BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN PRODID:iCalendar-Ruby VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

What is hidden\, forgotten\, c ast away\, or overlooked in the day-to-day operations of a cultural institu tion such as Witte de With? How does one make tangible the container of kno wledge that envelops the factual succession of exhibitions and publications ?

\n

For the duration of the exhibition& nbsp\;WERE IT AS IF\, 'guest readers' are invited to interpret/cri tique/analyse/translate/disrupt the very choices and methodologies artists Liesbeth Bik and Jos van der Pol deployed. The duo was invited to unfold an d repack Witte de With's archive-in-progress\, which they did by focussing on those projects from the near and distant past which tested the boundarie s between the internationally operating institution and its home town of Ro tterdam. Each invited 'reader' responds to the exhibition drawing from thei r own background and interests\, opening up the documents and works on view to unexpected interpretations and complementary perspectives.

\n

Throughout the summer of 2016\, public interpreta tive tours of \;WERE IT AS IF \;will be given by Maziar Af rassiabi (Founder &\; Artistic director Rib Art Space)\, Samira Ben Lalo ua (founder of Extra Extra nouveau magazine erotique)\, Lex ter Braak (Dire ctor Jan Van Eyck Academie)\, and Wouter Davidts (art historian).

\n

Limited attendance\, tickets required.

\n\n

 \;

\n

Wat wordt verborgen\, vergeten\, weggegooid\, of over het hoofd g ezien in de dagelijkse praktijk van een internationaal cultureel instituut? Hoe kunnen we de wolk van kennis en informatie tastbaar maken die de feite lijke opeenvolging van tentoonstellingen en publicaties omgeeft?

\n

Gedurende de tentoonstelling \;WERE IT AS IF \;geven genodigde "lezers" een interpretatie/kritiek/analyse /vertaling/verstoring van de keuzes en methodes die kunstenaars Liesbeth Bi k en Jos van der Pol aanwendden. Het duo werd uitgenodigd om middels een te ntoonstelling het archief-in-wording van Witte de With uit te pakken\, te h erschikken en te herinterpreteren. Van bijzondere interesse hierbij was de spanning tussen de internationale werking van het instituut en de relatie t ot haar thuisstad Rotterdam. Elke "lezer" reageert op de tentoonstelling va nuit zijn of haar eigen achtergrond\, waardoor de tentoongestelde documente n en werken op nieuwe\, onverwachte manieren geï\;nterpreteerd kunnen w orden.

\n

Live lezing-rondleidingen word en gegeven door Maziar Afrassiabi (oprichter &\; artistiek directeur Rib Art Space)\, Samira Ben Laloua (oprichter Extra Extra nouveau magazine ero tique)\, Lex ter Braak (directeur Jan Van Eyck Academie)\, en Wouter Davidt s (kunsthistoricus).

\n

Plaatsen beperkt \, ticket noodzakelijk.

DTEND:20160821T190000 DTSTAMP:20160731T092612 DTSTART:20160821T180000 GEO:51.9154779;4.4770598 LOCATION:Witte de With Center for Contemporary Art\,Witte de Withstraat 50 \nRotterdam\, 3012 BR SEQUENCE:0 SUMMARY:'Were It As If' Exhibition Reading (August 21) UID:424157 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

What is hidden\, forgotten\, c ast away\, or overlooked in the day-to-day operations of a cultural institu tion such as Witte de With? How does one make tangible the container of kno wledge that envelops the factual succession of exhibitions and publications ?

\n

For the duration of the exhibition& nbsp\;WERE IT AS IF\, 'guest readers' are in vited to interpret/critique/analyse/translate/disrupt the very choices and methodologies artists Liesbeth Bik and Jos van der Pol deployed. The duo wa s invited to unfold and repack Witte de With's archive-in-progress\, which they did by focussing on those projects from the near and distant past whic h tested the boundaries between the internationally operating institution a nd its home town of Rotterdam. Each invited 'reader' responds to the exhibi tion drawing from their own background and interests\, opening up the docum ents and works on view to unexpected interpretations and complementary pers pectives.

\n

Throughout the summer of 20 16\, public interpretative tours of \;WERE IT AS IF \;will be given by Maziar Afrassiabi (Founder &\; Artistic director Rib Art Sp ace)\, Samira Ben Laloua (founder of Extra Extra nouveau magazine erotique) \, Lex ter Braak (Director Jan Van Eyck Academie)\, and Wouter Davidts (art historian).

\n

Limited attendance\, tic kets required.

\n
\n

 \;

\n< p style="text-align: justify\;">Wat wordt verborgen\, vergeten\, weggegooid \, of over het hoofd gezien in de dagelijkse praktijk van een internationaa l cultureel instituut? Hoe kunnen we de wolk van kennis en informatie tastb aar maken die de feitelijke opeenvolging van tentoonstellingen en publicati es omgeeft?

\n

Gedurende de tentoonstell ing \;WERE IT AS IF \;geven genodigd e "lezers" een interpretatie/kritiek/analyse/vertaling/verstoring van de ke uzes en methodes die kunstenaars Liesbeth Bik en Jos van der Pol aanwendden . Het duo werd uitgenodigd om middels een tentoonstelling het archief-in-wo rding van Witte de With uit te pakken\, te herschikken en te herinterpreter en. Van bijzondere interesse hierbij was de spanning tussen de internationa le werking van het instituut en de relatie tot haar thuisstad Rotterdam. El ke "lezer" reageert op de tentoonstelling vanuit zijn of haar eigen achterg rond\, waardoor de tentoongestelde documenten en werken op nieuwe\, onverwa chte manieren geï\;nterpreteerd kunnen worden.

