Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
China

National Art Museum of China

> UPCOMING EXHIBITIONS & EVENTS
Sep, 2015 Meditating Memory
Sara Angelucci, Douglas Coupland, Wally Dion, Pierre Dorion, Angela Grossman, Yam Lau, Gord Peteran, Ed Pien, Max Streicher, Carol Wainio
 
> PAST EXHIBITIONS & EVENTS
Apr, 2015 Leading on the Sea--Recent Work Exhibition of Shanghai Contemporary Chinese Painting Artists
 
Apr, 2015 Plain Grand Beauty
Luo Erchun
 
Apr, 2015 Chinese Railway Establishment and Dream Realizing all over the World---The 17th Dalu Fine Art Exhibition
 
Apr, 2015 Simple, Graceful and National-Special Exhibition Commemorating the 150th Anniversary of Huang Binhong’s Birth
Huang Binhong
 
Apr, 2015 Poetic Sentiment—Ma Changli Retrospective Art Exhibition
Ma Changli
 
Apr, 2015 NAMOC’s Classic Collection Exhibition Series: Voice of Sculpture
Hua Tianyou
 
Apr, 2015 NAMOC’s Classic Collection Exhibition Series
Zhao Wangyun
 
Mar, 2015 Fascination of Writing
Liu Yi
 
Mar, 2015 Spring Breeze
Su Tianci
 
Mar, 2015 Work Exhibition of a Hundred Distinguished Painters and Calligraphers from Zhangzhou in Beijing
Zhou Bichu, Huang Daozhou, Shen Fuwen, Lin Lin, Shen Roujian, Shen Xichun, Shen Yaochu, Lin Yutang
 
Mar, 2015 Exhibition of Chinese Painting Institute
 
Mar, 2015 The Origin and the Formation
Qiu Zhenzhong
 
Feb, 2015 Chinese Freehand –National Art Museum of China Academic Invitational Exhibition
 
Feb, 2015 Artists of the People: Exhibition of Paintings Collected by Lao She and Hu Jieqing
 
Jan, 2015 Watercolor of a Century
 
Jan, 2015 People’s Image
 
Jan, 2015 Mountains & Seas
Fan Yifu
 
Jan, 2015 Indulge in Highly Cursive Script
Hu Kangmei
 
Jan, 2015 The First Landscape Oil Painting: Invitational Exhibition of China Sound of Nature Oil Painting Art Institute
Zhang Chongqing, Fan Di’an, Feng Huairong, Zhang Jingsheng, LI Jun, Pang Jun, Cui Kaixi, Wang Lu, Ren Mengzhang, Qian Shaowu, Li Tianxiang, Zhang Wenxin, Zhao Youping, Wang Zhong
 
Jan, 2015 Chinese-style Landscape
Xue Guangchen
 
Jan, 2015 Sing from the Heart-Long Kaisheng’s Calligraphy Art of Ruan Ji and Jao Tsung-i’s Lyrics Poem Exhibition
 
2014
Dec, 2014 The Twelfth National Exhibition of Fine Arts & Exhibition of Nominated Works for Chinese Fine Art Awards, Creative Awards
 
Nov, 2014 Stone Sculpture with Literary Heart- Chen Lizhong Shoushan Stone Sculpture Art Exhibition
Chen Lizhong
 
Nov, 2014 Watercolor Exhibition
Liu Yunsheng
 
Nov, 2014 A Broad Mind is as Sparking Wind
Li Qi
 
Nov, 2014 Lacquer Arts -2014 Cross-Strait Lacquer Arts Exhibition
 
Nov, 2014 Oil Art of Unique Style
hu shanyu
 
Nov, 2014 Beijing Image·Resplendent Color of Fengtai
 
Nov, 2014 NAMOC Collected: Pedro Meyer Photography Works Exhibition
Pedro Meyer
 
Nov, 2014 Calligraphy Exhibition
Zhang Xigeng
 
Nov, 2014 Journey of the Heart: Exhibition of Straight Photography Original Print 1839-2014
Ansel Adams, Michael Kenna, William Henry Fox Talbot, Kim Weston
 
Nov, 2014 Chinese Realism 10 Years Art Exhibition
Xi Axing, Zhu Chunlin, Xing Dongwang, He Duoling, Yang Feiyun, Chao Ge, Li Guijun, Wang Hongjian, Leng Jun, Liu Kongxi, Zhang Li, Shi Liang, Long Liyou, Pang Maokun, Xu Mengyao, Xu Qingfeng, Guo Runwen, Jin Shangyi, Wang Shaolun, Li Shijin, Weng Wei, Xu Weixin, Yin Xiong, Ai Xuan, Chen Yanning, Zheng Yi, Zhang Yibo, Wang Yidong, Chen Yifei, Wang Yuqi, Yuan Zhengyang
 
Oct, 2014 Temperance and Self-Improvement-Calligraphy Exhibition on the 60th Anniversary of Capital Normal University and the 30th Anniversary of Its Calligraphy Discipline
 
Oct, 2014 For Learning, For Teaching, For Art--Art Exhibition on the 60th Anniversary of Capital Normal University and the 50th Anniversary of Its College of Fine Arts
 
Oct, 2014 Poem and Calligraphy Attains Perfection From Brush and Ink
Li Zhongyuan
 
Oct, 2014 The World Under Ink and Shade - Photographs in Chinese Ink and Wash Painting Style
Chen Dazhi
 
Oct, 2014 Diego Rivera: Pride of Mexico
Diego Rivera
 
Oct, 2014 The 3rd Plastic Arts Emerging Artists Exhibition of 2014
 
Oct, 2014 Painters Getting Inspiration Only from Painting
Mai Hongjun
 
Sep, 2014 Conveying Feelings with Brush & Ink and Realizing Chinese Dream Together-Chinese Contemporary Performing Artist Painting and Calligraphy
 
Sep, 2014 Depict Chinese Dream-Art Exhibition on Celebration of the 65th Anniversary of the Founding of PRC
 
Sep, 2014 The Selection Exhibition of Ludwigs Donated International Works of NAMOC’S Collection
 
Sep, 2014 China Neo-classical Art Association Annual Exhibition 2014
WU CHENGWEI, Ceng Chuanxing, Mo Han, He Hongbei, Jiang Huan, Cai Jie, Wu Jinghan, Shen Lei, Fan Mingzheng, Xu Qingfeng, Lv Shun, Chang Tiangu, Peng Weiheng, Li Wentao, Jiang Xiangdong, Liu Xiangdong, Wang Xiaobo, Zhao Yanting, Lai Yuan, Ren Zhizhong, Zhousong
 
Sep, 2014 The Literary Mind and The Carving of Dragons
Wu Guobao
 
Sep, 2014 Hills Set off the Lake-The 30th Anniversary Exhibition of Zhejiang Painting Academy
 
Sep, 2014 Out-of-Print Wood Engraving Art Exhibition of Pu’er
 
Sep, 2014 Understand China by Insight-Arabic Distinguish Artists China Tour Exhibition
 
Sep, 2014 Jiangsu Young and Middle-aged Artist Traditional Chinese Painting Exhibition
 
Aug, 2014 Artistic Conception of Human Settlements -Exhibition on Paintings, Calligraphies and Architecture Designs
Wu Liangyong
 
Aug, 2014 The 30th Anniversary Achievement Exhibition of Sichuan Poem, Painting and Calligraphy Academy
 
Aug, 2014 Kunlun Heart, China's Dream
Ma Wanguo
 
Aug, 2014 Beautiful China•Call of Humanism-The 1st National “Help the Disabled” Art Exhibition
 
Aug, 2014 Present•The 2nd Chinese Oil Painting Biennial Exhibition(2014)
 
