BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN PRODID:iCalendar-Ruby VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Tentoonstelling waarin groep van negen hedendaagse Nederlandse kunstenaa rs\, door middel van fotografie en soms film en video\, de betekenis\, waar de en representatie van het menselijk lichaam verkent en exploiteert. Met M elanie Bonajo\, Koen Hauser\, Jan Hoek\, Elza Jo\, Anouk Kruithof\, Paul Ko oiker\, Stefan Ruitenbeek\, Jaap Scheeren en Willem Popelier.

DTEND:20140622 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140418 GEO:52.3699901;4.8842393 LOCATION:Felix &Foam\,Keizersgracht 324 \nAmsterdam\, 1016 EZ SEQUENCE:0 SUMMARY:The Space Between Us\, Melanie Bonajo\, Koen Hauser\, Jan Hoek\, El za Jo\, Anouk Kruithof\, Paul Kooiker\, Stefan Ruitenbeek\, Willem Popelier \, Jaap Scheeren UID:332715 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140417T200000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140417T180000 GEO:52.3699901;4.8842393 LOCATION:Felix &Foam\,Keizersgracht 324 \nAmsterdam\, 1016 EZ SEQUENCE:0 SUMMARY:The Space Between Us\, Melanie Bonajo\, Koen Hauser\, Jan Hoek\, El za Jo\, Paul Kooiker\, Anouk Kruithof\, Willem Popelier\, Stefan Ruitenbeek \, Jaap Scheeren UID:332716 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

You are cordially invited for the festive opening of Felix &\;Foam by vice mayor Carolien Gehrels (Arts &\; Culture).

With performances by the band My Baby\, the Ams terdam Andalusian Orchestra\, Gauche Caviar (CIV) and KLEAR with a live set by Saux.

Galerie de Sch ans will host 'The photocopy 3' in the Kremlin-hall\, a photocopy themed gr oup exposition with a.o. Dana Lixenberg\, Charlotte Dumas\, Danielle van Ar k en WassinkLundgren.

Th is night will also mark the opening of Foam's exhibition 'The Space Between Us' in the Concert Hall of Felix &\;Foam until 22 June. \;
Felix &\;Foam is a new initia tive by Foam in collaboration with Frame and restaurant Foyer in the monume ntal building Felix Meritis on the Keizersgracht in Amsterdam. For six mont hs Felix &\;Foam will organise a full program of arts and culture with a focus on work by young and upcoming talent. Besides photography the agenda includes performances\, video\, fashion\, and design.

\n
\n

Je bent v an harte uitgenodigd voor de feestelijke opening van \;Felix &\;Foam \;door Carolien Ge hrels (wethouder Kunst &\; Cultuur).

Met optredens van de band \;MY BABY\, het \;Amsterdams Andalusi sch Orkest\, dj Gauche Caviar (CIV) en \;KLEAR \;met een live-set van \;Saux. \;

Galerie de Schans is aanwezig in de Kremlin-z aal met 'De fotokopie 3'\, een groepsexpositie in het teken van de fotokopi e met o.a. Dana Lixenberg\, Charlotte Dumas\, Danielle van Ark en WassinkLu ndgren.

Ook zal deze avo nd de tentoonstelling 'The Space Between Us' van Foam openen\, die tot 22 j uni te zien is in de Concertzaal

Felix &\;Foam is een nieuw initiatief van \;Foam Fotografiemuseum Amsterdam \ ;in samenwerking met \;Fram e Magazine \;en restaurant Foyer in het monumentale gebouw Felix Me ritis aan de Keizersgracht in Amsterdam. Felix &\; Foam programmeert zes maanden lang een gevarieerd programma vol kunst en cultuur met de nadruk o p werk van jong en opkomend talent. Naast fotografie is er veel aandacht vo or performance\, video\, mode en design. \;

\n

 \;

