BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN PRODID:iCalendar-Ruby VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

At the end of March\, &\;Foam - Foam's shop annex project spa ce in the Vijzelstraat - will acquire a photo book theme for the next two m onths. Both Dutch photography and work by Dutch graphic designers have a go od international reputation - so it's no surprise that many of the world's best photography books come from the Netherlands. Books &\;Foam will be placing a large selection of these books in the spotlight with spe cial presentations to shed light on the design process\, with installations \, book signing sessions and an exceptional selection of the best recent in ternational photo books. A variety of special events will be held in &\; Foam up until the end of May for Books &\;Foam\, such as the wo rld premiere of the WAITS/CORBIJN '77 - '11 book on 5 May (Anton Corbijn will be present to sign the book)\, the launch of the 'Dumm y Issue' of Foam Magazine and an extraordinary evening on 18 May as part of the Das Magazin Festival.

\n

The realisation of a photo b ook
Visitors will ga in insight into the design process of six photo books. Showing the first id eas and sketches\, email correspondence between photographer and designer\, dummies and test prints provide an associative view into the design proces s. The six publications are extremely diverse and range from the first book by Rinko Kawauchi &\; Hans Gremmen\, and the latest publication by Joha nnes Schwartz &\; Experimental Jetset\, to the new book by Marnix Goosse ns\, designed by Remco van Bladel.

Foam Magazine

In addition\, Foam Magazi ne will be bringing out a 'Dummy Issue' of its magazine with the same theme : so-called dummy publications. Photographers and graphic designers have cr eated a physical design for their unpublished photo books\, and eight of th ese models will also actually be produced. The final eight individual dummi es will be presented in a specially designed box\, a true collector's item. This dummy issue of Foam Magazine will be launched during the opening of < em>Books &\;Foam.

Curated bookshelves

Foam has invited eight Dutch and international experts from the world of photography to provide a 'cura ted bookshelf'\, containing their choices for the five best photo books of 2012. Martin Parr and Alec Soth are two of the eight experts who have contr ibuted to this fascinating selection on the curated bookshelf. The books fr om this selection are available for sale at &\;Foam.

Independent work

A variety of photographic projects and/or works will be presented in the Boo ks &\;Foam space\, all having to do with the world of books. Work by you ng talents such as Peter Puklus and Sara Cwynar will be placed here\, as we ll as work by well-established names. Erik Kessels and Paul Kooiker present a completely unique vision of the photo book in the form of an exceptional display\, titled Terribly Awesome Photobooks. Joerg Colberg\, known for th e well-read photography blog Conscientious\, shows a projection in which he discusses photo books and The One Minutes present a new themed selection o f one-minute videos about books.

\n

New books on offer
The shop offerings at &\;Foam will comprise the best recent photo books: from special limited editions t o whimsical books for a modest budget\, including books published by MACK a nd Dashwood Books. Also on offer is the unique series of seven monographs o f new or previously unpublished work by artists such as Robert Maplethorpe\ , Nikolay Bakharev and Motoyuki Daifu. And it's not only in these books tha t work by well-known photographers can be found - Foam Magazine publishes w ork by both well-known and emerging photographers too.  Also the publicatio n Country of the Rising Sun by Shinji Otani\, winner of the first Unpublished Dummy Award 2012\, will be launched. There's plenty of choice a t &\;Foam for every lover of photography\, book fan or anyone interested in graphic design.

\n
\n

&\;Foam\, de winkel annex projectruimte van Foam aan de Vijzelstraat\, staat vanaf ei nd maart twee maanden lang volledig in het teken van het fotoboek. Zowel Ne derlandse fotografie als het werk van Nederlandse grafisch ontwerpers staan internationaal zeer hoog aangeschreven. Geen wonder dat veel van de beste fotoboeken ter wereld uit Nederland afkomstig zijn. Books &\;Foam zet veel van deze boeken in de 'spotlight' met bijzondere presentaties d ie licht werpen op het ontwerpproces\, met installaties\, signeersessies en een uitzonderlijk aanbod van de beste internationale fotoboeken van dit mo ment. Tot eind mei zijn er in &\;Foam diverse bijzondere evenementen bij Books &\;Foam: zoals de wereldprimeur van het boek WAITS/C ORBIJN `77-`11 op 5 mei (Anton Corbijn signeert)\, de lancering van he t 'dummy issue' van Foam Magazine\, en een speciale avond in het kader van Das Magazin Festival op 18 mei.

\n

Totstandkoming van een fotoboek
Van zes fot oboeken wordt het ontwerpproces inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van eerst e ideeën en schetsen\, e-mail correspondentie tussen fotograaf en ontwerper \, dummy's en testprints\, wordt op associatieve wijze inzicht gegeven in h et ontwerpproces. De zes publicaties zijn zeer divers en variëren van het e erste boek van Rinko Kawauchi &\; Hans Gremmen\, en de laatste publicati e van Johannes Schwartz &\; Experimental Jetset\, tot het nieuwe boek va n Marnix Goossens\, ontworpen door Remco van Bladel.

\n

Foam Magazi ne
Daarnaast brengt Foam Magazine onder hetzelfde thema een 'dummy issue' van het tijdschrift u it. Dit nummer van Foam Magazine staat volledig in het teken van de zogenaa mde dummy's. Fotografen en grafisch ontwerpers maken een fysiek ontwerp van nog te verschijnen fotoboeken\, waarvan er maar liefst acht ook daadwerkel ijk worden geproduceerd. De uiteindelijke acht individuele dummy's worden g epresenteerd in een speciaal ontworpen doos\, een echt 'collector's item'. Dit dummy issue van Foam Magazine wordt tijdens de opening van Books &a mp\;Foam gelanceerd.

\n

Curated bookshelves
Foam heeft acht (inter)nationale desku ndigen uit het fotografieveld gevraagd een 'curated bookshelf' te verzorgen \, met de volgens hen vijf beste fotoboeken van 2012. Martin Parr en Alec S oth zijn twee van de acht deskundigen die hebben bijgedragen aan een intere ssante selectie voor op de 'curated bookshelf'. De mogelijkheid is er om bi j &\;Foam boeken uit deze selectie te kopen.

\n

Autonome werken< /strong>
In de ruimte van Books &\;Foam worden diverse fotografische projecten en/of werken gepresenteerd die te maken hebben met de wereld van boeken. Werk van jonge talenten als Peter Puklus en Sara Cwynar hebben hier een plek\, maar er is ook werk van gerenommeerde namen. Zo presenteren Erik Kessels en Paul Kooik er onder de titel Terribly Awesome Photobooks een geheel eigen vis ie op het fotoboek in de vorm van een uitzonderlijke uitstalling. Joerg Col berg\, bekend van de veelgelezen fotografieblog Conscientious\, to ont een projectie waarin hij fotoboeken bespreekt en The One Minutes presenteert\, een nieuwe thematische selectie van één-minuten video's ov er boeken.

\n

Nieuw boekenaanbod
Verder bestaat het winkelaanbod van &\;Foam uit de beste fotoboeken van dit moment: van bijzondere limited editions tot leuke boeken voor de kleine beurs\, waaronder boeken uitgegeven door MACK en Dash wood books. Zoals de unieke serie van zeven monografieën met nieuw of nog n iet eerder gepubliceerd werk van onder andere Robert Maplethorpe\, Nikolay Bakharev en Motoyuki Daifu. Niet alleen in deze fotoboeken is werk van alom bekende fotografen te vinden\, ook Foam Magazine publiceert werk van beken de en opkomende fotografen. Ook wordtCountry of the Rising Sun van Shinji Otani\, winnaar van de eerste Unpublished Dummy Award 2012\, gelanc eerd. &\;Foam heeft een ruime keus voor iedere fotografieliefhebber\, bo ekenfan of belangstellende in grafisch ontwerp.

DTEND:20130616 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130328 GEO:52.3639761;4.8925496 LOCATION:&Foam\,Vijzelstraat 78 \nAmsterdam\, 1000 CB SEQUENCE:0 SUMMARY:Books &Foam UID:273551 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130510T200000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130510T180000 GEO:52.3639761;4.8925496 LOCATION:&Foam\,Vijzelstraat 78 \nAmsterdam\, 1000 CB SEQUENCE:0 SUMMARY:Books &Foam UID:276280 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

De snelste weg van A naar B is een rechte lijn. Dat geldt zeker voor het traject tussen de Haarlemmerpoort in Amsterdam en de Amsterdamse Poort in Haarlem. De veelheid aan sferen langs deze fascinerende\, kaarsrechte route van nog geen twintig kilometer\, wordt met foto’s\, films\, maquettes en k aartmateriaal geschetst in de ARCAM-expositie ‘Van Poort tot Poort’.

\n

Met deze presentatie en een reeks van activiteiten wordt dit voorjaar getracht samenhang te brengen in het denken over en ontwerpen aan de as Amsterdam-H aarlem.

Tot aan november zullen diverse activiteiten plaatsvinden waarbij wordt ingegaan op de dive rse deelgebieden op de as Haarlem-Amsterdam. De tentoonstelling is tot 1 ju ni te zien bij ARCAM en zal in het najaar verhuizen naar architectuurcentru m ABC in Haarlem\, met wie de manifestatie wordt georganiseerd.

DTEND:20130601 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130416 GEO:52.3714376;4.9126512 LOCATION:ARCAM - Amsterdam Centre for Architecture\,Prins Hendrikkade 600 \ nAmsterdam\, 1011 VX SEQUENCE:0 SUMMARY:Van Poort tot Poort UID:270532 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION: DTEND:20130622 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130412 GEO:52.3765087;4.9245217 LOCATION:Art Affairs\,Veemkade 354 \nAmsterdam\, 1019 HD SEQUENCE:0 SUMMARY:Conceptual Photography \, Laurence Aëgerter\, Dieter Appelt\, John Baldessari\, John Coplans\, John Hilliard\, Katrin Korfmann\, uwe laysiepe n UID:265392 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

In November\, 1948\, the Dane Asger Jorn\, Belgians Joseph Noiret and Ch ristian Dotremont\, and the Dutchmen Karel Appel\, Corneille and Constant a ll signed a declaration they had themselves composed. With it\, the establi shment of Cobra became reality. The six artists spoke out against an intell ectual approach in their new practice of art and on behalf of a simple prin ciple of ‘Doing’. ‘Spontaneous creation’ from the material itself\, as well as working together\, were important objectives. The joy of total freedom and spontaneity had to offer a counterweight to the nightmare of war.

