BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171018T173409Z UID:248360 DTSTART:20121213T000000 DTEND:20130414T000000 DESCRIPTION:

Parkzaal en Groepsruimte

\n

Wordt iemands i dentiteit bepaald door de plek waar hij zich bevindt? Deze vraag staat cent raal in Imagined Places: een tentoonstelling over het verlangen op een ande re plek te zijn en de realiteit van gedwongen migratie.

\n

Kun stenaars Adrian Paci\, Zineb Sedira\, Bouchra Khalili\, Claudia Cristovão e n Ho-Yeol Ryu verbeelden met foto's en film werkelijke en imaginaire plekke n\, vrijwillige en gedwongen reizen.

\n

\n

 

\n

Adrian Paci\n

Het fotowerk Centro di Permanenza Temporanea toont een vliegveld\, maa r nu als een metaforische plek\, waar mensen vast zitten in een permanente situatie van ‘tijdelijkheid’. De foto suggereert dat reizen lang niet voor iedereen is weggelegd\, terwijl de wereldwijde economische ongelijkheid men sen er tegelijkertijd soms toe dwingt.
Adrian Paci's (Shkoder\, 1969) | fotowerk Centro di Permanenz a Temporanea (2009)

\n

Zineb Sedira

\n

MiddleSea is een ove rweldigende\, monumentale video-installatie die gaat over hoe je je kunt be vinden tússen twee plekken. Op poëtische wijze vormt MiddleSea een universeel beeld van de ontelbare reizen die generaties migranten\, fysiek en in hun herinnering\, hebben afgelegd.
Zineb Sedira (Parijs\, 1963) | MiddleSea (2008)

\n

B ouchra Khalili

\n

In de video-installatie The Mapping Journey sch etsen acht personen op de wereldkaart de routes die zij hebben afgelegd. Zi j maken zichtbaar dat hun levens volstrekt niet passen in de afgebakende ho kjes die de afzonderlijke landen op de wereldkaart vormen.
Bouchra Khalili (Casablanca\, 1975) | The Mapping Journey (2009)

\n

Claudia Cristovão

\n

De video-installati e Fata Morgana laat vijf in Angola geboren Portugezen zien\, die h un land van herkomst beschrijven. Hun verhalen schetsen de contouren van ee n imaginair Afrika\, dat alleen bestaat in overgeleverde herinneringen en p rojecties.
Claudia Cristov ão (Luanda\, 1973) | Fata Morgana (2006)

\n

Ho-Yeol Ryu

\ n

In Ho-Yeol Ryu’s compositiefoto van Ha nnover Airport\, Flughafen\, lijken vliegtuigen elkaar te verdringen om een plekje in het luchtruim. Het resultaat is een beeld dat gezien kan worden als icoon van de enorme vlucht die de zucht naar mobiliteit heeft genomen.< /span>
Ho-Yeol Ryu’s (Seoul\, 197 1) | compositiefoto van Hannover Airport\, Flughafen (2005)

LOCATION:Tropenmuseum\,Linnaeusstraat 2 \nAmsterdam\, 1092 CKNetherlands SUMMARY:Imagined Places\, Claudia Cristovão\, Bouchra Khalili\, Adrian Paci \, Ho-Yeol Ryu\, Zineb Sedira END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171018T173409Z UID:248361 DTSTART:20121213T100000 DTEND:20121213T170000 LOCATION:Tropenmuseum\,Linnaeusstraat 2 \nAmsterdam\, 1092 CKNetherlands SUMMARY:Imagined Places\, Claudia Cristovão\, Bouchra Khalili\, Adrian Paci \, Ho-Yeol Ryu\, Zineb Sedira END:VEVENT END:VCALENDAR