BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN PRODID:iCalendar-Ruby VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Celebrating the 10th anniversary of our collaborati on\, \;And rei Roiter will present new works and installations as well as films.

DTEND:20141122 DTSTAMP:20140918T134220 DTSTART:20141024 GEO:52.3601501;4.8919833 LOCATION:Galerie Akinci\,Lijnbaansgracht 317 \nAmsterdam\, 1017 WZ SEQUENCE:0 SUMMARY:Thank you\, Andrei Roiter UID:356934 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20141024T190000 DTSTAMP:20140918T134220 DTSTART:20141024T170000 GEO:52.3601501;4.8919833 LOCATION:Galerie Akinci\,Lijnbaansgracht 317 \nAmsterdam\, 1017 WZ SEQUENCE:0 SUMMARY:Thank you\, Andrei Roiter UID:356935 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Opening door Frits van der Lee met ritmische oer-geluiden gemaakt met zijn percussie-instrument d e Hang. Nodig ook je vrienden uit via het opening event.

Kunstenaarscollectief ZT uit Enschede laat zich inspireren door hun gezamenlijke achtergrond: de opleiding aan de AKI en hun band met de stad in een tentoonstelling over oorsprong\, inspiratie en begin.

ZT: &ldquo\;We beginnen met de titel\, die zet ons aan het denken en inspireert ons tot het maken van nieuw werk\, deze keer over oors prong\, inspiratie en begin. Zoals Louise Bourgeois zegt: "Ik ben niet wat ik ben\, ik ben wat ik doe met mijn handen". De bezoekers van OER-SPRONG ga an naar huis met een nieuwe kijk op alles wat ooit begonnen is.&rdquo\;

De volgende kunstenaars presenteren hun werk: Mycke Benschop\, Ma rtine Berkenbosch\, Johanna Mutter\, Jeanine Wubbels en gastkunstenaars Mir iam Bonder\, Moniek Rutten en José\; van Veen.

ZT is een collectief van kunstenaars uit Enschede die met uiteenlopende disciplines werken. Zij hebben zich voor deze tentoonstelling laten inspireren door hun gezamenlijke achtergrond: de opleiding aan de kunstacademie AKI ArtEZ en h un band met de stad. In de tentoonstelling laten zij daarmee hun persoonlij ke associaties zien.

DTEND:20140918 DTSTAMP:20140918T134220 DTSTART:20140918 GEO:52.2339261;6.8948925 LOCATION:TETEM kunstruimte\,Stroinksbleekweg 16 \nEnschede\, 7523 ZL SEQUENCE:0 SUMMARY:Oer-Sprong\, Mycke Benschop\, Martine Berkenbosch\, Johanna Mutter\ , Jeanine Wubbels\, Miriam Bonder\, Moniek Rutten\, José van Veen UID:356842 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140918T190000 DTSTAMP:20140918T134220 DTSTART:20140918T170000 GEO:52.2339261;6.8948925 LOCATION:TETEM kunstruimte\,Stroinksbleekweg 16 \nEnschede\, 7523 ZL SEQUENCE:0 SUMMARY:Oer-Sprong\, Mycke Benschop\, Martine Berkenbosch\, Miriam Bonder\, Johanna Mutter\, Moniek Rutten\, José van Veen\, Jeanine Wubbels UID:356843 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Opening performance: " City Sondols" van Matteo Marangoni

Het is alg emeen bekend dat we leven in een cultuur die gedomineerd wordt door visuele beelden. Maar kunnen we een andere balans vinden tussen de zintuigen door het anders verbeelden van de technologieë\;n die we gebruiken?

Het licht wordt gedimd en de scherpte van ons gezichtsve rmogen vermindert. Onze verbeelding opent zich. De grenzen tussen het echte en het imaginaire vervagen. We herontdekken de gevoeligheid van het gehoor die wordt afgestemd op de geluiden van de omgeving. We luisteren naar de e cho's van onze voetstappen die van verre oppervlakten weerkaatsen. We voele n de textuur van materialen: de warmte van hout\, de kilte van metaal\, de leeftijd van de mensen om ons heen door de ruwheid van hun huid met onze vi ngers af te tasten&hellip\;