\n

In an attempt to liberate themselves from classical\, bourgeois or otherwise suffocating aesthetics\, as well as moral traditions and pretensions\, the Cobra artists found inspiration in children’s drawings\, prehistoric artefa cts\, non-western artistic expressions\, cartoons and other manifestations of folk culture. Today\, many associate Cobra with spontaneously painted\, highly colourful canvases. It was this spontaneity that was initially so ma ligned\, so that it would be decades before Cobra became anchored in the hi story of European art.

\n

In this presentation created by curator Hilde de Bruijne of the Cobra Museum collection\, including works by Constant\, Asge r Jorn\, Corneille and Karel Appel\, the issue of ‘spontaneous creation’\, which was so crucial for the Cobra artists\, is central. The artists were a ware that ‘creating as spontaneously as a child’ was in fact impossible. Th eir quest for spontaneity was a consciously chosen attitude\, one that can even be seen as a strategy. They were driven to it by their deep desire to establish something new and different in place of the old established order .

\n

\n

In the Beginning Was th e Image
The relation ship between text and image played a role for Cobra from the moment it was founded. There were of course poets among the members. Visual artists made drawings to accompany poems and the poets wrote texts for the visual work. Hugo Claus and especially Lucebert had double talents\, devoted both to poe try and painting. Corneille also wrote both poems and prose.

\n

The need fo r this collaboration and the interest in personal handwriting as a pictoria l element in a composition were particularly strong in Belgium. It was Chri stian Dotremont who came up with the term\, peinture-mots\, and he sometime s created these ‘painting words’ together with Pierre Alechinsky and Asger Jorn.

\n

The unconventional (collaborative) working method and combining te xt with image were perfectly suited to Cobra and evolved in part from the t heories of Asger Jorn\, who had been conscious of the visual and material q ualities of letters and symbols even before he met Christian Dotremont. Bac k in 1944\, Jorn wrote that writing and visual expression were essentially the same thing. He reversed the traditional idea that the story came fi rst \, followed by the image. In Scandinavian mythology and prehistory\, he saw how pictorial motifs had lasted for centuries\, while the stories that acc ompanied them continued to change.

\n
\n

\n

In november 1948 ondertekenden de Deen Asger Jorn\, de Belgen Jos eph Noiret en Christian Dotremont en de Nederlanders Karel Appel\, Corneill e en Constant een door henzelf opgestelde verklaring. De oprichting van Cob ra was daarmee een feit. De zes spraken zich uit tégen een intellectuele be nadering van hun nieuwe kunstpraktijk en vóór het principe van: dóen. Het ‘ spontane scheppen’ vanuit het materiaal\, maar ook het sámen doen waren be langrijke richtpunten. De vreugde van totale vrijheid en spontaniteit moest een tegenwicht bieden aan de nachtmerrie van de oorlog.
In een poging zich te verlossen van de klassiek e\, burgerlijke of anderszins verstikkende esthetische en morele tradities en pretenties liet Cobra zich inspireren door kindertekeningen\, prehistori sche artefacten\, nietwesterse uitingen\, striptekeningen en andere uitinge n uit de volkscultuur. Vandaag de dag wordt Cobra door velen geassocieerd m et spontaan geschilderde en kleurrijke doeken. Juist deze spontaniteit maak te dat Cobra aanvankelijk werd weggehoond en pas een halve eeuw later veran kerd raakte in de Europese kunstgeschiedenis.
In deze collectiepresentatie met werken van Constant\, Asg er Jorn\, Corneille en Karel Appel staat de vraag naar het voor Cobra cruci ale ‘spontane scheppen’ centraal. De kunstenaars waren er zich van bewust d at het ‘zo spontaan creëren als een kind’ in feite onmogelijk was. Hun dran g tot spontaniteit was een bewust gekozen houding\, die zelfs als strategie gezien kan worden. Ze werden ertoe gedreven vanuit het diepe verlangen iet s nieuws in de plaats te stellen van de gevestigde orde.

\n

De relatie tuss en tekst en beeld speelde vanaf de oprichting van Cobra een belangrijke rol . Er waren immers ook dichters lid van de groep. Beeldend kunstenaars maakt en tekeningen bij gedichten en omgekeerd schreven dichters bij beeldend wer k. Hugo Claus en vooral Lucebert hadden een dubbeltalent\, zij wijdden zich aan zowel het dichten als aan het schilderen. Ook Corneille schreef gedich ten en teksten. De behoefte aan deze samenwerkingen en de belangstelling vo or het persoonlijk handschrift als picturaal element in een compositie was vooral sterk in België. Christian Dotremont bedacht de term\; hij realiseer de zogenaamde peinture-mots (schilderij-woorden) met onder meer Pi erre Alechinsky en Asger Jorn. De onconventionele manier van het bijeen bre ngen van tekst en beeld en het (samen)werken paste bij Cobra en kwam mede v oort uit opvattingen van Asger Jorn\, die zich al bewust was van de visuele en materiële kwaliteit van letters en tekens nog voordat hij Christian Dot remont ontmoette. Zo schreef hij in 1944 dat schrijven en beeldende uitinge n in wezen hetzelfde zijn. Hij keerde het traditionele idee dat het verhaal voorafgaat aan het beeld om. In de geschiedenis van de Scandinavische myth ologie en prehistorie zag hij namelijk hoe bepaalde picturale motieven eeuw enlang bewaard waren gebleven\, maar dat de verhalen die erbij hoorden telk ens veranderden.

DTEND:20130526 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130123 GEO:52.3036838;4.8587015 LOCATION:Cobra Museum\,Sandbergplein 1 \nAmsterdam\, 1181 ZX SEQUENCE:0 SUMMARY:Spontaneity: A Chosen Path (Spontaniteit als gekozen weg)\, Asger J orn\, Corneille\, Karel Appel\, Constant UID:259507 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

SNAKE is the biggest solo exhibition to date by the Dutch/Surinamese art ist Michael Tedja (1971). In SNAKE\, Tedja transports us t o a unique universe of pioneering painting. His expressive style reveals it self in many forms of imagery\, associations\, provocative texts and layers \, often derived from popular culture. The approximately 350 selected works \, some of them intimately small and others monumentally large\, include pa intings that incorporate the most wide-ranging objects.

\n
\ n

Het Cobr a Museum voor Moderne Kunst presenteert SNAKE van Michael Tedja (1971 Rotterdam). Michael Tedja toont een selectie uit zijn oeuvre da t in een periode van 10 jaar is ontstaan en meer dan 1500 tekeningen en sch ilderijen op papier en linnen bevat. Tedja’s energie is grenzeloos en zijn visie geslepen. Hij werkt geconcentreerd met materialen\, kleuren en woorde n. De circa 350 voor SNAKE geselecteerde werken zijn soms intiem klein\, so ms van monumentale afmetingen en in de schilderijen zijn vrijwel altijd de meest uiteenlopende objecten verwerkt\, waaronder zelfs een keer een fiets.

\n

Tedja’s geheel eigen universum is de afgelopen 10 jaar tot wasdom gekom en in een loods buiten Amsterdam. Het fictieve karakter SNAKE speelt hierin een centrale rol. SNAKE vertelt een gelaagd verhaal waarin alledaagse zake n hand in hand gaan met geopolitieke en historisch beladen onderwerpen. Ted ja zelf heeft geregeld uitwisselingen over dergelijke onderwerpen op intern etfora\, waar hij zich bijvoorbeeld bezig houdt met het duiden van verbande n tussen op het eerste oog onsamenhangende cijferreeksen - iets dat ook in zijn beeldende werk weer zijn beslag krijgt. Tedja is daarnaast ook schrijv er. Een aantal jaren geleden schreef hij een experimentele roman van waarui t zich zijn fantasierijke beeldenwereld en universum ontvouwt. Kortom: niet s is te klein voor Tedja om er aandacht aan te besteden en niets is te groo t om er een mening over te hebben.

\n

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst b enadert het erfgoed van de Cobrabeweging als een dynamisch geheel om voortd urend opnieuw kritisch te beschouwen en uiteen te zetten. In het Cobra Cont emporary programma wordt hedendaagse kunst getoond waarin de kernwaarden en de geest van Cobra bewust of onbewust zijn te herkennen. Juist hier valt h et universum van de SNAKE op zijn plek.

\n

SNAKE brengt het publiek in aanr aking met Tedja's energie en uitgekristalliseerde denkbeelden. Tedja's gebr uik van beeld en taal binnen hetzelfde beeldvlak\, de betrokkenheid bij de wereld die in zijn werk tot uiting komt\, en de wijze waarop zijn expressio nistisch aandoende beeldtaal gevat is in een strikt en conceptueel denkkade r\, zijn allemaal elementen die binnen de context van het Cobra Museum uits tekend tot hun recht komen. In één van zijn nieuwe series werken kritiseert Tedja bovendien de manier van 'display' en toe-eigening van etnografische objecten in de Westerse culturele wereld. Dit toont\, zeker gezien het "vee lzijdig primitivisme" van de Cobra beweging\, een zekere verwantschap\, en vormt eveneens een scherpzinnig commentaar op hedendaagse discussies.

\n

Ge durende de tentoonstelling zijn er diverse publieke evenementen. Zo zal er onregelmatig een verversing van de tekeningenwand plaatsvinden door conserv ator Hilde de Bruijn en speciale gasten. Michael Tedja zal een middag organ iseren voor poëzie. Voor data\, namen van gasten en speciale entreetijden e n prijzen hou onze facebook pagina in de gaten.