Aug, 2014 Calligraphy Exhibition
Wang Wenjie
 
Aug, 2014 Painting and Calligraphy Exhibition
Zhong Tianduo
 
Aug, 2014 Tracing the Past, Painting the Future--- Highlights from the Collection of the National Art Museum of China: The Bird-and-flower Paintings by Wu Changshuo and His Successors from the 20th Century
 
Jul, 2014 Chinese Dream Strong Army Dream——Art Exhibition on Military Theme
 
Jul, 2014 Long Live the Metal and Stone-The 3rd Exhibition and International Invitational
 
Jul, 2014 Enjoy Natural Landscape with Peaceful Mood --The 3rd Exhibition of the Institute
 
Jul, 2014 Brush and Ink Inheritance-NAMOC Contemporary Calligraphy Exhibition(2014)
 
Jul, 2014 The 10th Anniversary Exhibition of the Chinese Calligraphy Institute of Chinese
 
Jul, 2014 Pile Rockeries with Flagstone
Zhou Jumin
 
Jul, 2014 Road Not Taken
Long Hu
 
Jun, 2014 Art For Life——Retrospective Art Exhibition to Commemorate the 100th Anniversary of Birth of Feng Fasi
Feng Fasi
 
Jun, 2014 Flower Rain from the Highest of Heavens - Flower-and-Bird Painting Exhibition
Ke Tongzhi
 
Jun, 2014 65-Year Retrospective Art Exhibition
Yao Tianmu
 
Jun, 2014 Meditation on the Past
Bao Xianlun
 
Jun, 2014 With Delicacy As a Position•The 2nd National Modern Meticulous Brushwork Exhibition
 
Jun, 2014 Thingworld- International Triennial of New Media Art
 
May, 2014 Return to Simplicity-Traditional Chinese Painting Exhibition To Mark The 60th Anniversary Of Wu Shanming’s Art Career And The 50th Anniversary Of Teaching Career
Wu Shanming
 
May, 2014 Arts Fostered by The Yellow River
Ma Jianfei
 
May, 2014 Trigrams - From January 1 To December 31, 2013
Wang Lei
 
May, 2014 Impression of Xinjiang-Exhibition of Young Artists Depicting Xinjiang
Wang Bo, Zhang Cheng, Zhang Dali, Xu Fan, Wang Haiyang, Li Huaqi, Peng Hui, Zhang Jianpeng, Lin Jinfu, Ma Jinghu, Hang Kang, Ta Ke, Xue Kun, Dai Pingjun, Xiao Se, Ji Shaobo, Tang Shi, Peng Si, Zhang Xianfei, Shi Xinji, Tian Zi
 
May, 2014 Blue-and-white·Underwater Shangri-La
Wang Weizhong
 
May, 2014 Russia, History and Contemporary——Paintings Exhibition of People’s Artist
Vassily Nesterenko
 
May, 2014 Confluence and Transcendence—A Retrospective to the 60th Anniversary
Yin Baokang
 
May, 2014 Feelings of a Man With Noble Character
Zhu Jun
 
May, 2014 Great Passion to Native Land
Cao Xinlin
 
May, 2014 Extraordinary Splendor of Painting—Mu Yilin Silk Painting Touring Exhibition
 
May, 2014 The 3rd “Baoshang Bank Cup” China International Photography Biennial
 
May, 2014 Snowland Horses
Li Gang
 
Apr, 2014 Colorful Yunnan and Guizhou-Chinese Fine Arts Exhibition
 
Apr, 2014 Bright Sun Of The South
Chen Chengbo
 
Apr, 2014 NAMOC Collected Photography Works Exhibition
Long Chinsan
 
Apr, 2014 Cross-strait Calligraphy Exchange
Chen Zhisheng
 
Apr, 2014 Harmony In Diversity
Han Jingwei, Dai Shunzhi, Yuan Wusi, Fan Yang
 
Apr, 2014 Real Magic·Photography Exhibition
Xu Daqing
 
Apr, 2014 Visual Cohesion
Yang Canjun
 
Apr, 2014 Here I Am - Calligraphy Exhibition
Li Shenghong
 
Apr, 2014 The Rhythm of Mountains and Rivers - Ink and Wash Paintings
Fan Zhou
 
Mar, 2014 Dimensions of Concerns-Contemporary Ink Painting Exhibition of Six Artists
Zhang Jiangzhou, Zhou Jingxin, Liu Jin’an, Liu Qinghe, Yuan Wu, Liang Zhanyan
 
Mar, 2014 My Heart
Fang Yujie
 
Mar, 2014 The 60th Anniversary Celebration Exhibition of Attached Middle School of Central Academy of Fine Arts
 
Mar, 2014 Rosy Clouds of Chicheng
Wang Dehui
 
Mar, 2014 Trace to Light and Shadow
Yao Sicheng
 
Mar, 2014 Brushwork with Han Culture-Li Keran and Pengcheng School Art Exhibition In Beijing
 
Mar, 2014 NAMOC Collected Work Exhibiton
Wang Yuezhi
 
Mar, 2014 Chang’an Spirit - Shannxi Excellent Young and Middle-Aged Artists Chinese Painting Nomination Exhibition
 
Mar, 2014 Beauty of Pinggu·Home of Chinese Calligraphy-The 6th Shangyuan Calligrapher Gathering and"Youyi Award"Calligraphy Show
 
Mar, 2014 Painting Charm of Chu Kingdom• Excellent Works of Hubei Traditional Chinese
 
Mar, 2014 New Horizon-Chinese Contemporary Art Exhibition
 
Mar, 2014 Mastery:Exhibition of Art and Literature
Liu Sifen
 
Mar, 2014 Art Exhibition
Jin Gao, Wang Jida
 
Mar, 2014 What a Land
Zhao Qi
 
Feb, 2014 Andante Cantabile
Shen Xinggong
 
Feb, 2014 Chinese Dream•Beautiful Linfen——Exhibition on One Hundred Artists Painting Fenhe River
 
Feb, 2014 Art and Calligraphy Exhibition on China Island Scenery
 
Jan, 2014 ChiFra China-France Art Touring Exhibition
Rémy Aron, Pierre Carron, ChaoGe, DuanZhengqu, Yang Feiyun, FeiZheng, Philippe Garel, Sun Jiabo, JiaJuanli, Guang Jun, Wang Keju, Zwy Milshtein, Bai Ming, Tan Ping, Yan Ping, Guo Runwen, Wang Wenming, XuZhong’ou, Wang Yishi, Yuan Zhengyang
 
Jan, 2014 Vast Territory Of The Motherland
Zhang Daqian
 
Jan, 2014 Celebrate Chinese New Year With Painting—The 10th China Art Festival National Excellent Art Works Show
 
Jan, 2014 Art Exhibition On Artistic Conception Of Mao Zedong’s Poetry
Fu Baoshi, Cao Chunsheng, Yang Feiyun, HouYimin, Zhan Jianjun, Li Keran, Jin Shangyi, Wang Shenglie, SituZhaoguang, Sheng Yang
 
2013
Dec, 2013 New Northern School Chinese Landscape--Shi Enzhao Art Exhibition
 
Dec, 2013 Art Exhibition
Chen Xiangxun
 
Dec, 2013 With A Strong Willpower• Calligraphy Exhibition
Huang Jun
 
Dec, 2013 Hue Art in the Contemporary Era —The 9th National Exhibition of Chinese Hue Art Paintings
 
Dec, 2013 Chinese Painting Exhibition
Cui Jian
 
Dec, 2013 Chinese Painting Exhibition
Gong Jianxin
 
Dec, 2013 Romantic Charm Of Beijing-Great HistoricalTheme Chinese Landscape Painting Exhibition
 
