BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171022T014711Z UID:257135 DTSTART:20130203T160000 DTEND:20130203T173000 DESCRIPTION:

The Stedelijk Museum\, in close collaboration with De Appel arts centre and the University of Amsterdam\, is honored to invite acclaimed scholar an d curator Douglas Crimp for its stedelijk|forum series\, taking place every first Sunday of each month. Crimp will give a keynote lecture on his upcom ing book\, a memoir-in-progress\, and will be available for questions from the audience.

\n

Crimp’s lecture\, entitled “Art News Parties\,” is a highl y personal remembrance consisting of a chapter from his memoir-in-progress about New York in the 1970s\, Before Pictures. The memoir weaves together s tories of the two cultures that were central to his life at that time – gay liberation and the art that came to be called postmodernism. In this prese ntation\, Crimp remembers his first work as an art critic\, when he wrote f or Art News\, the oldest and most established American art magazin e.Art News was famous for its support of Abstract Expressionism an d for its preference for criticism written by poets\, especially the import ant New York School poets John Ashbery\, Barbara Guest\, Frank O’Hara\, and James Schuyler. 

\n

Crimp\, however\, was not a poet\, and he fou nd the poets’ views about early-1970s art old-fashioned and off-putting. He nevertheless found the milieu convivial\, especially as experienced at par ties hosted by Ashbery\, Art News’s executive editor. One of those parties led indirectly to Crimp’s meeting his first boyfriend\, and so thi s chapter also tells the story of their relationship\, including their shar ed cinephilia\, their project to write a Moroccan cookbook\, and their ill- fated vacation on Cape Cod. All of these strands come together in the figur e of Joseph Cornell\, whose exhibition at the Guggenheim Museum\, organized by Crimp’s future boss Diane Waldman\, was the first that Crimp saw in New York.  

\n

MORE INFORMATION ABOUT THE SPEAKER:

\n

Douglas Crimp is the F anny Knapp Allen Professor of Art History at the University of Rochester\, New York\, and the author of On the Museum’s Ruins\, 1993\; Me lancholia and Moralism: Essays on AIDS and Queer Politics\, 2002\; and  “Our Kind of Movie”: The Films of Andy Warhol\, 2012. Crimp was t he curator of the Pictures exhibition at Artists Space in 1977 and an editor of October magazine from 1977 to 1990. With Lynne Cooke \, he organized the exhibition Mixed Use\, Manhattan: Photography and R elated Practices 1970s to the Present for the Reina Sofía in Madrid in the summer of 2010. He is currently at work on a memoir of New York in the 1970s called Before Pictures.

\n
\n

Het Stedelijk Museum org aniseert in nauwe samenwerking met De Appel arts centre en de Universiteit van Amsterdam een bijzondere middag met de gerenommeerde kunsthistoricus en curator Douglas Crimp\, in het kader van de reeks stedelijk|forum\, met le zingen op iedere eerste zondag van de maand. Crimp zal vertellen over de au tobiografie waar hij op dit moment aan werkt\, waarna het publiek hem vrage n kan stellen.

\n

Crimps zeer persoonlijke lezing heeft als titel 'Art News Parties' en gaat over een hoofdstuk uit het autobiografische boek over New York in de jaren zeventig waar hij momenteel aan werkt: “Before P ictures”. In deze memoires komen verhalen samen uit de twee culturen die de stijds zijn leven bepaalden: de homobeweging en de kunstscène waaruit het p ostmodernisme zou voortkomen. Crimp gaat ook spreken over zijn werk als kun stcriticus. Hij schreef toen voor het oudste en meest vooraanstaande kunstb lad van Amerika\, Art NewsArt News stond bekend om zijn voorkeur voor abstract expressionisme en voor kunstkritische artikelen van dichters\, met name van grote New York School-dichters als John Ashbery\, Barbara Guest\, Frank O'Hara en James Schuyler.

\n

Crimp was zelf geen dich ter\, en hij beschouwde wat de dichters over de kunst uit het begin van de jaren zeventig te melden hadden als oubollig en saai. Het milieu om het bla d vond hij wel inspirerend\, zeker toen hij op de feestjes belandde die Ash bery organiseerde\, de hoofdredacteur van Art News. Indirect leidd e een van deze feestjes ertoe dat Crimp zijn eerste vriend tegen het lijf l iep. En daarmee vertelt dit hoofdstuk ook het verhaal van hun relatie – het gaat ook over hun gedeelde liefde voor de film\, hun gezamenlijke project om een Marokkaans kookboek te schrijven\, en hun desastreuze vakantie op Ca pe Cod. Al deze verhaallijnen voeren min of meer vanzelf naar Joseph Cornel l. De eerste tentoonstelling die Crimp in New York bezocht was een expositi e van Cornells werk in het Guggenheim Museum\, georganiseerd door Diane Wal dman\, voor wie Crimp later zou gaan werken.

\n

MEER INFORMATIE OVER DE SP REKER:

\n

Douglas Crimp is Fanny Knapp Allen Professor of Art History aan de Universiteit van Rochester\, New York\, en schrijver van On the Muse um's Ruins (1993)\, Melancholia and Moralism: Essays on AIDS and Q ueer Politics (2002) en Our Kind of Movie: The Films of Andy Warho l (2012). Crimp was curator van de tentoonstelling Pictures ( 1977) in Artists Space\, New York\, en van 1977 tot 1990 redacteur van het tijdschrift October. Samen met Lynne Cooke organiseerde hij in de zomer van 2010 voor het Museo Reina Sofía in Madrid de tentoonstelling  Mixed Use\, Manhattan: Photography and Related Practices\, 1970s to the Pre sent. Op dit moment werkt hij aan een autobiografisch boek over New Yo rk in de jaren zeventig met de titel Before Pictures.

\n

LOCATION:Stedelijk Museum\,Museumplein 10 \nAmsterdam\, 1071 DJ Netherlands SUMMARY:Stedelijk|Forum - Douglas Crimp END:VEVENT END:VCALENDAR