BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20180117T131815Z UID:280331 DTSTART:20130629T000000 DTEND:20131013T000000 DESCRIPTION:

From 29 June through 13 October\, 2013\, de Appel arts centre is presenting the exhibition Artificial Amsterdam. Artificial Amsterdam is comprised of a group exhibition i n de Appel arts centre and a select number of art projects and intervention s in public space. The latter are chiefly situated in the immediate vicinit y of de Appel\, in the Nieuwmarkt neighborhood.

De Appel and Amsterdam in 2013

In 2013\, the year in which Amste rdam is deliberately promoting itself as a cultural hot spot\, de Appel art s centre is going in search of the city behind the refined\, historic Ring Canals and the city marketing campaigns. Artificial Amsterdam investigates Amsterdam as a city full of contradictions: historic and modern\, dignified and bustling\, free-thinking and liberal but also safe and reliable\, open and cosmopolitan but also bound hand and foot by regulations.

Exhibition< br />Is Amsterdam an artificial city? Or i s there a completely different Amsterdam behind the façade of apparent stru cture and order\, which is far from as well regulated? Is Amsterdam a sophi sticated village? Precisely how does this city function as a source of insp iration for artists? Various Dutch and international artists who all have s pecial bonds with the city have responded to these questions. Among the pie ces being presented in this exhibition are idiosyncratic films about Amster dam by masters like Lawrence Weiner (US) and Ed van der Elsken (NL)\, new w orks by young artists like James Becket (South Africa/NL) and Egle Budvytyt e &\; Bart Groenendaal (Lithuania/NL)\, and a monumental mural by Jan Ro thuizen (NL). In her work Cristina Lucas (Spain) connects Mondriaan with th e erotic\, Fernando Sanchez Castillo (Spain) realizes an ode in bronze to t he Nieuwmarkt Riots\, and in the autumn the Japanese artist Tatzu Nishi pre sents a spectacular project in our partner institution\, the Oude Kerk.

Curators
Artificial Amsterdam i s curated by Gerardo Mosquera (co-founder of the Havana Biënnale and the Jo hannesburg Biënnale) and Rieke Vos. Since the early 1980s the Cuban Mosquer a (b. 1945) has organized many exhibitions in which public space plays a ce ntral role\, in Mexico City\, Liverpool\, Santiago\, Cordoba\, Madrid and o ther cities. Since 1995 this world traveler has been calling in several tim es per year at Amsterdam\, where he is a guest lecturer at the Rijksakademi e voor Beeldende Kunsten. The Dutch art historian Rieke Vos (b. 1981) curat es exhibitions in contemporary art and architecture. She was a participant in the de Appel Curatorial Programme\, and has developed various projects i n public space for SKOR\, the Foundation for Art and Public Space.
Participating artists:
Lara Almarcegui (Spain /NL)\, Mounira Al Solh (Lebanon/NL)\, Linda Bannink (NL)\, Hans op de Beeck (Belgium)\, James Beckett (South Africa/NL)\, Egle Budvytyte &\; Bart G roenendaal (Lithuania/NL)\, Ed van der Elsken (NL)\, Carlos Garaicoa (Cuba) \, Kendell Geers (South Africa/Belgium)\, Bert Haanstra (NL)\, Inti Hernand ez (Cuba)\, Roderick Hietbrink (NL)\, Thomas Hirschhorn (Switz./France)\, P hilipp Kremer (Germany)\, Glenda Leon (Cuba)\, Cristina Lucas (Spain/NL)\, Arnoldus Montanus (NL)\, Tatsu Nishi (Japan)\, Jan Rothuizen (NL)\, Fernand o Sánchez Castillo (Spain)\, Kuang-Yu Tsui (Taiwan)\, Barbara Visser (NL)\, Lawrence Weiner (US) and others.

Side programme
A diverse range of activities are being organized in connection with the exhibition: an interview with the curators and artists\, evening walking tours of the Wallen in cooperation with the Oude Kerk\, performance s in the city centre\, and educational workshops. 

With thanks to SNS Reaal Cultuurfonds\, AC/E\, R ONMANDOS

\n
\n

De Appel arts centre presenteert van 29 juni t/m 13 okt ober de tentoonstelling Artificial Amsterdam. Artificial Amsterdam bestaat uit een groepstentoonstelling in de Appel arts centre en een select aantal kunstprojecten en ingrepen in de openbare ruimte. De laatste zijn vooral ge situeerd in de directe omgeving van de Appel\, de Nieuwmarktbuurt.
De Appel en Amsterdam in 2013

In 2013\, het j aar waarin Amsterdam zich zelfbewust op de kaart zet als culturele hotspot\ , gaat de Appel arts centre op zoek naar de stad achter de gepolijste histo rische grachtengevels en de citymarketing campagnes. Artificial Amsterdam o nderzoekt Amsterdam als stad vol tegenstellingen. Historisch en hedendaags. Statig en bruisend. Vrijzinnig en liberaal\, maar ook veilig en vertrouwd. Open en kosmopolitisch\, maar ook dichtgetimmerd door regels. 

\ n


Tentoonstelling en buitenprojecten

Is Amsterdam een kunstmatige stad? Of bevindt zich acht er de façade van schijnbare structuur en regelmaat een heel ander Amsterdam \, dat lang niet zo gecontroleerd is? Is Amsterdam een werelds dorp? En hoe is deze stad een inspiratiebron voor kunstenaars?