Dec, 2013 Charm of Ink and Color
Li Yebing
 
Dec, 2013 Dazzling Image - Ink Art Exhibition
Zhang Wei
 
Dec, 2013 Lacquer Painting In Southern Style
Su Guowei
 
Nov, 2013 Whipping, Galloping - Horse Painting New Work Exhibition
Zhao Wenyuan
 
Nov, 2013 Paint With High Proficiency
Shang Ke
 
Nov, 2013 Exhibition on NAMOC’s Collection—Wanderings Of Sanmao
Zhang Leping
 
Nov, 2013 Culture Accumulation
Zhong Han
 
Nov, 2013 Journey of Chinese Art in the 20th Century-Go to the West of China
 
Nov, 2013 ’85 & an Art Academy
 
Nov, 2013 The 9th Anniversary Exhibition Of China Realism Oil Painting
Xi Axing, Zhou Chunlin, Xin Dongwang, Yang Feiyun, Li Guijun, Wang Hongjian, Leng Jun, Liu Kongxi, Zhang Li, Shi Liang, Long Liyou, Xu Mangyao, Pang Maokun, Guo Runwen, Wang Shaolun, Li Shijin, Wei, Weng, Yin Xiong, Ai Xuan, XuWeixin, Chen Yanning, Zheng Yi, Zhang Yibo, Wang Yidong, Wang Yuqi, Yuan Zhengyang
 
Nov, 2013 Beijing Image- Originality In Daxing
 
Nov, 2013 Reality and Transcending - Chinese Figure Painting Exhibition
Lv Shufeng
 
Nov, 2013 The 60th Anniversary Art Exhibition
Jiang Caiping
 
Nov, 2013 Shanghai Art Exhibition In Beijing
Zhou Bichu, Ren Bonian, Wu Changshuo, Wu Dayu, Zhang Dazhuang, Lin Fengmian, Liu Haisu, Wu Hufan, guan liang, Zhu qizhan, Cheng Shifa, He Tianjian, Yan Wenliang, XuGu, Xie Yaliu, Lu yanshao, Tang yun, Feng Zikai
 
Nov, 2013 As Time Goes By
Chen Zhangji
 
Nov, 2013 Four Dreams In Painting - Literati Painting Exhibition
Han Jingting
 
Nov, 2013 Miss And Hesitate
Chen Hang, Zhan Hongchang
 
Nov, 2013 Calligraphy Exhibition
Sun Boxiang
 
Nov, 2013 “East Sichuan Landscape”
Deng Jianqiang
 
Oct, 2013 Calligraphy Show
Yu Endong
 
Oct, 2013 Art is the Quant
Li Yi
 
Oct, 2013 Artistic Conception Of River And Sea-Nantong’s Image And Ink Paintings Over The Century
 
Oct, 2013 Pave in the Magnificent Land
HaoHejun
 
Oct, 2013 Return Homeland In Dream
Shao Fei
 
Oct, 2013 Calligraphy and Painting Exhibition
Shi Hu
 
Oct, 2013 Great Charm of Silent Moutains
Long Jingshan
 
Oct, 2013 True Color of Landscape-Chinese Contemporary Landscape Painting Academic Exhibition
Qi Enjin, He Jialin, Xu Jun, Niu Kecheng, Lin Rongsheng, Sheng Shouyong, Man Weiqi, Fan Yang, Wang Yuguo, Lu Yushun, Xie Zongjun
 
Sep, 2013 Beauty Nourishes Soul
Yu Huiwen
 
Sep, 2013 Song of Black Land—Northeast China Oil Painting Exhibition
 
Sep, 2013 Foreign Land•Trace To The Source
Chen Jinrong
 
Sep, 2013 During His 40--year Work In Tibet
Han Shuli
 
Sep, 2013 Greatest Way is the Simplest Way
Wang Chunxin
 
Sep, 2013 The First “Three-Famous” Project Calligraphy Exhibition
 
Sep, 2013 Water-colored Natural Scenery: Exhibition On WatercolorLandscape Painting of NAMOC’s Collection
 
Sep, 2013 Beijing Show Of Excellent Works
Tianjin Nirenzhang
 
Sep, 2013 Behind the Easel
Dai Pingjun
 
Sep, 2013 Know A Little Or More
Lu Fusheng
 
Sep, 2013 Originating from Heaven —Digital Sculpture Exhibition
Wang Kaifang
 
Sep, 2013 Beauty of Life
Zhou Bo
 
Sep, 2013 Calligraphy and Painting Exhibition
Huang Yongchuan
 
Sep, 2013 Rationalized Vision
Xia Funing
 
Sep, 2013 Literary Talent And Moral Integrity-The 60th Anniversary Of Cao Chunsheng’s Art Career
Cao Chunsheng
 
Sep, 2013 Darkness Visible——Chinese and American Group Show
 
Sep, 2013 Keliya People Living in Daliyabuyi
Chen Yaqiang
 
Sep, 2013 Fusion of East & West—The World Tour Exhibition
Lin Xiangxiong
 
Aug, 2013 Water of the Yellow River Drops from the Sky
Xu Huijun
 
Aug, 2013 Investigate Things To Extend Knowledge -Contemporary Statements Of Chinese Meticulous Painting 2013
Hang Gaohui, Xu Hualing, Jiang Jian, Zhang Jian, Cui Jin, Lei Miao, Lv Peng, Gao Qian, Zhang Qing, Jin Sha, Zhu Wei, Chen Zi
 
Aug, 2013 Sound of Nature—Landscape Oil Painting Invitational Exhibition 2013
Pang Jun, Li Tianxiang, Zhang Wenxin, Zhao Youping
 
Aug, 2013 Art Exhibition
Xu Xi
 
Aug, 2013 Calligraphy Works
Wang Houxiang
 
Aug, 2013 Interactive Perspectives——Contemporary Art Exhibition Across the Taiwan Straits 2013
 
Aug, 2013 Calligraphy and Painting Exhibition of 60th Anniversary of Ma Quan’s Art Career
Ma Quan
 
Aug, 2013 Academic Analysis Show on Two History Paintings
Hou Yimin
 
Aug, 2013 “Calligraphy River” China Calligraphy City •Wuhai Calligraphy Art Photography Exhibition
 
Aug, 2013 The 68th anniversary of victory of the war of Resistance——Yang Yao’s Landscape Paintings of Sites of War of Resistance
Yang Yao
 
Aug, 2013 Valuable Courage to Innovate-The First Art Exhibition of Li Keran Painting Academy
 
Aug, 2013 The Republic never forgets----Yang Hongguang·Portraits of separated WWII veterans in Pingjiang, Hunan Province
Yang Hongguang
 
Aug, 2013 Iron Pens like Rafters——Retrospective Exhibition of Prints
Luo Yingqiu
 
Aug, 2013 Bright Future-The 60th Anniversary Retrospective Exhibition
Jin Hongjun
 
Aug, 2013 Mind Landscape
Fan Miao
 
Jul, 2013 Brush and Ink Inheritance- National Art Museum of China Contemporary Calligraphy Exhibition
 
Jul, 2013 Vast and Romantic- Lacquer Painting And Chinese Painting Exhibition
Chen Wencan
 
Jul, 2013 Viewing A Floating World
Pang Maokun
 
Jul, 2013 So Fast, A Thousand Li—Renzhong Chinese Painting Exhibition
Ren Zhong
 
Jul, 2013 Photography Exhibition
You Guanglin
 
Jul, 2013 “Beautiful Mount Tianshan” Xingjiang Chinese Painting National Tour Exhibition
 
Jul, 2013 The Selection Exhibition of Ludwigs Donated International Works
 
May, 2013 Keep up with the Times——The 50th Anniversary Holdings Exhibition of National Art Museum of China
 