Toen de moderne Westerse tec hnologieë\;n Japanse huizen in de eerste helft van de 20e eeuw binnendr ongen\, publiceerde Jun'ichirō Tanizaki &ldquo\;In Praise of Shadows&rdquo\ ;: een essay over de Japanse esthetiek\, afgezet tegen de westerse\, waarbi j de schrijver zich concentreert op de schoonheid van het donker en de scha duw in de Japanse traditie. Het boek bevat overwegingen over architectuur\, de inrichting van een huis\, verlichting\, papier\, techniek\, eten en de vrouwelijke schoonheid. In Praise of Shadows beschrijft niet alleen Tanizak i&rsquo\;s heimwee naar de duisternis van de traditionele Japanse huizen\, maar ook zijn inspanningen om nieuwe technologieë\;n te combineren met oude materialen en gewoontes. Zo vond hij manieren om papieren lantaarns me t gloeilampen te harmoniseren\, houten wc armaturen met modern sanitair en glas met papier in schuifdeuren. De werken in deze tentoonstelling volgen e en soortgelijke aanpak. Een zorgvuldige selectie van materialen\, eenvoudig e vormen en persoonlijke combinaties van nieuwe en oude technologieë\;n nodigen ons uit om onze zintuigen open te stellen\, om ruimte te creë\ ;ren met onze lichamen en actief de details te verkennen die zich in de die pte van onze perceptie bevinden.

In Praise of Shadows is een groepstentoonstelling samengesteld door het internationale kunstena arscollectief iii met de steun van Stroom Den Haag en de Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

www.iiinitiative.org

DTEND:20141116 DTSTAMP:20140918T134220 DTSTART:20140918 GEO:52.2339261;6.8948925 LOCATION:TETEM kunstruimte\,Stroinksbleekweg 16 \nEnschede\, 7523 ZL SEQUENCE:0 SUMMARY:In Praise of Shadows\, Wen Chin Fu\, Mariska de Groot\, Matteo Mara ngoni\, Jonathan Reus\, Jeroen Uyttendaele\, Dieter Vandoren\, Dewi de Vree UID:356840 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140918T190000 DTSTAMP:20140918T134220 DTSTART:20140918T170000 GEO:52.2339261;6.8948925 LOCATION:TETEM kunstruimte\,Stroinksbleekweg 16 \nEnschede\, 7523 ZL SEQUENCE:0 SUMMARY:In Praise of Shadows\, Mariska de Groot\, Dewi de Vree\, Wen Chin F u\, Matteo Marangoni\, Jonathan Reus\, Jeroen Uyttendaele\, Dieter Vandoren UID:356841 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

With new paintings\, a black ph oto album and the voice of a medium.
Many thanks to John Johnson.

\ n

In \;The House \;(2013 o nwards) Anya Janssen distorts a linear experience of time. She lets the&nbs p\;past coincide with the present and by doing so she tells the tale of a h ouse. The villa and \;park she lives in also form the subject of her st udies. The location itself has been marked by a \;turbulent and long hi story. The first residents were a wealthy family from the city of Arnhem.&n bsp\;Then the house was transformed into a monastery for the 'Sisters of Lo ve'\, only to end up as \;the headquarters for the German SS. In 1944 t he house was bombed and destroyed during \;the final years of The Secon d World War.

Janssen adopted the thought that memories and event s attach \;themselves to physical locations\, and from this perspective she has studied the history of this \;place. She doesn't want to descr ibe consecutive events in a chronological way\, but sees \;them appear simultaneously on location. A compressed image of time is created by layeri ng \;both time and event in a deja-vu like experience. By interviewing residents\, searching \;through various archives and even by employing the help of a Scottish medium \;she tries to unwrap \;and interpret these layered images of time as they appear to her. \;

Jans sen's work tells tales through impressions. In series of narrative painting s and drawings she \;achieves a very intimate\, direct relationship wit h her subject matter. The painted objects\, \;bodies and places are giv en a simmering tension below the painterly surface. Her meticulous \;st yle lets her imbue lifeless objects with a balanced sense of both whim and resignation. She \;uses the word 'begeesterd' or \;spiritedfor the essence of the physical world that she captures. \;Objects car ry a multitude of meanings within them and the mere fact of their existence  \;makes them into carriers of the past and the future. By using distor tion\, transparency and an \;alienating light Janssen translates realit y and all its facets to the canvas. \;

The House&nb sp\;is not just a wondrous telling of history. The series shows a coming an d leaving of \;life\, contrasted with the existing moment. Janssen desc ribes how every new group of \;inhabitants drops a new layer of meaning on top of the tangible reality of the house. \;Thoughts of beauty\, vi olence and decay are projected onto lifeless objects until they are \;i mprinted with suggested \;meaning. The objects themselves remain withou t life\, but \;become animated witnesses of humanity. These traces of u se - \;specific points of time \;anchored to a place or object -&nb sp\;stand testament of the relativity of a human life. Within an \;inde terminate span of time we can influence the world around us\, but all we do is subject to \;an unstoppable entropy.