DTEND:20130526 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130202 GEO:52.3036838;4.8587015 LOCATION:Cobra Museum\,Sandbergplein 1 \nAmsterdam\, 1181 ZX SEQUENCE:0 SUMMARY:Snake\, Michael Tedja UID:252799 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130201T193000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130201T173000 GEO:52.3036838;4.8587015 LOCATION:Cobra Museum\,Sandbergplein 1 \nAmsterdam\, 1181 ZX SEQUENCE:0 SUMMARY:Snake\, Michael Tedja UID:252800 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Met de tentoonstelling ‘Armando vs Armando’ laat het Cobra Museum voor M oderne Kunst recent werk van Armando (1929) zien. In zijn atelier\, gevesti gd in een oude kazerne in Postdam\, net buiten Berlijn\, werkt de inmiddels 83-jarige kunstenaar nog iedere dag aan zijn indringende doeken. Met de be zetenheid en de bevlogenheid van een schilder die leeft voor zijn kunst. De tentoonstelling Armando v/s Armando is een vervolg op de presentatie die i n 2006 in het museum plaatsvond. Toen werd de gehele artistieke ontwikkelin g van Armando vanaf 1952 tot en met 2005 belicht. Sinds die tijd heeft de i nmiddels 83-jarige kunstenaar niet stil gezeten.

\n

De titel van de tentoon stelling verwijst naar de manier waarop Armando zich door middel van zijn r ecente werk tot zijn eigen oeuvre en leven verhoudt\, een oeuvre en leven d at uitzonderlijk rijk en omvangrijk is. De schilderijen\, maar ook de gedic hten en andere activiteiten die sinds 1949 aan Armando’s geest en handen zi jn ontsproten\, vormen een referentiekader voor zijn huidige werk.\n

Het w erk van een schilder op leeftijd in zijn algemeenheid roept interessante vr agen op. Wat kenmerkt het latere werk? Spreekt er meer levenservaring uit e n gooit een schilder naarmate de tijd vordert zijn innerlijke remmingen ove rboord? Dat was o.a. bij Karel Appel het geval.
Uit het recente werk van Armando spreekt een bevrijding. De doeken zijn groots en raak met spannende abstracte studies die lijken t e verwijzen naar een mysterieuze en hogere zaken die het leven van alledag overstijgen. Een zelfde alsmaar abstracter wordende beweging zagen we ook b ij de schilder William Turner op latere leeftijd. De kleur is weer doorgebr oken na een zwart/wit/grijze periode. Armando schilderde verschillende kleu rstudies\, een indirecte doorwerking van de Zero periode (jaren 60) waarin Armando vier maal een studie van de kleur blauw maakte.

\n

Cherry Duyns hee ft speciaal voor Armando v/s Armando minutieus genoteerd hoe een schilderij van Armando tot stand komt. Van het type kwast \, de noodzakelijke koffie tot aan de gasten die in en uit het atelier lopen terwijl de schilder stug door schildert. Genoteerd minuut per minuut. Armando is geen mythe. Integen deel\, hij is aards en werkt hard en hij werkt door. Hij laat zich leiden d oor zijn onverwoestbare geest wiens lichaam het soms maar moeilijk bij kan houden.

\n

Op 17 maart vind er een speciale talkshow op zaal plaats met Arm ando en Cherry Duyns. Alleen via de Avro Kunst&\;Cultuur magazine kunt u hiervoor reserveren. De talkshow zal ook live worden gestreamed. Hou onze facebookpagina in de gaten voor updates hieromtrent.

\n

Bij de tentoonstell ing verschijnt een catalogus ontworpen door Mart Warmerdam en is een vervol g op de Armando catalogus die het museum in 2006 presenteerde.

DTEND:20130602 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130310 GEO:52.3036838;4.8587015 LOCATION:Cobra Museum\,Sandbergplein 1 \nAmsterdam\, 1181 ZX SEQUENCE:0 SUMMARY:Armando vs Armando\, Armando UID:266311 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

18 April\, 1936

\n

Business rests for the day. The Tobacc o Baron sits in his parlour.

\n

[A knock at the door]

\n

The A rt Collector has come to call. They swiftly move to the dining room. Not mu ch is said. Both know\, economic matters of grave impor- tance will have to be discussed. But this can wait until after food has been served.

\n

[Another knock]

\n

The Visitor arrives late. Very late. By the time she is led in to the dining room\, the Collector and the Baron have long m oved on to the smoking room. She finds their plates on the table. Each has left a piece of steak behind. Why\, she thinks. These are hard times. Were they not hungry? I am.

\n

--------- ----------------

\n

Bourgeois Leftovers\ , the exhibition of the 2012-2013 de Appel Curatorial Programme\, hosts a g roup of unlikely conversation partners at de Appel arts centre. From 20 Apr il – 16 June (Opening Friday\, 19 April\, 18:00-21:00)\, the exhibition pre sents 32 Dutch genre paintings leftover from the current Van Abbemuseum col lection display\, together with commissions and contributions from contempo rary artists.

\n

Contemporary contributi ons by Ayreen Anastas &\; Rene Gabri\, Ruth Buchanan\, Jota Castro\, Din a Danish\, Lydia Davis\, Judith Deschamps\, Marlene Dumas\, Chris Evans\, W ill Holder\, Jugedamos\, Alison Knowles\, Matthieu Laurette\, Gabriel Leste r\, Daragh Reeves\, Barbara Visser\, and Timmy van Zoelen.

\n

Paintings by Johanna Bauer-Strumpf\, Arnout Colnot\, Lucie van Dam van Isselt\, Jacob Dooyewaard\, Willem Dooyewaard\, Edgar Fer nhout\, Johannes Franken\, Jan Goedhart\, Herman Heijenbrock\, Eduard Karse n\, Conrad Kickert\, Willem Knip\, Ernst Leyden\, Sal Meijer\, Dirk Nijland \, Bart Peizel\, Wim van de Plas\, Coba Ritsema\, Dio Rovers\, Gé Röling\, Wout Schram\, Albert Servaes\, William Henry Singer\, Jan Sluijters\, Walte r Vaes\, Cornelis Vreedenburgh\, Betsy Westendorp-Osieck\, and Matthieu Wie gman.

\n

Curated by Karima Boudou\, Kari Cwynar\, Angela Jerardi\, Srajana Kaikini\, Florencia Portocarrero\, and A lexandra Stock.

\n

A reader related to t he exhibition will be produced with Mousse Publishing and launched in June 2013. A series of public programmes exploring language and value will run t hroughout the exhibition\, including collaborations with the Stedelijk Muse um and the EYE Film Institute.

\n

Each y ear de Appel art centre takes 6 young curators under her wings for an inten sive professional development programme. During a period of approximately e ight months they are offered a dense array of seminars\, workshops\, excurs ions (including a three-week research trip to a destination outside Western Europe)\, practice-related assignments and encounters with artists and art professionals.

\n

Members of the tutori al team are Ann Goldstein (director Stedelijk Museum)\, Charles Esche (dire ctor Van Abbemuseum)\, Jan Verwoert (art critic)\, Barbara Visser (artist) and Liesbeth Bik (artist)\, amongst others. The programme culminates in a f inal project to be curated by the participants. In past years final project s have taken shape as festivals\, radio broadcast\, performance programmes and exhibitions.

\n

The participants of the current year's programme are: Karima Boudou (1987\, France/ Morocco)\, Kari Cwynar (1985\, Canada)\, Angela Jerardi (1979\, United States)\, Sraja na Kaikini (1986\, India)\, Florencia Portocarrero (1981\, Peru) and Alexan dra Stock (1982\, United States).

\n

For more information and dates please visit:www.bourgeoisleftovers.com 
You can follow them in their process on their blog:http://soihavehe ard.tumblr.com/

\n

With special than ks to the Van Abbemuseum.

\n
\n

In de tentoonstelling Bourgeois Leftovers\, samengesteld door de participanten van het Curatorial Programme 2012 - 2013 van de Appel\, worden een aantal ongebruikelijke gesprekspartners in de Appel arts centre verwelkomd. Van 20 april tot 16 juni worden 32 twintigste-eeuwse Nederlandse schilderijen uit de verzameling van het Van Abbemuseum – de zogenaamde ‘leftovers’ die geen onderdeel uitmaken van de vaste collectiepresentatie – gecombineerd met bi jdragen van hedendaagse kunstenaars.

Opening vrijdag 19 april \, 18:00 - 21:00 uur

DTEND:20130616 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130420 GEO:52.3733534;4.9063163 LOCATION:de Appel arts centre\,Prins Hendrikkade 142 \nAmsterdam\, 1011 AT SEQUENCE:0 SUMMARY:Bourgeois Leftovers\, Lydia Davis\, Dina Danish\, Jota Castro\, Rut h Buchanan\, Ayreen Anastas & Rene Gabri\, Judith Deschamps\, Marlene Dumas \, Chris Evans\, Will Holder\, Jugedamos\, Alison Knowles\, Matthieu Lauret te\, Gabriel Lester\, Daragh Reeves\, Barbara Visser\, Timmy van Zoelen UID:266831 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130419T210000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130419T180000 GEO:52.3733534;4.9063163 LOCATION:de Appel arts centre\,Prins Hendrikkade 142 \nAmsterdam\, 1011 AT SEQUENCE:0 SUMMARY:Bourgeois Leftovers\, Ruth Buchanan\, Jota Castro\, Dina Danish\, L ydia Davis\, Judith Deschamps\, Marlene Dumas\, Chris Evans\, Ayreen Anasta s & Rene Gabri\, Will Holder\, Jugedamos\, Alison Knowles\, Matthieu Lauret te\, Gabriel Lester\, Daragh Reeves\, Timmy van Zoelen\, Barbara Visser UID:266832 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

From 9 March until 26 May 2013 D e Hallen Haarlem presents a solo exhibition by Keith Edmier. This will be the American sculptor’s first museum exhibition in the Neth erlands\, providing an overview of his sculptures\, photographs and drawing s from the mid 1980’s onwards. It will be the first time that these works\, primarily from Dutch collections\, will be shown together next to speciall y commissioned sculptures\, inspired by the 17th-century Dutch tulip mania and the Vleeshal’s renaissance architecture.

\n

After a short-lived career as a Hollywood special effects designer Keith Edmier (Chicago\, 1967 ) moved to New York in 1990 to develop himself as an artist. He collaborate d with artists like Matthew Barney and Jeff Koons. A distinctive feature in his oeuvre is the combination of personal events with significant events f rom American history. In his sculptures the artist refers to penetrating co ntingencies\, like the murders on JFK and John Lennon. He plays with the au ra of popular icons\, like Evel Knievel\, Farrah Fawcett and Janis Joplin. Furthermore he creates botanical works: for instance orchids and sunflowers that refer to life\, death and sexuality. Edmier’s exhibition in De Hallen Haarlem consists of his own sculptures\, photographs and drawings from the mid 1980’s onwards combined with several 17th-century works.

