BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171211T010004Z UID:243574 DTSTART:20121117T000000 DTEND:20130331T000000 DESCRIPTION:

This winter de Appel arts cent re simultaneously presents solo projects by the Belgian photographer/filmma ker Dirk Braeckman and the British artist Zarina Bhimji at the same time. B raeckmans sensitive\, large-scale photographs in shades of grey do not tell elaborate stories but are charged with atmosphere which makes them “tick a way like time bombs”\, in the words of the author Luc Sante. The suggestive force and narrative potential of images are just as essential for Bhimji\, whose latest film Yellow Patch (2011) has its Dutch premiere in de Appel a rts centre. 

Since the early 1990s Dirk Braeckman (Belgium\, 195 8) has built up an oeuvre of enigmatic photographs\, large prints in black and white and shades of grey that reveal ambiguous images: desolate areas\, reflecting wallpaper\, a blurred painting\, a fragment of a nude. Braeckma n gives central place to atmosphere\, texture and suggestion. The photograp hs have a snapshot-like\, ephemeral quality\, while each image is actually composed in a very precise way. Every detail is important: the cropping\, t he light\, colour and texture\, the lack of focus\, and the material on whi ch the photograph is printed. Braeckman approaches and treats photography l ike a painter. 

In this exhibition Braeckman presents a carefull y chosen selection of new photographs culled from the untitled publication recently released by Roma Publications (a cross between an artist’s book an d a catalogue raisonné). From his extensive archive of negatives Braeckman selected “new images”\, that have never been printed and that will have the ir premiere in de Appel arts centre. Braeckman equally reveals one of the l esser well-known aspects of his oeuvre in de Appel: a new film for the firs t time\, which elaborates on previous film experiments. 

In Zari na Bhimji’s work (UGA\, 1963) beauty merges with politics and poetry so som ething new emerges. Her work is characterised by a deliberate use of visual ambiguity. The works reflect spaces\, micro details and the light of dista nt interiors. The location of light is an important and intricate element o f Bhimji’s composition. The stillness and suspension of everyday life. The atmosphere is tactile\, a moist light. The spaces refer to disconnection\, incompleteness and belatedness.

Yellow Patch is Bhimji’s second large film production\, co-produced by e.g. de Appel arts centre\, Outset C ontemporary Art Fund\, The New Art Gallery Walsall with executive producers Artsadmin. Additional support was provided from Arts Council England\, Fra mestore and individual donors. The 35mm film was entirely shot in India and was inspired by trade and immigration routes across the Indian Ocean. Beau tiful close-ups of desolate Haveli palaces and colonial offices in the port of Mumbai are coupled with atmospheric images of the desert and the sea an d accompanied by an evocative soundtrack. 

The exhibition develo ps in two phases: from 16 November 2012 till February 3 de Appel premieres Bhimji's new production Yellow Patch\, from February 5 to March 31 de Appel showcases the installation Waiting from 2007. This film was filmed in a fa ctory used to process Sisal and has an abstraction that hovers somewhere be tween film and painting. The washed-out colour of the hair-like material\, the light\, and the interior of the factory create a saturated monochrome t hat\, combined with the film's soundtrack\, becomes immersive.

I n Braeckman and Bhimji’s work\, ambiguous and “open” recordings of architec ture\, landscapes\, objects and spaces are the signifiers. They seem to emp hasise the intrinsic expressive power of the image and invite the audience to a ‘slow’ reading of the work. 

Zarina Bhimji’s exhibition in de Appel arts centre is supported by Outset Contemporary Art Fund

A day after the opening at de Appel arts centre\, Kunsthalle Erfurt prese nts a retrospective exhibition of Braeckman’s work from 18 November 2012 to 13 January 2013. www.kunsthalle-erfurt.de

\n
\n

Deze winter presenteert de Appel arts centre gelijktijdig soloprojecten v an de Belgische fotograaf/filmmaker Dirk Braeckman en de Britse kunstenaar Zarina Bhimji. Braeckman maakt verstilde\, sensibele foto’s in grijstinten op groot formaat. Beelden die geen uitgesponnen verhalen vertellen\, maar d ie geladen zijn met een bepaalde sfeer en daardoor “als tijdbommen wegtikke n”\, zoals auteur Luc Sante het formuleert. De suggestieve kracht en het ve rhalende potentieel van sfeervolle beelden zijn net zo essentieel voor Bhim ji\, die in de Appel haar nieuwste film Yellow Patch (2011) de Nederlandse première laat beleven.