Diverse inter- (nationale)kunstenaars die allema al een bijzondere band met de stad hebben reageren op deze vraagstukken. De ze tentoonstelling presenteert onder meer eigenzinnige films over Amsterdam van grootmeesters als Lawrence Weiner (VS) en Ed van der Elsken (NL)\, nie uwe werken van jonge kunstenaars als James Becket (ZA/NL) en Egle Budvytyte &\; Bart Groenendaal (LT/NL) en een monumentale muurtekening van Jan Ro thuizen (NL). Cristina Lucas (SP) verbindt in haar werk Mondriaan met eroti ek\, Fernando Sanchez Castillo (SP) realiseert een bronzen eerbetoon aan de rellen op de Nieuwmarkt en in de nazomer presenteert de Japanse kunstenaar Tatzu Nishi een spectaculair project in partnerinstituut de Oude Kerk.

Curatoren en kunste naars
Artificial Amst erdam wordt samengesteld door Gerardo Mosquera (medeoprichter van de Havana Biënnale en de Johannesburg Biënnale) en Rieke Vos. Sinds begin jaren tach tig organiseerde de Cubaanse Mosquera (1945) vele tentoonstellingen waarin de publieke ruimte centraal staat\, in onder meer Mexico City\, Liverpool\, Santiago\, Cordoba en Madrid. Deze wereldreiziger komt sinds 1995 meerdere malen per jaar naar Amsterdam waar hij als gastdocent verbonden is aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten. De Nederlandse kunsthistorica Rieke V os (1981) maakt tentoonstellingen met hedendaagse kunst en architectuur. Zi j was deelnemer aan het de Appel Curatorial Programme en ontwikkelde voor S KOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte diverse projecten in de openbare r uimte.

Deelnemen de kunstenaars:
Lara Almarcegui (SP/NL)\, Mounira Al Solh (LB / NL)\, Linda Bannink (NL)\, Hans op de Beeck (BE)\, James Beckett (ZA/NL)\, Egle Budvytyte &\; Bart Groen endaal (LT/NL)\, Ed van der Elsken (NL)\, Carlos Garaicoa (CU)\, Kendell Ge ers (ZA/BE)\, Bert Haanstra (NL)\, Inti Hernandez (CU)\, Roderick Hietbrink (NL)\, Thomas Hirschhorn (CH/FR)\, Philipp Kremer (DE)\, Glenda Leon (CU)\ , Cristina Lucas (SP/NL)\, Arnoldus Montanus (NL)\, Tatsu Nishi (JP)\, Jan Rothuizen (NL)\, Fernando Sánchez Castillo (SP)\, Kuang-Yu Tsui (TW)\, Barb ara Visser (NL)\, Lawrence Weiner (VS) en anderen.

\n

Aanvullend pr ogramma
In het kader van de tentoonstellingen worden diverse activiteiten georganiseerd. Een vra aggesprek met de curatoren en kunstenaars\, avondlijke wandelingen op de Wa llen in samenwerking met de Oude Kerk\, performances in het stadscentrum en educatieve workshops. 

Neven-activiteiten Artificial Amsterdam (selectie)< br />Q&\;A met Gerardo en Rieke en aant al kunstenaars: zaterdag 29 juni 16:00 uur
Performance Egle Budvytyte &\; Bart Groenendaal: zaterdag 2 9 juni 22:00 uur
Rondleiding: 20 juli\, 29 september van 15:00 – 16:00 uur
Zondagsschool: 8 september 15:00 – 16:00 uur
Burendag 21 september

\n

Met dank aan SNS Rea al Cultuurfonds\, AC/E\, RONMANDOS

LOCATION:de Appel arts centre\,Broedplaats Lely Schipluidenlaan 12\nAmsterd am\, 1062 HENL SUMMARY:Artificial Amsterdam\, Lara Almarcegui\, Linda Bannink\, James Beck ett\, Egle Budvytyte\, Fernando Sánchez Castillo\, Hans Op de Beeck\, Carlo s Garaicoa\, Kendell Geers\, Bart Groenendaal\, Bert Haanstra\, Inti Hernan dez\, Roderick Hietbrink\, Thomas Hirschhorn\, Philipp Kremer\, Glenda Leon \, Cristina Lucas\, Arnoldus Montanus\, Tatsu Nishi\, Jan Rothuizen\, Mouni ra Al Solh\, Kuang-Yu Tsui\, Ed van der Elsken\, Barbara Visser\, Lawrence Weiner END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20180117T131815Z UID:280332 DTSTART:20130628T180000 DTEND:20130628T210000 LOCATION:de Appel arts centre\,Broedplaats Lely Schipluidenlaan 12\nAmsterd am\, 1062 HENL SUMMARY:Artificial Amsterdam\, Lara Almarcegui\, Linda Bannink\, James Beck ett\, Egle Budvytyte\, Fernando Sánchez Castillo\, Hans Op de Beeck\, Carlo s Garaicoa\, Kendell Geers\, Bart Groenendaal\, Bert Haanstra\, Inti Hernan dez\, Roderick Hietbrink\, Thomas Hirschhorn\, Philipp Kremer\, Glenda Leon \, Cristina Lucas\, Arnoldus Montanus\, Tatsu Nishi\, Jan Rothuizen\, Mouni ra Al Solh\, Kuang-Yu Tsui\, Ed van der Elsken\, Barbara Visser\, Lawrence Weiner END:VEVENT END:VCALENDAR