BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN PRODID:iCalendar-Ruby VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Alpha60projects.org is an online project space where we pres ent monthly collaborative projects by artists and writers in which art and writing are simultaneously produced.

Contributing Artists: Balt hazar Berling\, Eloise Bonneviot\, James Fuller\, Mark IJzerman\, Abigail J ones\, Erik Luchtenberg\, James Murison\, Jammie Nicholas\, Fani Louisa Par ali\, Anouk van Reijen\, Johan Rijpma\, Laura Signer\, Johanne Teigen\,

Contributing writers: Renata Ananias\, Umeu Bartelds\, Ilse van E ijk-Ö\;zgü\;r\, Silke van de Grift\, Manus Groenen\, Hannah Hood\, William Kherbek\, Alana Kushnir\, Niek van der Meer\, Femke Oortwijn\, Cath erine Y. Serrano\, Menno Vuister\, Gino van Weenen

DTEND:20140415 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20130327 GEO:0.0;0.0 LOCATION:www.alpha60projects.org\,Online \nonline\, SEQUENCE:0 SUMMARY:Alpha 60 Projects\, Abigail Jones\, Mark IJzerman\, James Fuller\, Eloise Bonneviot\, Balthazar Berling\, Fani Louisa Parali\, Jammie Nicholas \, James Murison\, Erik Luchtenberg\, Anouk van Reijen\, Johan Rijpma\, Lau ra Signer\, Johanne Teigen UID:348799 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20130327T200000 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20130327T180000 GEO:0.0;0.0 LOCATION:www.alpha60projects.org\,Online \nonline\, SEQUENCE:0 SUMMARY:Alpha 60 Projects\, Balthazar Berling\, Eloise Bonneviot\, James Fu ller\, Mark IJzerman\, Abigail Jones\, Erik Luchtenberg\, James Murison\, J ammie Nicholas\, Fani Louisa Parali\, Johan Rijpma\, Laura Signer\, Johanne Teigen\, Anouk van Reijen UID:348800 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

This program explores the potential of the quot e and the subtle reference - the act of allusion - as an artistic strategy. Hollywood lmmaking is the point of reference for this afternoon of investi gations in narrativity\, cinematic memory and the blurred lines between cti on and reality. When we tell stories do we inevitably get tangled up in a w eb of codes and concepts introduced by Hollywood? Do we see life through Ho llywoods eyes? Can we say something true while talking in ction? Isn&rsquo\ ;t reality just a bad movie?

DTEND:20140601 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20140601 GEO:52.0534124;4.2187208 LOCATION:Locatie Z\,Monsterseweg 4 \nDen Haag\, 2553 RL SEQUENCE:0 SUMMARY:I carried a watermelon\, Sybren de Boer\, Maurice Bogaert\, Peter v an der Es\, Louise Jacobs\, Paul de Mol\, Jowel de Bruijn UID:348796 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140601T190000 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20140601T130000 GEO:52.0534124;4.2187208 LOCATION:Locatie Z\,Monsterseweg 4 \nDen Haag\, 2553 RL SEQUENCE:0 SUMMARY:I carried a watermelon\, Maurice Bogaert\, Sybren de Boer\, Jowel d e Bruijn\, Paul de Mol\, Louise Jacobs\, Peter van der Es UID:348797 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Historical facts come to life when embedded in a proper narrative. But when we want to talk about the future\, do stories need to be supported by tangible facts the same way? What would constitute such a fact? What properties make it plausible? Can we apply archaeological methods to get a perspective on the future?

DTEND:20140223 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20140223 GEO:52.0534124;4.2187208 LOCATION:Locatie Z\,Monsterseweg 4 \nDen Haag\, 2553 RL SEQUENCE:0 SUMMARY:Proof of a Promise: Excavating the Future. \, Paul Geelen\, Maarten Vanden Eynde\, Roger Hiorns\, Ibrahim Ineke.\, Saskia Laurant\, Thijs Ebbe Fokkens UID:348792 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140223T220000 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20140223T150000 GEO:52.0534124;4.2187208 LOCATION:Locatie Z\,Monsterseweg 4 \nDen Haag\, 2553 RL SEQUENCE:0 SUMMARY:Proof of a Promise: Excavating the Future. \, Maarten Vanden Eynde\ , Thijs Ebbe Fokkens\, Paul Geelen\, Roger Hiorns\, Ibrahim Ineke.\, Saskia Laurant UID:348793 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION: DTEND:20141005 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20140907 GEO:52.0818347;4.3016773 LOCATION:Galerie Ramakers\,Toussaintkade 51 \nThe Hague \, 2513 CL SEQUENCE:0 SUMMARY:Solo Exhibition\, Warffemius UID:348485 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

In September and October the B elgian sculptor Johan Tahon (1965) presents his most recent ceramic sculptu res at Gallery Gerhard Hofland. His intense sculptures mostly resemble huma n creatures with a strange anatomy: fused heads\, distorted faces\, bodies stretched or with fragmented limbs. They are made from raw\, unfired clay o r plaster covered in dripping high gloss white enamel\, with a single color accent. Simultaneously his work is reminiscent of the classics: sculptures from ancient Greece and Byzantium\, archetypal Egyptian\, African and orie ntal sculptures\, but also to the work of modern sculptors like Lehmbruck a nd Giacometti.

