BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171214T171559Z UID:242810 DTSTART:20121215T000000 DTEND:20130401T000000 DESCRIPTION:

From December 15\, 2012 the Stedelijk will present Mike Kell ey. This retrospective represents Kelley’s artistic output fr om the 1970s until his untimely death in early 2012.

\n

\n
\n

Wi dely acknowledged as an artist who defined his era\, Mike Kelley (1954–2012 ) created a stunning and protean legacy that encompasses painting\, sculptu re\, works on paper\, installation\, performance\, music\, video\, photogra phy\, collaborative works and critical texts. In the largest exhibition of his work ever organized—and the first comprehensive survey attempted since 1993—the Stedelijk Museum Amsterdam presentation of Mike Kelley will bring together over 200 works\, spanning the artist’s 35-year career.

This exhibition is organized by Ann Goldstein (Stedelijk Museum Director)\, in cooperation with the Mike Kelley Foundation for the Arts. Curator of th e first exhibition concept is Dr. Eva Meyer-Hermann.

\n

The first majo r international traveling exhibition to be organized and presented by the S tedelijk since its expansion and renovation\, Mike Kelley will subsequently travel to the Centre Pompidou\, Paris\, MoMA PS1\, New York\, and the Muse um of Contemporary Art\, Los Angeles.

\n

The curator of the first exhi bition concept is Dr. Eva Meyer-Hermann. The exhibition took on a new signi ficance following the artist’s tragic death in early 2012. “After Mike Kell ey’s death\, his remarkable oeuvre was suddenly complete\, and so this exhi bition\, which was being planned with his direct participation\, became a r etrospective in the full sense of the word\,” Ann Goldstein stated. “We now have the responsibility to begin to think about his voluminous\, wide-rang ing\, generative accomplishments as a completed body of work. I know that t he process of discovery and reconsideration that we begin at the Stedelijk will surely be taken up by other curators\, historians and institutions\, e xtending far into the future.”

\n

Organized chronologically for the mo st part\, Mike Kelley will fill virtually all of the 1792-square-meter (19. 289-square-foot) temporary exhibition space in the new building of the expa nded Stedelijk Museum. The exhibition will constitute an overview of the ar tist’s work from the mid-1970s until shortly before his death\, allowing vi sitors to understand and appreciate the full scope of his achievements.

\n

“Mike Kelley's brilliance was rooted in his ability to dig critically into a world of cultural productions\, representations\, and constructions in all their messy contradictions\, using a combination of incisive wit\, p oetic insight and uncanny associative power\,” Ann Goldstein commented. “No thing is sacrosanct in his work—not so-called high culture\, history\, lite rature\, music\, philosophy\, psychology\, religion or education. In bringi ng together his interest in so-called low culture—from crafts to comic stri ps—with a reconsideration of identity and sexuality\, he was nothing less t han revelatory.”

\n

Publication

\n

Mike Kelley will be accompan ied by a fully illustrated 400-page catalogue co-published by the Stedelijk Museum Amsterdam and DelMonico Books/Prestel\, which stands as the most co mprehensive publication on the artist to date. The catalogue is designed by acclaimed Los Angeles-based graphic designer Lorraine Wild\, who worked cl osely with Kelley over the past decade. Dr. Eva Meyer-Hermann and Lisa Gabr ielle Mark serve as co-editors.

* Some galleries are temporarily closed for the installation of this extensive exhibition:
November 6 – December 14: basement –1.2 and –1.3.
November 13 – December 14: top floor 1.32\, 1.33 and 1.34.

\n
\n

< span style="font-size: small\;"> 

\n
\n

\n
\n

Vanaf 15 december 2012 presenteert het Stedelijk 'Mike Kelley'. Mike Kelley (1945 – 2012) geldt als een van de meest invloedrijke kunst enaars van zijn generatie. In 35 jaar bracht hij een opzienbarend en veelzi jdig oeuvre voort met onder meer schilderkunst\, sculptuur\, installaties\, performances\, muziek\, video en fotografie. Dit is het eerste uitgebreide overzicht van Kelleys werk sinds 1993 en met ruim 200 werken zal de tentoo nstelling vrijwel de hele nieuwbouw in beslag nemen. 

