BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20180121T183331Z UID:43154 DTSTART:20090221T000000 DTEND:20090328T000000 DESCRIPTION:

‘Self determination is a myth! ' Een man\, nerveus ronddwalend in een bos wordt plotseling toegesproken do or een stem in het donker en gewaarschuwd zijn levensweg te wijzigen. Zo ni et\, dan zal hij verzekerd zijn van een vergooide en afschuwelijke toekomst . Vreemd genoeg komt de waarschuwing van een kraai. De man krijgt de kans o m zijn leven een positieve wending te geven\, maar hij bedankt voor het aan bod. ‘The future is not fixed\, I can do whatever I like.' Door zijn gebrek aan vertrouwen in de vogel (of is het een stem van innerlijke vertwijfelin g?) lijkt zijn lot als toekomstig alcoholist bezegeld.

\n

Tom Gidley's (Birmingham\, 1968) video In The Trees (2004 ) was een van de meest fascinerende werken van zijn solo expositie bij Stor e Gallery in Londen. Sinds 2005 richt Gidley zich naast film ook weer op sc hilderkunst\, beeldhouwkunst en installatie's. Zijn oeuvre zou getypeerd ku nnen worden als een ‘psychologisch landschap.' Onderling zijn de werken ver bonden door de verhalen van bestaande karakters en fictieve figuren uit ver leden\, heden en toekomst.

\n

‘Ritual Fo otpath' is Gidley's eerste expositie waarin alle door hem gebruikte media s amenkomen. De titel van de tentoonstelling verwijst naar een psychologische weg\, maar ook naar hoe aan alledaagse gebruiksvoorwerpen een soms bijna s acrale status wordt toegekend. Gidley's gelaagde schilderijen tonen het men selijk lichaam - onderworpen aan verschillende stadia van abstractie - als een metafoor voor fysieke en psychische ineenstorting.

\n

Bijzonder is dat de film die vertoond wordt in de achterr uimte\, volledig is opgebouwd uit een fotocollectie die Gidley bij toeval h eeft gevonden. De foto's dateren uit de vroege jaren zeventig en tonen King sley Hall\, een bekend gebouw in de Londense wijk East End. In die tijd was de controversiële psychoanalyst R.D. Laing hier met zijn patiënten gehuisv est en liet hen de meest bizarre experimenten ondergaan. De ijzingwekkende sfeer van mentale onrust is duidelijk voelbaar in de film. Wederom weerklin kt er een stem in de duisternis die ditmaal een absurde queeste door het be treffende gebouw beschrijft: een persoonlijke reis als ritual footpath.

\n

Gidley's existentialistische visie op he t menselijk bestaan en de grenzen van de geest\, zijn misschien niet al te optimistisch\, maar des te fascinerender. Want\, zoals de kraai besluit: ‘I n the grand scheme of things you are a speck of dust\, a clump of cells\, a bag of water\, that's all. You are worm food - you feed my food - and don' t you forget.'

\n

 

LOCATION:Stigter van Doesburg\,Elandsstraat 90 \nAmsterdam\, NL 1016 SHNeth erlands SUMMARY:RITUAL FOOTPATH\, Tom Gidley END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20180121T183331Z UID:43155 DTSTART:20090221T170000 DTEND:20090221T190000 LOCATION:Stigter van Doesburg\,Elandsstraat 90 \nAmsterdam\, NL 1016 SHNeth erlands SUMMARY:RITUAL FOOTPATH\, Tom Gidley END:VEVENT END:VCALENDAR