DTEND:20140417T000000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140417T180000 GEO:52.3699901;4.8842393 LOCATION:Felix &Foam\,Keizersgracht 324 \nAmsterdam\, 1016 EZ SEQUENCE:0 SUMMARY:Opening Felix &Foam UID:332712 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

De Nederlandse architect \;Martin van der Linden\, die al twintig jaar werkt vanuit de Japanse hoofdstad Tokyo\, geeft bij Arcam een presentatie over zi jn professionele betrokkenheid bij de wederopbouw na de tsunami van maart 2 011. Kom op 30 april a.s. luisteren naar zijn verhaal. \;

\n< h4 style="text-align: justify\;">Orandajim a Foundation\n

Van der Linden zal in zijn lezing met name stilstaan bij e en tweetal projecten. Het eerste daarvan bevindt zich in het stadjeYamada Machi \ ;aan de Japanse oostkust. Kort na de ramp richtte een groep van Nederlandse en Japanse zakenmensen hier de \;Orandajima Foundation \;op\, met het doel o m de stad te helpen. De stichting is genoemd naar het kleine eiland in de b aai van Yamada waar in 1643 een Nederlands schip strandde. Na rijp beraad e n overleg met de overheid besloot de Orandajima Foundation om een gemeensch apshuis te bouwen. Dit circa tweehonderd vierkante meter groteOrandajima Huis \; zal na de bouw aan de stad worden overgedragen.

\n

Sendai

\n

Het tweede p roject waarover Van der Linden zal vertellen is gesitueerd in de eveneens a an de oostkust gelegen stadSendai. Daar is een 'Innovation Centre' in voorbereiding\, een duizend vierkante meter grote 'open innovators - makers space'. De bed oeling is dat dit een plaats wordt waar lokale en mondiale netwerken van on dernemers\, uitvinders\, ontwerpers\, etc. samenkomen en ideeë\;n uitwi sselen.

\n

 \;

\n

RS VP \;met vermelding 'Japan-lezing 30 april'.

DTEND:20140430T180000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140430T160000 GEO:52.3714376;4.9126512 LOCATION:ARCAM - Amsterdam Centre for Architecture\,Prins Hendrikkade 600 \ nAmsterdam\, 1011 VX SEQUENCE:0 SUMMARY:Wederopbouw in Japan UID:332711 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Op donderdag 1 mei a.s . presenteert Maarten Gielen van het Brusselse architecten- en curatorscoll ectief \; Rotor \;het \;boek \;'Behind the Green Door - A Critical Look at Sustainable Architecture through 600 Objects'. Het boek is een vervolg op de gelijknamige tentoonstelling van Rotor tijdens de Oslo Architectuurt rië\;nnale 2013.

\n


De publicatie werpt een kritische blik op de huidige maatsc happelijke duurzaamheidsambitie en de centrale rol die architectuur hierin speelt. Aan de hand van zeshonderd zogenaamd duurzame objecten en commentaa r van ruim honderd internationale experts\, wordt een antwoord gezocht op d e vraag wat nu precies duurzame architectuur is.

Aan de hand van het boek en het voorafgaande onderzoek zal Gielen tijdens zijn presentatie nader ingaan op deze kwestie. U bent van harte uitgenodigd.