Dirk Braeckman (BE\, 1958) heeft sinds de vroege jaren negentig een zeer herkenbaar oeuvre opgebouwd van enigmatisch e foto’s. Grote afdrukken in zwart/wit en grijze tinten tonen ambigue beeld en: desolate ruimtes\, reflecterend behang\, een vage schildering\, een fra gment van een naakt. Zijn sensibele fotowerken zijn vaak gebaseerd op onder werpen uit zijn eigen leefwereld of omgeving\, maar verbeelden besloten en mysterieuze werelden. Braeckman vermijdt anekdotes en stelt sfeer\, textuur en suggestie centraal. De foto’s bezitten een snapshot-achtige vluchtighei d\, terwijl ieder beeld juist heel precies is opgebouwd. Elk detail is van belang: de afsnijdingen\, het licht\, kleur en textuur\, de onscherpte\, he t materiaal waarop het is afgedrukt. Braeckman lijkt de fotografie te benad eren en te behandelen als een schilder.

In deze tentoonstelling presenteert Braeckman op basis van de recent door Roma Publications uitgeve n titelloze publicatie (die het midden houdt tussen een kunstenaarsboek en een catalogue raisonné) een uitgekiende selectie nieuwe foto’s. Uit zijn om vangrijke archief aan negatieven selecteerde hij opnamen waarvan nog nooit afdrukken waren gemaakt. Ze beleven hun primeur in de Appel arts centre. Ee n minder bekend aspect van Braeckmans oeuvre zijn films waarbij hij opnames maakte van zijn eigen foto’s. In de Appel arts centre toont Braeckman voor het eerst\, wat uitzonderlijk is\, een film waarin hij op deze experimente n verder borduurt.

In het werk van Zarina Bhimji (UGA\, 1963) ve rvloeit schoonheid met trauma\, tragiek\, verlies en melancholie. Aaneensch akelingen van verleidelijke en sensuele beelden verbeelden op treffende wij ze de lange en vaak inktzwarte schaduw van het kolonialisme in Afrika\, Ind ia en Europa. De wijze waarop Zarina Bhimji de wereld en het verleden trach t te begrijpen is door met haar “ogen te luisteren”. Haar indrukken verwerk t ze tot visuele poëzie\, waarin niet woorden maar beelden (historische) ve rhalen vertellen. In haar werk worden geen feiten of informatie aangereikt\ , maar worden geschiedenissen gesuggereerd door opnames van verlaten ruimte s of beklemmende landschappen.

Yellow Patch is de tweede grote f ilmproductie van Bhimji\, geco-produceerd door de Appels arts centre en Out set Contemporary Art Fund. De 35mm film is geheel geschoten in India en geï nspireerd op handels- en immigratieroutes over de Indische Oceaan. Prachtig e close-ups van desolate Haveli paleizen en koloniale kantoren in de haven van Mumbai\, gaan gepaard met atmosferische beelden van de woestijn en de z ee\, begeleid door een evocatieve soundtrack. De film complementeert de uit ermate positief ontvangen film Out of Blue uit 2002\, waarin de traumatisch e ervaring van Aziaten die door Idi Amin Uganda werden uitgezet in 1972 wor dt geëvoceerd.

De tentoonstelling wordt opgesplitst in twee dele n: van 17 november tot 3 februari toont de Appel exclusief de nieuwe produc tie 'Yellow Patch'\, van 5 februari tot 31 maart is in de Appel de installa tie Waiting uit 2007 te zien\, gefilmd in een sisal-fabriek in de buurt van Mombassa (Kenia). De film refereert indirect aan de geschiedenis van de Du itse kolonies in Oost-Afrika maar heeft door de bijzondere lichtwerking\, l angzame cameravoering en uitgesproken soundtrack een abstractie die ergens tussen schilderkunst en film in hangt.

In het werk van Braeckman en Bhimji zijn ambigue en ‘open’ registraties van architectuur\, landschap pen\, objecten of ruimtes de dragers van betekenis. Hun beelden en films li jken onbewust bij de kijker een primair\, bijna lichamelijk gevoel te veroo rzaken. Braeckman en Bhimji onderstrepen in hun werk de intrinsieke zegging skracht van het beeld. Ze nodigen uit tot traag\, langdurig en intensief ki jken.

Van 18 november 2012 tot 13 januari 2013 presenteert Kunst halle Erfurt tevens een retrospectief van het werk van Braeckman. Zie www.kunsthalle-erfurt .de

De tentoonstelling van Zarina Bhimji in de Appel arts ce ntre wordt ondersteund door Outset Contemporary Art Fund

LOCATION:de Appel arts centre\,Broedplaats Lely Schipluidenlaan 12\nAmsterd am\, 1062 HENL SUMMARY:Yellow Patch - Waiting\, Zarina Bhimji END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171211T010004Z UID:243575 DTSTART:20121116T180000 DTEND:20121116T210000 LOCATION:de Appel arts centre\,Broedplaats Lely Schipluidenlaan 12\nAmsterd am\, 1062 HENL SUMMARY:Yellow Patch - Waiting\, Zarina Bhimji END:VEVENT END:VCALENDAR