ArtSlant - Recently added http://www.artslant.com/ams/Events/show en-us 40 Charlotte Lybeer - Kunsthal - February 28th - June 7th <p style="text-align: justify;">The interaction between the virtual world and the real world plays an important role in in the work of Belgian photographer Charlotte Lybeer. Inspired by films and games, the characters that Lybeer portrays seem to shift to an in-between world, a world in which they take on a different identity and temporarily escape everyday reality.</p> <p style="text-align: justify;">The exhibition &lsquo;The Furry Adventures of the Cabbit and the Folf' at the Kunsthal Rotterdam shows over forty of Lybeer's works, in which she follows people - &lsquo;furry fans' and &lsquo;zentai members' - who meet at pre-arranged places and immerse themselves in a different &lsquo;skin'. Her intriguing photographic series illustrates the way in which people respond to an expanding geographicaland imaginary world.</p> <p style="text-align: justify;">Lybeer purposely photographs these people not in their normal surroundings - usually an imaginary setting - but out of context, in their own homes, so that their virtual and their everyday identities are united in a single image.</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">In het werk van de Belgische fotografe Charlotte Lybeer speelt de wisselwerking tussen de virtuele en de werkelijke wereld een belangrijke rol. Ge&iuml;nspireerd door films en games lijken de mensen die Lybeer portretteert af te reizen naar een tussenwereld. Een wereld waar zij een andere identiteit aannemen en tijdelijk ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.</p> <p style="text-align: justify;">De tentoonstelling &lsquo;De bonte avonturen van de Cabbit en de Folf' in de Kunsthal Rotterdam laat ruim veertig werken van Lybeer zien, waarin zij mensen volgt -&lsquo;furry fans' en &lsquo;zentai leden' - die op afgesproken plekken samenkomen en zich omhullen met een andere &lsquo;huid'. Haar intrigerende fotoreeks brengt in beeld hoe mensen reageren op een wereld die geografisch maar ook imaginair steeds verder uitdijt.</p> <p style="text-align: justify;">Lybeer fotografeert deze mensen niet in hun gebruikelijke omgeving&nbsp; - doorgaans een gefantaseerde setting - maar juist daarbuiten: in hun eigen huis, bij Lybeer thuis of in een anonieme hotelkamer, waardoor de virtuele en de dagelijkse identiteit contrasterend in &eacute;&eacute;n beeld samenkomen.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 05 Mar 2015 18:49:47 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Krištof Kintera - Kunsthal - February 28th - June 7th <p style="text-align: justify;">For the first time in the Netherlands, the Kunsthal Rotterdam is presenting a major solo exhibition by the Czech artist Kri&scaron;tof Kintera. Kintera addresses politically charged issues with his evocative installations full of ironic, almost slapstick-like and sometimes dark humour. His work is staggeringly imaginative and powerful and subtly provides food for thought. Kintera's sculptures and installations are lifelike, can move and communicate, are dysfunctional and sometimes completely absurd. Visitors to the exhibition become immersed in Kintera's world. It is remarkable experience and an absolute must see!</p> <h4 style="text-align: justify;">Provocative, melancholy and poetic</h4> <p style="text-align: justify;">Everyday life and a sense of wonder regarding world issues both great and small are never far removed from Kri&scaron;tof Kintera's work. His provocative, melancholy and poetic work explores the boundaries of contemporary sculpture, examining issues ranging from the crisis, mass consumption, stress and tax, to the darker side of society. Kintera creates alternative meanings by depicting absurd possibilities and unrealistic applications. Expressive, colourful and skilfully crafted using a wide range of materials, his sculptures sometimes stir up unexpectedly strong emotions.</p> <h4 style="text-align: justify;">Astonishment and alienation</h4> <p style="text-align: justify;">This artist is no newcomer to creating confusion and contrast, and visitors to &lsquo;Your Light is My Life' feel this at once. The exhibition presents work from the past fifteen years including approximately forty sculptures and over twenty-five large scale drawings and sketches, such as &lsquo;Talkmen' (1999-2003), which portrays a group of small scale human beings posing critical questions about the future of mankind, or the visionary grumbling of a crow commenting on the world from the branch of a tree in the work &lsquo;I see, I see, I see' (2009). Together with sculptures like the gigantic &lsquo;Shiva Samurai' (2014), the colourful &lsquo;Demon of the Growth' (2012), the poetic &lsquo;A Prayer for Lost of Arrogance' (2013) and the incredible and frustrating sound in &lsquo;Revolution' (2005), the exhibition presents the freaky world of Kri&scaron;tof Kintera in which astonishment and alienation play a leading role</p> <h4 style="text-align: justify;">Public Jukebox</h4> <p style="text-align: justify;">Several public works exhibited at other locations also form part of this exhibition (subject to change). The works include, for example, &lsquo;Public Jukebox', in which the power of sound, th ememory of it and its social impact play an important role. For a small fee, anyone can choose a sound and practice using it to affect their surroundings in some way. The playlist is highly diverse and will be kept secret for the time being.