\n

\n
 
\n

\n
Collective memory
\n

\n
Works concerning Edmier’s own history are shown on the monumental ground floor of the Vleeshal. These sculptures merge personal memories and obsessions with images from American history. A typical example is a sculp ture of Edmier’s pregnant mother\, dressed in a suit\, made of the same fab ric as Jackie Kennedy’s outfit on the day of her husband’s assassination. H ere the image of Edmier’s mother goes hand in hand with the image of Jackie as ‘mother’ of the United States.
\n

\n
 
\n

\n
Blossoming an d sexuality
\n

\n
A select ion of Edmier’s botanical works can be seen in the Verweyhal\; sculptures\, photographs and drawings of fig leaves\, orchids and giant water lilies. N ature\, transitoriness\, sexuality\, life and death take centre stage here. Edmier’s Victoria Regia for example is a pink rubber and syntheti c version of the eponymous Amazonian water lily\, which flowers for only tw o nights. The sensual forms of the other sculptures in the Verweyhal are re ferences to human procreation.
\n

\n
 
\n

\n
New work: tulip m ania
\n

\n
The obelisks th at are found in the ornamentation of the renaissance Vleeshal also appear i n the form of the 17th-century tulip vase. This fact and the 17th-century t ulip mania inspired Edmier to create new works. The tulip mania was a perio d in the Dutch Golden Age during which contract prices for tulip bulbs reac hed extraordinarily high levels from 1634 onwards and then suddenly collaps ed in 1637. The town of Haarlem was at the epicentre of this boom.
\n< p style="text-align: justify\;">

\n
New tulip vases that the artist made can be seen on the Verweyhal. These are exhibited next to 17th-century tuli p vases and flower still lifes. In light of the current economic crisis the tulip mania can be considered a topical subject.

Keith Edmier ’s works have been shown at Tate Modern in London\, the San Francisco Museu m of Modern Art and the Los Angeles County Museum of Art. In the Netherland s his work forms part of the collection of the Bonnefantenmuseum in Maastri cht and of several private and corporate collections.
\n

\n
 
Matthew Barney
\n

\ n
As a pendant to the vanitas motive in E dmier’s work Matthew Barney’s film Cremaster 5 from his Cremas ter-cycle will be shown as well. It has the form of an opera and is a romantic tragedy about love and death. Transience of beauty and visual abun dance are the film’s trademarks.

\n
De Hallen Extra
\n
Thursday 28 March: lecture on tulip vases by designer Jurgen Bey\, 20:00 in De Hallen Haarlem.
\n
Thursday 16 May: Domi nic van den Boogerd\, director of artists’ institute De Ateliers\, talks ab out Keith Edmier’s work in the exhibition. 20:00 in De Hallen Haarlem.
Reservations required: reservations [at] dehallen.nl
\n
\n

 

\n
\n

< /span>De Hallen Haarlem presenteert van 9 maart tot en met 26 mei 2013 een solotentoonstelling van Keith Edmi er. Het is de eerste museale tentoonstelling van deze Amerikaanse beeldhouwer in Nederland. De expositie biedt een overzicht van zijn sculptu ren\, foto’s en tekeningen vanaf midden jaren tachtig. Voor het eerst worde n deze werken\, uit overwegend Nederlandse collecties\, samen getoond. Hier bij zijn ook speciaal voor de tentoonstelling gemaakte sculpturen te zien. Inspiratiebronnen hiervoor zijn de 17e-eeuwse tulpenmanie en de renaissanci stische architectuur van de Vleeshal.

\n
Keith Edmier (Chicago\, 1967) vertrok na een korte c arrière in Hollywood als special effects-ontwerper in 1990 naar Ne w York om zich daar als kunstenaar te ontwikkelen. Hij werkte met kunstenaa rs als Matthew Barney en Jeff Koons. Kenmerkend voor zijn oeuvre is het com bineren van gebeurtenissen uit zijn persoonlijke leven met die uit de Ameri kaanse geschiedenis. De kunstenaar haalt in zijn sculpturen indringende voo rvallen aan\, zoals de moorden op JFK en John Lennon. Edmier speelt ook met de uitstraling van populaire iconen\, zoals Evel Knievel\, Farrah Fawcett en Janis Joplin. Daarnaast maakt hij botanische werken\, waaronder orchidee ën en zonnebloemen\, die verwijzen naar leven\, dood en seksualiteit. De te ntoonstelling die Keith Edmier samenstelt voor De Hallen Haarlem bestaat ui t zijn eigen sculpturen\, foto’s en tekeningen vanaf midden jaren tachtig g ecombineerd met enkele 17e-eeuwse schilderijen en vazen.
\n

\n
 
\n

\n
Collectieve geheugen
\n

\n
In de monumentale benedenruimte van de Vleeshal worden werken ron d Edmiers persoonlijke geschiedenis bijeengebracht. In deze sculpturen laat hij zijn persoonlijke herinneringen en obsessies samensmelten met beelden uit de Amerikaanse geschiedenis. Voorbeeld hiervan is een sculptuur van Edm iers zwangere moeder\, gekleed in een mantelpakje van eenzelfde stof als de outfit die Jacqueline Kennedy droeg tijdens de moordaanslag op haar man. E dmier laat het beeld van zijn moeder hier samengaan met het beeld van Jacki e als ‘moeder’ van de VS.
\n

\n
 \n

\n
Bloei en seksualiteit< /strong>
\n

\n
In de Verweyhal is e en selectie van zijn botanische werken te zien. Dit zijn sculpturen\, foto’ s en tekeningen van onder andere vijgenbladeren\, orchideeën en reusachtige waterlelies. Natuur\, vergankelijkheid\, seksualiteit\, leven en dood staa n hier centraal. Edmiers Victoria Regia is een in roze rubber en k unststoffen uitgevoerde versie van de gelijknamige waterlelie uit het Amazo negebied. Slechts twee nachten bloeit deze lelie om bevrucht te worden. And ere sculpturen in de Verweyhal verwijzen door hun sensuele vorm naar de men selijke voortplanting.
\n

\n
 
\n

\n
Nieuw werk: tulpengekte
\n

\n
De obelisken die voor komen in de ornamentatie van de renaissancistische Vleeshal zie je ook in d e vorm van de 17e-eeuwse tulpenvaas. Dit gegeven en de 17e-eeuwse tulpenman ie inspireerden Edmier tot nieuw werk. De tulpenmanie was een hausse in de tulpenhandel\, met Haarlem als epicentrum\, die rond 1634 opkwam en met de crisis begin 1637 abrupt eindigde. In de Verweyhal zijn Edmiers nieuwe tulp envazen te zien: een replica van een vijftuitige waaiervaas en een zeventui tige piramidevaas. Deze worden getoond naast 17e-eeuwse tulpenvazen en bloe mstillevens. De tulpenmanie is uiterst actueel tegen het licht van de huidi ge economische crisis.
\n

\n
 
\n

\n
Het werk van Keith Edmier was eer der te zien in onder meer Tate Modern in Londen\, San Francisco Museum of M odern Art en Los Angeles County Museum of Art. In Nederland is zijn werk on derdeel van de collectie van het Bonnefantenmuseum en van verschillende pri vé- en bedrijfscollecties.
\n

\n
Matthew Barney
\n

\n
Ook wordt de film Cremaster 5 uit Matthew Barney’s Cre master-cyclus getoond. De film heeft de vorm van een opera en is een r omantische tragedie over liefde en dood. Vergankelijkheid van schoonheid en visuele rijkdom kenmerken deze film. Het vanitas-motief speelt hier net al s bij Keith Edmier een belangrijke rol.    
\n

 

\n

\n
De Hallen Extra
\n

\n
- Donderdag 28 maart\, lezing van ontwerper Jurgen Bey over tulpenvazen\, aanvang 20:00 uur\; 
\n

\n
- Donderdag 16 mei\, Dominic van den Boogerd\, directeur van kunstenaarsinstituut De Ateliers\, spreekt over de werken van Keith Edmier op de tentoonstelling\, aanvang 20:00 uur\;
\n

\n
Voor beide evenementen geldt: toegang gratis\, reserveren v erplicht: reserveringen [at] dehallen.nl.
\n

 

DTEND:20130526 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130309 GEO:52.3811508;4.6360573 LOCATION:De Hallen Haarlem\,Grote Markt 16 \nHaarlem\, SEQUENCE:0 SUMMARY:Solo Exhibition\, Keith Edmier UID:259508 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130309T170000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130309T110000 GEO:52.3811508;4.6360573 LOCATION:De Hallen Haarlem\,Grote Markt 16 \nHaarlem\, SEQUENCE:0 SUMMARY:Solo Exhibition\, Keith Edmier UID:259509 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Within the scope of The Netherlands-Russia Year 2013 De Hallen Haarlem i s presenting a group exhibition of Russian video art\, titled The voice and the chorus. All the works are on loan from the collection of the National Centre for Contemporary Arts (NCCA) in Moscow. This institute for contemporary art is one of the most important centres for the research and presentation of contemporary art in Russia.