DTEND:20140501T210000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140501T193000 GEO:52.3714376;4.9126512 LOCATION:ARCAM - Amsterdam Centre for Architecture\,Prins Hendrikkade 600 \ nAmsterdam\, 1011 VX SEQUENCE:0 SUMMARY:Behind the Green Door UID:332710 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION: DTEND:20140521 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140419 GEO:52.3874859;4.8855832 LOCATION:Galerie van Gelder\,Planciusstraat 9 A \nAmsterdam\, 1013 MD SEQUENCE:0 SUMMARY:Through Shutters \, Ansuya Blom UID:332272 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140419T190000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140419T170000 GEO:52.3874859;4.8855832 LOCATION:Galerie van Gelder\,Planciusstraat 9 A \nAmsterdam\, 1013 MD SEQUENCE:0 SUMMARY:Through Shutters \, Ansuya Blom UID:332273 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION: DTEND:20140524 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140417 GEO:52.3700962;4.8816732 LOCATION:Galerie Gabriel Rolt\,Elandsgracht 34 \nAmsterdam\, 1016 TW SEQUENCE:0 SUMMARY:Silence Breakers\, Silence Shapers \, Athanasios Argianas UID:332269 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140417T190000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140417T170000 GEO:52.3700962;4.8816732 LOCATION:Galerie Gabriel Rolt\,Elandsgracht 34 \nAmsterdam\, 1016 TW SEQUENCE:0 SUMMARY:Silence Breakers\, Silence Shapers \, Athanasios Argianas UID:332270 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

The Part In The Story Where A Part Becomes A Part Of Something Else is a group exhibition with works by more than forty artists. Playing w ith variation and repetition\, resemblance and difference\, synchronicities and slippages\, this exhibition marks the end of Moderation(s)\, a long-term program (August 2012 &ndash\; August 2014) initiated by Witte d e With Center for Contemporary Art in Rotterdam and Spring Workshop in Hong Kong.

\n

Curated by Heman Chong (artist and writer\, Singapore) and Samuel Saelemakers (Associate Curator\, Witte de With)

\n

But if everything i s potentially everything else\, complained the translator\, what am I doing here? \;
From &ldqu o\;Afterword: The Death Of The Translator&rdquo\; by \;George Szirtes

\n

Works by more than forty artists from across the globe &ndash\; including a strong contingent of Hong Kong-based artists\, many of whom have never s hown at Witte de With before&ndash\; are gathered around key concepts such as time\, duration and space (Douglas Gordon\, Felix Gonzalez-Torr es\, On Kawara)\, memory and inscription (Ang Song Ming\, John Cag e\, Sharon Hayes)\, transformation (Bik Van der Pol\, Nicolá \;s Lamas)\, pleasure (Ivan Argote\, Chu Yun\, Willem de Rooij\, H aegue Yang)\, and encounters (Lee Kit\, Narcisse Tordoir). The rel ations and transferences between the presented artworks is guided by notion s such as tension\, repetition\, variation\, and momentum\, reminiscent of Contact Improvisation\, a dance method developed by choreographer Steve Pax ton.

\n

How can one work of art moderate another one? Can an audience becom e a moderator of the works on view? How much translation is needed to bring out meaningful relations between works created by different artists? If ev erything is connected\, what is the shared connective language? The Par t In The Story \;deals with the transmissive qualities of objects\ , situations\, and storytelling\, where one can dissolve into the others.

\n

Guilty Pleasures\, Incidents of Travel\, A Thing At A Time\, A Fictional Residency\, Stories and Situations\, an d The Social Contract\, each project installment of Moderation (s) questioned or redefined the conditions which impact the creation a nd production of objects\, situations\, and stories. As such\, the dynamic triangulation between these three axis is the central topic of The Part In The Story\, which can be seen as an epilogue and a reprise of the manifold motifs at play in the Moderation(s) program.

\n

An ep ilogue is the final chapter at the end of a story. It can occur a significa nt period of time after the main plot has ended\, and may offer scenes only tangentially related to the subject of the story. An epilogue can continue in the same narrative style and perspective as the preceding story\, altho ugh occasionally the form can be drastically different from the overall sto ry.

\n

Support by AMMODO\, Iaspis\, Mondriaan Fund\, Outset Netherland s\, SAHA.
Supporting gallerie s: Bugada &\; Cargnel\, Edouard Malingue Gallery\, Hanart TZ Gallery.
Media support by Randian.

