BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20180122T005114Z UID:263641 DTSTART:20130413T000000 DTEND:20130518T000000 DESCRIPTION:

Annet Gelink Gallery proudly presents the fifth solo exhibition by Ryan Gander (Chester\, 1976): Once upon a Bicycle\,  not so long ag o\, showing an entirely new body of work. Gander’s practice i s as deeply conceptual as it is playful\,  recalling fictional stories and events\, personal memories and art history - in particular the history of M odernism. In  his current show at Annet Gelink Gallery\, Gander reminisces\ , exhibiting his great skill as a visual storyteller. 

\n

On entering the gallery\, the first work one encounters i s “My head on your Belly” (2013)\; a marble sculpture of the  items of lugg age Gander always travels with. Together with the title\, the work seems to constitute a longing for  home. A little further in the exhibition\, one f inds “Investigation # 99 – the halo effect” (2013)\, consisting of two  scu lptures which Gander has made from a description of an unfinished project b y his father. Central in the exhibition  space “I is … (iii)” (2013) is sho wn\, a marble sculpture representing a den\, which consists of a simple she lter made  by the artist’s three years old daughter using a sheet and a ful l-size Rietveld Cargo chair and smaller Rietveld Cargo  chair\, designed fo r children. Although this work directly recalls Gander’s family life\, it a lso hints to art history (De Stijl)  by the use of the Rietveld Chairs and by the technique of ‘draping’. By rendering drapery in marble\, Gander allu des to  classical sculpture - creating a playful tension between tradition and modernity. Gander’s works are often extremely  layered\, threading toge ther fact and fiction\, the personal and the historical.  

\n

By contrast to the traditional medium of marble\, in “Investigation # 92 - With heart dotted 'i's” (2013) the artist  employes s triped toothpaste as his material\, from which to fashion an alphabet. Like wise\, the lamps he made for his  wife are constructed from unorthodox medi a. In Gander’s practice\, everything can become a work of art\; the artist  doesn’t limit himself in material nor in subject. 

\n

By mentioning his wife\, three-year-old daughter or father i n his work\, Gander easily engages his audience. One should  keep in mind h owever\, that his practice is as rigorous as it is poetic.  

\n

Recent projects include Esperluette\, Pala is de Tokyo\, Paris\, FR\; dOCUMENTA (13)\, Kassel\, DE\; Boin g\, Boing\, Squirt\,  Museo Tamayo\, Mexico City\, MX\; Locked Roo m Scenario\, commissioned by Artangel\, London\, UK\; and ILLUMIna tions at the 54th International Art Exhibition of the Venice Biennale.

\n
\n

Met trots presenteert Annet Gelink Gallery haar vijfde solotentoonstelling van Ryan Gander (Chester\, UK\, 1976): Once upon a Bicycle\, not so long ago\, waar geheel nieuw werk wordt getoond. Gander’s werk is   zowel conceptueel als speels van aard\; het brengt fictieve gebeurtenissen en verhalen samen met  persoonlijke herinneringen van de kunstenaar en gebe urtenissen uit de kunstgeschiedenis – met name  de geschiedenis van het Mod ernisme. In Once upon a Bicycle\, not so long ago haalt Gander herinneringe n  op en toont hij zijn gave als verhalenteller. 

\n

Bij binnenkomst is het eerste werk dat men tegenkomt ‘My head on your Belly’ (2013)\, een marmeren  sculptuur van de bagage waar de kunst enaar altijd mee reist. In combinatie met de poëtische titel  suggereert he t werk een verlangen naar thuis. Een stuk verderop vindt men “Investigation # 99 – the halo  effect” (2013)\, twee sculpturen die Gander naar een besc hrijving van een onvoltooid project van zijn vader  maakte. Centraal in de ruimte staat “I is … (iii)” (2013)\, een marmeren sculptuur gebaseerd op ee n  zelfgemaakte hut van Gander driejarige dochtertje. De hut maakte ze met een laken en twee Rietveld  Cargo stoelen. Het werk refereert aan Gander’s gezinsleven\, maar het doet door het gebruik van de  Rietveld stoelen en de techniek van het draperen ook denken aan stromingen uit de kunstgeschieden is  zoals de Stijl en de klassieke beeldhouwkunst van de Grieken. De kunste naar creëert een fascinerend spel  tussen traditie en moderniteit. Het werk is – zeer kenmerkend voor Gander – gelaagd: feit\, fictie\, het  persoonli jke en het historische versmelten.

\n

In tegenstelling tot zijn gebruik van het traditionele marmer\, werkt Gander in “Investigation # 92 – With  heart dotted i’s” (2013) met tandpasta om ee n alfabet te maken. Ook de lampen die Gander voor zijn  vrouw ontwierp\, zi jn gemaakt van onorthodoxe materialen. In Gander’s werk kan alles uiteindel ijk een  kunstwerk worden\, hij limiteert zichzelf noch in materiaal\, noch in onderwerp. Omdat Gander zijn familie  vaak als onderwerp neemt\, ben je als publiek snel betrokken. Gander’s werk is net zo scherp\, als poëtisch.

\n

Recente projecten van Gander zijn Esperluette\, Palais de Tokyo\, Paris\, FR\; dOCUMENTA (13)\, Kassel\, DE\;  Boing\, Boing\, Squirt\, Museo Tamayo\, Mexico C ity\, MX\; Locked Room Scenario\, commissioned by Artangel\,  Lond on\, UK\; and ILLUMInations at the 54th International Art Exhibiti on of the Venice Biennale.

\n

LOCATION:Annet Gelink Gallery\,Laurierstraat 187-189 \nAmsterdam\, NL 1016 PLNetherlands SUMMARY:Once upon a Bicycle\, not so long ago\, Ryan Gander END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20180122T005114Z UID:269376 DTSTART:20130413T170000 DTEND:20130413T190000 LOCATION:Annet Gelink Gallery\,Laurierstraat 187-189 \nAmsterdam\, NL 1016 PLNetherlands SUMMARY:Once upon a Bicycle\, not so long ago\, Ryan Gander END:VEVENT END:VCALENDAR