\n
The Netherl ands - Russia Year
\n
On the occasion of The Netherlands - Rus sia Year 2013 many cultural events have been organised in the Netherlands s ince February\, both in the visual arts and in the performing arts. In May this will be followed by a cultural programme in Russia. This summer an exh ibition with works from the video collection of De Hallen Haarlem will be o n show at the NCCA in Moscow.
\n
 
\n
The voice and the cho rus
\n
The works in The voice and the chorus in De Ha llen Haarlem have been made in the past ten years and offer a concise overv iew of contemporary Russian video art. Works on show are by artists who als o made a name for themselves outside of Russia\, like AES+F and Victor Alim piev\, as well as by young and promising collectives like Vverkh! (Upward!) and PROVMYZA. The Russian identity takes centre stage in most of the exhib ited works. Sometimes guided by a sociological viewpoint in which the indiv idual’s position within society or the collective is highlighted.\n
 < /span>
\n
Russian identity
\n
In the tradition of Russian cinema some of the artists use the Russian landscape as a symbol for Russi an identity\; the mythic landscape in the work of Blue Soup Group\, or the urban landscape in Marina Chernikova’s work.
\n
 
\n
Indivi dual versus collective
\n
The Russian identity and mutual rela tionships are highlighted in The King of the Forest (2001) by coll ective AES+F. At a very young age Russian children are recruited for the hi ghly praised disciplines of ballet and sport\, but also for modelling jobs. The video shows children dressed in white underwear\, in a reference to th e famous Calvin Klein advertisements. Because of premature adult responsibi lities the Russian children seem to have lost their innocence.
\n
Anoth er work that deals with the relationship between individual and collective is Lullaby (2011) by artist duo PROVMYZA. The film examines modern society’s lack of compassion or attention for the individual: we see a los t generation in its search for meaning. The images refer to the 1970s\, whe n a worldwide generation was looking for peace\, love and meaning. < /div>\n
 
\n
The Ministry of Culture of the Russian Federation and the Royal Ne therlands Embassy in Moscow kindly supports this exhibition.
\n

\n
\n

De Hallen Haarlem presenteert in het kader van het Nederland-Ruslan djaar 2013 een groepstentoonstelling met Russische videokunst\, getiteld The voice and the chorus. De werken zijn afkomstig uit de videocolle ctie van het National Centre for Contemporary Arts in Moskou. Dit instituut voor hedendaagse kunst is één van de belangrijkste instituten voor onderzo ek naar en presentatie van hedendaagse kunst in Rusland. The voice and the chorus is te zien van 9 maart tot en met 26 mei 2013. 

\n
Nederland-Ruslandjaar
\n
Ter gelegenheid van het Nede rland-Ruslandjaar 2013 zijn in Nederland vanaf februari tentoonstellingen\, concerten\, theater- en andere activiteiten georganiseerd. Hierop volgt er in Rusland in mei een cultureel programma. In de zomer is een tentoonstell ing met werken uit de videocollectie van De Hallen Haarlem in het NCCA in M oskou te zien.
\n
 
\n
The voice and the chorus 
\n
De werken in The voice and the chorus in De Hallen Haarlem z ijn geproduceerd in de afgelopen tien jaar\, en bieden een beknopt overzich t van de hedendaagse Russische videokunst. Er zijn werken van jonge\, veelb elovende collectieven als Vverkh! (Omhoog!) en PROVMYZA te zien. Maar kunst enaars die ook al enige tijd buiten Rusland naam hebben gemaakt (o.a. AES+F en Victor Alimpiev) zijn ook vertegenwoordigd. De Russische identiteit sta at in de meeste werken centraal. Soms gebeurt dat aan de hand van een socio logische blik\, waarbij de positie van het individu of het collectief in de samenleving wordt onderzocht.
\n
 
\n
Russische identiteit
\n
In de traditie van de Russische cinema zet een aantal kuns tenaars het Russische landschap in als symbool voor de Russische identiteit \; het mythische landschap\, zoals in het werk van Blue Soup Group\, of het stedelijke landschap\, zoals bij Marina Chernikova.
\n
 
\ n
Individu versus collectief
\n
De Russische identiteit en ond erlinge verhoudingen worden belicht in The King of the Forest (200 1) van het collectief AES+F. Al op zeer jonge leeftijd worden kinderen gere kruteerd voor de in Rusland hoog gewaardeerde disciplines van ballet en spo rt\, maar ook voor modellenwerk. In de video zie je de kinderen gekleed in wit ondergoed\, een verwijzing naar de beroemde Calvin Klein-reclames. De R ussische kinderen lijken hun onschuld te hebben verloren door een te vroege (volwassen) verantwoordelijkheid.   
\n
 
\n
Een ander werk dat in gaat op de verhouding tussen het individu en het collectief is Lullaby< /em> (2011) van kunstenaarsduo PROVMYZA. De film gaat in op het gebrek aan compassie of aandacht voor het individu in de moderne maatschappij. Een ver loren generatie onderneemt een zoektocht naar zingeving. De beelden verwijz en naar de jaren zeventig\, toen wereldwijd een generatie naar vrede\, lief de en zingeving zocht.  
\n
< span style="font-size: small\;"> 
\n
Met dank aan het Ministerie voor C ultuur van de Russische Federatie\, en de Nederlandse Ambassade in Moskou.< /span>
\n

DTEND:20130526 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130309 GEO:52.3811508;4.6360573 LOCATION:De Hallen Haarlem\,Grote Markt 16 \nHaarlem\, SEQUENCE:0 SUMMARY:The Voice and the Chorus - Russian Video Art\, AES+F\, Victor Alimp iev UID:259510 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130309T170000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130309T110000 GEO:52.3811508;4.6360573 LOCATION:De Hallen Haarlem\,Grote Markt 16 \nHaarlem\, SEQUENCE:0 SUMMARY:The Voice and the Chorus - Russian Video Art\, AES+F\, Victor Alimp iev UID:259511 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

The Asmat in the Indonesian part of New Guinea (previous ly Dutch New Guinea) is a largely impassable mangrove swamp\, roughly the s ame size as The Netherlands. The native inhabitants still live here\, isola ted from the rest of the world. Visual artist Roy Villevoye and photographe r Koos Breukel visited the small hamlet of Tí together at the end of 2011. This small village is situated on the upper reaches of the Unir river in th e northeastern part of the Asmat. Tí can be reached by sailing for three da ys upriver from the central small sea harbour Agats using a motorised canoe . The people of Tí have been living in the tropical rain forest completely isolated from the rest of the world for generations. However\, Indonesia is encouraging the commercial exploitation of the area. For the time being Tí seems to remain unaffected by the economic changes taking place.< br />
Breukel and V illevoye portrayed every single one of the 120 inhabitants. They each made these portraits using their own particular experience\, way of looking and background during photography sessions with the villagers which took place simultaneously. Breukel installed a small mobile photo studio whereas Ville voye simply portrayed the villagers outside. The resulting photographs were printed immediately and given to each person. By using the same cameras th e material derived from these sessions is equal and interchangeable.

It is fascinating to get so close to the inhabitants of Tí by looking at the photographs. They do not h ave any other image of themselves than the people around them. Breukel and Villevoye have produced a document of a group of people still living as hun ters and gatherers. In this way they have depicted the common origins of ev ery human being. The idea that it concerns a particular group of people liv ing in Papua quickly becomes insignificant. The exhibition shows us an imag e of a group of people living and surviving together. In this way it become s a universal images portraying us all.
In the studio of Koos Breukel a wide variety of people come to p ose: men\, women\, the young and the old\, students\, artists\, masters and servants\, family\, friends and passers-by. Breukel photographs people bec ause he wants to find out if they have suffered some form of injury as a re sult of setbacks in their lives\, and if they have managed to come to terms with this. His work is included in important collections such as Gemeentem useum Den Haag\, Stedelijk Museum Amsterdam\, Fries Museum\, Caldic Collect ion\, Moma San Francisco and Maison Europeénne de la Photographie in Paris.

Elements and people f rom Papua New Guinea are an oft recurring theme in the work of Roy Villevoy e. He is interested in the functioning of a culture and how it develops in relation to other cultures. His work has often been exhibited\, amongst oth ers at Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam\, at Stedelijk Museum Ams terdam and at Centraal Museum in Utrecht. His work is part of collections i n both the Netherlands and abroad and his films are shown regularly at film festivals.

Tí is orga nised in collaboration with Motive Gallery and Van Zoetendaal Collections. The book Koos Breukel &\; Roy Villevoye\, Tí published by Lecturis &\ ; Van Zoetendaal will accompany the exhibition. [140 pages\, 20x30cm\, otab ind paperback ISBN: 978-94-6226-008-5 | € 35\,-].

\n
\n

 

\n

De Asmat (het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea) is een gr otendeels ondoordringbaar mangrove-moeras\, in oppervlak vergelijkbaar met Nederland. Hier leeft de oorspronkelijke bevolking\, ver van de bewoonde we reld. Beeldend kunstenaar Roy Villevoye en fotograaf Koos Breukel bezochten samen eind 2011 de kleine nederzetting Tí. Het dorpje ligt aan de bovenloo p van de Unir-rivier  in de noordwestelijke Asmat. Tí is bereikbaar door pe r motorprauw drie dagen stroomopwaarts te varen vanaf de centrale kleine ze ehaven-nederzetting Agats. De mensen in Tí leven al generaties in volledig isolement in het regenwoud. De laatste jaren stimuleert Indonesië de ontgin ning van het gebied maar Tí lijkt voorlopig onaangetast te blijven door dez e economische veranderingen.

Breukel en Villevoye portretteerden alle honderdtwintig inw oners van Tí. Zij maakten deze portretten ieder van uit hun eigen ervaring\ , zienswijze en achtergrond\, in simultane sessies met de dorpsbewoners. Br eukel richtte een mobiele fotostudio in en Villevoye fotografeerde de inwon ers buiten. De foto's werden ter plekke geprint en meteen meegegeven. Doord at beide fotografen met dezelfde camera's werkten is het materiaal uit deze sessies gelijkwaardig en uitwisselbaar.

De foto's brengen de inwoners van Tí op fascinerende wij ze dichtbij. Villevoye en Breukel maakten een document van een groep mensen die nog leven als jagers-verzamelaars. Zij verbeelden daarmee de oorsprong van ons allemaal. De tentoonstelling geeft een beeld van een groep mensen die met elkaar leven en overleven. Een universeel beeld dat ons allen spieg elt.

\n

Koos Breukel krijgt zeer uiteenlopende mensen voor de camera: manne n\, vrouwen\, jong en oud\, studenten\, kunstenaars\, leermeesters en leerl ingen\, familie\, vrienden en voorbijgangers. Breukel fotografeert mensen o mdat hij erachter wil komen of zij hebben geleden in het leven\, of dit lij den fysieke en mentale sporen nalaat en of ze er vrede mee hebben. Zijn wer k is opgenomen in belangrijke collecties zoals Gemeentemuseum Den Haag\, St edelijk Museum Amsterdam\, Fries Museum\, Caldic Collection\, Moma San Fran cisco en Maison Europeénne de la Photographie in Parijs.  

