Chicago | Los Angeles | Miami | New York | San Francisco | Santa Fe
Amsterdam | Berlin | Brussels | London | Paris | São Paulo | Toronto | China | India | Worldwide
 
Brussels

Extra City

Venue Display
Extra City
Tulpstraat 79
2060 Antwerp
Belgium
Venue Type: Gallery

Neighborhood:
antwerp,
© Photo: Ken Lau
> QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.extracity.org/en/
CONTACT:  
info(at)extracity.org
OPEN HOURS:  
Wed, Fri-Sun 2-7; Thurs 2-8
PHONE:  
+32 (0)3 677 1655
[large map]
DESCRIPTION

Extra City is a platform for the production, presentation and debate of artistic practices. Extra City's international exhibition program focuses on contemporary artistic developments from Belgium and abroad, including historical positions that are of key relevance for today's discourses.

Placed among the larger centers such as those in Amsterdam, Paris, London, Brussels and Cologne, Extra City seeks to address engaged audiences from this transnational region by offering a qualitative and challenging program of exhibitions and related events. Extra City benefits from its unique location and provides an established program complementary to the larger centers in Antwerp and the wider region.

Extra City collaborates with local partners as well as with international institutions, museums and universities, in the development and dissemination of its programs, and provides guest curators and collective initiatives with a platform for the advancement of exemplary projects. Moreover, Extra City offers a forum for independent art initiatives in its Project Room. Extra City is modeled on a 'Kunsthalle' with an exhibition space of 1100 m2 and flexible facilities for its various other activities, such as debates, talks, and screenings. In addition, it increasingly produces publications and online content.

Extra City was founded in 2004 by curator and critic Wim Peeters, and quickly gained an international reputation. It was temporarily situated in the Antwerp harbor area, in a distinctive hangar structure that has since been demolished. In 2006, curator and critic Anselm Franke was appointed artistic director and the institution moved to new premises in Antwerp North, a former industrial space that is gradually being further developed.

Since September 2008 the artist-run organisation NICC has been housed in the same building, with a new exposition space on the other side of the Tulpstraat, connected to Extra City by a bridge. While preserving their individual initiatives and missions, both organisations together provide a dynamic location for contemporary art. in no. 79 Tulpstraat, promoting visual art and culture at a local, national and international level.


Extra City is een platform voor productie, presentatie en artistiek debat. Extra City’s internationaal tentoonstellingsprogramma focust op hedendaagse artistieke ontwikkelingen in België en het buitenland. Binnen haar reflecties over het heden is echter ook een belangrijke plaats weggelegd voor onderzoek naar significante historische posities, die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de beeldvorming van nu.

Gesitueerd binnen een netwerk van grotere kunstencentra in Amsterdam, Parijs, Londen, Brussel en Keulen, spreekt Extra City met een kwalitatief en uitdagend tentoonstellingsprogramma en randprogrammatie een geëngageerd publiek uit de transnationale regio aan. Extra City profiteert hierbij van haar unieke locatie en biedt een programma dat internationaal wordt waargenomen en complementair is aan dat van grotere centra in Antwerpen en omstreken.

Extra City werkt samen met zowel lokale partners als internationale instituties, musea en universiteiten, voor de ontwikkeling en verspreiding van haar programma. Extra City biedt gastcuratoren, collectieven en onafhankelijke kunstinitiatieven een forum in de Project Room ter ondersteuning van uitzonderlijke projecten. Extra City is gemodelleerd naar een ‘kunsthal’ met een tentoonstellingsruimte van 1100 m2 en met flexibele faciliteiten voor haar variabel randprogramma van debatten, lezingen en screenings. In toenemende mate produceert Extra City publicaties en online resources.

Extra City werd in 2004 door de Antwerpse curator en criticus Wim Peeters opgericht en verwierf al snel een internationale reputatie. Het centrum was tijdelijk gesitueerd in de Antwerpse haven, in een opmerkelijke graansilo die ondertussen werd afgebroken. In 2006 werd curator en criticus Anselm Franke benoemd tot artistiek directeur en Extra City verhuisde naar een nieuw pand in Antwerpen Noord, een indrukwekkend industrieel gebouw dat gaandeweg wordt gerenoveerd.

Sinds september 2008 is ook de kunstenaarsorganisatie NICC gehuisvest in hetzelfde gebouw, met een eigen nieuwe expositieruimte aan de overkant van de Tulpstraat, met een brug verbonden met Extra City. Beide organisaties bundelen de krachten en geven samen gewicht aan een dynamische plek voor hedendaagse beeldende kunst. Met behoud van de eigen identiteit en missies, streeft iedereen in de Tulpstraat 79 naar een synergie bij het vervolgen van de gemeenschappelijke doelstelling om (jonge) beeldende kunst en cultuur op lokaal, nationaal en internationaal niveau te promoten.


Copyright © 2006-2013 by ArtSlant, Inc. All images and content remain the © of their rightful owners.