\n

Live lezing-rondleidingen worden gegeven door Maziar Afrassia bi (oprichter &\; artistiek directeur Rib Art Space)\, Samira Ben Laloua (oprichter Extra Extra nouveau magazine erotique)\, Lex ter Braak (directe ur Jan Van Eyck Academie)\, en Wouter Davidts (kunsthistoricus).

\n

Plaatsen beperkt\, ticket noodzakelijk.

DTEND:20160805T190000 DTSTAMP:20160731T092612 DTSTART:20160805T180000 GEO:51.9154779;4.4770598 LOCATION:Witte de With Center for Contemporary Art\,Witte de Withstraat 50 \nRotterdam\, 3012 BR SEQUENCE:0 SUMMARY:'Were It As If' Exhibition Reading (August 5)\, Wouter Davidts UID:424156 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Galerie Ron Mandos and curator Radek Vana proudly present BEST OF GRADUATES 2016. Following on previous y ears\, a selection of new and upcoming talents who just graduated from all Dutch art academies will be presented during the ninth edition of this summ er exhibition.

All twentyfour participating artists have a chanc e of winning the Ron Mandos Young Blood Award\, which allows the winner to exhibit their work in the gallery or at an art fair in the near future.

Due to installment of our September exhibition in the gallery\, the exhibition will take place at a temporary location: Konijnenstraat 16A\, A msterdam.

\n

 \;

\n

We hereby invite you to the festive opening of this grou p exhibition on Friday August 5\, 2016 from 5 to 7 pm. The award ceremony w ill take place on Saturday August 27\, 2016 at 3 pm. During this event\, th e Public&rsquo\;s Favorite and the winner of the ING Unseen Talent Award wi ll be announced as well. \;

\n

Pleas e find the list with selected graduates below:

\n

 \;

\n

ABK Maastri cht: \;Miriam Sentler\, \;Kiki Nickel

\n

Academie Minerva: \;Dennis Molema\,& nbsp\;Henk-Sjoerd Hinrichs

\n

AK I ArtEZ: \;Tom Putman\, \;Esmay Groot Koerkamp\, \;Hei di Horsturz

\n

ArtEZ Arnhem:&nbs p\;Rosanne Jonkhout\, \;Janneke Donker

\n

Gerrit Rietveld Academie: \;Luca Asta\, \;Sasha Herman

\n

HKU Utrecht: \;Liselot Veenendaal\,&n bsp\;Jonathan Straatman\, \;Rood Kok

\n

KABK Den Haag: \;Benjamin Harpsoe\, \;Suzie va n Staaveren\, \;Tobias Lengkeek\, \;Anatole de Benedictis

\n

St. Joost Den Bosch: \;Ad rianna Dieleman

\n

St. Joost Bre da: \;Romee van Oers

\n

Willem de Kooning Academie: \;Christopher Noort\, \;N asbami\, \;Roman Strijbos\, \;Marianne van der Burgt

DTEND:20160827 DTSTAMP:20160731T092612 DTSTART:20160805 GEO:52.3706567;4.8824697 LOCATION:Galerie Ron Mandos (Amsterdam)\,Konijnenstraat 16A (temporary loca tion)\nAmsterdam\, 1016 HJ SEQUENCE:0 SUMMARY:Best of Graduates 2016\, Miriam Sentler\, Kiki Nickel\, Dennis Mole ma\, Henk-Sjoerd Hinrichs\, Tom Putman\, Esmay Groot Koerkamp\, Heidi Horst urz\, Rosanne Jonkhout\, Janneke Donker\, Luca Asta\, Sasha Herman\, Liselo t Veenendaal\, Jonathan Straatman\, Rood Kok\, Benjamin Harpsoe\, Suzie van Staaveren\, Tobias Lengkeek\, Anatole de Benedictis\, Adrianna Dieleman\, Romee van Oers\, Christopher Noort\, Nasbami\, Roman Strijbos\, Marianne va n der Burgt UID:424147 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20160805T190000 DTSTAMP:20160731T092612 DTSTART:20160805T170000 GEO:52.3706567;4.8824697 LOCATION:Galerie Ron Mandos (Amsterdam)\,Konijnenstraat 16A (temporary loca tion)\nAmsterdam\, 1016 HJ SEQUENCE:0 SUMMARY:Best of Graduates 2016\, Luca Asta\, Anatole de Benedictis\, Adrian na Dieleman\, Janneke Donker\, Benjamin Harpsoe\, Sasha Herman\, Henk-Sjoer d Hinrichs\, Heidi Horsturz\, Rosanne Jonkhout\, Esmay Groot Koerkamp\, Roo d Kok\, Tobias Lengkeek\, Dennis Molema\, Nasbami\, Kiki Nickel\, Christoph er Noort\, Tom Putman\, Miriam Sentler\, Jonathan Straatman\, Roman Strijbo s\, Marianne van der Burgt\, Romee van Oers\, Suzie van Staaveren\, Liselot Veenendaal UID:424148 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION: DTEND:20161105 DTSTAMP:20160731T092612 DTSTART:20160903 GEO:52.3735934;4.8789403 LOCATION:Galerie Fons Welters\,Bloemstraat 140 \nAmsterdam\, 1016 lj SEQUENCE:0 SUMMARY:Solo Exhibition\, Femmy Otten UID:424096 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20160903T190000 DTSTAMP:20160731T092612 DTSTART:20160903T170000 GEO:52.3735934;4.8789403 LOCATION:Galerie Fons Welters\,Bloemstraat 140 \nAmsterdam\, 1016 lj SEQUENCE:0 SUMMARY:Solo Exhibition\, Femmy Otten UID:424097 END:VEVENT END:VCALENDAR