Apr, 2013 Uncovering LIULI in this Mortal World
Yang Huishan, ZHANG Yi
 
Apr, 2013 From Picasso to Barcel——Spanish Sculpture of the 20th Century
 
Apr, 2013 A Embrace of Plain Nature
qin xuanfu
 
Apr, 2013 The Wing occurs, the cloud flies
Bai Lang
 
Apr, 2013 Transposition: Motion is Action---An International Media Art Exhibition
 
Apr, 2013 Chinese Railway Establishment and Great Way Culture---The 16th Great Way Painting Exhibition
 
Apr, 2013 Ink Dancing in China
Chen Yuxian
 
Apr, 2013 Life Whispers
Zhang Jiangzhou
 
Apr, 2013 “Wash Painting New Journey”
Wang Qi
 
Apr, 2013 Washing Painting New Dimension—2013 Critics Nomination Exhibition
Shao Ge, Li Huasheng, Li Jing, Shen Qin, Liu Qinghe, Liang Shuan, Nan Xi, Li Xiaoxuan, WU YI, Zhang Yu
 
Apr, 2013 Majestic Island - The Development of Modern Art in Taiwan (1911-2011)
Dai-Ch'ien Chang, Chun-Pi Huang, Hsin-Yu Pu
 
Mar, 2013 Current Works
He Jia’an
 
Mar, 2013 Against Jiang Nan Region
Fang Jun
 
Mar, 2013 Civilian Epic and Plump Portrait
Xu Hongfei
 
Mar, 2013 Follow the Ancient But New
Tian Weiqian
 
Mar, 2013 Tao Imitates the Nature
Liang Rujie
 
Mar, 2013 Excellent masters Creation
Tong Naishou
 
Mar, 2013 Oil Paint Exhibition
Dai Dudu
 
Mar, 2013 Three souls in one hearts
Yu Xining
 
Mar, 2013 Three’s Company
Zhang Kerang, Guan Weixing, Zhang Xiang
 
Mar, 2013 Yunnan, a Colorful Wonderland----Exhibition of Fine Arts Works
 
Mar, 2013 20th china’s art road - Studying in the Soviet Union
 
Mar, 2013 Entertainment stays at ease
Wang Yunxiang
 
Mar, 2013 Introspection
Fadiah Tahiri
 
Mar, 2013 Paint again and abstract together---Chinese famous oil painters Sketches research exhibition
Xin Dongwang, Hong Ling, Dai Shihe, Ding Yilin
 
Jan, 2013 Calligraphy Inheriting--New Year Couplet Calligraphy Exhibition of National Art Museum of China
 
Jan, 2013 Selected Masterpieces from Ten Art Museums in China
 
Jan, 2013 Image of the Present Progressive China- Photography Show to Celebrate The Convening Of the 18th National Congress Of The Communist Party Of China
 
Jan, 2013 Image of Fushun-Exhibition on Ecellent Work Of Arts of Fushun
 
Jan, 2013 from Expressionism to Pop Art
Werner Berg
 
2012
Dec, 2012 “World of Colors”
Chen Xiao
 
Dec, 2012 Truth Defined by Nature
Lin Mao, Xu Xiaodong
 
Dec, 2012 Chinese Paintings
Zhao Zilin
 
Dec, 2012 Spirituality—— Eco-photography Exhibition
Yang Xiaoning
 
Dec, 2012 A Long Way Journey with Fruitful Arts
Zhang Yangxi
 
Dec, 2012 The Poet of Landscape
Zhao Hongfu
 
Dec, 2012 Watercolor Works Exhibition
Li Xiaocheng
 
Dec, 2012 Images and Words: Since Margret Era
 
Dec, 2012 The Second Plastic Art Exhibition for Newcomer Artists of 2012
 
Dec, 2012 Narrating of Heilongjiang With Pictures ---A Special Exhibition of 50 Years' of Wood Engraving Collections in Heilongjiang Art Museum
 
Dec, 2012 A Line
Tan Ping
 
Dec, 2012 Floating Fragrance upon Snowy World
Zhao Meisheng
 
Dec, 2012 Heavy Colored Drawing Exhibition
Talin Tuoya
 
Dec, 2012 Melting Image into Conception
Li Jiangfeng
 
Nov, 2012 Home
Huang Gesheng
 
Nov, 2012 Beijing Image —— Beauty of Fangshan
 
Nov, 2012 Painting of Shanyue —— art exhibition celebrating 100th anniversary of Guan Shanyue’s birth
Guan Shanyue
 
Nov, 2012 Ink Wash Paintings
Yan Keqin
 
Nov, 2012 Shadow
Zhang Feng
 
Nov, 2012 The Exhibition of Venezuelan Contemporary Paintings
 
Nov, 2012 Moving Change —— exhibition of Australian contemporary image
 
Nov, 2012 Substantial and Simple Beauty —— exhibition of centennial art works of teachers and students of Nanjing University of the Arts
 
Nov, 2012 Search All Marvellous Peaks —— Exhibition of landscape paintings of the 20th century collected in National Art Museum of China
 
Oct, 2012 Vast grassland —— Chinese art works exhibition
 
Oct, 2012 2012 China Oil Painting Exhibition
 
Sep, 2012 The 5th China Beijing International Art Biennale
 
Sep, 2012 Exhibition of Chinese paintings
Li Xiang
 
Sep, 2012 Earth —— Exhibition of Oil Paintings
Gao Hong
 
Sep, 2012 Oriental Feelings——Exhibition of Oil Paintings
Yang Chengguo
 
Sep, 2012 Water Source & Rising Cloud——Exhibition of Art Works
Du Dakai
 
Sep, 2012 Exhibition of Oil Paintings of a 70-year-old
Zhang Songnan
 
Sep, 2012 Research Exhibition of National Research Center for Modern Art
 
Sep, 2012 God of Universe——New Humanity
Lu Yushun
 
Sep, 2012 Ink Feelings——Art Exhibition of Landscape Paintings
Ding Guanjia
 
Sep, 2012 Earth · Unexpected——Exhibition of Oil Paintings
Yu Huijian
 
Sep, 2012 Starting from Modern ——15 Expressions of 15 Artists
Jiang Congyi, Zhang Fangbai, Liu Gang, Xia Junna, Shen Ling, Ma Lu, Meng Luding, Yin Qi, Chen Xi, Wang Yan, Li Yanxiu, Zhang Yongxu, Sun Yuan, Wang Yuping, Han Zhongren
 
Aug, 2012 Paintings of Black Soil
 
Aug, 2012 Art Exhibition
Liu Guohui
 
Aug, 2012 Retrospective Exhibition
Wang Huaiqi
 
Aug, 2012 Dwelling in the Fuchun Mountains —— Official Script Exhibition
Yang Xiaojun
 
Aug, 2012 Fragrance of Youth —— Exhibition of Calligraphy and Painting Works of Young Workers of National Cultural System
 
Aug, 2012 Sharp Seal Cutting —— Woodcut Exhibition
Sun Changfei
 
Aug, 2012 Loneliness Fruit —— Chinese Ink-figure-painting Exhibition
Liu Zhenxia
 
Aug, 2012 The Rainbow of Love
 
Aug, 2012 Centennial Xiongcai——Art Retrospective
Li Xiongcai
 
Aug, 2012 Chinese Calligraphy Art
You Zhonghui
 
Aug, 2012 Local Dialect
Li Xiangming
 
Aug, 2012 Real self —— Centennial Painting Exhibition
Sun Zhongwei
 
Aug, 2012 Figure-painting Exhibition
Sun Hao
 
Jul, 2012 National Exhibition of Artistic Works in Celebration of 85th Anniversary of the Chinese People's Liberation Army (PLA), i.e. the 12th Exhibition of Artistic Works of the Whole Army
 