Elementen en mensen uit Nieuw-Guinea z ijn een terugkerend thema in het werk van Roy Villevoye. Het interesseert h em hoe cultuur werkt en hoe deze zich ontwikkelt in relatie tot andere cult uren. Zijn werk wordt veelvuldig tentoongesteld in o.a. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam\, Stedelijk Museum Amsterdam en het Centraal Museum in Utrecht. Zijn werk is opgenomen in binnen- en buitenlandse collecties e n zijn films worden regelmatig vertoond op filmfestivals.

\n

De tentoonstel ling is georganiseerd in samenwerking met Motive Gallery en Van Zoetendaal Collections. Bij de opening van de tentoonstelling verschijnt ook het gelij knamige boek: Koos Breukel &\; Roy Villevoye\, Tí uitgegeven door Lectur is &\; Van Zoetendaal [140 pagina's\, 20x30cm staand\, otabind paperback ISBN: 978-94-6226-008-5 prijs € 35\,-]

Tí van Koos Breukel en Roy Villevoye is van 12 april t/m 19 juni 2013 te zien in Foam. Open dagelijks van 10.00 -18.00 uur\, do/vr v an 10.00 - 21.00 uur. Entree: € 8\,75

Noot voor de redactie: Voor meer informatie en voor het opv ragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling communicati e van Foam\, e-mail foam[at]foam.org of telefoon 020 5516500.

Foam wordt ondersteund door de Bank GiroLoterij\, De Brauw Blackstone Westbroek\, Delta Lloyd en de VandenEnde Foundation.

DTEND:20130619 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130412 GEO:52.3639575;4.8932944 LOCATION:Foam - Fotografie Museum\,Keizersgracht 609 \nAmsterdam\, 1017 DS SEQUENCE:0 SUMMARY:Tí\, Koos Breukel\, Roy Villevoye UID:266314 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130412T210000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130412T100000 GEO:52.3639575;4.8932944 LOCATION:Foam - Fotografie Museum\,Keizersgracht 609 \nAmsterdam\, 1017 DS SEQUENCE:0 SUMMARY:Tí\, Koos Breukel\, Roy Villevoye UID:266315 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Los Angeles - the bright sun fades and twilight transforms the c ity into a bewitching wonderland\, but its charm can disappear in an instan t. In her project Look At Me And Tell Me If You Have K nown Me Before\, Dutch photographer Monica Nouwens ca ptures the ambivalent appeal of one of the world's greatest cities: Los Ang eles. Nouwens depicts the lively DIY subculture of the cit y she lives in. Her personages truly belong in hip\, young L.A. and live in the context of a city and culture facing a financial and moral crisis. Her work blends roughness\, sensuality and emotional moments into a fragile but timeless image of beauty and the human condition. The ex hibition will be on show at Foam from 17 May\, featuring a selection of pho tos from this special project. The atmospheric images of Monica Nouwens wil l also be shown in a dazzling multimedia installation.

\ n

In L ook At Me And Tell Me If You Have Known Me Before\, Nouwens provides a picture of a group of people who have abandoned the dominant consumer cult ure\, in search of a more personal\, smaller-scale and more poetic alternat ive. In photos shot mostly at night\, Nouwens gives a romantic\, fleeting i mpression of their lives. Her cinematographic photos of gatherings\, partie s and activities in L.A. allow broader insight into the relationships betwe en people and their urban and social environment. Nouwens' images do more t han simply record a moment in time. Look At Me And Tell Me If You Have Known Me Before offers a glimpse into a collective psyche that reflect s the hopes\, fears and nightmares of an entire generation.

\n

Nouwens has been portraying marginal urban communities in America fo r more than fifteen years: from idealistic utopians\, neo-art communities a nd anarchistic movements such as 'Food Not Bombs' to disillusioned\, drug-a ddicted commandos returning from the war in Iraq. Nouwens is fascinated by the wealth of social manifestations in the city. Over the years her view of society in America and Los Angeles has undergone a significant development \, from outside observer to involved  insider. Ultimately this has formed t he basis for the more personal and independent work Look At Me And Tell Me If You Have Known Me Before. This is where her experience\, lifest yle\, artistic vision and love-hate relationship with the city come togethe r.

\n

Monica Nouwens (Netherlands\, 1964) has been an artist in residence a t the Rijksakademie\, Amsterdam\, and attended the California Institute of the Arts. In addition to her independent projects\, her work has been regul arly published in print media. She previously worked with Volume\, Domus and V Magazine and her work has appeared in public ations such as Vogue\, Archis and Surface. In re cent years Nouwens' work has also been on show at the Museum of Contemporar y Art (MOCA)\, Los Angeles\, the Nederlands Fotomuseum\, Rotterdam\, and Ro n Mandos Galerie\, Amsterdam. Her work is included in a number of prestigio us collections such as the Stedelijk Museum\, Amsterdam\, Salvatore Ferraga mo\, Florence\, and Levi's\, London.

\n

Look At Me And Tell Me If You H ave Known Me Before is a Paradox production. This project is made poss ible by the Mondriaan Fund\, VSBfonds and Amsterdams Fonds voor de Kunst.

\n
\n

\n

Los Angeles\, de f elle zon vervaagt en de schemering verandert de stad in een betoverend spro okje waarvan de charme in een oogwenk weer kan verdwijnen. In haar project Look At Me And Tell Me If You Have Known Me Before leg t de Nederlandse fotograaf Monica Nouwens de ambivalente aantrekkingsk racht vast van een van 's werelds grootste steden: Los Angeles. In haar woo nplaats brengt Nouwens de levendige doe-het-zelf-subcultuur van de stad in beeld. Haar personages horen thuis in hip\, jong L.A. en leven in de contex t van een stad en cultuur die in een financiële en morele crisis verkeren. Haar werk combineert rauwheid\, sensualiteit en emotionele momenten in een broos\, maar tijdloos beeld van schoonheid en het menselijk zijn. De tentoo nstelling is vanaf 17 mei te zien in Foam en laat een selectie van foto's u it dit bijzondere project zien. Daarnaast worden de sferische beelden van M onica Nouwens getoond in een extatische multimedia installatie.

\n

Nouwens geeft met Look At Me And Tell Me If You Have Known Me Before een beeld van een groep mensen die zich hebben teruggetrokken uit de he ersende consumentenmaatschappij\, op zoek naar een persoonlijker\, kleinsch aliger en poëtischer alternatief. Nouwens geeft in haar voornamelijk 's nac hts geschoten foto's een romantische\, vluchtige indruk van hun bestaan. Ha ar cinematografische foto's van bijeenkomsten\, feesten en activiteiten in L.A. geven een breder inzicht in de verhoudingen tussen mensen en hun stede lijke en sociale omgeving. Nouwens' beelden leggen niet louter een moment v ast. Look At Me And Tell Me If You Have Known Me Before geeft een inkijk in een collectieve psyche die de hoop\, angsten en nachtmerries van een hele generatie weerspiegelt.

\n

Al meer dan vijftien jaar lang portretteert Nouwens marginale stadsgemeenschappen in Amerika\; van bevlogen utopisten van neo-kunstenaarsgemeenschappen en anarchistische bewegingen als 'Food Not Bombs' tot gedesillusioneerde\, drugsverslaafde co mmando's die terugkeerden van de oorlog in Irak. Nouwens is gefascineerd do or de rijkdom aan sociale verschijningsvormen in de stad. In de loop der ja ren heeft haar blik op de samenleving in Amerika en Los Angeles zich ingrij pend ontwikkeld van een buitenstaander tot een betrokken insider. Dit heeft uiteindelijk ook de basis gevormd voor het meer persoonlijke en zelfstandi ge werk Look At Me And Tell Me If You Have Known Me Before. Dit is waar haar ervaringen\, levensstijl\, artistieke visie en haat-liefdeverhou ding met de stad samenkomen.

\n

< span style="font-size: small\;">Monica Nouwens (Nederland\, 1964) deed een residency aan de Rijksakademie\, Amsterdam en zij volgde onderwijs aan het California Institute of the Arts. Naast haar autonome projecten publiceert zij regelmatig in gedrukte media. Eerder werkte zij samen met de tijdschrif ten Volume\, Domus\, V Magazine en verscheen haa r werk onder andere in Vogue\, Archis en Surface. Afgelopen jaren was Nouwens' werk te zien het Museum of Contemporary Art (MOCA)\, Los Angeles\, het Nederlands Fotomuseum\, Rotterdam en Ron Mandos Galerie\, Amsterdam. Haar werk is opgenomen in verschillende prestigieuze c ollecties zoals het Stedelijk Museum\, Amsterdam\, Salvatore Ferragamo\, Fl orence en Levi's\, Londen.

\n
\n

Look At Me And Tell Me If You Have Known Me Before is een Paradox productie. Dit project is mede mog elijk gemaakt door het Mondriaan Fonds\, VSBfonds en Amsterdams Fonds voor de Kunst.

\n
DTEND:20130714 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130517 GEO:52.3639575;4.8932944 LOCATION:Foam - Fotografie Museum\,Keizersgracht 609 \nAmsterdam\, 1017 DS SEQUENCE:0 SUMMARY:Look At Me And Tell Me If You Have Known Me Before\, Monica Nouwens UID:273552 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130517T210000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130517T100000 GEO:52.3639575;4.8932944 LOCATION:Foam - Fotografie Museum\,Keizersgracht 609 \nAmsterdam\, 1017 DS SEQUENCE:0 SUMMARY:Look At Me And Tell Me If You Have Known Me Before\, Monica Nouwens UID:273553 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Foam presents the first retrospective exhibition of English phot ographer Stephen Gill (Bristol\, 1971). The Best Before End exhibi tion comprises a large number of series that Gill has made over the past fo urteen years in and around the London Hackney district\, as well as recent work being shown for the first time at Foam. The series in the exhibition a ll endeavour to reflect and respond to various aspects of life in this quic kly changing district\, which Gill has portrayed over the past years from t he micro to macro level.

\n

Chronicler\, visual poet\, anthropolog ist\, sociologist\, alchemist and conceptual artist: Stephen Gill is a uniq ue maker of images who is constantly putting the photographic medium to the test and is able to create a visual language where documentary photography \, coincidence\, experiment and interventions are closely linked.

