BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN PRODID:iCalendar-Ruby VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Exhibition with gra phic design by Sandberg and collection highlights acquired by the former St edelijk director (1945-1963).

\n

Willem Sandberg (1897-1984) was director of the Stedelijk Museum in Ams terdam between 1945-63. Whilst he championed new artists and developed one of the most important collections of modern art in Europe\, he also designe d almost all of the posters\, catalogues and graphic material for the museu m &ndash\; an unusual activity for a museum director. Sandberg&rsquo\;s gra phic design reflected his vision and defined the look of the museum. With a focus on experimenting with type as image\, his style was marked by simpli city\, bright colors\, torn paper shapes and the re-use of images in multip le contexts. \;

\n

He des igned 380 posters and more than 250 catalogues. After leaving the museum he stayed active as a graphic designer for a long time.

\n

With the belief that art should be integrated i nto daily life\, Sandberg introduced an education program and modernized th e museum by transforming it into an inviting environment with a library\, r eading room\, a restaurant and an auditorium with a film- and music program . Already in 1938 he whitewashed the interior of the museum and in 1954 he added an extension to the building. The year before he retired he replaced the solid wooden doors of the entrance into huge transparent glass doors. S andberg constantly aimed to lower the threshold of the museum to make it mo re appealing and easy to access for everybody.

\n

Under his directorship\, the Stedelijk Museum began co llecting not only important works by Van Gogh\, Cé\;zanne\, Picasso\, Lé\;ger\, Mondrian\, Moore\, Calder and Malevich\, but also other ar t forms including an international collection of design and photography. Mo st of all Sandberg exhibited artists from all over the world.

\n
\n

Tentoonstelling van de grafisch e vormgeving van Sandberg en hoogtepunten uit de Stedelijk collectie verzam eld door de voormalig Stedelijk directeur (1945-1963).

\n

Willem Sandberg (1897-1984) was directeur van het Stedelijk Museum van 1945 tot 1963. Hij bouwde een van de belangrijkste collecties moderne kunst op en zette zich als voorvechter van nieuwe ontwi kkelingen in de kunst altijd in voor de jongste generatie kunstenaars. Tege lijkertijd ontwierp hij ook bijna alle affiches\, catalogi en het kleine dr ukwerk voor het museum &ndash\; een ongebruikelijke activiteit voor een dir ecteur. Met veel aandacht voor het experimenteren met typografie was zijn s tijl uitgesproken eenvoudig\, hij gebruikte heldere kleuren\, ruwe contoure n en hij hergebruikte beelden in veel verschillende samenstellingen. \;

\n

Hij ontwierp 380 affiches en meer dan 250 catalogi. Na zijn vertrek bij het Stedelijk Museum bleef h ij nog lang actief als grafisch ontwerper. In deze tentoonstelling ligt de nadruk op zijn grafische vormgeving en zijn er diverse hoogtepunten uit de collectie te zien die Sandberg voor het museum heeft verworven.  \;

\n

Sandberg was er van overtuigd dat kunst geï\;ntegreerd moest worden in het dagelijkse leven. Hij int roduceerde een educatie programma\, voorzag het museum van een bibliotheek met een leeszaal\, een restaurant en een auditorium met een film- en een mu ziekprogramma. Hij moderniseerde het gebouw waarvan hij in 1938 de muren al wit had laten schilderen en voegde in 1954 een nieuwe vleugel toe. Het jaa r voor zijn pensionering verving hij de houten toegangsdeuren nog door een glazen pui. Sandberg streefde voortdurend naar een verlaging van de drempel \, opdat het museum als levendig instituut voor iedereen aantrekkelijk\, ui tnodigend en makkelijk toegankelijk zou zijn. \;

\n

Onder zijn directeurschap verzamelde het Stedeli jk Museum belangrijke werken van onder anderen Van Gogh\, Cé\;zanne\, Malevich\, Picasso\, Lé\;ger\, Chagall\, Mondriaan\, Moore\, Calder en \; ook vormgeving en fotografie. Sandberg heeft kunstenaars van over de hele wereld laten zien.

DTEND:20161111 DTSTAMP:20161023T014436 DTSTART:20161018 GEO:52.3580013;4.8797304 LOCATION:Stedelijk Museum\,Museumplein 10 \nAmsterdam\, 1071 DJ SEQUENCE:0 SUMMARY:Sandberg\, Director and Designer UID:431175 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20161018T180000 DTSTAMP:20161023T014436 DTSTART:20161018T100000 GEO:52.3580013;4.8797304 LOCATION:Stedelijk Museum\,Museumplein 10 \nAmsterdam\, 1071 DJ SEQUENCE:0 SUMMARY:Sandberg\, Director and Designer UID:431176 END:VEVENT END:VCALENDAR