Jul, 2012 Truly Great Men in History —— Exhibition of Paintings
Wang Weizheng
 
Jul, 2012 ‘Creative City • London Art Exhibition 2012’, i.e. ‘Olympic Fine Arts 2012 (London) • Invited Exhibition in Beijing’
 
Jul, 2012 Concept Transcendence —— New Claborate-style Painting Document Exhibition in 2012
Qin Ai, Hang Chunhui, Xu Hualing, Zhang Jian, Cui Jin, Jiang Ji’an, Hao Liang, Chen Lin, Lei Miao, Gao Qian, Zheng Qingyu, Jin Sha, Peng Wei, Xiao Xu, Yang Yu
 
Jul, 2012 Home of Ink Wash Paintings —— Exhibition of Ink Wash Paintings
Li Xiaoke
 
Jul, 2012 Attachment to White Birch Forest —— Joint Exhibition of Artists Studying in Russia after 1990
 
Jul, 2012 From Malewich to Kandinsky —— CONSTRUCTIVISM IN EUROPE
Otto Freundlich, Wassily Kandinsky, Kasimir Malevich, Laszlo Moholy-Nagy, Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin
 
Jul, 2012 The First Exhibition of Chinese Architecture Photographs
 
Jun, 2012 Calligraphy Exhibition
Chen Fenwu
 
Jun, 2012 Calligraphy Exhibition
Han Weiguo
 
Jun, 2012 Recreation of Tang Style —— Exhibition of Chinese Paintings
Tang Yongli
 
Jun, 2012 2012 Chinese Oil Painting Biennale —— In Time
 
Jun, 2012 Best Painting —— Exhibition of Oil Paintings of Chinese Youth
 
May, 2012 Outstanding Talents (Treasure) from “Toys” —— Exhibition of Fine Folk Toys Holding by National Art Museum of China
 
May, 2012 Oil Painting Art Exhibition
Han Jingsheng
 
May, 2012 Walking from Yan’an —— Art Exhibition to Commemorate the 70th Anniversary of the Publishing of Comrade Mao Zedong’s "Talks at the Yan'an Forum on Art and Literature"
 
May, 2012 Art Inscription
Liu Xilin
 
May, 2012 Perfection in a Heart of Poem
Song Huimin
 
May, 2012 Poem · Calligraphy
Feng Qiyong
 
May, 2012 The 2nd Invitation Exhibition of Comic Strip on Easel · Illustration
 
May, 2012 A Czech Modern Recluse
Bohuslav Reynek
 
Apr, 2012 Calligraphy Exhibition
Lian Shihe
 
Apr, 2012 Shandong Eulogy —— Shandong Chinese Landscape Paintings Exhibition
 
Apr, 2012 Earthly Love of Chinese Paintings
Feng Yuan
 
Apr, 2012 Exploration of Ink Language —— Joint Exhibition of Four Professors of Hebei University
Yuan Hui, Yang Tianwen, Yang Wenhui, Li Yanbin
 
Apr, 2012 Colorless Big Color —— 2012 Painting Exhibition
Zhou Xiwei
 
Apr, 2012 Boundless momentum· Landscape Painting Exhibition
Xu Qinsong
 
Apr, 2012 Oil Painting Exhibition
Kong Boji
 
Apr, 2012 Paintings of Ming and Qing Dynasties
 
Apr, 2012 Visible Poems· The 2nd Exhibition of Chinese Oil Paintings from Nature
 
Apr, 2012 2012 Exhibition of New Realistic Oil Paintings
 
Apr, 2012 Tianshan Spirit —— Artistic Works Exhibition
Hazi·Emeti
 
Apr, 2012 Pneuma, Enlightment, Harmonious —— Sculpture Exhibition
Zhao Chengmin
 
Apr, 2012 Art Exhibition
Yang Yimo
 
Mar, 2012 Scenery Foreever —— Exhibition of Oil Paintings
Huang Laiduo
 
Mar, 2012 No End for Art —— Art Exhibition
Chen Dayu
 
Mar, 2012 60 th Anniversary of Calligraphy —— World of Dairaku Kasetsu
Dairaku Kasetsu
 
Mar, 2012 Exhibition of Traditional Chinese Paintings
Zhang Baozhu
 
Mar, 2012 Art Exhibition
Wang Xia
 
Mar, 2012 We —— Microfinance Photography Exhibition
 
Mar, 2012 Exhibition of Traditional Chinese Paintings
Liu Aben
 
Mar, 2012 Art Exhibition
Wang Hanshan
 
Mar, 2012 20 Years of Nurturing by Mountains and Rivers —— Collection Exhibition of Art Works from Sichuan Fine Arts Institute and Mountain Art Culture and Education Foundation
Chen Anjian, Zhou Chunya, Cheng Conglin, He Duoling, Zhang Xiaogang, Zhu Yiyong, Du Yongqiao, Luo Zhongli
 
Mar, 2012 Beauty of Great Master
Wang Jianan, Cai Xiaoli
 
Mar, 2012 Wonderful Xinjiang —— Exhibition of Xinjing Art Works
 
Mar, 2012 Dream Vist to Dongting Lack
Zhao Jianqiu
 
Mar, 2012 Ceiba·Lingnan Style
Chen Yongqiang
 
Mar, 2012 Calligraphy Exhibition
Liu Guangyun
 
Mar, 2012 Special Exhibition of Prints
Li Qun
 
Jan, 2012 Special Exhibition of Masterpieces in Chinese Ancient Painting Donated by Deng Tuo
 
Jan, 2012 City · Countryside —— Nomination Exhibition on Chinese Paintings of National Art Museum of China (2012)
 
2011
Dec, 2011 Exhibition
Li Pingfan
 
Dec, 2011 Beyond the Tradition —— Modern Chinese Painter Exhibition
Qi Baishi, Huang Binhong, Ren Bonian, Li Keran, Pan Tianshou, Jiang Zhaohe
 
Dec, 2011 China Central Academy of Fine Arts Undergraduate Course of Oil Painting Exhibition
 
Dec, 2011 Collection Exhibition of Engraving in National Art Museum of China
Yan Han
 
Dec, 2011 Pepper Desire —— Glimpse of 30 Years of Sichuan Photography
 
Dec, 2011 The Tenth National Exhibition of Calligraphy and Seal Cutting
 
Dec, 2011 Review of Khotan
Zoranmu Jassen
 
Dec, 2011 Humanistic • Beijing —— Chinese Portraits Painting Exhibition
 
Dec, 2011 The aesthetic education ! The most basic level —— the Works Exhibition of National Primary and Secondary School Art Teachers
 
Dec, 2011 The Seventh Anniversary of Chinese Realist Painting Exhibition
 
Dec, 2011 Flowers and birds painting
Hao Bangyi
 
Dec, 2011 Mobile Reality
Xue Baoxia
 
Dec, 2011 Suoxian —— 2011
Zhu Jianhui
 
Dec, 2011 Traditional Chinese Painting Exhibition to Celebrate the 55th Anniversary of The Central Institute of Socialism
Wang Zhongnian
 
Dec, 2011 Calligraphy Exhibition
Wang Qian
 
Dec, 2011 The First "Art Phoenix" Painting Exhibition of Contemporary Youth
 
Dec, 2011 The Fourth Youth Arts Painting Exhibition
 
Nov, 2011 Image and Expression —— Fine Arts Painting Exhibition of Wuhan Arts Institute
 
