Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
China

ShanghART Gallery (main gallery)

> PAST EXHIBITIONS & EVENTS
Sep, 2016 Grace
Jiang Pengyi
 
Jul, 2016 The Uncertain, or the Shelved...
Birdhead, Ouyang Chun, Zhang Ding, Zhang Enli, Shen Fan, Han Feng, Yang Fudong, WEI Guangqing, Tang Guo, Zhu Jia, Geng Jianyi, Pu Jie, Hu Jieming, Huang Kui, Lu Lei, Xiang Liqing, Tang Maohong, Jiang Pengyi, Shi Qing, Zhang Qing, Robert Zhao Renhui, Liang Shaoji, Xue Song, Liu Weijian, Ji Wenyu, Sun Xun, Zhao Yang, Ding Yi, Shao Yi, Wu Yiming, Wang Youshen, Yuan Yuan, Liang Yue, Liu Yue, Xu Zhen (MadeIn Company), Yang Zhenzhong, Zhou Zixi
 
May, 2016 106 Flashes of Lightning That I Collect
Chen Xiaoyun
 
Mar, 2016 Zao
Zhao Yang
 
2015
Dec, 2015 Things From the Gallery Warehouse 7-A
Shi Qing
 
Nov, 2015 Critical Pervasion
Zhu Jia
 
Sep, 2015 Solo Exhibition
Zhang Enli
 
Jul, 2015 Summer Cinema
Yang Fudong, Zhu Jia, Hu Jieming, Yang Zhenzhong
 
May, 2015 Punctuation – The First Time
Shen Fan
 
Mar, 2015 My Story
Ouyang Chun
 
Jan, 2015 The Nature Collector
Robert Zhao Renhui
 
2014
Nov, 2014 “Blissful As Gods” , Space 2
Xu Zhen
 
Sep, 2014 Back to Origin
Liang Shaoji
 
Jun, 2014 Metal Matters: Reflection to Oxidation
Zhang Enli, Shen Fan, Shi Qing, Liang Shaoji, Shi Yong, Xu Zhen, Yang Zhenzhong
 
Apr, 2014 Twenty-one Poems of Lenin
Chen Xiaoyun
 
Feb, 2014 Selected Works
Han Feng
 
Jan, 2014 Starlight
Nobuyoshi Araki, Birdhead, Zhang Ding, Zhang Enli, Shen Fan, Yang Fudong, Zhu Jia, Geng Jianyi, Pu Jie, Hu Jieming, Huang Kui, Xiang Liqing, Tang Maohong, Li Pinghu, Shi Qing, Liang Shaoji, Xue Song, Zhou Tiehai, Zhu Weibing, Liu Weijian, Ji Wenyu, Sun Xun, Ding Yi, Shao Yi, Wu Yiming, Shi Yong, Yu Youhan, Wang Youshen, Yuan Yuan, Liang Yue, Xu Zhen, Yang Zhenzhong, Zhou Zixi
 
2013
Nov, 2013 New Works
chris gill
 
Aug, 2013 Group Exhibition
Zhang Enli, Geng Jianyi, Pu Jie, Xiang Liqing, Tang Maohong, Liang Shaoji, Xue Song, Zhou Tiehai, Sun Xun, Ding Yi, Yu Youhan, Liang Yue, Yang Zhenzhong
 
Jul, 2013 ShanghART Summer Show
MadeIn Company, Yang Fudong, Hu Jieming, Shi Qing, Zhou Tiehai, Mao Yan, Wu Yiming, Yu Youhan, Liang Yue, Yang Zhenzhong
 
May, 2013 The Rhymes of Ruins
Tang Guo
 
Mar, 2013 ShanghART Group Show
Nobuyoshi Araki, Tang Guo, Pu Jie, Xiang Liqing, Shi Qing, Sun Xun, Wu Yiming, Yuan Yuan, Liang Yue
 
Feb, 2013 Whateverland
MadeIn Company, Xiang Liqing, Zhu Weibing, Ji Wenyu
 
2012
Nov, 2012 Queen LiLi 's Garden
Yang Fudong, Bird Head, Geng Jianyi, Chen Xiaoyun, Sun Xun, Liang Yue
 
Oct, 2012 Place of Residence-with Artists from Brazil and China
Adriana Barreto, Zhang Enli, Jin Feng, Ni Jun, DING Li, Pablo Lobato, Mariana Manhaes & Tian Mansha, Katia Maciel & Andre Parente, Marina Rheingantz, Jin Shan, Juliana Stein, Tof, Alexandre Vogler, Liang Wei, Shi Yong, Yang Zhenzhong
 
Sep, 2012 ShanghART Group Exhibition
MadeIn Company, Geng Jianyi, Xiang Liqing, Pujie, Liang Shaoji, Chen Xiaoyun, Wu Yiming, Yu Youhan
 
Jul, 2012 ShanghART Group Exhibition in Summer
MadeIn Company, Zhang Enli, Shen Fan, Yang Fudong, Li Shan, Zhou Tiehai, Liu Weijian, Sun Xun, Ding Yi, Yu Youhan
 
