ArtSlant - Recently added http://www.artslant.com/brx/Events/show en-us 40 Lee Kit - S.M.A.K. - May 28th - September 4th <p style="text-align: justify;">In his installations&nbsp;with ready-mades, videos and paintings he does on picnic blankets, kitchen towels, tablecloths, curtains and cardboard, Lee Kit incorporates elements of pop music and language.</p> <p style="text-align: justify;">The art of Lee Kit (1978, Hong Kong, China) opens up a zone between sculpture, painting and object that is both poetic and experienceable in spatial terms; its fragility reflects the artist&rsquo;s youth and life in the hybrid culture midway between Asia and Europe. He incorporates elements of language and pop music into the paintings he does on picnic blankets, kitchen towels, tablecloths, curtains and cardboard, combined with ready-mades and videos. Although his work radiates the atmosphere of everyday domesticity, he also uses it to express his views on social and political situations. These works, in subtle pastel tints, do not speak out loud, but whisper a refined perspicacity. The artist gently criticises the excessive pursuit of efficiency at a time of rapid economic growth. For the S.M.A.K. he is working on an installation comprising past and present work.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">In zijn installaties met readymades, video's en&nbsp;schilderijen op picknickdekens, keukenhanddoeken, tafelkleden, gordijnen en karton, verwerkt Lee Kit elementen uit de popmuziek en de taal.</p> <p style="text-align: justify;">De kunst van Lee Kit (&deg;1978, Hong Kong, China) opent een po&euml;tische en ruimtelijk ervaarbare zone tussen sculptuur, schilderij en object, die in haar fragiliteit de kunstenaars jeugd en leven in de hybride cultuur tussen Azi&euml; en Europa weerspiegelt. In zijn schilderijen op picknickdekens, keukenhanddoeken, tafelkleden, gordijnen en karton, gecombineerd met readymades en video&rsquo;s, verwerkt hij elementen uit de taal en de popmuziek. Hoewel Lee Kits werk de sfeer uitademt van dagelijkse huiselijkheid, drukt hij er zijn visie mee uit op maatschappelijke en politieke situaties. De werken in subtiele pasteltinten spreken niet luid voor zich uit maar fluisteren verfijnde scherpzinnigheid. Op een zachte manier levert de kunstenaar kritiek op het overmatig streven naar effici&euml;ntie in tijden van snelle economische groei. Voor S.M.A.K. ontwikkelt Lee Kit een installatie uit oud en nieuw werk.</p> Fri, 24 Jun 2016 07:51:01 +0000 http://www.artslant.com/brx/Events/list http://www.artslant.com/brx/Events/list