Nov, 2011 North and South of Mount Tianshan —— Chinese Arts Painting Exhibition
 
Nov, 2011 Modern Ceramic Arts Review
Zhou Guozhe
 
Nov, 2011 Dialogue of French Design Pioneer and Artists
 
Oct, 2011 Arts Painting Exhibition
Zhou Lingzhao
 
Oct, 2011 Signal • Faraway
Liang Yu
 
Oct, 2011 Painting with Ten Fingers
Liu Bojun
 
Oct, 2011 Retired and Quiet World
Zhao Xiaohai
 
Oct, 2011 Tracing·Reappearance
Zheng Xinquan
 
Oct, 2011 Warrior Image
He Duoling
 
Oct, 2011 From Sezession to Expressionnisme
Willy Eisenschitz
 
Oct, 2011 Commemoration of the Revolution of 1911 —— Century China’s Oil Painting Exhibition—Sketch and Oil Painting Exhibition on Sun Yat-sen’s life
 
Oct, 2011 China’s Memory —— Comprehensive Fine Arts Works Exhibition for 100th Anniversary of the Revolution of 1911
 
Oct, 2011 Century Development·Inspiring Painting —— Arts Painting Exhibition for Centenial Anniversary of the Revolution of 1911
 
Sep, 2011 Commemoration of the Revolution of 1911—Century China’s Oil Painting Exhibition —— Exhibition of Paintings on Century Heroes of the Revolution of 1911
 
Sep, 2011 Gathering Waters into River —— Theme Exhibition for 70th Anniversary of Foundation of Academy of Fine Arts of Fujian Normal University
Li Dongyang, Yun Nantian, Master Hong Yi, Zhou Yigui, Wang Yuan, Lu Zhi, Zhou Zhimian, Shangguan Zhou
 
Sep, 2011 Reading Memory
Zhao Dalu
 
Sep, 2011 Century Charm · Revolution of 1911 —— Exhibition for Centennial Anniversary
Xiao Shufang
 
Sep, 2011 Charming Tibet
 
Sep, 2011 Beijing Image · Beautiful Landscape
 
Sep, 2011 Heart Kingdom
Heng Fu
 
Sep, 2011 Cultural China · Hundred Years after the Revolution of 1911
He Xiangning
 
Sep, 2011 Ink Painting Dimension
Chen Jianhui
 
Sep, 2011 Long Great Wall · Forever-Young China
Liu Songyan
 
Sep, 2011 Body Exploration
Chen Lianfu
 
Sep, 2011 New Stage Oil Painting Exhibition —— Exhibition of Art Literature for 60th Anniversary of Zhao Qing’s Art Experience
Zhao Qing
 
Sep, 2011 New Flavor of South Region of Yangtze River —— Exhibition of Excellent Works Created by the Common of Yinzhou District of Ningbo
 
Sep, 2011 Cradle of Military Brigade Artist —— Exhibition of Teachers’ and Students’ Works of Fine Art Department of People’s Liberation Army Academy of Arts
 
Sep, 2011 Hong Kong Ink Painting
He Baili, Xiong Hai, Lin Hukui, Situ Naizhong, Shen Ping, Wang Qiutong, Lin Tianxing, Wang Wuxie, Huang Xiaokui
 
Sep, 2011 Exhibition of Works of Famous Artists of All Ages of Taihu Painting School
Xu Beihong, Wang Fu, Wu Guandai, Wu Guanzhong, Cheng Ji, Qian Songyan, He Tianjian, Ni Zan
 
Sep, 2011 Exhibition of Landscape Paintings
Ma Jizhong
 
Sep, 2011 2011 Tridimensional Ink Painting
Li Guangming
 
Aug, 2011 Art Exhibition
Lan Tianye
 
Aug, 2011 Ink Picture·Ethnic Culture —— Exhibition of Chinese Traditional Painting
Chen Zhengming
 
Aug, 2011 Wet Land Soul —— Chinese Traditional Landscape Painting Exhibition
Song Shicao
 
Aug, 2011 Observation —— Calligraphy Works Exhibition
Li Xinxiang
 
Aug, 2011 Creation·Communication —— Mainland Traveling Exhibition of Artworks of Academician of Taiwan Academy of Arts
 
Aug, 2011 Calligraphy Works Exhibition
Du Jianmin
 
Aug, 2011 Life·Life —— Chinese Ink Figure Exhibition
Ma Guoqiang
 
Aug, 2011 Modern Chinese Traditional Painting Exhibition
Cai Bing
 
Aug, 2011 Picture·History·Existence —— Artworks Collection Exhibition for 15th Anniversary of Taikang Life Insurance Stock Co., Ltd
 
Aug, 2011 Calligraphy and Artworks Exhibition for Celebrating 60th Anniversary of Foundation of People’s Art Press
 
Aug, 2011 Calligraphy Works Exhibition of Sheng Peng·Celebrations on 60th Anniversary of Foundation of People’s Art Press
 
Aug, 2011 Calligraphy Works Exhibition of Duan Chenggui
 
Aug, 2011 Glary Course·Age Ink Picture —— Liaoning Outstanding Artworks Exhibition
 
Jul, 2011 Life Extension: Media of China 2011 —— Exhibition of Three-Year International New Media Art
 
Jul, 2011 National Calligraphy and Paintings Exhibition for Commemoration of 100th Anniversary of the Revolution of 1911
 
Jul, 2011 Guizhou Visional Art Exhibition
 
Jul, 2011 Bamboo Reports Peace —— Traditional Chinese Painting Exhibition
Liao Hongqiu
 
Jun, 2011 Glary Course · Age Scene —— Art Works to Celebrate the 90th Anniversary of the Foundation of CPC
 
Jun, 2011 Contemporary Art Exhibition of Hungary
 
Jun, 2011 Painting and Calligraphy Exhibition
Yu Jun Jian
 
Jun, 2011 Track of Time
Xu Dong Rong
 
Jun, 2011 Exhibition of Art Works and Photograph Works of Jilin Province
 
Jun, 2011 Be Memorized
Chen Xi
 
Jun, 2011 Flourishing Age and Honorable Rank
Cao Ming Ran
 
Jun, 2011 Exhibition of Works of Han Le Ran’s Collected by NAMOC
Han Le Ran
 
May, 2011 Beautiful Spring scenery
Guo Yicong
 
May, 2011 Bigger than life
Fanyang, Fan Zhibin
 
May, 2011 The Boundless Land Of Sublimity - Dry Ink Painting Exhibition
Mu Jiashan
 
May, 2011 The motherland is in my heart
Zhuang Zedong
 
May, 2011 Chang’an’s spirit —— Works Exhibition of Chinese Paintings Created by Famous Modern Artists in Shaanxi Province
 
May, 2011 Paining Exhibition
Park Dae-sung
 
May, 2011 Dialogue between mind and nature
Liu Jie, He Yunlan
 
May, 2011 Mental journey of calling wisdom
Yin Yanjiang
 
May, 2011 Art Exhibition for Ma Siji’s 30 Years of Initiating Chinese Root Art
 
May, 2011 Calligraphy through all eternities
 
May, 2011 Flower and Bird Painting Exhibition
Cui Zhian
 
May, 2011 Popular seal cutting
Li Lanqing
 
May, 2011 Calligraphy Art Exhibition
Yang Zaichun
 
May, 2011 Respect thoughts and feelings
Li Hongfeng
 
May, 2011 "The Mote"
Hu Mingzhe
 
May, 2011 Chinese Oil Painting Exhibition for Celebrating 90th Anniversary of CCP
 
May, 2011 Centennial Commemoration Exhibition & Donated Works
Ren Shuaiying
 
Apr, 2011 Light from Light
Janet Burchill, Eugene Carchesio, Pak Sheung Chuen, David Haines & Joyce Hinterding, Jennifer McCamley, Archie Moore, Zhang Peili, Wang Peng, Grant Stevens, Josef Strau, Lin Tianmiao, Wang Gong Xin
 
Apr, 2011 Family in Mountains and Rivers
Long Rui
 
Apr, 2011 Southwest Direction —— Art Exhibition of Art College of Southwest University
 
