Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
India

Art Alive Gallery, Delhi

> PAST EXHIBITIONS & EVENTS
Aug, 2016 The Sculpture Show 2016!
Sujata Bajaj, Jayasri Burman, Sakti Burman, Somnath Chakraborty, P R Daroz, Ashis Das, Apurva Desai, Nagesh Gaud, laxma goud, Paresh Maity, Dimpy Menon, s nandgopal, shashi paul, Subrata Paul, K.S. Radhakrishnan, Narayan Chandra Sinha
 
Jun, 2016 Contemporary Collection
Sujata Bajaj, Shipra Bhattacharya, Maite Delteil, akkitham narayanan, Manu Parekh, Raghu Rai, V. Ramesh, Senaka Senanayake, Thota Vaikuntam
 
May, 2016 Summer Collection
Sujata Bajaj, Shipra Bhattacharya, Jayasri Burman, Nayanaa Kanodia, Paresh Maity, Raghu Rai, V. Ramesh, Senaka Senanayake, Kishor Shinde, Sudhanshu Sutar, Thota Vaikuntam, S. Harsha Vardhana
 
May, 2016 Painted Elephants
Shipra Bhattacharya, Nayanaa Kanodia, Seema Kohli, Chotu Lal, Manu Parekh, Yugal Kishor Sharma, Bhajju Singh Shyam, Venkat Singh Shyam, Narmada Tekam
 
May, 2016 Show of Sculptures
Sujata Bajaj, s nandgopal, shashi paul, Subrata Paul
 
Apr, 2016 Recent Sculptures
S. Nandagopal
 
2015
Sep, 2015 New Arrival
Sujata Bajaj, Jayasri Burman, Maite Delteil, Ramesh Gorjala, Nayanaa Kanodia, Vinita Karim, Suraj Kumar Kashi, Senaka Senanayake, Kishor Shinde
 
2014
Dec, 2014 The Mahatma: A Charity Exhibition for the Mahatma Gandhi Statue
Mainaz Bano, Chandra Bhattacharjee, Sanjay Bhattacharya, Arpana Caur, Sharmi Chowdhury, Jatin Das, Apurva Desai, Atul Dodiya, Subba Ghosh, G. R. Iranna, B Manjunath Kamath, Suraj Kumar Kashi, Seema Kohli, M.F.Husain, Paresh Maity, Anu Malhotra, Dimpy Menon, Veer Munshi, Jagannath Panda, Manu Parekh, Amit Pasricha, K.S. Radhakrishnan, Raghu Rai, Sudip Roy, Haku Shah, Parthiv Shah, Sudhanshu Sutar
 
Nov, 2014 Here & Now: Rajiv to Modi: A Retrospective of Sudhir Tailang's Cartyoons
Sudhir Tailang
 
Sep, 2014 Recent Works in Ceramics
P R Daroz
 
Sep, 2014 HUE_BORNE
Anu Malhotra
 
Jul, 2014 The Great Outdoors
Nayanaa Kanodia
 
May, 2014 Contemporary Collection
Jayasri Burman, Maya Burman, Sakti Burman, Rini Dhumal, B Manjunath Kamath, Riyas Komu, Manu Parekh, V. Ramesh, Thukral & Tagra, Thota Vaikuntam
 
Jan, 2014 STORYTELLERS
Bhajju Singh Shyam, Mayank Shyam, Sukhnandi Vyam
 
2013
Oct, 2013 The Japanese Wife and Other Tales
Rini Dhumal
 
Sep, 2013 In Other Rooms
Tara Sabharwal
 
Aug, 2013 Think Small! a big show of small works (Second Edition)
Yusuf Arakkal, Sujata Bajaj, Chandra Bhattacharjee, Shipra Bhattacharya, Sanjay Bhattcharya, Shobha Broota, Jayasri Burman, Maya Burman, Sakti Burman, Sharmi Chowdhury, Maite Delteil, Apurva Desai, Rini Dhumal, Farhad Hussain, Nayanaa Kanodia, Ranjeeta Kant, Suraj Kumar Kashi, Paresh Maity, Anjolie Ela Menon, Samir Mondal, akkitham narayanan, Manu Parekh, George Martin PJ, S. H. Raza, Senaka Senanayake, Kishor Shinde, Meghansh Thapa, Thota Vaikuntam, S Harsha Vardhana, Binoy Varghese
 