Jun, 2012 ShanghART Group Exhibition
Liu Weijian, Sun Xun, Zhou Zixi
 
Apr, 2012 The Other Side of Time
Wu Yiming
 
Mar, 2012 Revitalising , An Exhibition upon Awakening of Insects
MadeIn Company, Zhang Ding, Zhang Enli, Shen Fan, Pu Jie, Xiang Liqing, Shi Qing, Chen Xiaoyun, Shao Yi, Yang Zhenzhong
 
Feb, 2012 ShanghART Group Exhibition
 
2011
Dec, 2011 ShanghART Winter Group Exhibition
MadeIn Company, Huang Kui, Xiang Liqing, Tang Maohong, Li Pinghu, Xue Song, Liang Yue
 
Dec, 2011 Great Internet Format — reality mix No.2
Wang Changchun, Shi Chuan, Hu Jia, Shen Ligong, Guo Xi, Hua Zi
 
Nov, 2011 "Action of Consciousness” - MadeIn Company 2011 New Works Exhibition
Xu Zhen
 
Oct, 2011 ShanghART Gallery Autumn Group Show
Lu Chunsheng, MadeIn Company, Zhang Enli, Yang Fudong, Bird Head, Huang Kui, Shi Qing, Zhang Qing, Zhou Tiehai, Sun Xun, Mao Yan, Wu Yiming, Yu Youhan
 
Sep, 2011 Follow! Follow! Follow!
JI Wenyu & ZHU Weibing
 
Jul, 2011 ShanghART Gallery Summer Group Show
Shen Fan, WEI Guangqing, Tang Guo, Bird Head, Pu Jie, Huang Kui, Zhang Qing, Zhou Tiehai, JIN Weihong, Liu Weijian, Sun Xun, Ding Yi, Wu Yiming
 
Jun, 2011 Night Tales
Xiang Liqing
 
Mar, 2011 ShanghART Group Show
Lu Chunsheng, MadeIn Company, Shen Fan, Shi Qing, Xue Song, Sun Xun, Wu Yiming, Yu Youhan, Xu Zhen, Yang Zhenzhong
 
Feb, 2011 A Pile of Passion
MadeIn Company, Zhang Ding, Xiang Liqing, Shi Qing, Zhang Qing, Shi Yong, Yang Zhenzhong
 
2010
Dec, 2010 one by one--Shanghart group show
MadeIn Company, Zhang Ding, Zhang Enli, Shen Fan, WEI Guangqing, Tang Guo, Geng Jianyi, Pu Jie, Hu Jieming, Huang Kui, Xiang Liqing, Feng Mengbo, Shi Qing, Li Shan, Liang Shaoji, Xue Song, Zhou Tiehai, JI Wenyu & ZHU Weibing, JIN Weihong, Liu Weijian, Ji Wenyu, Sun Xun, CHEN Yanyin, Ding Yi, Wu Yiming, Shi Yong, WANG Yousheng, GU Zhenhua, Zhou Zixi
 
Oct, 2010 100 years in 1 Minute
Hu Jieming
 
Jul, 2010 Portrait
Group Show
 
Jun, 2010 ShanghART Group Show
Zhang Enli, Yang Fudong, Bird Head, Geng Jianyi, Pu Jie, Hu Jieming, MadeIn, Zhou Tiehai, Liu Weijian, Sun Xun, Wu Yiming, Zhou Zixi
 
Apr, 2010 All about the Bed
Zhang Enli, Yang Fudong, WEI Guangqing, Liang Shaoji, JI Wenyu & ZHU Weibing, JIN Weihong, Liu Weijian, Sun Xun, HU Yang, Shi Yong, Xu Zhen, Yang Zhenzhong, Zhou Zixi
 
2009
Dec, 2009 Group Show
Zhang Enli, Shen Fan, Pu Jie, Ziang Liqing, Xue Song, Zhou Tiehai, Zhu Weibing, Ji Wenyu, Ding Yi, Wu Yiming, Yu Youhan, Xu Zhen
 
Nov, 2009 ShanghART Group Show
Zhang Enli, Yang Fudong, Pu Jie, Ding Yi MadeIn, Tang Maohong, Xue Song, Zhou Tiehai, JI Wenyu & ZHU Weibing, Liu Weijian, Sun Xun, Wu Yiming
 
Nov, 2009 Things from the gallery warehouse
Shen Fan, Shao Yi
 
Oct, 2009 Autumn Group Show
Shen Fan, Yang Fudong, WEI Guangqing, Pu Jie, Xue Song, Zhou Tiehai, JI Wenyu & ZHU Weibing, Liu Weijian, Ji Wenyu, Ding Yi, Wu Yiming, Yu Youhan, Wang Youshen
 
Sep, 2009 Seeing One's Own Eyes——Middle East Contemporary Art Exhibition
Group Show
 
Jul, 2009 Summer Exhibition
Zhang Enli, Shen Fan, Huang Kui, Tang Maohong, Xue Song, Zhou Tiehai, Liu Weijian, Ji Wenyu
 

Copyright © 2006-2013 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.