\n

Ac knowledgements:

\n

Special thanks goes to all the artists\, The Felix Gonza lez-Torres Foundation\, and the following lenders: André\;hn-Schiptje nko (Stockholm)\, Bugada &\; Cargnel (Paris)\, Caldic Collectie (Wassena ar)\, Collection Anne-Shelton Aaron\, EMI Private Collection\, Galerie Buch holz (Cologne)\, Glenstone (Potomac)\, Hanart TZ Gallery (Hong Kong)\, Kadi st Art Foundation (Paris &ndash\; San Francisco)\, Koninklijke Bibliotheek (The Hague)\, M+ Museum for visual culture (Hong Kong)\, Moiz Zilberman Col lection (Istanbul)\, Stedelijk Museum Amsterdam\, Tanya Leighton (Berlin)\, Van Abbemuseum (Eindhoven)\, Vitamin Creative Space (Beijing)\, and other private collections.

\n

Opening: Thursday 22 May 2014\, 5 &mdash\; 8 pm
4 pm: Press preview &\; meet the artists
5.30 pm: Welcome   \;by Defne Ayas\, Director Witte de With\, followed by an introduction by c urators Heman Chong and Samuel Saelemakers
6.30 pm: Live performance of Allora &\; Calzadilla&rsquo\;s \;Revolving Door (Rotterdam)\, \;2011/2014\, choreography by Mor Shani.

\n
\n

The Part In The Story Where A Pa rt Becomes A Part Of Something Else is een groepstentoonstelling met w erk van meer dan veertig kunstenaars\, waarin variatie en herhaling\, gelij kenis en verschil\, synchroniciteit en ontsporing de toon zetten. Deze tent oonstelling is het sluitstuk van Moderation(s)\, een langlopend pr ogramma (augustus 2012 &ndash\; augustus 2014) opgestart door Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam en Spring Workshop in Hong Kong.< /span>

\n

Samengesteld door Heman Chong \; (kunstenaar en schrijver\, Singapor e) en Samuel Saelemakers (Associate Curator\, Witte de With)

\n

But if everything is potentially everything else\, complained the translator\, wha t am I doing here? \;
Uit&rdquo\;Afterword: The Death Of The Translator&rdquo\; door George Szi rtes

\n

Werk van meer dan veertig kunstenaars van over de hele wereld &ndas h\; met een sterke aanwezigheid van kunstenaars uit Hong Kong\, waarvan vel en voor het eerst in Nederland tentoonstellen &ndash\; worden samengebracht rond begrippen als tijd en ruimte (Douglas Gordon\, Felix Gonzale z-Torres\, On Kawara)\, geheugen en notatie  \;(Ang Song Ming\ , John Cage\, Sharon Hayes)\, transformatie (Bik Van der Pol\, Nic olá\;s Lamas)\, plezier (Ivan Argote\, Chu Yun\, Willem de R ooij\, Haegue Yang)\, en ontmoetingen (Lee Kit\, Narcisse Tordoir) . De relaties en overdrachten tussen de kunstwerken worden gestuurd door sp anning\, herhaling\, variatie en momentum\, noties ontleend aan Contact Imp rovisatie\, een dansmethode ontwikkeld door choreograaf Steve Paxton.

\n

Ho e kan é\;é\;n kunstwerk een ander werk modereren? Kan het publi ek moderator worden van de tentoongestelde werken? Hoeveel vertaling is nod ig om betekenisvolle relaties tussen werken door verschillende kunstenaars bloot te leggen? Wanneer alles met elkaar in verbinding staat\, wat is dan de verbindende taal?The Part In The Story \;gaat over de overd rachtelijke of medië\;rende kwaliteiten van objecten\, situaties en ver halen\, waarbij de é\;é\;n oplosbaar is in de ander.

\n

Gui lty Pleasures\, Incidents of Travel\, A Thing At A Time\, A Fictional Residency\, Stories and Situations en The So cial Contract\, elk onderdeel van Moderation(s) bevroeg of he rdefinieerde de condities voor de creatie en productie van objecten\, situa ties en verhalen. De dynamische wisselwerking tussen deze drie is dan ook h et centrale onderwerp van deze tentoonstelling\, die gezien kan worden als een epiloog en een reprise van de vele motieven aanwezig in het Moderat ion(s) programma.