This relativity\, t he idea that time only starts with the experience of it\, is supported by t he time \;theories of Gilles Deleuze. He describes the appearance of an image of time as looking \;through the facets of a cut crystal. Every experience of the present is split in the conservation \;of the past\, the multiple potentiality of the future and the moment which lets them both  \;coincide. The ideas of this French philosopher serve as source of in spiration for The House. \;That which we experience as 'seeing' actuall y is an amalgam of factual observation\, virtual \;memory and subconsci ous projection. For Janssen\, this thought opens up the potential for \ ;esoteric and metaphysical descriptions. This in turn explains her use of t he Scottish medium \;John Johnsson\, whose findings are included in the exhibition as an audio recording. \;

Anya Janssen lives and works in Arnhem\, the Netherlands. She is represented by TORCH \;galle ry Amsterdam. Her work is exhibited worldwide and part of several collectio ns\, including \;the Museum of Modern Art in Arnhem\, DELA\, ABN/AMRO\, Diesel\, Delta Loyd\, Ohra and \;Menzis. \;The House  \;will travel to multiple museums and venues as a travelling exhibition.

\n
\n

In \;The House&nbs p\;(vanaf 2013) verstoort Anya Janssen een lineaire beleving van de tijd. Z e laat het \;verleden samenvallen met het heden en vertelt zo het verha al van een huis. De villa en het park wat ze onderzoekt en zelf bewoont dra gen een bewogen geschiedenis in zich. De eerste \;bewoners van het land goed waren leden van een welvarende Arnhemse familie. Vervolgens \;werd het een klooster voor de 'Zusters van Liefde'\, om daarna dienst te doen a ls hoofdkwartier \;voor de SS. Uiteindelijk werd de villa vernietigd do or een bombardement tijdens de laatste jaren van \;De Tweede Wereldoorl og.

Janssen concentreert zich op de geschiedenis van deze plek v anuit de gedachte dat \;herinneringen en gebeurtenissen blijven rondwar en op fysieke locaties. Ze wil opeenvolgende \;voorvallen niet chronolo gisch beschrijven\, maar ziet ze gelijktijdig verschijnen op de plaats zelf . \;Een samengebald tijdsbeeld ontstaat door de opeenstapeling van tijd en gebeurtenissen\, \;ervaren als een deja-vu. Middels interviews\, ar chiefonderzoek en zelfs met behulp van een Schots \;medium tracht ze de ze tijdsbeelden te ontwaren en te interpreteren terwijl ze aan haar verschi jnen.

Het werk van Anya Janssen vertelt verhalen vanuit indrukke n. In reeksen van narratieve \;schilderijen en tekeningen gaat ze een i ntieme\, zeer directe relatie aan met haar onderwerp. De \;geschilderde objecten\, lichamen en plekken krijgen door haar minutieuze schilderstijl een \;pulserende spanning onder het oppervlak. Al het geschilderde scho mmelt voortdurend tussen \;bevlieging en berusting. Zelf gebruikt ze he t woord 'begeesterd' voor de essentie van de fysieke \;wereld die zij v astlegt. Objecten dragen een veelvoud van betekenissen in zich\, en worden door \;het feit van hun bestaan dragers van het verleden en de toekomst . Door gebruik te maken van \;vervormingen\, transparantie en vervreemd end licht vertaalt Janssen een werkelijkheid in al haar \;voelbare face tten naar het doek.

The House \;is niet enkel een w onderlijke vertelling van de geschiedenis. De reeks werken toont een \; komen en gaan van leven\, gecontrasteerd met het bestaan van het moment. Ja nssen beschrijft \;al schilderend de wijze waarop er met iedere nieuwe bewonersgroep een betekenislaag over de \;waar te nemen werkelijkheid v alt. Gedachten van schoonheid\, geweld en verval worden \;geprojecteerd op levenloze objecten\, totdat deze zaken de impressie van betekenis \ ;daadwerkelijk in zich dragen. De objecten zelf blijven levenloos\, maar ra ken 'bezielt' en getuigen \;op hun wijze van menselijkheid. Deze gebrui kssporen - \;specifieke punten van tijd verankert aan \;een plek of object \;- \;tonen dan ook de relativiteit van een mensenleven. Bi nnen de \;onbepaalde \;tijdspanne van ons bestaan beï\;nvloeden we de wereld\, maar alles \;wat we doen is onderhevig \;aan een on stuitbare entropie.

