BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171212T144451Z UID:248061 DTSTART:20121127T220000 DTEND:20121127T000000 DESCRIPTION:

Why would somebody combine proto-rock\, art theory\, theoretical phot ography\, design\, fashion &\; technology into one night? Did you plan t o see the theatre-show of Hans Aarsman\, but simply missed it? Or do you wa nt to experience the soundwall of Santa Cruz in an intimate setting? Are yo u curious to meet Bas Kosters\, Jörg Heiser\, Dick Rijken or Chris Keulema ns in person? And is Crossing the Border simply not enough for you? Or are you perhaps just curious what this Super-Hybridity is all about? Why not vi sit Club Null and possibly find out?

West and TodaysArt are proud to present the first episode of Club under the title Club Null\, on November 27.
Club is a series of events with international guests with different cultural and social backgrounds. The i ntention is to share\, experience\, celebrate and discuss contemporary cult ural shifts with the audience. In addition\, the current function and meani ng of the White Cube will be extensively discussed. In an intimate setting\ , art makes space for dialogue and encounter. In a sense\, West also review s itself and its position. The role of the audience is important: as with a ny good club\, in this Club the difference between guests and the audience also will blur increasingly in the course of the evening: it will become a total encounter for all parties involved.

In Club we consciously merge various formats and discipl ines (lectures\, performances\, screenings\, music\, fashion\, architecture \, art\, fashion\, philosophy\, etc.). Club Null is subtitled Super-Hybridi ty. Guests include: Hans Aarsman\, Jörg Heiser\, Bas Kost ers\, Dick Rijken\, Bruno Setola\, Guy Tavares\, < b>Chris Keulemans
\, Santa Cruz and yourself.
Jörg Heiser\, co-editor of Frieze\, has written expansively on the concept of Super-Hybridity. A publication writte n by Heiser is available at West and online here.

\n
\n

Waarom zou je proto -rock\, kunsttheorie\, theoretische fotografie\, design\, mode &\; techn ologie combineren in een avond? Was je eerder van plan om naar de theater-s how van Hans Aarsman te gaan\, maar heb je die gewoon gemist? Zou je de sou ndwall van Santa Cruz willen ervaren in een zeer intieme setting? Of heb je interesse in Bas Koster\, Jörg Heiser\, Dick Rijken of Chris Keulemans en wil je ze graag persoonlijk te ontmoeten? En is Crossing the Border simpelw eg niet genoeg? Of ben je gewoon nieuwsgierig waar Super-Hybriditeit over g aat? Waarom breng je geen bezoek aan Club Null om er achter te komen?

\n

Me t trots presenteren West &\; TodaysArt op 27 november de eerste afleveri ng van Club onder de titel Club Null.

\n

Club is een serie evenementen met internationale gasten met verschillende culturele en sociale achtergronden. De bedoeling is om samen met het publiek actuele culturele verschuivingen te ervaren\, te vieren en te bediscussiëren. Ook de huidige functie en bete kenis van de White Cube komt uitgebreid aan de orde. In een intieme setting maken kunstobjecten plaats voor dialoog en ontmoeting. West stelt dus in z ekere zin ook zichzelf en haar positie aan de orde. De rol van het publiek is van groot belang: zoals bij elke goede club zal ook in deze Club in de l oop van de avond het verschil tussen gasten en publiek steeds meer vervagen : het wordt een totaalontmoeting van alle betrokken partijen.

\n< p style="text-align: justify\;">In Club la ten we allerlei formats en disciplines (lezingen\, performances\, screening s\, muziek\, mode\, architectuur\, beeldende kunst\, mode\, filosofie e.d.) bewust met elkaar versmelten. Club Null heeft als ondertitel Super-Hybridi ty. Gasten zijn onder meer: Hans Aarsman\, Jörg Heiser\, Bas Koster\, Dick Rijken\, Bruno Setola\, Guy Tavares\, Chris Keulemans\, Santa Cruz en jij z elf.

\n

Jörg Heiser\, onder meer redacteur van Frieze\, heeft uitgebreid ov er het concept Super-Hybridity geschreven. Bij West is een publicatie van z ijn hand verkrijgbaar.

LOCATION:Galerie West\,Groenewegje 136 \nThe Hague\, 2515 LRNetherlands SUMMARY:Club Null — Super-Hybridity\, Hans Aarsman\, Jörg Heiser\, Chris Ke ulemans\, Bas Kosters\, Robert Overweg\, Dick Rijken\, Bruno Setola\, Guy T avares\, David Veneman END:VEVENT END:VCALENDAR