Apr, 2011 The 8th National Hue Art Exhibition & Art Exhibition of Achievements of Chinese New Country Construction
 
Apr, 2011 Art Exhibition
Tie Yang
 
Apr, 2011 Language of Consciousness
Xu Liao Yuan
 
Apr, 2011 Heart Print
Li Huayi
 
Apr, 2011 Eternal lacquer Painting
Quan Long Fu
 
Apr, 2011 Pervasion
Tang Cheng Hua
 
Apr, 2011 Ink Soul at Midnight
Zhou Yi Bo
 
Apr, 2011 Art Exhibition
Jiang Bao Lin
 
Apr, 2011 My Hometown
Huang Xinxia
 
Apr, 2011 The 3rd Photography Exhibition of World’s View of Diplomats
 
Mar, 2011 Artistic Hunan· Hunan Fine Art Exhibition
 
Mar, 2011 Looking back at 80
Liu Guosong
 
Mar, 2011 An Oil Painting Exhibition
Wang Jianguo
 
Mar, 2011 Observe History and Consider Today
Wei Liang
 
Mar, 2011 A Painting Exhibition
Zhang Liguo
 
Mar, 2011 Pure and Noble Spirits —— Art Reviews and Donation Exhibition
Liao Bingxiong
 
Mar, 2011 Vestiges of the Century
Ying Tianqi
 
Mar, 2011 Dual Senses and Dynamic Views
 
Mar, 2011 Widen Your Vision and Open Your Heart
Chen Wenzeng
 
Mar, 2011 Exhibition of Oil Paintings
Wang Shanheng
 
Mar, 2011 Flowery Language with Heart Image
Huanxun
 
Mar, 2011 Love for Pamir
Wen Guozhang
 
Mar, 2011 Pen and Ink versus Lighting Effect
Qu Leilei
 
Mar, 2011 PetroChina Workers Calligraphy and Seal-cutting Exhibition
 
Jan, 2011 Donations from the National Art Museum of China in the past five decades
 
Jan, 2011 Theme Art Exhibition of Chinese Famous Streets with Historical and Cultural Value
 
Jan, 2011 Scenery of Harvest
Xu Zhi Guang
 
Jan, 2011 Exhibition of Cultural Industry Research in the Rural Areas of Shandong Province
 
Jan, 2011 Exhibition of International Works of Art Donated by Ludwig Couple
 
Jan, 2011 Calligraphy exhibition
Zhao Yu Han
 
Jan, 2011 Freehand Brushwork Landscape Painting Works Exhibition
Chen Zuo Ding
 
Jan, 2011 Mood —— Printmaking Art Exhibition
Zhang Gui Lin
 
2010
Dec, 2010 Five Elements·Five Colors —— the exhibition of new fine brushworks
Piao Chunzi
 
Dec, 2010 The Bird’s View of Shanghai —— the exhibition of photographs
Deke Erh
 
Dec, 2010 The Mental Imagery of the Age —— the 2nd exhibition of the Institute of Chinese painting of the Chinese Academy of Arts
 
Dec, 2010 Three in Company —— the "Deep Love for Painting" exhibition
Shao Fan, Shao Fei, Shao Jingkun
 
Dec, 2010 Taste Satisfaction and HappinessⅢ —— the exhibition of Abstract Paintings
Zhao Li
 
Dec, 2010 As Time Goes By
Cai Jimin
 
Dec, 2010 Mountains and Sea —— the art exhibition of Lijiang Painting School Entering Fangchenggang City
 
Dec, 2010 The 15th Exhibition of Road Painting Works —— CRC and the life of road building
 
Dec, 2010 The exhibition of expressive birds and flowers paintings
Shang Tao
 
Dec, 2010 li chevalier solo exhibition
Li Chevalier
 
Dec, 2010 li chevalier solo exhibition
Li Chevalier
 
Dec, 2010 Return to the sketch —— 2010 Exhibition of Chinese Oil Painting
 
Dec, 2010 The companion of beauty in life —— the exhibition of calligraphic works
Yang Xin
 
Dec, 2010 The Poetic Orient
Shi Lan
 
Dec, 2010 The principle is rooted in daily use —— 2010 International Exhibition of Lacquer Art
 
Dec, 2010 Fee Wa Hill
chen ping
 
Nov, 2010 Oil Painting Exhibition of Ukraine Painter
Mykhailo Guida
 
Nov, 2010 Calligraphy Exhibition of Shen Peng's Topics Class of China National Academy of Painting
 
Nov, 2010 The Sky Is high and the Clouds are Pale —— Review Exhibition to Commemorate the 100th Anniversary of Song Buyun
Song Buyun
 
Nov, 2010 Cubist Times —— Telefónica Collection Exhibition
 
Nov, 2010 Art Exhibition for 30th Anniversary of Establishment of Beijing Federation of Literary and Art Circle
 
Nov, 2010 Oil Painting and Contemporary Society ——Chinese Oil Painting Exhibition
 
Nov, 2010 Jiangyin Art Exhibition
 
Nov, 2010 Exploration and Stick —— Art Exhibition for 30th Anniversary of Establishment of Chengdu Art Academy
 
Oct, 2010 Spirit of Mountains and Water —— Exhibition of Traditional Chinese Landscape Paintings
Hong Chao
 
Oct, 2010 China Artists Association, National Art Museum of China
Myeung-Ro Youn
 
Oct, 2010 Landscape Painting Exhibition
Daoping ZHU
 
Oct, 2010 Ice Light and Snow Shadow —— Photo Exhibition
Lang Lixing
 
Oct, 2010 Art Exhibition of Qingdao Fine Art Academy
Sun Chunlong, Fan Guoqiang, Chu Jian, Dai Shujuan, Wang Wei, Song Wenjing, Zeng Xianguo, Yu Xiaojun, Li Yanzhi, WANG ZHIDONG, He Zhongxiang
 
Oct, 2010 Exhibition of Shenzhen 30-year Cultural Art since Reform and Opening up
Group Show
 
Oct, 2010 American Contemporary Printing Exhibition
Group Show
 
Oct, 2010 Line by Line —— Figure Painting Exhibition
Zengxian FANG
 
Oct, 2010 Greenfields·The Impression of the Sea
Mengfang DING
 
Oct, 2010 Art Exhibition
Zhang Jianzhong
 
Oct, 2010 Charm of Clay —— Exhibition of Color Modeling Donations
Naiying ZHANG
 
Sep, 2010 4th Beijing International Art Biennale, 2010
 
Sep, 2010 Ecology and Homeland —— 2010·The Fourth Beijing International Art Biennale
Group Show
 
Sep, 2010 Favored Famous Historic Literature
Yang Jichuan
 
Sep, 2010 Road of Futurism
Group Show
 
Sep, 2010 National Art Museum of China Collected Contemporary Artists Fan Art Exhibition
Group Show
 
Sep, 2010 Pottery Figures Art Exhibition
Huang Songjian
 
Sep, 2010 Still Elegant
Wang Tie-cheng
 
Sep, 2010 Century Fable
Liu Yaming
 
Sep, 2010 History and Reminiscence
Cai Liang
 
Sep, 2010 Like Walk and Dance —— Works Exhibition of Contemporary China
Running Script Masters
 
Aug, 2010 Naturally-Solo Exhibition
Xuesong
 
Aug, 2010 Victory Belongs to the People —— Arts Exhibition in Honor of the 60th Anniversary of Victory in Chinese People’s Anti-Japanese War
Group Show
 
Aug, 2010 Attention in the West of China Always - Exhibition of Chinese Paintings
Li Baofeng
 
Aug, 2010 Construction Dimension —— 2010 Chinese Contemporary Art Invitation Exhibition
Group Show
 