Deze relativiteit\, het idee dat tijd pas be gint met de ervaring ervan\, wordt onderschreven door de \;tijdstheorie ë\;n van Gilles Deleuze. Hij omschrijft het ontstaan van tijdsbeelden a ls kijken door de \;facetten van een geslepen kristal. Iedere ervaring van het nu wordt gesplitst in de conservatie \;van het verleden\, de ve elvoudige potentie van de toekomst en het heden dat verleden en \;toeko mst samen laat komen. De ideeë\;n van deze Franse filosoof dienen als i nspiratie voor The \;House. Wat we ervaren als 'zien' is in feite een a malgaam van feitelijke waarneming\, virtuele \;herinnering en onbewuste projectie. Deze constatering opent voor Janssen de deuren naar \;esote rie en metafysische beschrijvingen. Dit verklaart ook de inzet van het Scho tse medium John \;Johnson\, wiens bevindingen als audio-opname zijn opg enomen in de tentoonstelling. \;

Anya Janssen woont en werkt in Arnhem. Ze wordt vertegenwoordigd door TORCH gallery in \;Amsterdam . Haar werk wordt wereldwijd tentoongesteld en is onder andere deel van de& nbsp\;collecties van het Museum Arnhem\, DELA\, ABN/AMRO\, Diesel\, Delta L oyd\, Ohra en Menzis.The \;House \;zal\, net als haar voor ganger The Shapeshifter \, als rondreizende tentoonstelling meerdere \; musea en instituten aandoen.

\n

 \;

DTEND:20141122 DTSTAMP:20140918T134220 DTSTART:20141018 GEO:52.3714167;4.8803351 LOCATION:Torch Gallery\,Lauriergracht 94 \nAmsterdam\, 1016 RN SEQUENCE:0 SUMMARY:The House: A Story of a House and its Visitors\, Anya Janssen UID:356382 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20141018T190000 DTSTAMP:20140918T134220 DTSTART:20141018T170000 GEO:52.3714167;4.8803351 LOCATION:Torch Gallery\,Lauriergracht 94 \nAmsterdam\, 1016 RN SEQUENCE:0 SUMMARY:The House: A Story of a House and its Visitors\, Anya Janssen UID:356383 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Imagine. You are halfway a tra nsatlantic flight and look down on the vast sea nine kilometer below you. Y ou see nothing but sea. What are the odds two things will meet there in the middle of this 76.762.000 km2 territory? Zero. Or maybe not? This question motivated artist Lotte Geeven to put things to the test. She brought in an international team of scientists specialized in studying the behavior of t he sea and made a plan together with the National Oceanic and Atmospheric A dministration (US)\, the Louisiana Universities Marine Consortium (US)\, th e Marine Institute (IR) and Unidad de Tecnologí\;a Marina (SP) to sea rch for an answer. Two sensory robots named 127109 &\; 127110 where brou ght to life and where deployed 7000 kilometer apart in the currents on two sides of the Atlantic Ocean. One in The Gulf of Mexico and the other far ou t the Portuguese coast. The location and time of the deployment of both obj ects has been carefully calculated in order to optimize the chances of an e ncounter. At the mercy of the sea&rsquo\;s slow choreography 27109 &\; 1 27110 are predicted to meet in the middle within the time span of a year\, a place where two giant currents curl around. The moment the two robots tou ch the water the projects outcome is entirely ruled by the forces of nature .

\n

Simultaneous with this happening th e story about 127109 &\; 127110 will unfold in several chapters in the f orm of presentations and events around this journey. The first chapter is p resented at Momart Project Space [MPS]. Here Geeven created an audio-based environment that forecasts a journey. A minimal total installation as an in cantatory prediction.

\n

A complementary publication designed by Studio Adriaan Mellegers will be presented during the opening\, forming an abstract map of the ocean.

\n

Chapter two will run parallel to the exhibition at MPS and i s a collaborative sound piece of Lotte Geeven and Dr. Thomas Grĭll above th e city of New Orleans. This work will be situated at two different venues i n New Orleans\, namely Tulane and May. The project is part of the Prospect P3+ International Biennial Satellite Program (opening October 25th\, 2014).  \;

\n

Besides the exhibition one ca n follow the year-long journey of the two robots and their observations on their expedition to the center of this 76.762.000 km2 area live on the proj ect website. The website is launched on the opening at MPS\, September 20th \, 2014.

