Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
New York
Графеми -изложба Костадин Костадинов-Арт Пасаж-Слънчев Бряг, хотел Хелиос

Γράφика

Тази игра със шрифтове не е случайна. Графиката на Костадин Костадинове не само вид изобразително изкуство, трансформиращо фантазии в линии, щрихове и петна и балансиращо между черно и бяло. Картините му като че ли имат вътрешна вербална структура и затова взаимно се притеглят и се подреждат в цикли – понякога само изречения, но най-често цели новели. Месопотамия, Египет, Гърция и съвремие, митове, алегории и символи теистично отместват завеси в картините на художника, който отваря вратата на ателието си само за сериозни идеи. Чувството за лекота и категоричност, което маркира композиционни прозорци на една уловена мъдрост, все наднича отвъд рамката, но въпреки историческото звучене рядко се обръща назад. Всичко става тук и сега, в мига, който се проточва и излиза извън естествените граници и представи. За да се върне не просто към миналото, а към етимологията на образа-слово.

 

 

Γράφics

Тази игра със шрифтове не е случайна. Графиката на Костадин Костадинов е не само вид изобразително изкуство, трансформиращо фантазии в линии, щрихове и петна и балансиращо между черно и бяло. Картините му като че ли имат вътрешна вербална структура и затова взаимно се притеглят и се подреждат в цикли – понякога само изречения, но най-често цели новели. Месопотамия, Египет, Гърция и съвремие, митове, алегории и символи теистично отместват завеси в картините на художника, който отваря вратата на ателието си само за сериозни идеи. Чувството за лекота и категоричност, което маркира композиционни прозорци на една уловена мъдрост, все наднича отвъд рамката, но въпреки историческото звучене рядко се обръща назад. Всичко става тук и сега, в мига, който се проточва и излиза извън естествените граници и представи. За да се върне не просто към миналото, а към етимологията на образа-слово.

 

 

 

 

 

Lines – series «Female figures» /1994/

Cherchez la femme‑ този неуморен лайтмотив сякаш обединява линиите в образи, а образите в един цикъл ‑ лаконично и искрено обяснение за това, защо и къде се намира нашата зрелост.

 

Щрихове – цикъл «Женски фигури +животни и птици»/1995/

Компромисът междуорнаменталното и притчевото прави тази серия особено символична, т.е. сбалансирана в координатната плоскост «форма – съдържание».Преобладаването на смисъла довежда до алегории, победата на формата ‑ до абстракции. И само балансът между тези измерения позволява да прекрачим отвъд мъртвата реалност на изображението и да потърсим смисъл в обединението на две произволни форми на живото естество.

Щрихове – цикъл «Женски фигури + животни и птици» /1995/

Компромисът между орнаменталното и притчевото прави тази серия особено символична, т.е. сбалансирана в координатната плоскост «форма – съдържание». Преобладаването на смисъла довежда до алегории, победата на формата ‑ до абстракции. И само балансът между тези измерения позволява да прекрачим отвъд мъртвата реалност на изображението и да потърсим смисъл в обединението на две произволни форми на живото естество.

 

Обем – цикъл «Тяло+Фигура»/1997/

Всеки от нас има тяло. А тялото ни има фигура, която,освен физически обект, го прави и художествен. В тази серия първичната физика е изправена пред предизвикателствата на стереоскопичната геометрия. Толкова естествена, колкото и висшата математика на човешкото тяло.

Обем – цикъл «Тяло + Фигура» /1997/

Всеки от нас има тяло. А тялото ни има фигура, която, освен физически обект, го прави и художествен. В тази серия първичната физика е изправена пред предизвикателствата на стереоскопичната геометрия. Толкова естествена, колкото и висшата математика на човешкото тяло.

Образи – цикъл «Богини»/1998/

През нощта знаем или повече или по-малко отколкото през деня, но никога също толкова. Затова в цикъла за митични богини на Елада е важна призрачнаталунна светлина. Христианството покори Олимпа и върна старите богове на земята, засели ги в пограничните на цивилизация облассти и почти очовещи. Само че богините на Костадин Костадинов все още има крила, а значи всеки момент могат да отлетят.

Образи – циуъл «Богини» /1998/

През нощта знаем или повече или по-малко отколкото през деня, но никога също толкова. Затова в цикъла за митични богини на Елада е важна призрачната лунна светлина. Христианството покори Олимпа и върна старите богове на земята, засели ги в пограничните на цивилизация облассти и почти очовещи. Само че богините на Костадин Костадинов все още има крила, а значи всеки момент могат да отлетят.

Форми, петна – монотипии

В графиката цветът е неизменно вторичен. Присъствието на един или повече допълнителни цветове също е възможно, но акцентът не е върху колорита, а върху обемния баланс между черно и бяло. В монотипиите на Костадинов пък балансът никога не е между цветовете, а между емоциите и формите. Цветът е само код, емоционално съответствие на скрития смисъл.

Форми, петна – монотипии

В графиката цветът е неизменно вторичен. Присъствието на един или повече допълнителни цветове също е възможно, но акцентът не е върху колорита, а върху обемния баланс между черно и бяло. В монотипиите на Костадинов пък балансът никога не е между цветовете, а между емоциите и формите. Цветът е само код, емоционално съответствие на скрития смисъл.

 

 

 

 

Vollard Gallery +359 897285954 gvollard@gmail.com

Posted by Ganu Ganev on 6/15/12 | tags: landscapeCopyright © 2006-2013 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.