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kri&scaron;tof Kintera at Art Rotterdam and Galerie Ron Mandos</strong><br />During&nbsp;<a href="http://www.artrotterdam.com/" target="_blank">Art Rotterdam</a>&nbsp;(5-8 February 2015) D+T Project Gallery (Brussels) will present works by Kri&scaron;tof Kintera.&nbsp;<a href="http://www.artslant.com/ams/venues/show/2500-galerie-ron-mandos-amsterdam" target="_blank">Galerie Ron Mandos</a>, who is representing Kintera in the Netherlands will show works by Kintera in May 2015.</p> <h4 style="text-align: justify;">Freaky opening Saturday 7 March</h4> <p style="text-align: justify;">The opening of the exhibition will take place on Saturday 7 March, simultaneously with the opening of Freaky Spring and the<strong>&nbsp;Rotterdam Museum Night</strong>&nbsp;(from 8 pm to midnight with passe-partout &euro; 17,50 p.p, presale starts in February).</p> <hr /> <p style="text-align: justify;">De Kunsthal Rotterdam introduceert in Nederland een grote solotentoonstelling van de Tsjechische kunstenaar Kri&scaron;tof Kintera. Vol ironie, met bijna slapstickachtige, soms duistere humor, stelt Kintera met tot de verbeelding sprekende installaties, politiek geladen onderwerpen aan de orde. Zijn werk is overrompelend fantasievol en krachtig en geeft op subtiele wijze stof tot nadenken. De sculpturen en installaties van Kintera &lsquo;leven', kunnen bewegen, communiceren, disfunctioneren en zijn soms volkomen absurd. In de tentoonstelling worden bezoekers ondergedompeld in Kintera's wereld: een bijzondere ervaring en een &lsquo;must-see'.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Provocerend, melancholisch en po&euml;tisch</strong><br />Het dagelijkse leven en de verwondering over grote en kleine zaken in de wereld zijn nooit ver weg in het werk van Kri&scaron;tof Kintera. Zijn provocerende, melancholische en po&euml;tische werken onderzoeken de grenzen van de hedendaagse beeldhouwkunst, of het nu gaat om de crisis, massaconsumptie, stress, belastingen of de donkere kant van de samenleving. Kintera cre&euml;ert andere betekenissen door absurde mogelijkheden en onrealistische toepassingen te verbeelden. Expressief, kleurrijk en vakkundig gemaakt van uiteenlopende materialen kunnen zijn beelden soms onverwacht sterke emoties oproepen.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Verrassing en vervreemding</strong><br />Het cre&euml;ren van ontwrichting en tegenstellingen is deze kunstenaar niet vreemd,en dat merkt de bezoeker direct bij het betreden van de tentoonstelling &lsquo;Your Light is My Life'. Van de afgelopen vijftien jaar tot heden zijn circa veertig sculpturen en meer dan vijfentwintig tekeningen en schetsen te zien. Zoals het werk &lsquo;Talkmen'(1999-2003), dat een groepje figuren toont dat kritische vragen stelt over de toekomst van de mensheid. Of het visionaire geklaag van een kraai die vanaf een boomtak commentaar levert op de wereld in het werk &lsquo; I see, I see, I see' (2009). Samen met sculpturen waaronder de reusachtige &lsquo;Shiva Samurai' (2014), het kleurrijke &lsquo;Demon of the Growth' (2012), het po&euml;tische &lsquo;A Prayer for Loss of Arrogance' (2013) en het ongelofelijke en frustrerende geluid in &lsquo;Revolution' (2005) presenteert de tentoonstelling de freaky wereld van Kri&scaron;tof Kintera waarin verrassing en vervreemding centraal staan.<br /><br /><strong>Public Jukebox</strong>&nbsp;<br />Onderdeel van de tentoonstelling zijn enkele publieke werken die op andere locaties getoond worden (onder voorbehoud). Een voorbeeld daarvan is het werk &lsquo;Public Jukebox' waarin de kracht van geluid, de herinnering eraan en de sociale impact ervan een belangrijke rol spelen. Iedereen kan tegen betaling een geluid uitkiezen en oefent daarmee invloed uit op de omgeving. De speellijst is zeer divers en houden we nog even geheim.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kri&scaron;tof Kintera op Art Rotterdam en bij Galerie Ron Mandos</strong>&nbsp;Tijdens&nbsp;Art Rotterdam&nbsp;(5 t/m 8 februari 2015) presenteert D+T Project Gallery (Brussel) werken van Kri&scaron;tof Kintera.&nbsp;Galerie Ron Mandos&nbsp;representeert Kintera in Nederland en toont in mei werk van zijn hand.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 05 Mar 2015 18:48:46 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list Bastian Visch - Galerie Juliètte Jongma - March 3rd - March 8th <p>Tuesday the 3rd of March we open our doors for fashion collection 'Light Studies' by Bastian Visch.</p> Thu, 05 Mar 2015 18:02:58 +0000 http://www.artslant.com/ams/Events/list http://www.artslant.com/ams/Events/list