\n

Tahon's sculptures oft en have an unpolished and unfinished look\, as if they are in constant stat e of development. Also\, the construction of the sculptures is still clearl y visible. This visibility of the physical process is an essential part of the work of Tahon. The exhibited sculptures in the gallery are just the sta tus quo of a process that is more inclusive\, which is the complete mental and physical creative process that takes place in the artist's studio. The importance of Tahon's studio practice is underlined by an acquisition of so me of his workshop\, including a wall full of sketches and texts\, tryouts in clay and sculptures\, by the Museum of Contemporary Art in Antwerp (MHKA ). Tahon's studio's located both in Belgium and in Turkey are like temples in which he creates his own reality and where his sculptur es are brought to live intuitively.

\n

M uch of what Tahon makes is supported by philosophical and metaphysical spec ulations. As with Giacometti\, the sculptures of Tahon are not so much abou t their outward form\, but about the inspiration and the issues that are co ntained in it. For Tahon sculpting is a necessary activity\, \; a way o f life. It is an existential experience in itself that consists of 'seeking and receiving'\, a magical interactive process between himself and his scu lpted entities. In this process Tahon wants to make tangible existential is sues and feelings. As they are frightening and unpleasant they become conce ivable and bearable in the temporary physical form of a sculpture. For the viewer this makes Tahon's sculptures very expressive and often recognizable \, offering them an intimate encounter with these intense emotions solidifi ed into ceramics.

\n

Johan Tahon born in 1965 in Menen (BE)\, \; lives and works in Sint Denijs Boekel (BE) and Istanbul (TR). He studied sculpture at the Koninklijke Academie voor Schon e Kunsten (KASK) in Gent (BE). Tahon participated in numerous exhibitions\, among others: \; De Rode Poort and De Opening (SMAK\, Gent\, BE)\, Bea ufort01 (Oostende\, BE)\, Lustwarande04 (Tilburg\, NL)\, Manifesta (Maasmec helen\, BE) and showed his work in places like the Ministry of Finance (The Hague\, NL)\, the Gerhard Marcks Haus (Bremen\, DE)\, the Academia Belgica (Rome\, IT)\, the Topkapi Palace (Istanbul\, TR)\, The Kennedy Center for the Performing Arts (Washington DC\, USA)\, Palais d&rsquo\;Ié\;na (P aris\, FR)\, the Istanbul Biennial (TR). Tahons sculptures are part of publ ic and private collections like SMAK (Gent\, BE)\, MHKA (Antwerp\, BE)\, St edelijk Museum (Amsterdam\, NL)\, GEM en Gemeentemuseum (The Hague\, NL)\, MARTa (Herford\, DE)\, de Vanhaerents Art Collection (Brussels\, BE)\, the collection of \; Cermodern (Ankara\, TR) and the collection of the Dutc h Royal Family (The Hague\, NL). Recently the Bonnefantenmuseum (Maastricht \, NL) new monumental works by Tahon.

\n
\n

In september en oktober toont de Belgische beeldhouwer Johan Tahon (1965) zijn nieuwste keramische sculpturen bij Gal erie Gerhard Hofland. Zijn intense sculpturen lijken veelal op menselijke w ezens met een bevreemdende anatomie: samengesmolten koppen\, vervormde gezi chten\, uitgerekte of gefragmenteerde ledenmaten. Ze zijn opgebouwd uit rau we\, ongebakken klei of gips en overgoten met druipende hoogglanzende witte glazuur\, met hier en daar wat kleuraccenten. Tegelijkertijd doet zijn wer k denken aan de klassieken: sculpturen uit de Griekse en Byzantijnse oudhei d\, aan archetypische Egyptische\, Afrikaanse en Oosterse sculpturen maar o ok aan het werk van moderne beeldhouwers als Lehmbruck en Giacometti.

\n

Tahons beelden zijn vaak ongepolijst en li jken onaf\, alsof ze in voortdurende staat van ontwikkeling zijn. Ook de op bouw van de beelden is veelal zichtbaar gebleven. Deze zichtbaarheid van he t fysieke proces is een wezenlijk onderdeel van het werk van Tahon. De beel den in de galerie zijn slechts de status quo van een proces dat veelomvatte nder is\, namelijk het totale mentale en fysieke creatieve proces dat zich afspeelt in het atelier. Niet voor niets kocht het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen (MKHA) een deel van zijn atelier aan\, met alles erop en eraan: \; een muur vol met schetsen en teksten\, probeersels in klei\, en sculpturen. De ateliers van Tahon\, een in België\; en een in Turki je\, zijn als tempels waarin hij zijn eigen realiteit creë\;ert en waar zijn beelden op intuï\;tieve wijze tot leven komen.

