Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
Worldwide
Group Exhibition
Art center, Dempasar
Jl Nusa Indah, Dempasar, Bali, Indonesia
December 4, 2010 6:00 PM - 8:00 PM


Jazz Multimedia Project

 

Location: ART CENTER, DENPASAR, BALI
Time: Saturday, 04 December 2010 20:00

INTERCULTURAL ART GATHERING PERFOMANCE BETWEEN KOKO HARSOE (GUITARIST & COMPOSSER) AND ISKRA BELICANSKA (SLOVENIA, PAINTING), MIA WATSON (LONDON CELIST), AFFAN LATANETE (PERCUSSIONIST & STEELDRUM) HELMI AGUSTRIAN (CONTRA BASS), SEFI INDAH P (DANCER&COREOGRAFER), TEGEH OKTA OWM (DANCER AND COREOGRAFER), KADEK DIAH KRISTIN (DANCER), JASMINE OKUBO (JAPAN DANCER)

 


Jazz multimedia project


A fusion of three different art media (music, dance and painting) that reveales the secret of an art kitchen, tells the story of a creative process, shows how one art piece becomes what it is, with all the inner struggles and pathos's of the artist who is following his vision.

It is a story about the inspiration that appears in the form of Muses represented by dancers. In sync with the music they slowly enter the stage as they wake up or struggle for lifeThen their dance becomes increasingly fluid up to a point at which it reaches culmination and is transformed into action.Some of the dancers move behind the canvas and reveal their shadows to the painter, whose brush starts to dance with the dancers, trying to catch them and freeze their movements on canvas .

With each stroke of the brush they change their positions as they try to run away, the movements become increasingly dynamic, the music becomes more dramatic, one can no longer distinguish as to who is leading and who is following.The painter dances with the shadows of his Muses, trying to catch them, embrace them and then let them go, just so that he is able to chace them again... waiting for the inspiration to return and when this happens he is able to see the Muses and their dance in front of the canvas..Now he can even touch them. Once they reveal their form, the painter is able to return to the canvas and finish his painting with certain moves and a clear vision. Then the music stops and the dance of the Muses ends.

The idea for this performance arose from the concept of the Indonesian traditional shadow theater "Wayan kulit" and Plato's theory of ideals and their shadows projected into the world as we know. According to him the artist is trying to catch the shadows and transform them so that they would come as close as possible to the ideal they present.Through this he is actually creating a new world, a world of his imagination or, to put it in other words, a world of the shadows' shadows..

The story behind the performance is a story of any artist, no matter from where he comes from and regardless of the artistic means of expression he decides to use. Therefore this show is open for interpretation and collaboration with artists, regardless of the art media they might use.

 

 

Multimedijski Jazz projekt

Simbioza treh različnih umetniških medijev (glasba, ples in slikanje), ki razkriva skrivnosti umetniškega prepleta, sporoča zgodbo kreativnega procesa, kjer vsako umetniško delo postane to kar je, z vsemi notranjimi boji in patosom umetnika, ki sledi svoji lastni viziji.

Gre za zgodbo o inspiraciji, ki jo reprezentirajo plesalci kateri se pojavljajo v preformansom kot muze. Skozi glasbo muze počasi vstopajo na oder, kot da se zbujajo in pripravjajo na življenje.

Na odru je postavljeno slikarsko platno dovolj veliko da odigra funkcijo ekrana za senčni teater. Iza platna je reflektor ki bo projeciral sence plesalcev na ekran - slikarskega platna. Nekateri plesalci se gibljejo za platnom in s tem ustvarjajo sence slikarju, ki skuša s čopičem zajeti njihovo gibanje na platno.

Z vsako potezo čopiča spremenijo položaj medtem, ko skušajo pobegniti da bi se spet vrnili in pustili, da jih umetnik ulovi. Končno se prikažejo slikarju ga obkrožijo in se pustijo da se jih lahko celo dotakne. Ko se plesalci razkrijejo, se slikar lahko vrne h platnu in zdaj z jasno vizijo lahko dokonča sliko. Po končani glasbi, se ples muz konča, luči se prižgejo in publika vidi rezultat procesa ustvarjanja oziroma končano sliko.

Ideja za ta performans izhaja iz koncepta Indonezijskega tradicionalnega gledališča senc ''Wayan kuilt'' in Platonove teorije o idealih. Sence so projecirane v svet, ki ga poznamo. Umetnik poskuša ujeti sence in jih s tem transformirati v idealno podobo njihove prezence. S tem kreira nov svet, imaginarni svet oziroma senčni svet senc.

Zgodba, ki se skriva za nastopom ( performansom ), je zgodba vsakega umetnika, ne glede na to od kod prihaja in kakšen je njegov način izražanja. Tako je ta predstava odprta za interpretacijo in sodelovanje med umetniki, ne glede na umetniški medij, ki ga uporabljajo.Posted by Iskra Belicanska on 1/1/11 | tags: modern figurative photography pop performance video-art installation

Related articles:


Copyright © 2006-2013 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.