\n

Een epiloog is het laatste hoofdstuk aan het einde van een verhaal. Een epiloog kan lang na het einde van het eigenlijke plot volgen en kan scenes bevatten die slechts gevoelsmatig aansluiten bij het onderwerp van het verhaal. Een epiloog kan dezelfde vertelstijl en per spectief behouden als het voorafgaande verhaal\, hoewel de vorm van de epil oog hier soms ook sterk van verschilt.

\n

Ondersteund door AMMODO\, Ia spis\, Mondriaan Fonds\, Outset Nederland\, SAHA.
Ondersteunende galeries: Bugada &\; Cargnel\, Edoua rd Malingue Gallery\, Hanart TZ Gallery. Mediapartner: Randian.

\ n

Met dank aan:
Witte de With bedankt a lle kunstenaars\, \;The Felix Gonzalez-Torres Foundation \;en de vo lgende bruikleengevers: \;André\;hn-Schiptjenko (Stockholm)\, Bug ada &\; Cargnel (Parijs)\, Caldic Collectie (Wassenaar)\, Collection Ann e-Shelton Aaron\, EMI Private Collection\, Galerie Buchholz (Keulen)\, Glen stone (Potomac)\, Hanart TZ Gallery (Hong Kong)\, Kadist Art Foundation (Pa rijs &ndash\; San Francisco)\, Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)\, M+ Muse um for visual culture (Hong Kong)\, Moiz Zilberman Collection (Istanbul)\, Stedelijk Museum Amsterdam\, Tanya Leighton (Berlijn)\, Van Abbemuseum (Ein dhoven)\, Vitamin Creative Space (Peking)\, en andere privé\;collecti es.

DTEND:20140817 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140522 GEO:51.9154779;4.4770598 LOCATION:Witte de With Center for Contemporary Art\,Witte de Withstraat 50 \nRotterdam\, 3012 BR SEQUENCE:0 SUMMARY:The Part In The Story Where A Part Becomes A Part Of Something Else \, LEUNG Chi Wo + Sara WONG\, Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi\, A Con structed World\, Nadim Abbas\, Allora & Calzadilla\, Ang Song Ming\, Ivan A rgote\, Bik van der Pol\, Pierre Bismuth\, John Cage\, Chen Zhen\, Chu Yun\ , Ceal Floyer\, Aurelien Froment\, Felix Gonzalez-Torres\, Douglas Gordon\, Minja Gu\, Sharon Hayes\, Ho Rui An\, HO Sin Tung\, Tim Etchells\, On Kawa ra\, Patrick Killoran\, Kwan Sheung Chi\, Nicolas Lamas\, Lee Kit\, Michael Lee\, Lucas Lenglet\, Gabriel Lester\, Marysia Lewandowska\, Charles Lim\, Katarina Lofstrom\, MAP Office\, Anthony Marcellini\, Ahmet Ögüt\, Cevdet Erek\, Joao Vasco Paiva\, Patricia Reed\, Willem de Rooij\, Mor Shani\, Pra neet Soi\, Koki Tanaka\, Narcisse Tordoir\, Freek Wambacq\, Magdalen Wong\, Adrian Wong\, Haegue Yang\, Trevor YEUNG\, Johan Zetterquist\, Vlatka Horv at UID:332267 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140522T200000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140522T170000 GEO:51.9154779;4.4770598 LOCATION:Witte de With Center for Contemporary Art\,Witte de Withstraat 50 \nRotterdam\, 3012 BR SEQUENCE:0 SUMMARY:The Part In The Story Where A Part Becomes A Part Of Something Else \, Nadim Abbas\, Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi\, Ho Rui An\, Ivan A rgote\, Pierre Bismuth\, John Cage\, Allora & Calzadilla\, Willem de Rooij\ , Cevdet Erek\, Tim Etchells\, Ceal Floyer\, Aurelien Froment\, Felix Gonza lez-Torres\, Douglas Gordon\, Minja Gu\, Sharon Hayes\, Vlatka Horvat\, On Kawara\, Patrick Killoran\, Lee Kit\, Nicolas Lamas\, Michael Lee\, Lucas L englet\, Gabriel Lester\, Marysia Lewandowska\, Charles Lim\, Katarina Lofs trom\, Anthony Marcellini\, Ang Song Ming\, MAP Office\, Ahmet Ögüt\, Joao Vasco Paiva\, Patricia Reed\, Mor Shani\, Kwan Sheung Chi\, Praneet Soi\, K oki Tanaka\, Narcisse Tordoir\, HO Sin Tung\, Bik van der Pol\, Freek Wamba cq\, Adrian Wong\, LEUNG Chi Wo + Sara WONG\, Magdalen Wong\, A Constructed World\, Haegue Yang\, Trevor YEUNG\, Chu Yun\, Johan Zetterquist\, Chen Zh en UID:332268 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Michael Johansson zal speciaal voor de tentoonstelling een site specific work maken. Ook zulllen er recente strings attached werken te zien zijn

