Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
China

Minsheng Art Museum

Venue Display
Minsheng Art Museum
10 Huizhan Rd, Shahekou, Liaoning Province Dalian
China
Venue Type: Museum

Neighborhood:
north eastern china,
© Courtesy of Minsheng Art Museum
> CURRENT EXHIBITIONS & EVENTS
July 23rd - September 4th Turning Point:Contemporary Art in China Since 2000
Liang Ban, Li Bingyuan, Wu Chao, Hou Dehua, Tang Dixin, Cai Dongdong, Cao Fei, Leng Guangmin, Wang Haiyang, Dai Hua, jiang Huajun, Tao Hui, Wu Junyong, Lin Ke, Gao Lei, Ji Lei, Feng Mengbo, Li Ming, Shi Qing, Ma Qiusha, Cheng Ran, Li Shurui, Li Songsong, Tan Tian, Chen Wei, Liu Wei, Liu Weijian, Hu Weiyi, Liao Wenfeng, He Xiangyu, Qiu Xiaofei, Sun Xiaoxing, Liu Xinyi, Gao Yanqin, Miao Ying, Chen Youtong, Xu Zhen, Jiang Zhi, Wang Zi
 
> QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.minshengart.com/enindex.aspx
OPEN HOURS:  
Tue-Sun 10-6
[large map]

Copyright © 2006-2013 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.