Deze tento onstelling wordt georganiseerd door Ann Goldstein (directeur Stedelijk Muse um)\, in samenwerking met de Mike Kelley Foundation for the Arts. Curator v an het eerste tentoonstellingsconcept is Dr. Eva Meyer-Hermann. Het Stedeli jk ontving voor deze tentoonstelling de Turing Toekenning 2009.

Mike Kelley had een uitzonderlijk vermogen om\, op zeer kritische wijze\, t e graven in de wereld van de eigentijdse beeldcultuur en kunstproductie - e n in alle verontrustende tegenstellingen die daarin zitten. Hij gebruikte d aarbij een combinatie van scherpzinnige humor\, poëtische inzichten en een griezelige associatieve kracht”\, aldus Ann Goldstein. “Werkelijk niets is heilig in zijn werk – niet de zogenaamde hogere cultuur\, geschiedenis\, li teratuur\, muziek\, filosofie\, psychologie\, religie of onderwijs. De mani er waarop hij zijn interesse in de zogenaamde low culture – van textiel han dwerk tot stripverhalen – samenbracht met noties omtrent identiteit en seks ualiteit\, was echt baanbrekend.”

\n

Cur ator van het eerste tentoonstellingsconcept is Eva Meyer-Hermann\, die de t entoonstelling oorspronkelijk ontwikkelde als een grootschalig en kritisch overzicht dat de belangrijkste thema’s zou onderzoeken die steeds terugkeer den in het werk van Kelley. Na de tragische dood van de kunstenaar begin 20 12 kreeg de tentoonstelling echter een andere en diepere betekenis. “Na de dood van Mike Kelley was zijn geweldige oeuvre plotseling voltooid\, en dat veranderde deze tentoonstelling\, die ontwikkeld werd in nauwe samenwerkin g met de kunstenaar\, abrupt in een retrospectief\, in de volle betekenis v an het woord\,” zegt Ann Goldstein. “Wij hebben nu de verantwoordelijkheid om Kelley’s omvangrijke en brede oeuvre te tonen als een voltooid geheel. I k weet zeker dat het proces dat nu in het Stedelijk bij deze tentoonstellin g begint\, een proces van (her)ontdekken en het opnieuw beschouwen van zijn werk\, in de toekomst wordt voortgezet door andere conservatoren\, histori ci en instituten.”

\n

Reizende tentoons telling

\n

Mike Kelley is de eerste gro te en internationaal reizende tentoonstelling die het Stedelijk Museum na d e heropening presenteert en zal na Amsterdam te zien zijn in Centre Pompido u\, Parijs (2 mei t/m 5 augustus 2013)\, MoMA PS1\, New York (7 oktober 201 3 t/m 5 januari 2014) en het Museum of Contemporary Art\, Los Angeles (maar t – juni 2014) (data onder voorbehoud).

\n

catalogus

\n

De tentoonstelling 'Mi ke Kelley' wordt begeleid door een rijk geïllustreerde catalogus van ca. 40 0 pagina’s\, uitgebracht door het Stedelijk Museum Amsterdam en DelMonico/P restel. De publicatie zal de meest uitgebreide zijn over de kunstenaar tot nu toe. Het boek wordt ontworpen door Lorraine Wild in Los Angeles\, die he t afgelopen decennium nauw met Kelley samenwerkte. Eva Meyer-Hermann en Lis a Gabrielle Mark zijn co-editors van de publicatie.

\n


* In verband met de installatie van de omvangrijke ten toonstelling zijn sommige zalen tijdelijk niet toegankelijk:
6 novembe r – 14 december: beneden verdieping –1.2 en –1.3.
13 november – 14 dec ember: boven verdieping 1.32\, 1.33 en 1.34.

\n
\n

 

LOCATION:Stedelijk Museum\,Museumplein 10 \nAmsterdam\, 1071 DJ Netherlands SUMMARY:MIKE KELLEY\, Mike Kelley END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171214T171559Z UID:242811 DTSTART:20121215T100000 DTEND:20121215T180000 LOCATION:Stedelijk Museum\,Museumplein 10 \nAmsterdam\, 1071 DJ Netherlands SUMMARY:MIKE KELLEY\, Mike Kelley END:VEVENT END:VCALENDAR