\n

After devoting himself to documentary studies of Hackney's urban landscape for ye ars\, Gill's approach changed when he realised the limitations of this meth od of working. He has made various efforts to escape the technical restrict ions of photography. The 2001 Hackney Wick series meant a new and liberatin g way of working. The images in Hackney Wick were made with a plastic camer a that Gill had bought at a jumble sale. Because of the plastic lens and la ck of control over shutter speed and focus\, Gill felt that these photos\, with their blurriness and limited clarity\, came much closer to capturing t he essence of the place.

\n

With the realisation that documentary photograp hy was often incapable of expressing concepts that were far more than purel y descriptive\, Gill began to make more and more use of the weaknesses of t he medium. He took advantage of coincidence and employed manual interventio ns to help him to reveal what was most essential in his subjects. Among his working methods were burying photos (Buried)\, creating lavish collages wi th flowers and seeds (Hackney Flowers) and placing objects in the camera so that they left their traces on the film\, causing confusion about the scal e of the images (Talking to Ants).

\n

Gill's most recent series Best Be fore End was created with the aid of energy drinks which resulted in f antastical\, abstract and vividly coloured works that through their intensi ty reflect contemporary\, hectic urban life. First\, he placed objects in t he camera before taking the photographs\, as he had done in the previous se ries. The negatives were later immersed in the energy drinks\, which made t he images shift their positions\, disruptions to appear and softened the fi lm emulsion. This made it possible to manipulate the emulsion - to stretch it\, move it\, tear it and to separate the various layers of the film\, whi ch were then reworked with a soft brush.

In addition to the photo series\, each of which shows an other of Gill's subjects or concerns\, the exhibition includes an overview of his publications. Gill is internationally esteemed as a significant make r of photo books\, because of the special and tactile quality of the public ations produced by Nobody\, his own publishing house. Gill considers these publications to be the final stage of his photo series.

\n
\ n

Foam presenteert de eerste overzichtstentoonstelling van de Engelse fotogra af Stephen Gill (Bristol\, 1971). De tentoonstelling Best Before End bevat een groot aantal series die Gill de afgelopen veertien jaar in en rondom de Londense wijk Hackney maakte\, evenals recent werk dat voor het e erst in Foam getoond wordt. Alle series in de tentoonstelling zijn een pogi ng om te reflecteren en te reageren op verschillende aspecten van het leven in de zich snel ontwikkelende wijk\, die Gill de afgelopen jaren van micro tot macro niveau in beeld bracht.

\n

Chroniqueur\, visueel dichte r\, antropoloog\, socioloog\, alchemist en conceptueel kunstenaar: Stephen Gill is een unieke beeldenmaker die het fotografische medium voortdurend op de proef stelt en in staat is een visuele taal te creëren waarin documenta ire fotografie\, toeval\, experiment en interventies hand in hand gaan.

\n

Na zich jarenlang op documentaire studies van de stedelijke omgeving in Hac kney te hebben toegelegd\, veranderde de benadering van Gill toen hij zich de beperkingen realiseerde van deze wijze van werken. Gill deed verschillen de pogingen om de technische grenzen die de fotografie hem oplegde te omzei len. De serie Hackney Wick uit 2001 betekende een nieuwe en bevrijdende man ier van werken. De beelden van Hackney Wick zijn gemaakt met een plastic ca mera die Gill op de rommelmarkt kocht. Door de plastic lens en het gebrek a an controle over sluitertijd en focus\, voelde Gill dat deze foto's door hu n onscherpte en beperkte helderheid de essentie van een plek veel beter ben aderden.

\n

Met het besef dat de documentaire fotografie vaak niet in staat was om ideeën uit te drukken die veel meer waren dan puur beschrijvend\, b egon hij steeds meer gebruik te maken van de zwakheden van het medium. Hij betrok het toeval en paste handmatige interventies toe om hem te helpen het meest wezenlijke van zijn onderwerpen te onthullen. Tot zijn werkmethode b ehoorden onder meer het begraven van foto's (Buried)\, het maken van uitbun dige collages met bloemen en zaden (Hackney Flowers) en het plaatsen van ob jecten in de camera zodat ze sporen achterlieten op de filmrol\, waarmee hi j verwarring veroorzaakte met betrekking tot de schaalverhoudingen in het b eeld (Talking to Ants).

\n

Gills meest recente serie Best Before End kwam tot stand met behulp van energy drinks die resulteerden in fantasti sche\, abstracte en felgekleurde werken die door hun intensiteit het hedend aagse drukke stadsleven weerspiegelen. Eerst werden zoals bij voorgaande se ries objecten in de camera geplaatst voor het fotograferen. Later werden de negatieven ondergedompeld in energy drinks\, waardoor de beelden van hun p lek verschoven\, verstoringen optraden en de filmemulsie week werd. Hierdoo r was het mogelijk om de emulsie handmatig op te rekken\, te bewegen\, te s cheuren en de verschillende lagen van de film te scheiden\, die vervolgens met een zachte borstel werden bewerkt.

\n

Naast de fotografische series\, d ie elk een ander onderwerp of een andere betrokkenheid van hem tonen\, beva t de tentoonstelling ook een overzicht van zijn publicaties. Gill wordt int ernationaal gewaardeerd als een van de belangrijkste fotoboekenmakers vanwe ge de speciale en tactiele kwaliteit van de publicaties die onder de naam N obody verschijnen\, zijn eigen uitgeverij. Gill beschouwt de publicaties al s de ultieme weergave van zijn fotografische series.

DTEND:20130714 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130517 GEO:52.3639575;4.8932944 LOCATION:Foam - Fotografie Museum\,Keizersgracht 609 \nAmsterdam\, 1017 DS SEQUENCE:0 SUMMARY:Best Before End\, Stephen Gill UID:273554 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130517T210000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130517T100000 GEO:52.3639575;4.8932944 LOCATION:Foam - Fotografie Museum\,Keizersgracht 609 \nAmsterdam\, 1017 DS SEQUENCE:0 SUMMARY:Best Before End\, Stephen Gill UID:273555 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

This spring Foam 3h will premiere Memento\, the latest series by Lara Dhondt. In her work\, Dhondt documents forgotten and found objects\, materials and locations in the urban landscape. She does this in an effort to give marginal places a human dimension or dignity. Dhondt's intervention s seem casual and are often nearly invisible. If one looks very closely\, h owever\, the care and precision with which the interventions are constructe d become clear. The exhibition in Foam will feature black-and-white images from the Memento series\, printed on rusted steel\, cardboard and wood - ma terials that change over the course of time by reacting to their physical c ircumstances. Three-dimensional work from the Primary Stages series (2012)\ , a map and Antropomorphe (2012)\, the 8-mm projection that she made in col laboration with Portuguese artist André Catalão\, will also be shown.

Dhondt's method of working is intensive and comprises various stages of documentation. Via Go ogle Maps she marks places where she leaves her sculptures in public spaces . The locations of both her creations and her photography can be traced thr ough the coordinates via internet and physical maps. Her consistent and met hodical way of working\, along with the creative process that takes place e xclusively in the outdoor space as well as the documenting of that process is firmly rooted in movements such as Land Art and conceptual art of the 19 60s and 70s.

Dhondt's work is a kind of monument to temporariness. The constructions are based on the dimensions of personal space. These spatial demarcations and primary s culptures become altered into nomadic symbols\, so to speak\, and function as poetic podia for resistance. Dhondt is resisting the current financial a nd\, above all\, moral crisis with a call for humaneness and a search for m eaning.  

Lara Dhondt (Turnhout\, 1979) lives in Antwerp and works with the urban landscape. She makes use of various media in her work\, such as photography\, installation \, video\, typography and performance.

\n
\n

Foam 3h heeft dit voorjaar de première van de nieuwste serie Memento van Lara Dhondt. In haa r werk documenteert Dhondt vergeten en gevonden objecten\, materialen en lo caties in het stedelijke landschap. Ze doet dit in een poging marginale ple kken een menselijke dimensie of waardigheid (terug) te geven. Dhondt's ingr epen lijken terloops en zijn vaak bijna onzichtbaar. Wie echter goed kijkt\ , ziet duidelijk de zorg en precisie waarmee de interventies zijn opgebouwd . In de expositie toont Foam de zwart-wit beelden uit de serie Memento die zijn geprint op roestend staal\, karton en hout. Materialen die in de loop van de tijd veranderen door hun reactie op de fysieke omstandigheden waarin ze zich bevinden. Ook is er ruimtelijk werk te zien uit de serie Primary S tages (2012)\, een plattegrond\, en de 8 mm-projectie Antropomorphe (2012) die ze maakte in samenwerking met de Portugese kunstenaar André Catalão.

Dhondt's werkwi jze is intensief en omvat verschillende stadia van documenteren. Zo markeer t ze de plekken waar ze haar sculpturen achterlaat in de openbare ruimte vi a Google Maps. Aan de hand van de coördinaten zijn zowel de locaties van de creaties als van de fotografie traceerbaar via internet en via fysieke pla ttegronden. Door haar consequente en methodische manier van werken\, het cr eatieproces dat zich uitsluitend in de buitenruimte afspeelt evenals het do cumenteren daarvan\, is haar werk sterk geworteld in stromingen als Land Ar t en conceptuele kunst van de jaren '60 en '70.

Het werk van Dhondt is als een soort monument van tijdelijkheid. De constructies zijn gebaseerd op afmetingen van een persoo nlijke ruimte. Deze ruimtelijke afbakeningen en primaire sculpturen verande ren als het ware in nomadische tekens en functioneren als poëtische podia v oor verzet. Dhondt verzet zich tegen de huidige financiële\, en bovenal mor ele\, crisis als roep om menselijkheid en betekenisgeving.  
< br /> Lara Dhondt (Turnhout\, 1979) woont in Antwerpen en werkt met het stedelijk landschap. In haar werk gebruikt ze verschillende media zoals fotografie\, installatie\, video\, typografie en performance.