Aug, 2010 Art Exhibition of Dai Wei
Dai Wei
 
Aug, 2010 Reflections of the Mind-an Exhibition of Recent Oil Paintings
Ye Jian Qing
 
Aug, 2010 Beautiful Haixi —— Fujian Provincial Contemporary Art Exhibition (Jin Jing)
Group Show
 
Jul, 2010 Love China - Voluntary Service Action Aiming to Subsidize Millions of Empty Nesters
Group Show
 
Jul, 2010 Living World Series Sculpture Exhibition
Ju Ming
 
Jul, 2010 The Art Work Exhibition of Mr. Zhou Shunkai
Zhou Shunkai
 
Jul, 2010 Foregrounding the Cloud as Artistic Imagery
Zhong Zhangfa
 
Jul, 2010 Calligraphic Bearing of Poyang —— Calligraphy
Huang Side, Zhang Jianrui and Cao Yuansheng
 
Jul, 2010 Picturesque Yunnan, Charming Chuxiong art exhibition- Exhibition of Chinese Paintings
Shu Jianxin
 
Jul, 2010 Worthy Painting —— Special Exhibition for Commemoration
Wu Guanzhong
 
Jun, 2010 Charm of South Wind
Mo Jianwen, Yan Min, Yan Xiaoping
 
Jun, 2010 Special Exhibition for Chen Liyan′s Chinese Painting
Chen Liyan
 
Jun, 2010 Chinese Painting Exhibition
Xu Peichen
 
Jun, 2010 Calligraphy Exhibition of Chi Jingjie
Chi Jingjie
 
Jun, 2010 Love for the Homeland
Yan Juntai, Xu Wantian
 
Jun, 2010 Oil Painting Exhibition of Yuli-Kaliuta
Yuli-Kaliuta
 
Jun, 2010 Ancient Hongjiang Town
Ouyang Xingkai
 
Jun, 2010 Symbiotic Pluralism —— Exhibition of Art Works Recently Collected by National Art Museum of China (2)
Group Show
 
Jun, 2010 Aboriginal Art from Australia’s Deserts
Group Show
 
Jun, 2010 Shadow Puppetry —— Exhibition for the Shadow Play Art Collection of NAMOC
Group Show
 
May, 2010 New Sensitivity —— Sculpture Exhibition of the Czech Republic from 1960s to 1980s
Group Show
 
May, 2010 Pursuit · Innovation :Art Retrospective Exhibition
Lai Shaoqi
 
May, 2010 The State of Things, Brussels/Beijing
Group Show
 
Apr, 2010 The Bravura Of Changing Life
Zhang Hai
 
Apr, 2010 The 1st “Comic Strip on Shelf” Invitation Exhibition
Group Show
 
Apr, 2010 A Style of Integrating Ancient Charm with Fresh Mode
Wang Qinsheng
 
Apr, 2010 Landscape Oil Paintings Exhibition
Guo Xiaoguang
 
Apr, 2010 Endless Sailing III
Vangelis Rinas
 
Apr, 2010 Humanity and Love
Li Zijian
 
Apr, 2010 20 Artists’ Chinese Claborate-style Painting Works Exhibition
Su Baijun, Liu Dawei, Qi Enjin, Jia Guangjian, Cheng Jian, Yu Jigao, Du Jun, Niu Kecheng, Liu Quanyi, Lin Rongsheng, Wang Tiansheng, Yu Wenjiang, Mo Xiaosong, Liu Xinhua, Tang Xiuling, Song Yanjun, Zhou Yansheng, Lu Yushun, Nima Zeren, Li Zhengzheng
 
Apr, 2010 Calligraphy Has Rule
Sun Xiaoyun
 
Apr, 2010 The Promise of the Invisible —— Abstract Paintings from 15 Artists
Group Show
 
Mar, 2010 Women's Rooms: Exhibition of Art Works by Finnish Women Artists from 1870-1990
 
Mar, 2010 FAN SHAO HUA
Fan Shao Hua
 
2009
Dec, 2009 The Eleventh National Exhibition of Fine Arts
Group Show
 
Dec, 2009 Excellent Works Exhibition for 50th Anniversary of Department of Fine Arts of Minzu University of China
 
Dec, 2009 Retrospect on the Sixty Years of Art Creation and Education of Yang Zhiguang and Exhibition of Artworks of Yang Zhiguang Fine Arts Center
 
Dec, 2009 Sincere Porcelain: Li Tieying Arts and Crafts Exhibition
 
Dec, 2009 Pursuit of Meaning: A Calligraphy Exhibition by Chen Zhenlian
Chen Zhenlian
 
Dec, 2009 Pursuit of Meaning: A Calligraphy Exhibition by Chen Zhenlian
 
Dec, 2009 Shui Mo Xing Xiang —— Eight ink portrait exhibition of Chinese National Academy of Art
Shui Mo Xing Xiang
 
Dec, 2009 African Connection —— Wang XingJun photography exhibition four African countries
Wang XingJun
 
Dec, 2009 Aspiration on Chinese Ink: Qin Guoren’s Calligraphy Exhibition
Qin Guoren
 
Dec, 2009 Image of Chu Arts-Exhibition of Hubei calligraphy and seal cutting
 
Nov, 2009 Media Art China 2009: Timelapse, A Swiss-China Media Art Exhibition
 
Nov, 2009 The calligraphic works exhibition of Chinese Calligraphy Culture Institute of Capital Normal University
Group Showcalligraphy
 
Nov, 2009 Inspiration from plateau:Chinese fine arts Exhibition
 
Oct, 2009 The 2nd National Art Design Exhibition – Design as Productive Force
 
Oct, 2009 The fifth Anniversary Exhibition of China Realism School
Zhu Chunlin, Shang Ding, Xin Dongwang, He Duoling, Yang Feiyun, Chao Ge, Li Guijun, Wang Hongjian, Leng Jun, Liu Kongxi, Zhang Li, Shi Liang, Long Liyou, Xu Mangyao, Pang Maokun, Wang Qidong, Guo Runwen, Wang Shaolun, Li Shijin, Weng Wei, Xu Weixin, Xia Xing, Yin Xiong, Ai Xuan, Chen Yanning, Zheng Yi, Zhang Yibo, Wang Yuqi, Yuan Zhengyang
 
Oct, 2009 The First China’s Cartoon & Animation Artistic Exhibition
Fang Cheng, Ding Cong, A Da, Zhang Guangyu, Hua Junwu, Wan Laiming, Zhang Leping, Te Wei, Chen Yifei, Feng Zikai
 
Sep, 2009 Works exhibition of the artistic creation project on the national major historical subjects
 
Aug, 2009 Report to the Motherland – Sixty Years of Art in the New China
 
Aug, 2009 Art Exhibition
Huang Junbi
 
Aug, 2009 “Ecological Jiangxi” Natural Sceneries Photo Exhibition For Two People
Mr. Ouyang Ping, Mr. Zhu Yingpei
 
Aug, 2009 Mountains and Rivers Portrait Themselves- 7th Exhibition
Group Show
 
Aug, 2009 Calligraphy Exhibition
Li Mingzhong
 
Jul, 2009 The Spirit of Magnificent River —— Exhibition of Lanzhou Institute of Fine Arts
Group Show
 
Jul, 2009 Celebrating the Brilliance: Painting and Calligraphy Exhibition in Honor of the 60th Anniversary of the People’s Republic of China and CPPCC
Group Show
 
Jul, 2009 Chen Jinzhang's Painting Exhibition
Chen Jinzhang
 
Jul, 2009 Speak˙Describe —— 2009 Cross-Strait Contemporary Art
Group Show
 
2007
Aug, 2007 Zhou Brothers 35 Years of Collaboration
Zhou Brothers
 

Copyright © 2006-2013 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.