En Ton van Kints toont zijn recente aanwinsten\, samen met ee n aantal good old works :-)< /p> DTEND:20140608 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140504 GEO:52.0818347;4.3016773 LOCATION:Galerie Ramakers\,Toussaintkade 51 \nThe Hague \, 2513 CL SEQUENCE:0 SUMMARY:Michael Johansson Meets Ton van Kints\, Michael Johansson\, Ton van Kints UID:332250 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140504T170000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140504T150000 GEO:52.0818347;4.3016773 LOCATION:Galerie Ramakers\,Toussaintkade 51 \nThe Hague \, 2513 CL SEQUENCE:0 SUMMARY:Michael Johansson Meets Ton van Kints\, Michael Johansson\, Ton van Kints UID:332251 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION: DTEND:20140607 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140503 GEO:52.3707973;4.8694664 LOCATION:Boetzelaer|Nispen\,De Clercqstraat 64 \nAmsterdam\, 1052NJ SEQUENCE:0 SUMMARY:Boxing Mirrors\, Peter Lamb UID:332245 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140503T200000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140503T170000 GEO:52.3707973;4.8694664 LOCATION:Boetzelaer|Nispen\,De Clercqstraat 64 \nAmsterdam\, 1052NJ SEQUENCE:0 SUMMARY:Boxing Mirrors\, Peter Lamb UID:332246 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION: DTEND:20140510 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140419 GEO:52.4003833;4.89202 LOCATION:Vous Etes Ici\,Ms. Van Riemsdijkweg 41 \nAmsterdam\, 1033 RC SEQUENCE:0 SUMMARY:Destijds Design UID:331719 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140419T190000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140419T170000 GEO:52.4003833;4.89202 LOCATION:Vous Etes Ici\,Ms. Van Riemsdijkweg 41 \nAmsterdam\, 1033 RC SEQUENCE:0 SUMMARY:Destijds Design UID:331720 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DESCRIPTION: DTEND:20140525 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140427 GEO:52.3693571;4.8939976 LOCATION:Galerie Mokum\,Oudezijds Voorburgwal 334 \nAmsterdam\, 1012 GM SEQUENCE:0 SUMMARY:Solo Exhibition\, Karel Buskes UID:331684 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20140427T180000 DTSTAMP:20140418T031231 DTSTART:20140427T160000 GEO:52.3693571;4.8939976 LOCATION:Galerie Mokum\,Oudezijds Voorburgwal 334 \nAmsterdam\, 1012 GM SEQUENCE:0 SUMMARY:Solo Exhibition\, Karel Buskes UID:331685 END:VEVENT END:VCALENDAR