BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN PRODID:iCalendar-Ruby VERSION:2.0 BEGIN:VEVENT DESCRIPTION:

Parkzaal en Groepsruimte

\n

Wordt iemands i dentiteit bepaald door de plek waar hij zich bevindt? Deze vraag staat cent raal in Imagined Places: een tentoonstelling over het verlangen op een ande re plek te zijn en de realiteit van gedwongen migratie.

\n

Kun stenaars Adrian Paci\, Zineb Sedira\, Bouchra Khalili\, Claudia Cristovão e n Ho-Yeol Ryu verbeelden met foto's en film werkelijke en imaginaire plekke n\, vrijwillige en gedwongen reizen.

\n

\n

 

\n

Adrian Paci\n

Het fotowerk Centro di Permanenza Temporanea toont een vliegveld\, maa r nu als een metaforische plek\, waar mensen vast zitten in een permanente situatie van ‘tijdelijkheid’. De foto suggereert dat reizen lang niet voor iedereen is weggelegd\, terwijl de wereldwijde economische ongelijkheid men sen er tegelijkertijd soms toe dwingt.
Adrian Paci's (Shkoder\, 1969) | fotowerk Centro di Permanenz a Temporanea (2009)

\n

Zineb Sedira

\n

MiddleSea is een ove rweldigende\, monumentale video-installatie die gaat over hoe je je kunt be vinden tússen twee plekken. Op poëtische wijze vormt MiddleSea een universeel beeld van de ontelbare reizen die generaties migranten\, fysiek en in hun herinnering\, hebben afgelegd.
Zineb Sedira (Parijs\, 1963) | MiddleSea (2008)

\n

B ouchra Khalili

\n

In de video-installatie The Mapping Journey sch etsen acht personen op de wereldkaart de routes die zij hebben afgelegd. Zi j maken zichtbaar dat hun levens volstrekt niet passen in de afgebakende ho kjes die de afzonderlijke landen op de wereldkaart vormen.
Bouchra Khalili (Casablanca\, 1975) | The Mapping Journey (2009)

\n

Claudia Cristovão

\n

De video-installati e Fata Morgana laat vijf in Angola geboren Portugezen zien\, die h un land van herkomst beschrijven. Hun verhalen schetsen de contouren van ee n imaginair Afrika\, dat alleen bestaat in overgeleverde herinneringen en p rojecties.
Claudia Cristov ão (Luanda\, 1973) | Fata Morgana (2006)

\n

Ho-Yeol Ryu

\ n

In Ho-Yeol Ryu’s compositiefoto van Ha nnover Airport\, Flughafen\, lijken vliegtuigen elkaar te verdringen om een plekje in het luchtruim. Het resultaat is een beeld dat gezien kan worden als icoon van de enorme vlucht die de zucht naar mobiliteit heeft genomen.< /span>
Ho-Yeol Ryu’s (Seoul\, 197 1) | compositiefoto van Hannover Airport\, Flughafen (2005)

DTEND:20130414 DTSTAMP:20160824T185150 DTSTART:20121213 GEO:52.3628355;4.9227441 LOCATION:Tropenmuseum\,Linnaeusstraat 2 \nAmsterdam\, 1092 CK SEQUENCE:0 SUMMARY:Imagined Places\, Claudia Cristovão\, Bouchra Khalili\, Adrian Paci \, Ho-Yeol Ryu\, Zineb Sedira UID:248360 END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTEND:20121213T170000 DTSTAMP:20160824T185150 DTSTART:20121213T100000 GEO:52.3628355;4.9227441 LOCATION:Tropenmuseum\,Linnaeusstraat 2 \nAmsterdam\, 1092 CK SEQUENCE:0 SUMMARY:Imagined Places\, Claudia Cristovão\, Bouchra Khalili\, Adrian Paci \, Ho-Yeol Ryu\, Zineb Sedira UID:248361 END:VEVENT END:VCALENDAR