Carl Woo ley (1977) is van huis uit filmer en in zijn serie Nacht zorgt de ‘suspense ' voor een vage suggestie van drama. Op zijn nachtelijke fietstochten fotog rafeerde hij niet de schreeuwerige lichtreclames in het voor iedereen herke nbare stadscentrum\, maar onaanzienlijke en onopvallende plekken\, vaak in de periferie. In het werk van Richard Rothman (1956) speelt de natuur een g rote rol. Voor zijn serie Water maakte hij precieze zwart-wit foto's waarin het gebladerte van de genereus aangeplante bomen langs de Amsterdamse kade s een scherm vormt waar de stad en het water onnadrukkelijk doorheen scheme ren. Joshua Lutz (1975) ten slotte\, verkende voor zijn serie Grenzen de om trekken van Amsterdam. Hij vond er een afwisselend buitengebied met soms Am erikaanse toestanden: een Cadillac geparkeerd in een buitenwijk of een ‘Siz zling Wok' restaurant dat met lichtreclames de automobilist probeert te ver leiden aan te leggen bij dit ruimtevaartschip.

\n

Voor de tentoonstell ing in de grote lichthal van gebouw De Bazel heeft de architect Jeroen de V ries een verrassend ontwerp gemaakt waar iedere bezoeker een voorproefje kr ijgt van wat de expositie te zien geeft. Op schermen kunnen bezoekers de Am erikaanse beelden van deze vier fotografen bekijken. In de filmzaal worden films over New York vertoond en in de kofferkluizen naast de Schatkamer too nt het Maria Austria Instituut historische beelden van New York uit zijn ri jke collectie.

\n

Lees meer over NY400 op www.ny400.org.

\n

 

\n

 

\n

 

\n

 

LOCATION:Stadsarchief Amsterdam (Archives)\,Vijzelstraat 32 \nAmsterdam\, 1 017Netherlands SUMMARY:NY Perspectives - Amsterdam discovered by NY photographers\, Joshua Lutz\, Gus Powell\, Richard Rothman\, Carl Wooley END:VEVENT END:VCALENDAR