DTEND:20130717 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130517 GEO:52.3639575;4.8932944 LOCATION:Foam - Fotografie Museum\,Keizersgracht 609 \nAmsterdam\, 1017 DS SEQUENCE:0 SUMMARY:Foam 3h: Memento\, Lara Dhondt UID:276296 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130517T210000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130517T100000 GEO:52.3639575;4.8932944 LOCATION:Foam - Fotografie Museum\,Keizersgracht 609 \nAmsterdam\, 1017 DS SEQUENCE:0 SUMMARY:Foam 3h: Memento\, Lara Dhondt UID:276297 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

In Frans Hals Year 2013\, key works by the artist will be shown amidst p aintings by such famous predecessors as Titian\, Rembrandt\, Rubens\, Van D yck and Jordaens in Frans Hals: Eye to Eye with Rembrandt\, Rubens and Titian. This extraordinary confrontation of old masters is essential t o the understanding of seventeenth-century art. Famous painters often produ ced their works in response to one another\, seeking to outdo the other art ist and create something exceptional. The best way to assess the results of their efforts is to look at comparable works side by side. Visitors can se e for themselves the artistic challenges Hals must have faced and what make s him unique. The paintings come from some of the world’s greatest museums\ , among them the National Gallery in London\, the Prado in Madrid and the L ouvre in Paris\, and from various private collections.

A New View of Frans Hals
This first major Frans Hals exhib ition in almost twenty-five years will shed new light on the artist. It was long thought that Frans Hals’s name was almost unknown outside Haarlem in the seventeenth century and that he did not achieve fame until the nineteen th\, when the French art critic Théophile Thoré-Bürger rediscovered him\, a nd artists like Vincent van Gogh and Edouard Manet expressed their admirati on for him. New research has revealed\, however\, that he was highly regard ed by some of the most eminent painters and art lovers in Europe in the sev enteenth century.

Confrontations
Visit ors will be able to see the choice that the sixteenth-century art theoretic ian Karel van Mander\, Hals’s teacher\, presented to painters at that time— whether to paint in a ‘neat’ manner (like Brueghel) or with ‘rough’ brushst rokes (like Titian and Tintoretto). It will also be possible to compare swi ft oil sketches by Rubens\, Van Dyck and Jordaens with work by Hals and Rem brandt and see how closely Hals and his colleagues in Antwerp approached on e another in formal portraiture. A vibrant selection of genre paintings wil l set Hals’s masterly brushwork and the expressions of his laughing figures side by side with comparable works by Van Baburen\, Jordaens and Van Dyck. Hals’s great group portraits also engage in a dialogue with contemporaries . The most spectacular is perhaps the confrontation between Hals’s last gro up portraits and the late portraits by Rembrandt\, the only other seventeen th-century master who dared to paint with such bravura at that moment.

Catalogue
A full-colour catalogue edited b y Anna Tummers (curator of Old Masters at the Frans Hals Museum\, who put t he exhibition together) is being published to coincide with the exhibition. International specialists will provide insights into Frans Hals’s virtuosi ty\, his directness\, his artistic relationships with fellow artists from A ntwerp and Amsterdam and his importance in his own time. (160 pages\, full colour\, Dutch and English editions\, nai010 publishers\, price € 25).

Audio Tour and Events
There will be an audi o tour (Dutch\, English and French) providing more in-depth information abo ut works in the exhibition. A wide range of activities and events are also being organized around the exhibition. See www.franshalsmuseum.nl. There wi ll be a short introductory film on the website and at the exhibition.

Sponsorship
The exhibition has been made p ossible by the financial support of the Dr Marijnus Johannes van Toorn & \; Louise Scholten Stichting\, Stichting Zabawas\, J.C. Ruigrok Stichting\, Aon\, the SNS REAAL Fonds\, the Prins Bernhard Cultuurfonds and Haarlem Ci ty Council. The museum is supported by the BankGiro Loterij.
< /p>\n


\n

Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt\ , Rubens en Titiaan

\n


Van 23 maart t/m 28 juli 2013
is in het Frans Hals Museum een bijzo ndere tentoonstelling over Frans Hals te zien. Voor het eerst worden sleute lstukken van Frans Hals getoond te midden van schilderijen van beroemde col lega’s als Titiaan\, Rembrandt\, Van Dyck\, Jordaens en Rubens. De presenta tie plaatst Hals’ virtuoze penseelwerk in een breder verband\, evenals de d irectheid waarmee hij zijn onderwerpen in beeld bracht. De tentoonstelling werpt daarmee een nieuw licht op Hals’ ambities en positie in de 17e eeuw. Een tijd waarin het ontwikkelen van een eigen stijl en het overtreffen van andere meesters een belangrijk streven was voor schilders. De schilderijen zijn afkomstig uit onder meer the National Gallery in Londen\, het Prado in Madrid\, het Louvre in Parijs en diverse particuliere collecties. Met de t entoonstelling Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt\, Rubens en Titiaan viert het Frans Hals Museum dat het in 2013 100 jaar bestaat.

Voor het bestellen van tickets online en de MARGRIET actie kli k hier


FEESTWEEK IN HAARLEM
9 t/m 14 mei 2013

In de feestweek zijn er verschillende feeste lijke activiteiten in de stad rond Frans Hals en de tijd waarin hij leefde: de Gouden Eeuw. De feestweek start op donderdag 9 mei\, Hemelvaartsdag\, m et de intocht – per zeilschip - van het eerste vat Frans Halsbier. Er zulle n diverse muzikale activiteiten zijn met o.a. een meezing festijn op de Gro te Markt\, een concert met muziek uit de tijd van Frans Hals door het ensem ble van Mike Fentross.

De week eindigt op dinsdag 14 mei (de 100ste verjaardag van het Frans Hals Museum) met een receptie in het museum . Tijdens deze receptie vindt de presentatie van het jubileumboek plaats. E en boek over een eeuw lang verzamelen\, restaureren\, tentoonstellen\, bewa ren \, bewaken en promoten.

DTEND:20130728 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130323 GEO:52.3765968;4.6336818 LOCATION:Frans Hals Museum\,Groot Heiligland 62 \nHaarlem\, 2011 ES SEQUENCE:0 SUMMARY:Eye to Eye with Rembrandt\, Rubens and Titian\, Frans Hals UID:252804 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130323T170000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130323T110000 GEO:52.3765968;4.6336818 LOCATION:Frans Hals Museum\,Groot Heiligland 62 \nHaarlem\, 2011 ES SEQUENCE:0 SUMMARY:Eye to Eye with Rembrandt\, Rubens and Titian\, Frans Hals UID:252805 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

The starting point for each of u s has been the possibility to develop an artwork in a larger scale\, concen trating on textiles. Unlimited in methods\, materials\, scale and time has giving birth to tactile pieces. Work that connects to contemplation\, refle ction\, memory\, dreams\, trust\, recreation\, rest\, shelter\, comfort and touch. It is a research of what happens when this visual\, creative experi ence meets our visitors.

\n

We are 9 Swedish artists from Ateljé Inuti 2 in Stockholm who are taking part in A room of our own. Artists from our studio and two coaching artists are exhibiting. The aim of the project is that the result could become a meeting point\, small in size and weight\ , that unfolds on arrival.

\n

\n

Two years has passed. After many interest ing discussions\, try outs and hours in the studio -  it is finally a great joy and a challenge to present A room of our own at Atelier Herenplaats.

\n
\n

Negen zweedse kunstenaars exposeren in Galerie Herenplaats:

\n

Ha nna Björklund\, Kia Gardelius Mårtensson\, Lisbet Hemse\, Miriam Lagergren\ , Edvin Mattison\, Lotte Nilsson-Välimaa\, Henrik Pätzke\, Emmy Wallin en A nders Wettler

\n

Deze kunstenaars maken deel uit van “Atelje Inuti2” dat is gevestigd in Stockholm en is toegelegd op de persoonlijke en creative ontw ikkeling van mensen met autisme. Een uitgangspunt voor de expositie “A room of our own” is de wens om een groot werk te vervaardigen met het accent op textiel. De kunstenaars willen met hun werk de bezoekers een ontmoetingspl aats bieden waar ze kunnen zijn\, voelen\, onderkomen\, rusten &\; drome n en ze willen graag dat bezoekers dit zintuiglijk en gevoelsmatig kunnen e rvaren.

\n

DTEND:20130707 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130420 GEO:51.9166983;4.4802838 LOCATION:Galerie Atelier Herenplaats\,Schiedamse Vest 56-58 \nRotterdam\, 3 011 BD SEQUENCE:0 SUMMARY:A room of our own -to move and create new places for meetings-\, Ha nna Björklund\, Kia Gardelius Mårtensson\, Lisbet Hemse\, Miriam Lagergren\ , Edvin Mattison\, Lotte Nilsson Välimaa\, Emmy Wallin\, Anders Wettler\, H enrik Pätzke UID:271738 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130419T190000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130419T170000 GEO:51.9166983;4.4802838 LOCATION:Galerie Atelier Herenplaats\,Schiedamse Vest 56-58 \nRotterdam\, 3 011 BD SEQUENCE:0 SUMMARY:A room of our own -to move and create new places for meetings-\, Ha nna Björklund\, Lisbet Hemse\, Miriam Lagergren\, Kia Gardelius Mårtensson\ , Edvin Mattison\, Henrik Pätzke\, Lotte Nilsson Välimaa\, Emmy Wallin\, An ders Wettler UID:271739 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION: DTEND:20130630 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130518 GEO:52.37569;4.884771 LOCATION:Galerie de Expeditie\,Zsa Zsa Eyck Leliegracht 47\nAmsterdam\, 101 6 GT SEQUENCE:0 SUMMARY:Rock Paper Scissors\, Yonatan Vinitsky\, Rachel Adams (1985 UK)\, P ieterjan Ginckels\, Joe Scanlan\, P. Struycken\, Fransje Killaars\, Ger Van Elk\, Erik Andriesse\, Curdin Tones UID:274360 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130518T190000 DTSTAMP:20160727T133608 DTSTART:20130518T170000 GEO:52.37569;4.884771 LOCATION:Galerie de Expeditie\,Zsa Zsa Eyck Leliegracht 47\nAmsterdam\, 101 6 GT SEQUENCE:0 SUMMARY:Rock Paper Scissors\, Rachel Adams (1985 UK)\, Erik Andriesse\, Ger Van Elk\, Pieterjan Ginckels\, Fransje Killaars\, Joe Scanlan\, P. Struyck en\, Curdin Tones\, Yonatan Vinitsky UID:274361 END:VEVENT END:VCALENDAR