BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171016T224032Z UID:232978 DTSTART:20120902T000000 DTEND:20121007T000000 DESCRIPTION:

Roger Katwijk is proud to announce the upcoming exhibition with new pain tings by Annemieke Alberts.

\n
\n

Het werk van Annemieke Alberts draai t om open ruimtes in een stedelijk omgeving die zijn omringd door kantoorge bouwen\, winkels of een enkele ijssalon. In hun ruiten zie je fraaie\, omli ggende hightech gebouwen weerspiegeld. Wat verder op de achtergrond ontwaar je soms een ander gebouw of een stilstaande trein in een vager silhouet\; alsof je dwars door zo’n gebouw heen kunt kijken en de ruimtes erachter kun t ervaren. Soms ook neemt zij een enkele desolate flat of een vervallen  be drijfsgebouw als onderwerp. En ook die transponeert zij in haar schilderije n tot gebouwen waarin weer andere gevels weerspiegeld worden. Dat maakt dat er veel diepte in haar werk ontstaat. Alleen is nooit helemaal te zien wat binnen dan wel buiten is\; welk gebouw spiegelt of juist gespiegeld wordt.

\n

In de meeste werken leidt Alberts de blik van de toeschouwer van buiten naar binnen. Neem het geschilderde interieur van het grootstedelijke café met grote roodkleurige hanglampen boven de tafeltjes: hier sta je voor een halfopen pui en kijk je naar binnen. Of bewonder het magistrale doek waarop een groot gebouw te zien is\, dat binnenin uit vele architectonische ruimt es blijk te bestaan. Ook hier wordt het onderwerp van buitenaf weergegeven. Het is uiteindelijk een labyrintisch geheel geworden\, waar je in zou kunn en verdwalen.

\n

Annemieke Alberts: “Als passant en observator kun je vol b ewondering tussen al die indrukwekkende architectonische creaties lopen\, m aar je blijft wel altijd buiten. Dit betekenisvolle beeld staat symbool voo r de eenzaamheid van de eenling die bij een groep wil horen\, maar tegelijk ertijd de conformerende druk die daar vanuit gaat afwijst. Het handelt hier om het proces van je aangetrokken voelen en tegelijkertijd ook weer afstot en\; een stap van toenadering wordt niet gezet. Om aan dat onvervuld verlan gen tegemoet te komen\, schilder ik de illusie van een interieur en laat ik zien wat er zich binnenin af zou kunnen spelen.” 

\n

Annemieke Alberts sch ildert bijna altijd aan de hand van foto’s die zij zelf in stedelijke gebie den maakt.  Naar aanleiding van meerdere opnames - vaak uit verschillende o mgevingen - ontstaat geleidelijk aan een nieuw werk. Eerst zet zij de onder laag in acrylverf op waarna zij later de verschillende vormen en details in dunne lagen olieverf uitwerkt. Tevoren heeft zij nooit een vastomlijnd bee ld\; schetsen maakt zij niet. Het werk ontstaat al schilderend\, langzaamaa n op een associatieve wijze. Meestal is zij met verschillende doeken tegeli jk bezig. Als ze vastzit in het ene pakt ze het andere weer op. Een dergeli jk proces vergt veel tijd\, wat maakt dat haar productie klein is.  

\n

Alb erts noemt zichzelf ‘een observator van de werkelijkheid’. Daar geeft zij e en twist aan door meervoudige werkelijkheden in elkaar te schuiven en te me ngen tot een heel nieuw beeld. Zo ontstaat een surreële wereld die doet den ken 

\n

aan de sfeer die wordt opgeroepen in de boeken van de Japanse schri jver Haruki Murakami. In ‘Kafka op het strand’\, het favoriete boek van Alb erts\, wordt de realiteit een handje geholpen door mensen te laten verdwijn en en vervolgens in een andere gedaante terug te laten keren. Katten kunnen praten en vissen vallen uit de lucht bij Murakami. En net als in zijn werk is ook in de verbeelding van Annemieke Alberts heel veel mogelijk.< /p>\n

Annemieke Alberts (Krommenie\, 1963)
volgde de lerarenopl eiding tekenen in Amsterdam\, waarna zij de tijd nam om haar beeldtaal te o ntwikkelen. Haar deelname aan de Zomerexpositie 2011 in het GEM Den Haag\, waar zij de juryprijs kreeg toegekend\, betekende haar doorbraak bij het gr ote publiek. Begin dit jaar had zij een solo-expositie in Pulchri Studio ev eneens in Den Haag. Ook was zij dit jaar een van de deelnemers aan de door de Avrotelevisie georganiseerde talentenjacht De nieuwe Rembrandt. Later de ze zomer volgt een expositie in de Victory Gallery in Portland (VS)\, waarn a Roger Katwijk tijdens deze solo-expositie haar meest recente werk brengt.     

\n

Voor meer afbeeldingen ga naar: Kunstenaars/ Annemieke Alberts

LOCATION:Galerie Roger Katwijk\,Lange Leidsedwarsstraat 198-200 \nAmsterdam \, 1017 NRNetherlands SUMMARY:Lost in Translation\, Annemieke Alberts END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171016T224032Z UID:232979 DTSTART:20120901T160000 DTEND:20120901T180000 LOCATION:Galerie Roger Katwijk\,Lange Leidsedwarsstraat 198-200 \nAmsterdam \, 1017 NRNetherlands SUMMARY:Lost in Translation\, Annemieke Alberts END:VEVENT END:VCALENDAR