\n

Veel van wat Tahon maakt wordt door filosofische en met afysische bespiegelingen gedragen. Net als bij Giacometti gaan de beelden v an Tahon niet zozeer over hun uiterlijke vorm maar over de bezieling en de vraagstukken die daarin besloten liggen. Voor Tahon is beeldhouwen een nood zakelijke bezigheid\, een manier van leven. Deze voor hem existentië\;l e ervaring op zich\, bestaat uit 'zoeken en ontvangen'\, een magisch intera ctief proces tussen hemzelf en het beeld. Het zijn existentië\;le vraag stukken en gevoelens die Tahon tastbaar wil maken\, beangstigend en onaange naam als ze soms kunnen zijn worden ze in de tijdelijke fysieke vorm van ee n sculptuur vatbaarder en dragelijker. Voor de kijker levert dit expressiev e en vaak herkenbare beelden op\, en een intieme confrontatie met deze tot keramiek gestolde emoties.

\n

Johan Taho n werd geboren in 1965 in Menen (BE). Hij woont en werkt in Sint Denijs Boe kel (BE) en Istanboel (TR). Hij studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent (BE). Tahon nam deel aan tallo ze tentoonstellingen waaronder De Rode Poort en De Opening (SMAK\, Gent\, B E)\, Beaufort01 (Oostende\, BE)\, Lustwarande04 (Tilburg\, NL)\, Manifesta (Maasmechelen\, BE) en toonde zijn beelden op plaatsen als het Ministerie v an Financië\;n (Den Haag\, NL)\, het Gerhard Marcks Haus (Bremen\, DE)\ , de Academia Belgica (Rome\, IT)\, het Topkapi Paleis (Istanboel\, TR)\, T he Kennedy Center for the Performing Arts (Washington DC\, USA)\, Palais d& rsquo\;Ié\;na (Parijs\, FR)\, de Bië\;nnale van Istanboel (TR). T ahons sculpturen maken ook deel uit van belangrijke publieke en private col lecties zoals SMAK (Gent\, BE)\, M HKA (Antwerpen\, BE)\, Stedelijk Museum (Amsterdam\, NL)\, GEM en Gemeentemuseum (Den Haag\, NL)\, MARTa (Herford\, DE)\, de Vanhaerents Art Collection (Brussel\, BE)\, de collectie van Cerm odern (Ankara\, TR) en de collectie van het Nederlandse Koningshuis (Den Ha ag\, NL). \; Recent was er nieuw monumentaal werk van Tahon te zien in het Bonnefantenmuseum (Maastricht\, NL).

DTEND:20141011 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20140906 GEO:52.3677231;4.8720569 LOCATION:Gerhard Hofland\,Bilderdijkstraat 165-c \n Amsterdam\, 1053 kp SEQUENCE:0 SUMMARY:Adorant\, Johan Tahon UID:348483 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140906T190000 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20140906T170000 GEO:52.3677231;4.8720569 LOCATION:Gerhard Hofland\,Bilderdijkstraat 165-c \n Amsterdam\, 1053 kp SEQUENCE:0 SUMMARY:Adorant\, Johan Tahon UID:348484 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

LIFE LINES met Willem Harbers\, Karin Rianne Westendorp

\ n

Deirdre McLoughlin en Christiaan Kuitwaard.

\n

Met een krachtige l ijnvoering zetten deze kunstenaars gevoelig conceptueel werk neer in staal\ , marmer\, houtskool\, olieverf en brons.

\n

Bij Willem Harbers treden we een wereld binnen van vreemdsoortige machines die geboren lijken voor e en onbegrensde stilte en die stralen in hun schoonheid.

\n

De schilder ijen van Christiaan Kuitwaard bevinden zich in een beklemmend schemergebied maar waarin de vredigheid overheerst. Werk van een spookachtige schoonheid .

\n

De lijnen in de werken van Deirdre McLoughlin dringen in de omrin gende ruimte en nemen deze in. Ze resoneren een sensualiteit die je dwingt om het werk aan te raken\, maar tegelijkertijd met humor laat kijken.

\n

Met papier en houtskool onthult Karin Rianne Westendorp een krachtig lan dschap met delicate lijnen. Haar onvervaarde tekeningen bevatten een gevoel van eenzaamheid.

DTEND:20141005 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20140906 GEO:52.3690835;4.9173843 LOCATION:Galerie Franzis Engels\,Nieuwevaart 200 Amsterdam Centrum 1018ZN\n Amsterdam\, SEQUENCE:0 SUMMARY:Life Lines\, Deirdre McLoughlin\, Christiaan Kuitwaard\, Willem Har bers\, Karin-Rianne Westendorp UID:348014 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140906T180000 DTSTAMP:20140801T141025 DTSTART:20140906T130000 GEO:52.3690835;4.9173843 LOCATION:Galerie Franzis Engels\,Nieuwevaart 200 Amsterdam Centrum 1018ZN\n Amsterdam\, SEQUENCE:0 SUMMARY:Life Lines\, Willem Harbers\, Christiaan Kuitwaard\, Deirdre McLoug hlin\, Karin-Rianne Westendorp UID:348015 END:VEVENT END:VCALENDAR