May, 2013 Contemporary Collection-II
Jayasri Burman, Sakti Burman, Maite Delteil, Neeraj Goswami, Suraj Kumar Kashi, Paresh Maity, akkitham narayanan, Akbar Padamsee, Manu Parekh, Kishor Shinde, The Singh Twins, S. Harsha Vardhana, Binoy Varghese
 
Apr, 2013 Contemporary Collection
Sujata Bajaj, Jayasri Burman, Sakti Burman, Sharmi Chowdhury, Maite Delteil, Neeraj Goswami, Paresh Maity, Anjolie Ela Menon, akkitham narayanan, Manu Parekh, Senaka Senanayake, Kishor Shinde, Thota Vaikuntam, S. Harsha Vardhana
 
Jan, 2013 Venetian Odyssey
Paresh Maity
 
2012
Oct, 2012 Talking Heads
Jogen Chowdhury, Krishen Khanna, Paresh Maity, Anjolie Ela Menon, Akbar Padamsee, Manu Parekh, F.N. Souza
 
Sep, 2012 IDEATIONS: Colour, Form, Dimension & Space
S.Harsha Vardhana
 
May, 2012 It's A World of Desire by Suraj Kumar Kashi
Suraj Kumar Kashi
 
Feb, 2012 I want to Seduce with My Line
laxma goud
 
2011
Sep, 2011 The Making of Liverpool - Portraits of a City by The Singh Twins
The Singh Twins
 
Jul, 2011 Through the Kaleidoscope
akkitham narayanan
 
May, 2011 Mélange
 
Mar, 2011 METAMORPHOSIS The Changing World of Thota Vaikuntam
Thota Vaikuntam
 
Jan, 2011 An Inner Fire
Yusuf Arakkal
 
2010
Dec, 2010 A Collection
Sujata Bajaj, Shipra Bhattacharya, Jayasri Burman, Sakti Burman, Arpana Caur, Sharmi Chowdhury, P R Daroz, Maite Delteil, C F John, Nayanaa Kanodia, Prabhakar Kolte, Veer Munshi, Manu Parekh, Manish Pushkale, Binoy Varghese, Yusuf
 
Oct, 2010 Jangarh Kalam - Contemporary Art of the Adivasis
Bhajju Singh Shyam, Mayank Shyam, Ram Singh Urveti, Durga Bai Vyam
 
Sep, 2010 I Am Clay
P R Daroz
 
Aug, 2010 Turn the Tables
Sonam Jain, Jignasha Ojha, Uma Shankar Pathak, vipul prajapati, Kartik Sood, Meghansh Thapa
 
Jun, 2010 Tales of Silence
Jayashree Chakravarty, Murali Cheeroth, Sharmi Chowdhury, Apurva Desai, G. R. Iranna, Reji K.P, Rajeshwar Rao
 
Apr, 2010 Photographs by Prabir Purkayastha
Prabir Purkayastha
 
Apr, 2010 The World on a Canvas
Paresh Maity
 
2009
Dec, 2009 Paradise Lost?
Senaka Senanayake
 
Nov, 2009 Retrieval Systems
Tina Bopiah, Alex Fernandes, G. R. Iranna, B Manjunath Kamath, Baiju Parthan
 
Oct, 2009 Sounding Clay
Dipalee Daroz
 
Sep, 2009 Think Small!
 
Aug, 2009 Return to Eden
Prabir Purkayastha
 

Copyright © 2006-2013 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.