\n

The web-address will be publ ished on the Momart website before the opening.

\n

ABOUT MPS

\n

Momart functions as a platform for presentation\, research and production of contemporary a rt. It offers emerging and independent artists the opportunity to work in a n interdisciplinary environment together with other young and more experien ced art professionals such as writers\, curators\, critics and scientists.< /p>\n


\n

 \;

\n

Stel je voor. Je kijkt tijdens een trans-Atlantische vlucht uit het raam naar de immense zee negen kilometer beneden je. Wat denk je dat de kans is dat daar\, in d ie uitgestrekte blauwe vlakte\, twee objecten elkaar ontmoeten? Nul. Of toc h niet? Deze vraag was aanleiding voor Lotte Geeven om de proef op de som t e nemen. Ze schakelde wetenschappers gespecialiseerd in het bestuderen van het gedrag van de oceaan in en beraamde samen met The National Oceanic and Atmospheric Administration (US)\, the Louisiana Universities Marine Consort ium (US)\, the Marine Institute (IR) &\; Unidad de Tecnologí\;a Ma rina (SP) een zoektocht naar het antwoord op haar vraag.

\n

Twee robots genaamd 127109 &\; 127110 werden in het leven geroepen en aan weerszijde van de Atlantische oceaan - 7000 kilometer van elkaar verwijderd- in de stromingen van de zee geplaatst. De eerste aa n de rand van de Mexicaanse golf en de tweede ver buiten de kust van Portug al. Plaats en tijd van de tewaterlating van beide objecten werd uitvoerig d oorgerekend om zo de kans op een ontmoeting te optimaliseren. Overgeleverd aan de choreografie van de zee zullen ze binnen de tijdsspan van een jaar n aar elkaar toe zullen worden gevoerd door de stromingen die vanuit beide ka nten van de oceaan richting het midden draaien. Althans\, dat is de voorspe lling.

\n

Dit trage en minimale project wordt geheel bepaald door de krachten van de natuur en vormt het komende ja ar de kern voor een reeks presentaties en evenementen die parallel zullen p laatsvinden. In deze eerste prestatie zal de toeschouwer kennismaken met 12 7109 &\; 127110. Een minimale totaalinstallatie in Momart vormt een bezw erende voorspelling.

\n

Een aanvullende publicatie\, vormgegeven door Studio Adriaan Mellegers vormt een abstracte kaart van de zee en zal tijdens de tentoonstelling worden gepresenteerd.

\n

In het komende jaar zal het verhaal ove r 127109 &\; 127110 zich ontvouwen in verschillende hoofdstukken. Hoofds tuk twee\, welke word gepresenteerd parallel aan de tentoonstelling in MPS\ , is een audio werk ontstaan uit de samenwerking tussen Lotte Geeven en Dr. Thomas Grĭll op twee verschillende locaties in New Orleans\, Tulane en May . Dit project is onderdeel van het Prospect P3+ International Biennial Sate llite Program (opening 25 oktober\, 2014).

\n

Naast de tentoonstelling kan de reis en de registraties van de twee r obots op hun expeditie naar het midden van het 76.762.000 km2 grote gebied\ , een jaar lang live worden gevolgd op de project website. Deze word gelanc eerd op de opening in MPS\, 20 september\, 2014.

\n

Het webadres zal op de website van Momart worden gepubliceerd v oor de opening.

\n

 \;

\n

Momart Project Space is een platf orm voor presentatie\, onderzoek en productie van hedendaagse kunst. Het bi ed opkomende en onafhankelijke kunstenaars de mogelijkheid om te werken in een interdisciplinaire omgeving\, samen met andere jonge en meer ervaren ku nst professionals zoals schrijvers\, curators\, critici en wetenschappers.< /p> DTEND:20141019 DTSTAMP:20140918T134220 DTSTART:20140920 GEO:52.3753959;4.8894794 LOCATION:momart\,Bergstraat 3 1015 AV SEQUENCE:0 SUMMARY:127109 & 127110\, lotte geeven UID:356096 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140920T190000 DTSTAMP:20140918T134220 DTSTART:20140920T170000 GEO:52.3753959;4.8894794 LOCATION:momart\,Bergstraat 3 1015 AV SEQUENCE:0 SUMMARY:127109 & 127110\, lotte geeven UID:356097 END:VEVENT END:VCALENDAR