Elaine Alibrandi

20120514160243-despitetherapiststouch

Despite the Rapist's Touch

2008
Oil on slit canvas
40" x 30"
© Elaine Alibrandi